Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Forewave Audio Converter

  Univerzálny audio prevodník Podporuje formáty MP3, WMA, WAV, Real Media RA, FLAC, AAC, AC3, AMR, WAV a tiež niektoré video formáty. »
  Licencia: Shareware

 • UtilCalc

  UtilCalc je kalkulačka, ktorá zobrazuje na obrazovke Pocket Pc každý krok výpočtu. »
  Licencia: Shareware

 • NoteCable Audio Converter

  Je výkonný nástroj na prevod chránených audio súborov DRM do klasického formátu MP3. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu
Kategória: Shell
Zoradiť podľa:   Názov [ arrow_up arrow_down ]     Dátum [ arrow_up arrow_down ]     Licencia [ arrow_up arrow_down ]     Počet stiahnutí [ arrow_up arrow_down ]     Veľkosť [ arrow_up arrow_down ]

AcFolders 1.6

sk Príslušenstvo pre štandardnej dialógové okná Otvoriť Uložiť

en Enhancement for standard Open-Save file Dialogs

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.06 MB

Disc Ejector 1.1

sk Ľahko ovládateľný nástroj na kontrolu vášho platne z panela úloh.

en Easy to use tool to Control your Disc tray from the Taskbar.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.40 MB

nLite 1.4.1

sk nLite je GUI pre trvalé odstránenie súčastí systému Windows podľa vášho výberu

en nLite is a GUI for permanent Windows component removal by your choice

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 2.42 MB

Fast Explorer 3.1.11.430

sk Pridať, odstrániť alebo upraviť položky menu objekty súborov kliknite pravým tlačidlom myši kontextové menu

en Add, remove or customize menu items of right-click file objects' context menus

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.41 MB

Tooler 1.00

sk Nástroj pre ľahké vytváranie užitočné systému skratky

en Tool for easy creation of useful system shortcuts

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.05 MB

SonicFolder 1.5.1.3

sk Otvoriť často používaných priečinkov rýchlo v programe Windows Prieskumník, dialógové okno Otvoriť/Uložiť, atď.

en Open frequently used folders quickly in Windows Explorer, Open/Save Dialog, etc.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.89 MB

ID Window 1.11

sk Pri ukázaní myšou na všetky záhlavia a tooltip ukazuje spustiteľný

en Hover mouse on any title bar and tooltip shows executable

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.62 MB

New File Wizard 1.4.6

sk Sprievodca vám pomôže vytvoriť nový súbor z programu Prieskumník.

en Wizard will help you to create the new file from Windows Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.09 MB

Folder Tag 1.1

sk Pridanie textu záznamu do ľubovoľného priečinka. Freeware.

en Add text tag to any folder. Freeware.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.09 MB

What's This File Type 1.4

sk Pravým tlačidlom myši na súbor zistiť, čo to je a čo žiadosť ho vytvoril

en Right-click on file to check what it is, and what application created it

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.41 MB

System ScreenSaver 2.2

sk Spúšťať aplikácie ako šetrič obrazovky systému Windows.

en Run any application as Windows screen-saver.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.24 MB

Folder Guide 1.2

sk Užitočný nástroj, ktorý poskytuje rýchly prístup k často používaným priečinkom.

en Handy utility that provides fast access to your frequently used folders.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.75 MB

My System Tray Icon 1

sk Napájania monitora vypnúť, reštartovať, odhlásiť, Shut Down zvýšenie/zníženie hlasitosti a viac.

en Power Monitor Off,Restart,Log Off,Shut Down Increase/Decrease Volume and more.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 5.04 MB

OpenWithView 1.11

sk Vypnúť/zapnúť položiek v "Otvoriť v programe"-dialógovom okne systému Windows.

en Disable/enable items in the 'Open With' dialog-box of Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.04 MB

DeskAngel 2.2.2.82

sk DeskAngel je zdokonalenie nástroj pre Windows.

en DeskAngel is an enhancement tool for Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.19 MB

Boot-up system (autorun) 1.0.0.1

sk Boot-až systém je freeware program, ktoré umožňujú automatické spustenie aplikácie.

en Boot-up system is freeware program which enable auto run of application.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.15 MB

Mihov DiskFree 2.4

sk Zobraziť voľného miesta na disku, info aktualizované každú sekundu.

en Show free disk space, info updated every second.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.24 MB

wsTaskborg 1.4.0.2

sk Tlačidlá na paneli úloh usporiadať presúvaním myšou okolo a vlastné (OSN) zoskupenie.

en Organize your taskbar buttons by dragging them around and custom (un)grouping.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.57 MB

On-Screen Keyboard Magic 1.0

sk Elegantné funkcie pre Microsoft Windows klávesnica.

en Elegant features for Microsoft Windows On-Screen Keyboard.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.46 MB

WatchOverEnergy 1.1

sk Spravovať stand-by zmena režimu, sledovať energie ukladaní monitor je pohotovosť

en Manage stand-by mode change, track energy saving when monitor is stand-by

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.75 MB

MouseImp Pro Live! 0.0.0.0

sk Zabudnúť posúvače! Prejdite v pohybe myši nahor alebo nadol kdekoľvek v okne

en Forget scroll bars! Scroll by moving the mouse up or down anywhere in the window

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.29 MB

QuickIT .NET 1.1

sk QuickIT.SIEŤ sa používa na navigáciu v systéme Windows

en QuickIT .NET is used to simplify the navigation in Windows

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.36 MB

TransWin 2.0

sk Pomáha nastaviť transparentnosť do systému windows, aby im transparentné.

en Helps set transparency to windows, make them to be transparent.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.21 MB

Taskbar Button Manager 2.3

sk Jednoduchý nástroj, ktorý pridáva myšou funcitonality na paneli úloh.

en Simple utility that adds drag and drop funcitonality to the taskbar.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.39 MB

Najsťahovanejšie programy