Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu
Kategória: Správa e-mailových adries
Zoradiť podľa:   Názov [ arrow_up arrow_down ]     Dátum [ arrow_up arrow_down ]     Licencia [ arrow_up arrow_down ]     Počet stiahnutí [ arrow_up arrow_down ]     Veľkosť [ arrow_up arrow_down ]

BulkMailer Professional 7.0.0

sk Pomocou funkcie bohatý program môžete odoslať prispôsobené hromadnej e-mailov z akéhokoľvek databázy

en Use this feature rich program to send personalized bulk emails from any database

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 3.38 MB

E-mail Marketing v1 1.0.50

sk Úplné, integrovaný a jednoduché riešenie pre hromadnú korešpondenciu

en Complete, integrated and easy solution for mass mailing

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 3.79 MB

Atomic Mail Verifier 5.50

sk Overiť milióny e-mailových adries reálnom rýchlo, pomocou jednej z troch metód vyšetrenie!

en Verify millions of email addresses real fast using one of three checkup methods!

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 3.16 MB

Aella Email Address Checker 1.0

sk Aella e-mailovú adresu Checker je navrhnutý na kontrolu dlhé zoznamy e-mailových adries

en Aella Email Address Checker is designed to check long lists of email addresses

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.17 MB

i-Newsletter.NET 3.3

sk Web založený Mailing Manager dodávajúcej prispôsobené Newsletter

en Web Based Mailing Manager Delivering Personalized Newsletter

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 5.90 MB

email templates 1.0

sk Email marketing šablóny panela s nástrojmi

en Email marketing templates toolbar

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.51 MB

Identify Emails - Collect emails 1.0

sk Zhromažďovať e-maily od zadávané textový súbor alebo súbor.

en Collect emails from inputed text or file.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.13 MB

HS Multi-Email Sender 7.2

sk Posielať e-maily periodické distribučného zoznamu pomocou rôznych metód, odosielanie

en Send emails to a periodic mailing list using various sending methods

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 3 MB

Easylistcleaner 1.0

sk Tento softvér vyčistí akékoľvek zoznam v sekundách všetky duplikáty

en This software cleans any list in seconds of all duplicates

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.13 MB

LM Plat- Email List Management Software 2.13

sk ListMate Pro Platinum - Ultra-vysoký výkon Email zoznam Management softvér

en ListMate Pro Platinum - Ultra-High Performance Email List Management Software

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 4.08 MB

Valid Email Collector Advance 1.02

sk Platný Email zberača extrahovať pošty z webu pomocou viacerých vyhľadávač.

en Valid Email Collector extract mail from web using multiple search engine.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 4.85 MB

Subscription Mailer 1.0

sk Užitočné Poštová software so sledovaním kto, kde a kedy čítať váš email.

en Useful mailing software with tracking Who, When and Where read your email.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.55 MB

StarMailer 3.0

sk Mocný nástroj pre odosielanie veľké množstvá osobné emailové.

en Powerful tool for sending large quantities of personalised email.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 2.88 MB

Powerful Email Sorter 1.0

sk Nástroj pre e-mail Zoradiť a managerment.Môžete utrite opakovania e-mail.

en A tool for email sort and managerment.It can wipe off repeat email.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 5.87 MB

Email Extractor 4.3

sk E-mail extraktor je mocný nástroj na extrakciu e-mailové adresy z webových stránok

en Email Extractor is a powerful tool to extract email addresses from websites

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.5 MB

LM Pro - Email List Management Software 5.44

sk ListMate Pro - Ultra-vysoký výkon Email zoznam Management softvér

en ListMate Pro - Ultra-High Performance Email List Management Software

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 3.33 MB

Direct Mail Robot 1.5

sk Freeware hromadný email systém a email zoznam manažér.

en Freeware bulk email system and email list manager.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.41 MB

Fun Stuff 1.0

sk Ľahko ovládateľný nástroj na vytvorenie e-mailu. Tisíce odoslať priateľom, rodina.

en Easy to use tool to create email. Send thousands to friends, family.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.25 MB

BSC E-Mailer Free Edition V1.0

sk Software poslať email správy/newsletter klientom na rýchly a jednoduchý spôsob

en Software to send email messages/newsletter to clients on fast and easy way

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.37 MB

IsNotSpam - Online Spam checker 1.0

sk Online Spam kontrola bulletiny a e-mailový marketing

en Online Spam checker for newsletters and email marketing

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.98 MB

PC iMail 2006

sk Vytvorenie a odoslanie prispôsobené bulletiny a oznamy.

en Create and send personalized newsletters and announcements.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.65 MB

WebCampaignManager.net 3.6

sk E-mailový marketing, Web kampaň Newsletter a Mailing list management software

en E-mail marketing, Web Campaign Newsletter and Mailing list management software

Licencia: Commercial | Veľkosť súboru: 16.21 MB

Email Grabber 2.0

sk Automaticky extrahovať e-maily z webových lokalít. Voľný lifetime aktualizácie.

en Automatically extract emails from web sites. Free lifetime updates.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.83 MB

Marketing Emailer 1.3

sk Odosielanie prispôsobených e-mailom na zoznamu obchodných kontaktov.

en Sending customized email to your business contact list.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 3.89 MB

Najsťahovanejšie programy