Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Forewave Audio Converter

  Univerzálny audio prevodník Podporuje formáty MP3, WMA, WAV, Real Media RA, FLAC, AAC, AC3, AMR, WAV a tiež niektoré video formáty. »
  Licencia: Shareware

 • UtilCalc

  UtilCalc je kalkulačka, ktorá zobrazuje na obrazovke Pocket Pc každý krok výpočtu. »
  Licencia: Shareware

 • NoteCable Audio Converter

  Je výkonný nástroj na prevod chránených audio súborov DRM do klasického formátu MP3. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu
Kategória: Konvertory a optimalizácia
Zoradiť podľa:   Názov [ arrow_up arrow_down ]     Dátum [ arrow_up arrow_down ]     Licencia [ arrow_up arrow_down ]     Počet stiahnutí [ arrow_up arrow_down ]     Veľkosť [ arrow_up arrow_down ]

Ivan Image Converter 3.0

sk Ideálnym riešením pre okamžitý, bezproblémový spracovanie vašich obrázkov.

en The perfect solution for instant, hassle-free processing of all your images.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 5.93 MB

PDF Converter Pro 10.0

sk PDF previesť Pro vám môže pomôcť rýchlo konvertovať 149 formáty súborov do formátu PDF.

en PDF Convert Pro can help you quickly convert 149 file formats to PDF Format.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 45.23 MB

Pixel Grease - Easy Image Editor 2.0

sk Ľahko ovládateľný image editor, ktorý vytvorí parta obrázky s jedným kliknutím.

en An easy to use image editor that creates a bunch of images with one click.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 4.92 MB

PDF Image Extract Software 7.0

sk V jednej alebo viacerých PDF súbory extrahovať obrázkov nájdených v rámci každého súboru a uložiť každú.

en In one or more PDF files, extract images found within each file and save each.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.54 MB

Watermark Multiple Images Software 7.0

sk Dať Vodoznak Podoba v hornej časti veľa súborov obrázkov naraz.

en Put a watermark image on top of many images files at once.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.73 MB

Tiff Pdf Cleaner 1.3

sk Zistiť a odstrániť prázdne stránky v naskenovanom tiff a súbory pdf v dávke.

en Detect and delete blank pages in scanned tiff and pdf files in batch.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 4.14 MB

Image to OCR Converter 1.2

sk Slobodný softvér, rozpoznávanie textu a znakov. Konvertovať obrázky Doc, Text, HTML

en Free text and character recognition software. Convert Images to Doc, Text, HTML

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 26.84 MB

Redimensionneur 1.0.0.137

sk Jednoducho konvertovať, veľkosť zoznamu obrázkov

en Easily convert, resize a list of pictures

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.31 MB

Picture Reduce Studio 3.0.4

sk Ľahké zníženie veľkosti súboru s obrázkom & veľkosť obrázkové súbory

en Easy to reduce picture file size & resize picture files

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.89 MB

Right GIF Converter 1.3

sk Spracovanie utilita, ktorá vykonáva úpravu šarže obrázkov a konverziu na GIF obrazu

en Image processing utility that performs batch image editing and conversion to GIF

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.91 MB

JPG to Icon Converter 1.02

sk Konvertovať JPG na ikonu, JPEG do ico, ľahko urobiť súbor ikony

en Convert JPG to icon, JPEG to ico, make icon file easily

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.8 MB

Right Thumbnails 1.0

sk Image converter dávkové JPG, GIF, PNG, ktoré tiež pripravuje miniatúry albumov

en Batch image converter to JPG, GIF, PNG that also prepares thumbnails for albums

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.11 MB

Automatic Image Converter 1.0

sk Automatické Image Converter vám umožní jednoducho konvertovať viacero obrazových súborov.

en Automatic Image Converter helps you to easily convert multiple image files.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.33 MB

AutoDWG DWG to PDF Converter 3.40

sk Dávkové konvertovať DWG do PDF a DXF do PDF bez potrebujú AutoCAD.

en Batch convert DWG to PDF and DXF to PDF without need of AutoCAD.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 3.71 MB

MSU Field Shift Fixer AviSynth plugin 0.5

sk Voľného poľa shift fixer. Umožňuje flexibilné zmeniť nastavenia.

en Free field shift fixer. Allows flexible change settings.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.03 MB

Video MSU Deblocking VirtualDub plugin 2.2

sk Plne automatická Downloadable deblocking filtra pre video

en Free fully automatic high quality deblocking filter for video

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.07 MB

Win2PDF 7

sk Win2PDF 7 vytvorí PDF/A, PDF, XPS a TIFF súborov z akejkoľvek Windows aplikácie.

en Win2PDF 7 creates PDF, PDF/A, XPS and TIFF files from any Windows application.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 6.58 MB

ActMask SPL (Spool) Batch Converter 3.120

sk .SPL (zaraďovanie do frontu súborov) prehliadač, konvertovať.SPL súborov do PDF / obraz, virtuálnu tlačiareň

en .SPL (Spooling file) viewer, convert .SPL files to PDF / Image,virtual printer

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 2.75 MB

Easy Thumbnails 3.0

sk Užívateľsky miniatúru tvorca, s užitočný náhľad a editačné nástroje.

en A user-friendly thumbnail image creator, with handy preview and editing tools.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.0 MB

Right JPG Converter 1.3

sk JPG Image converter kombinuje úpravu obrázkov s obrázok konverzie do JPEG

en JPG Image converter combines image editing with image conversion to JPEG

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.96 MB

mosascii m2 2.1.200

sk mosascii m2 konvertuje obrázky do HTML mozaiky z farebný text

en mosascii m2 converts images into HTML mosaics made out of colored text

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 5.13 MB

Ap PDF to Word 2.1

sk PDF do aplikácie word converter dávkové

en pdf to word batch converter

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.61 MB

PDF to Image converter 2.0

sk Konvertovať Adobe PDF do Jpeg/Jpg/Tiff/Bmp/Eps/Ps, aplikácia acrobat na Image converter dávkové.

en Convert Adobe PDF to Jpeg/Jpg/Tiff/Bmp/Eps/Ps, acrobat to Image batch converter.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.89 MB

ImagePDF 2.0

sk Konvertuje obrázok formáty ako TIF, JPG, GIF, PNG, BMP, WMF do formátu PDF.

en Converts image formats such as TIF, JPG, GIF, PNG, BMP, WMF into PDF format.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.96 MB

Najsťahovanejšie programy