Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Forewave Audio Converter

  Univerzálny audio prevodník Podporuje formáty MP3, WMA, WAV, Real Media RA, FLAC, AAC, AC3, AMR, WAV a tiež niektoré video formáty. »
  Licencia: Shareware

 • UtilCalc

  UtilCalc je kalkulačka, ktorá zobrazuje na obrazovke Pocket Pc každý krok výpočtu. »
  Licencia: Shareware

 • NoteCable Audio Converter

  Je výkonný nástroj na prevod chránených audio súborov DRM do klasického formátu MP3. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu
Kategória: Monitoring siete
Zoradiť podľa:   Názov [ arrow_up arrow_down ]     Dátum [ arrow_up arrow_down ]     Licencia [ arrow_up arrow_down ]     Počet stiahnutí [ arrow_up arrow_down ]     Veľkosť [ arrow_up arrow_down ]

Axence nVision 5.5.4.9633

sk Siete a používateľ monitorovania, softvéru a hardvéru zásob, ochrany údajov.

en Network and user monitoring, software and hardware inventory, data protection.

Licencia: Demo | Veľkosť súboru: 97.91 MB

Bluetooth Network Scanner 1.4.0.0

sk Skener sieť Bluetooth pre systém Windows XP SP1 s.ČISTÝ v2.0 (alebo novší)

en A Bluetooth network scanner for Windows XP SP1 with .NET v2.0 (or above)

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.73 MB

Permission Analyzer 1.6.0

sk Generuje jasné vizuálny prehľad povolenia každého používateľa alebo skupiny užívateľov.

en Generates a clear visual overview of the permissions of each user or user group.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 33.41 MB

DEKSI Network Monitor 8.8

sk Sieťové zariadenie systému monitorovania

en Network device monitoring system

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 4.09 MB

Corner Bowl Log Manager 11.0.0.53

sk Sieť-Wide denníka riadenie, monitorovanie, konsolidácie a podávanie správ

en Network-Wide Log Management, Monitoring, Consolidation and Reporting

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 6.50 MB

Nisc 1.3

sk Rýchlosť monitor pre prenos údajov cez sieťového rozhrania (NIC alebo modem).

en Speed monitor for data traffic over network interfaces (NIC or modem).

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.24 MB

EasyFTPClient 2011

sk FTP Software pre uvedenie online internetovej stránke

en Software FTP for putting online internet site

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.70 MB

Accurate Network Monitor 1.31

sk Sledovanie siete - paket protokolu ip sniffing, monitorovanie protokol analyzátor softvérový nástroj

en Network Monitor - ip packet sniffing, monitoring protocol analyzer software tool

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.04 MB

Capsa Packet Sniffer 7.3.1

sk Paket sniffer (analyzátora siete) pre sieť monitorovanie a riešenie problémov

en Packet sniffer (network analyzer) for network monitoring and troubleshooting

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 19.05 MB

Internet Server Monitor 10.0.0.45

sk Monitor sieťových serveroch s Internet Server Monitor rohu Bowl softvér

en Monitor network servers with Internet Server Monitor by Corner Bowl Software

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 2.75 MB

IP Viewer Tool 1.0

sk Zobrazuje verejných & miestnej adresy IP a udržiavať denník.

en Shows your Public & Local IP Addresses and Maintain a Log.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.66 MB

Remote Process Explorer 2.1.2

sk Riadenie vzdialených procesov a vzdialené počítače s vzdialenej Process Explorer

en Control remote processes and remote computers with Remote Process Explorer

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.79 MB

IPCheck Server Monitor 5.4.1.863

sk Siete, Server a webové stránky monitorovací softvér.

en Network, Server and Website Monitoring Software.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 30.00 MB

easy Look at Ports 1.0.5

sk "ľahko pozrieť prístavov" je multithread plné pripojenie TCP porty skener

en "easy Look at Ports" is a multithread full connect TCP ports scanner

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.11 MB

TheOne SysLog Manager Pro 3.7.0

sk Syslog Manager je syslog server, ktorý môžete prijímať, zobraziť a posielať syslog.

en Syslog Manager is a syslog server which can receive, display and forward syslog.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 4.2 MB

IPAccounting V1.0

sk IP účtovný softvér privolanie IP účtovných údajov z Cisco sieťové zariadenie

en IP accounting software fetches IP accounting data from your Cisco Network Device

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.61 MB

SiteMonNak 2009-V1.0.1

sk Sledovať vaše webové stránky - dostať upozornení, keď nie je k dispozícii emailom zvuk, atď

en Monitor your web site - get alerted when it is unavailable via sound, email etc

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.37 MB

Star Syslog Sender Free Suite 2.0.0

sk Hviezda SysLog odosielateľa môže generovať a simulovať syslog správy.

en Star SysLog Sender can generate and simulate syslog message.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.99 MB

FREE PacketTrap Ping Scan 2.3.11

sk Ping skenovanie je bezplatný nástroj, ktorý odosiela testovania dostupnosti k sieti nájsť odporujúcej uzly.

en Ping Scan is a FREE tool that sends pings to a network to find responding nodes.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 9.53 MB

NetDog Internet Filter V1.1.8

sk NetDog je inteligentná webovej pornostránke bloku software

en NetDog is an Intelligent porn website block software

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.74 MB

Net Check 1.1.0

sk Jednoduché riešenie pre kontrolu, ak je aktívne internetové pripojenie.

en An easy solution to check if there is an active Internet connection.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.23 MB

professional Look at Net 1.1.2

sk "profesionálny vzhľad na Net" je čistý skener, porty skenera a pakety čichač

en "professional Look at Net" is a net scanner, ports scanner and packets sniffer

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.22 MB

Sniff - O - Matic 1.07

sk Čuchať - O - Matic je sieťový protokol analyzátor a paket čichač.

en Sniff - O - Matic is a network protocol analyzer and packet sniffer.

Licencia: Commercial | Veľkosť súboru: 3.62 MB

LayerView 1.10.1003

sk LayerView je ľahký, silný, flexibilné paket čichač

en LayerView is a lightweight, robust, flexible packet sniffer

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.38 MB

Najsťahovanejšie programy