Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

3D Aqua Icons Collection 1.5

Autor: Lokas Software
Stránka: www.awicons.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 0.56 MB
Cena: 119 $
Počet stiahnutí: 1110
Dátum pridania: 2004-08-24
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003, Windows CE, Not Applicable

Krátky popis k programu 3D Aqua Icons Collection:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér 3D Aqua Icons Collection vo verzií 1.5 od autora Lokas Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu 3D Aqua Icons Collection je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér 3D Aqua Icons Collection ..

Popis od autora programu - Lokas Software v anglickom jazyku:

Are you not satisfied how your website or application looks like? Do you use customary free icons that thousands of other webmasters and programmers already utilize in their projects? Want your product to stand out and look better then your competitors to generate more sales? Then check out these professional stock icon collections created by world's most known icon designers that made AWicons Pro!

There are over 175 icons and small graphics elements with every imaginable theme - folders, printers, scanners, monitors, hearts, gadgets and other objects. Collection is exclusively 3D. Conveniently, almost all of them are WinXP icons with alpha-channel.

Icons come in multiple color depth (8 bits to 32 bits) and size (16x16 to 128x128) options. This means that you can use them to create program interfaces, panels, toolbars and menus as well. Once you get a chance to take a close look at these stock icons, you will see that they are all highly original and professional-looking pieces.

You don't have to spend thousand of dollars or pay a percentage of total sales. You don't have to buy all icons, simply select collections that contain the elements you need. The quality is not the only thing that will pleasantly surprise you. You are likely to fall in love with our prices too. With the cheapest collection priced and free updates (new icons are added monthly), this is the deal you've been looking for.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Nie ste spokojní, ako sa vaše webové stránky alebo aplikácie vyzerá? Myslíte si, používať zvyčajné zadarmo ikony, že tisíce iných webmasterov a programátorov už využívajú vo svojich projektoch? Chceš svoj produkt vyniknúť a vyzerať lepšie potom sa vaša konkurencia generovať zvýšenie predaja? Potom sa pozrite sa na tieto odborné zbierky fotografie ikonu vytvoril svetovo najznámejšia ikona návrhárov, ktorá robila AWicons Pre! Existuje viac ako 175 ikon a malé grafické prvky s každým predstaviteľné tému - dosky, tlačiarne, skenery, monitory, srdce, pomôcky a ďalšie objekty. Kolekcia je výlučne 3D. Pohodlne, takmer všetci z nich sú WinXP ikony s alfa-kanálom. Ikony príde na viac farebnou hĺbkou (8 bitov na 32 bitov) a veľkosť (16x16 až 128x128) možnosti. To znamená, že môžete použiť na vytvorenie programu rozhrania, panely, panely nástrojov a ponukami rovnako. Akonáhle sa dostanete možnosť sa bližšie pozrieť na tieto akcie ikon, uvidíte, že sú všetci veľmi originálne a profesionálne-hľadáte kusy. Nemusíte utrácať tisíce dolárov alebo zaplatiť percent z celkového predaja. Nemusíte kupovať všetky ikony, jednoducho vyberte kolekcie, ktoré obsahujú prvky, ktoré potrebujete. Kvalita nie je jediná vec, ktorá vás príjemne prekvapí. Budete pravdepodobne padať v láske s našimi cenami príliš. S najlacnejšie cenou zber a bezplatné aktualizácie (nové ikony sú pridané mesačne), to je riešenie, ktoré ste hľadali.

Sťahujte tu: 3D Aqua Icons Collection 1.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Basic Icons for Vista 2011.1Novinka

Make your software look as nice as Win 7 with basic stock icons

Orientačný preklad: Váš softvér vyzerať ako pekný ako vyhrať 7 základného zásobného ikonami

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.69 MB

Blog Icons for Vista 2011.1Novinka

Blog Icons for Vista make blogs and forums look slick and modern

Orientačný preklad: Blog ikony pre Vista urobiť blogy a fóra pozrieť klzký a moderné

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.03 MB

Delicious Love Icons 2011.1Novinka

Enhance online dating sites with ready-made Delicious Love Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie online dátumové údaje lokalít s vstavaných Delicious Love ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.17 MB

Perfect Toolbar Icons 2011.4Novinka

Professionally-designed icons for software and website toolbars

Orientačný preklad: Profesionálne navrhnutý ikony pre softvérové a webové stránky panely s nástrojmi

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.90 MB

Frientoosh Icon Extractor 1.0Novinka

This freeware can extract icons from any exe file.It can save as ico,bmp,jpg

Orientačný preklad: Táto freeware môžete extrahovať ikony z ľubovoľného súboru exe.Môžete uložiť ako ico, bmp, jpg

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.52 MB

Standard Infrastructure Icons 2008.2Novinka

Lay out city infrastructure with a collection of standard infrastructure icons

Orientačný preklad: Naaranžovat mesto infraštruktúry s kolekciou ikon pre štandardnej infraštruktúry

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.51 MB

X-MAC 1500 MAC style application icons 1.0Novinka

The X-Mac icon collection provides you with a realistic style which has all the

Orientačný preklad: X-Mac ikonu zber vám poskytuje realistické štýl, ktorý má všetky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 16 MB

Database Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Database icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné databázy ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

Realistic Icons Collection 4.0Novinka

A collection of Windows Vista fashioned icons. Comes with full vector sources.

Orientačný preklad: Zbierka ikon Windows Vista módy. Dodáva sa s plnou vektor zdrojov.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.10 MB

Najsťahovanejšie programy