Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

3D Aqua Icons Collection 1.5

Autor: Lokas Software
Stránka: www.awicons.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 0.56 MB
Cena: 119 $
Počet stiahnutí: 1094
Dátum pridania: 2004-08-24
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003, Windows CE, Not Applicable

Krátky popis k programu 3D Aqua Icons Collection:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér 3D Aqua Icons Collection vo verzií 1.5 od autora Lokas Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu 3D Aqua Icons Collection je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér 3D Aqua Icons Collection ..

Popis od autora programu - Lokas Software v anglickom jazyku:

Are you not satisfied how your website or application looks like? Do you use customary free icons that thousands of other webmasters and programmers already utilize in their projects? Want your product to stand out and look better then your competitors to generate more sales? Then check out these professional stock icon collections created by world's most known icon designers that made AWicons Pro!

There are over 175 icons and small graphics elements with every imaginable theme - folders, printers, scanners, monitors, hearts, gadgets and other objects. Collection is exclusively 3D. Conveniently, almost all of them are WinXP icons with alpha-channel.

Icons come in multiple color depth (8 bits to 32 bits) and size (16x16 to 128x128) options. This means that you can use them to create program interfaces, panels, toolbars and menus as well. Once you get a chance to take a close look at these stock icons, you will see that they are all highly original and professional-looking pieces.

You don't have to spend thousand of dollars or pay a percentage of total sales. You don't have to buy all icons, simply select collections that contain the elements you need. The quality is not the only thing that will pleasantly surprise you. You are likely to fall in love with our prices too. With the cheapest collection priced and free updates (new icons are added monthly), this is the deal you've been looking for.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Nie ste spokojní, ako sa vaše webové stránky alebo aplikácie vyzerá? Myslíte si, používať zvyčajné zadarmo ikony, že tisíce iných webmasterov a programátorov už využívajú vo svojich projektoch? Chceš svoj produkt vyniknúť a vyzerať lepšie potom sa vaša konkurencia generovať zvýšenie predaja? Potom sa pozrite sa na tieto odborné zbierky fotografie ikonu vytvoril svetovo najznámejšia ikona návrhárov, ktorá robila AWicons Pre! Existuje viac ako 175 ikon a malé grafické prvky s každým predstaviteľné tému - dosky, tlačiarne, skenery, monitory, srdce, pomôcky a ďalšie objekty. Kolekcia je výlučne 3D. Pohodlne, takmer všetci z nich sú WinXP ikony s alfa-kanálom. Ikony príde na viac farebnou hĺbkou (8 bitov na 32 bitov) a veľkosť (16x16 až 128x128) možnosti. To znamená, že môžete použiť na vytvorenie programu rozhrania, panely, panely nástrojov a ponukami rovnako. Akonáhle sa dostanete možnosť sa bližšie pozrieť na tieto akcie ikon, uvidíte, že sú všetci veľmi originálne a profesionálne-hľadáte kusy. Nemusíte utrácať tisíce dolárov alebo zaplatiť percent z celkového predaja. Nemusíte kupovať všetky ikony, jednoducho vyberte kolekcie, ktoré obsahujú prvky, ktoré potrebujete. Kvalita nie je jediná vec, ktorá vás príjemne prekvapí. Budete pravdepodobne padať v láske s našimi cenami príliš. S najlacnejšie cenou zber a bezplatné aktualizácie (nové ikony sú pridané mesačne), to je riešenie, ktoré ste hľadali.

Sťahujte tu: 3D Aqua Icons Collection 1.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Plastic Toolbar Icons 2011.1Novinka

100 original stock icons for application toolbars and menus and for websites

Orientačný preklad: 100 pôvodných zásob ikon pre uplatňovanie panely s nástrojmi a ponuky a pre webové stránky

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.42 MB

Basic Icons for Vista 2011.1Novinka

Make your software look as nice as Win 7 with basic stock icons

Orientačný preklad: Váš softvér vyzerať ako pekný ako vyhrať 7 základného zásobného ikonami

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.69 MB

People Toolbar Icons 2011.1Novinka

Icons of people drawn in avatar-like style for forums or instant messengers

Orientačný preklad: Ikony ľudí čerpané v avatar-rovnako ako štýl pre fóra alebo instant posly

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.93 MB

Database Application Icons 1.0Novinka

Database Application Icons for Web or Applications

Orientačný preklad: Databáza ikony aplikácií pre web alebo aplikácie

Licencia: Demo | Veľkosť: 13.37 MB

Travel Icon Set 3.70Novinka

Royalty-free icons representing objects and concepts related to travel industry

Orientačný preklad: Royalty-free ikony reprezentujúce objekty a pojmy súvisiace s cestovným ruchom

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.03 MB

Software Toolbar Icons 2011.1Novinka

Software Toolbar Icons - the best choice for a thinking developer or webmaster

Orientačný preklad: Softvér Toolbar Icons - je najlepšou voľbou pre myslenia vývojár alebo webmaster

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.59 MB

Control Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Control icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné riadenie na ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Small Arrow Icons 2011.1Novinka

A set of eye-catching arrow png icons created by professional artists!

Orientačný preklad: Sada oko-lov šípku png ikon vytvorených profesionálnych umelcov!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.76 MB

Free Large Business Icons 2011.1Novinka

To get your business going try our Free Large Business icons collection.

Orientačný preklad: Ak chcete získať vašu firmu chystá skúsiť naše bezplatné veľké obchodné ikony kolekcia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 17.94 MB

Najsťahovanejšie programy