Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu
Kategória: Matematika
Zoradiť podľa:   Názov [ arrow_up arrow_down ]     Dátum [ arrow_up arrow_down ]     Licencia [ arrow_up arrow_down ]     Počet stiahnutí [ arrow_up arrow_down ]     Veľkosť [ arrow_up arrow_down ]

Animated Money 1.0

sk Učí mince uznanie a matematické zručnosti pomocou USA a Kanady mincí.

en Teaches coin recognition and math skills using US and Canadian coins.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 2.04 MB

Retaining Ring Math Converter 1.0

sk Jednoducho konvertovať najobľúbenejšie typy merných jednotiek

en Easily convert the most popular types of units of measure

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.043 MB

MobileMath 0.9b

sk MobileMath - premeniť váš mobil odborník

en MobileMath - Turning your mobile into expert

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.01 MB

Smart Math Calculator Mac 2.2

sk Rozšírené ešte ľahké-to-use math kalkulačka, ktorá vypočíta výsledok počas písania.

en Advanced yet easy-to-use math calculator that computes the result as you type.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 2.37 MB

Multimedia Interactive Calculator Palm 1 1.1

sk Mikrofón je ideálny alternatívne Kalkulačka pre tých, ktorí pracujú s jednotlivými numerac

en MIC is an ideal alternative calculator for those working with individual numerac

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.19 MB

ClimeCalc 1.000

sk Pt100, teplota, relatívna vlhkosť, rosný bod, vlhkým teplomerom teplota atď.

en Pt100 , temperature , relative humidity , dew point , wet-bulb temperature etc.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.04 MB

MathProf 4.0

sk MathProf je program jednoduché použitie matematiky v rámci približne 180 subrouti

en MathProf is an easy to use mathematics program within approximately 180 subrouti

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 9.82 MB

Automaton Lab 3D 1.0

sk Vizualizácia hierarchické 3-dimenzionálne kriviek

en Visualization of hierarchical 3-dimensional curves

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.75 MB

Automaton Lab 3D Quantum 1.0

sk Vizualizácia kvantovej hierarchické 3-dimenzionálne kriviek

en Visualization of quantum hierarchical 3-dimensional curves

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.30 MB

Calculation Made Easy 4.1

sk naučiť deti (i dospelých) tabuliek, pridávanie, odčítania atď.

en to teach children (even adults) Tables, Addition, Subtraction, etc.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 2.69 MB

Math Miscellanea 1.00

sk Vykonáva rôzne matematické postupy

en Performs miscellaneous math procedures

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.90 MB

Automaton Laboratory 1.0

sk Vizualizovať hierarchické planárnych krivky, nadmnožinu epicycloids a hypocycloids

en Visualize hierarchical planar curves, a superset of epicycloids and hypocycloids

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.05 MB

Math Flash 4.6

sk Flash karty štýl sčítanie a odčítanie praxe.

en Flash card style addition and subtraction practice.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.7 MB

Archim 2.0

sk Archim je program pre kreslenie grafy všetkých druhov funkcií

en Archim is a program for drawing the graphs of all kinds of functions

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.47 MB

Partial Derivatives 1.00

sk Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

en Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.54 MB

Golden Rectangular Solid 1.0

sk Vizualizovať 3D golden-obdĺžnikové-pevné analagous 2D golden obdĺžnik

en Visualize 3D golden-rectangular-solid analagous to the 2D golden-rectangle

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.47 MB

Cosmic Heart 1.0

sk Vizualizácia vzťahy medzi tetrahedron, kocky a dodecahedron

en Visualization of relationships between tetrahedron, cube, and dodecahedron

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.51 MB

FlatGraph 1.10b2

sk Zobrazenie funkcií (bežné a parametrov) viac možností

en Plotting functions (usual and parametric) with more possibilities

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.55 MB

Multimedia Calculator.Net 2.0.0.10

sk Ideálne pre začiatočníkov matematiky študent alebo tých, ktoré sú základné zručnosti potrieb.

en Ideal for beginner maths student or those with basic skills needs.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.22 MB

Z-Plot 1.02

sk 2D / 3D funkcia zapisovača, ktorý je schopný vypočítať s komplexných čísel

en 2D / 3D function plotter that is able to calculate with complex numbers

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.76 MB

Math Ninja 1.01

sk Vzdelávacích multimédií, zábava, math vŕtačka hra s zapisovania schopnosti.

en Educational multimedia, fun, math drill game, with logging capability.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.72 MB

Advanced Grapher 2.2

sk Pozemok a analyzovať grafy rovnice a údajov

en Plot and analyze graphs of equations and data

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.38 MB

Prime Integer Observatory 1.0

sk Vizualizácia celé factorizations ako posúvateľný tabuľka

en Visualization of integer factorizations as a scrollable table

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.10 MB

Data Pilot 1.03

sk Rozbaľte položku Microsoft Excell možnosti analýzy údajov s údajmi Pilot

en Expand Microsoft Excell data analysis options with Data Pilot

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.77 MB

Najsťahovanejšie programy