Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Forewave Audio Converter

  Univerzálny audio prevodník Podporuje formáty MP3, WMA, WAV, Real Media RA, FLAC, AAC, AC3, AMR, WAV a tiež niektoré video formáty. »
  Licencia: Shareware

 • UtilCalc

  UtilCalc je kalkulačka, ktorá zobrazuje na obrazovke Pocket Pc každý krok výpočtu. »
  Licencia: Shareware

 • NoteCable Audio Converter

  Je výkonný nástroj na prevod chránených audio súborov DRM do klasického formátu MP3. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu
Kategória: Tlačiarne
Zoradiť podľa:   Názov [ arrow_up arrow_down ]     Dátum [ arrow_up arrow_down ]     Licencia [ arrow_up arrow_down ]     Počet stiahnutí [ arrow_up arrow_down ]     Veľkosť [ arrow_up arrow_down ]

Batch & Print Pro 4.03

sk dávkovanie dokumenty ako odstráni zoznamy, ktoré možno automaticky tlačiť.

en batching documents as retainable lists which can be automatically printed.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 4.91 MB

Ap Document to PDF converter 3.0

sk Mocný dokumentu pdf šarže konvertor nástroj.

en A powerful document to pdf batch converter tool.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.93 MB

Microsoft Registry Cleaner 1.0934

sk Microsoft Registry čistejšie pre váš počítač zdarma scan pre Vista

en Microsoft Registry Cleaner For Your Computer free scan for Vista

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.55 MB

On This Day In History 5.1

sk Tlačiť osvedčení o udalostiach na určitý deň

en Print certificates about events on a certain day

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 7 MB

CZ Print Job Report 3.0

sk CZ vytlačiť práce správa je nástroj pre analýzu tlače nákladov.

en CZ Print Job Report is a tool for print cost analysis.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 8.58 MB

Fast Printer Chooser 4.2

sk Rýchlo a pohodlne prepnúť aktívnej tlačiarne

en Quickly and conveniently switch the active printer

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.69 MB

Inside Printer Monitor 2.1

sk Vnútri Tlaφov² Monitor zaznamenáva činnosť tlačiarne

en Inside Printer Monitor records the activity of a printer

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.07 MB

PrintTrak 2.38

sk PrintTrak je aplikácia, ktorá monitoruje tlačové úlohy.

en PrintTrak is an application that monitors print jobs.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 12.11 MB

EmfPrinter 0.3.0

sk EmfPrinter je ovládač virtuálnej tlačiarne, ktoré vám umožní ľahko vytvoriť EMF

en EmfPrinter is a virtual printer driver, which allows you to create EMF easily

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.57 MB

BookPrintXP 2.2.03

sk Tlač brožúry ukladanie atrament a papier s až 64 strán na list, tlač plagát

en Print booklets saving ink and paper with up to 64 pages per sheet, print poster

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.00 MB

PaperCut Print Logger 1.7

sk Voľný tlač zapisovania do denníka aplikácie pre Windows, na ktoré sa poskytuje v reálnom čase činnosť denníky.

en A free print logging application for Windows providing real-time activity logs.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.46 MB

PrinterExpress 1.32

sk Rýchlo nastaviť predvolenú tlačiareň z systémovom

en Quickly set your default printer from the system tray

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.19 MB

FilePrint PDF/Print Driver 1.2.5

sk Stiahnuť zdarma PDF vodiča a tlač dokumentov online.

en Download the FREE PDF driver and print your documents online.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 2.85 MB

DOSPRN 1.79

sk DOSPRN umožňuje používať vaše staré DOS program s nové tlačiarne

en DOSPRN allows to use your old DOS program with new printers

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.77 MB

Print It 1.00

sk Tlačiť, ktoré slúži na tlač obrázky, ktoré chcete, ako budete chcieť.

en Print It is been designed to print the images you want, as you want them.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 4.7 MB

DVDCover+ 2.0

sk Vytvorenie a tlač pokrýva vlastné CD a DVD.

en Create and print your own CD and DVD covers.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.97 MB

INTELLIscribe LPR 4.0.0.65

sk INTELLIscribe LPR tlačiť klienta tisků z Windows na akékoľvek IP určené zariadenie

en INTELLIscribe LPR Print Client prints from Windows to any IP addressed Device

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 4.60 MB

Buying a Bread Maker Machine 1.0

sk Dobré základné vodítko pre nákup vášho Chlieb Maker stroja

en A good basic guide for buying your Bread Maker Machine

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.41 MB

Total PDF Printer 1.5

sk PDF Printer tlačí súbory PDF v sériách pomocou užívateľsky príjemný GUI alebo príkazového riadka.

en PDF Printer prints PDF files in batches via user-friendly GUI or command line.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 3.38 MB

Perfect PDF 7 Master 7.0

sk Úplné zadarmo: ľahké a rýchle vytváranie PDF z ľubovoľnej aplikácie tlačiť

en Full free: quick and easy PDF creation from any application able to print

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 21.17 MB

Graph Paper Generator 091010

sk Generuje karteziánskych (námestie), viacúrovňový karteziánské, a šesťuholníkový štvorčekový papier.

en Generates Cartesian (square), Multilevel Cartesian, and Hexagonal graph paper.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.20 MB

PrintGhost 1.1

sk Virtuálnu tlačiareň s rozšírenou funkciou: vodoznaky, tlač plagátov, náhľad.

en Virtual printer with extended features: watermarks, poster printing, preview.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.96 MB

Cyberprinter 1.7

sk Softvér pre tlač konania. Monitor laserové, atramentové a ihličkové tlačiarne.

en Software for printout management. Monitor laser, ink jet and matrix printers.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.72 MB

A+ Printer Monitor 3.2

sk Tlačiareň + Monitor je neviditeľný, jednoduché použitie tlačiarne dohľad aplikácie.

en A+Printer Monitor is an invisible, easy to use printer surveillance application.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.00 MB

Najsťahovanejšie programy