Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Forewave Audio Converter

  Univerzálny audio prevodník Podporuje formáty MP3, WMA, WAV, Real Media RA, FLAC, AAC, AC3, AMR, WAV a tiež niektoré video formáty. »
  Licencia: Shareware

 • UtilCalc

  UtilCalc je kalkulačka, ktorá zobrazuje na obrazovke Pocket Pc každý krok výpočtu. »
  Licencia: Shareware

 • NoteCable Audio Converter

  Je výkonný nástroj na prevod chránených audio súborov DRM do klasického formátu MP3. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu
Kategória: Vzdialené pripojenie
Zoradiť podľa:   Názov [ arrow_up arrow_down ]     Dátum [ arrow_up arrow_down ]     Licencia [ arrow_up arrow_down ]     Počet stiahnutí [ arrow_up arrow_down ]     Veľkosť [ arrow_up arrow_down ]

MobaSSH 1.22

sk Voľný SSH server pre Windows

en Free SSH server for Windows

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 9.67 MB

RemoteDeviceExplorer 1.0

sk Zobrazí zariadenia informácie inštalované pre vzdialený počítač v sieti.

en Displays device information installed on remote network computer.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.42 MB

WakeUp on LAN 1.0

sk Pomocou syntézy WOL môžete vziať advantaje na zapnutie vzdialeného PC hodiť čistá.

en Using FUSION WOL you can take advantaje of turning on a remote PC throw the net.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.44 MB

GetByMail 3.0.1.15

sk Vzdialený prístup & zdieľanie súborov poštou.

en Remote Access & File Sharing by Mail.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.96 MB

AnywhereTS 3.0.1

sk Roztok voľný Tenký klient pre Windows. Konvertuje ks thin(Thinstation) klientom

en Free thin client solution for Windows. Converts PCs to thin(Thinstation) clients

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 20.09 MB

VpnProxy 1.0

sk Umožňuje dopredu pripojenia medzi klientom VPN a serverom

en Allows you to forward connections between VPN client and server

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.46 MB

Remote Process Viewer 1.2

sk Voľný vzdialený Správca úloh systému Windows pre vašu sieť

en a free remote Windows Task Manager for your network

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.22 MB

NetHotfixScanner 1.2

sk Voľný Rýchla kontrola utilita, ktorá kontroluje sieťové počítače pre chýbajúce rýchlych.

en Free hotfix check utility that scans network computers for missing hotfixes.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.49 MB

NTRconnect 2.0

sk Bezpečné vzdialený prístup do vášho PC alebo Mac z ľubovoľného počítača s jednoduchý prenos

en Secure remote access to your PC or Mac from any computer with easy file transfer

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.056 MB

WinRemotePC Lite 2009.r2

sk Slobodný, ľahké-to-use a rýchle diaľkové ovládanie PC / Administration tool

en Free, easy-to-use and fast PC Remote Control / Administration tool

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 3.33 MB

Remote Helpdesk 7.8

sk Poskytovať podporu všetky svoje zákazníkmi pomocou diaľkového ovládania.

en Provide support to all your customers by remote control.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 2.76 MB

Remote Administration Tool 1.2

sk Vzdialený Administration Tool je softvérový balík malé voľný diaľkové ovládanie

en Remote Administration Tool is a small free remote control software package

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.75 MB

NetTaskExec 1.1

sk NetTaskExec naplánuje programy a príkazy na spustenie na počítačoch v sieti.

en NetTaskExec schedules programs and commands to run on network computers.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.47 MB

RemoteServiceMonitoring 1.1

sk RemoteServiceMonitor kontroluje stav siete služieb.

en RemoteServiceMonitor controls the status of your network services.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.42 MB

TerminalServiceAgent 1.0

sk TerminalServiceAgent umožňuje kontrolu siete terminálových služieb a procesov.

en TerminalServiceAgent allows to control network terminal services and processes.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.43 MB

WOL 2.0.3

sk Program implementuje prebudiť funkcia lan. Wake-up vzdialeného počítača.

en Program implements wake on lan function. Wake-up remote computer.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.79 MB

Eevee - PC in a browser 1.4

sk Prístup k vašej pracovnej ploche počítača a súborov odkiaľkoľvek len pomocou webového prehľadávača.

en Access your computer desktop and files from anywhere just using a web browser.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.46 MB

Remote Thing 1.1

sk Diaľkového ovládania akéhokoľvek pc kdekoľvek spôsobom rýchle, jednoduché a bezpečné.

en Remote Control any pc anywhere in a fast, simple, secure way.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.61 MB

NetworkProcMonitor 1.0

sk Zobrazí informácie priradené každý proces spustený na vzdialenom počítači.

en Displays information associated with each process running on remote computer.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.42 MB

Amiga Explorer 2010

sk Pripojte Amiga s jeden alebo viac počítačov. podporuje sériového pripojenia TCP/IP.

en Connect an Amiga with one or more PCs. Supports serial and TCP/IP connections.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 3.44 MB

Winip 4.0.10

sk Winip je dynamických systémov DNS klienta, ktorý umožňuje počítaču majú názov domény.

en Winip is a Dynamic DNS client that allows your computer to have a domain name.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.34 MB

Wake-on-LAN Packet Sniffer 1.1

sk Nástroj na riešenie problémov s Wake on LAN

en Tool to troubleshoot Wake-on-LAN

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.04 MB

VPN Dialer 2009.03.02

sk Povoliť přitlučený, pretrvávajúce VPN v systéme Windows 2000, XP a Vista

en Enable nailed up, persistent VPN on Windows 2000, XP, and Vista

Licencia: Commercial | Veľkosť súboru: 1.51 MB

RemoteExec 4.0

sk Spustenie úlohy vzdialene na všetky vaše Windows NT/200 x / XP počítače v pár kliknutí!

en Launch tasks remotely on all your Windows NT/200x/XP computers in a few clicks!

Licencia: Demo | Veľkosť súboru: 2.38 MB

Najsťahovanejšie programy