Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

3D Aqua Icons Collection 1.5

Autor: Lokas Software
Stránka: www.awicons.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 0.56 MB
Cena: 119 $
Počet stiahnutí: 1073
Dátum pridania: 2004-08-24
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003, Windows CE, Not Applicable

Krátky popis k programu 3D Aqua Icons Collection:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér 3D Aqua Icons Collection vo verzií 1.5 od autora Lokas Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu 3D Aqua Icons Collection je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér 3D Aqua Icons Collection ..

Popis od autora programu - Lokas Software v anglickom jazyku:

Are you not satisfied how your website or application looks like? Do you use customary free icons that thousands of other webmasters and programmers already utilize in their projects? Want your product to stand out and look better then your competitors to generate more sales? Then check out these professional stock icon collections created by world's most known icon designers that made AWicons Pro!

There are over 175 icons and small graphics elements with every imaginable theme - folders, printers, scanners, monitors, hearts, gadgets and other objects. Collection is exclusively 3D. Conveniently, almost all of them are WinXP icons with alpha-channel.

Icons come in multiple color depth (8 bits to 32 bits) and size (16x16 to 128x128) options. This means that you can use them to create program interfaces, panels, toolbars and menus as well. Once you get a chance to take a close look at these stock icons, you will see that they are all highly original and professional-looking pieces.

You don't have to spend thousand of dollars or pay a percentage of total sales. You don't have to buy all icons, simply select collections that contain the elements you need. The quality is not the only thing that will pleasantly surprise you. You are likely to fall in love with our prices too. With the cheapest collection priced and free updates (new icons are added monthly), this is the deal you've been looking for.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Nie ste spokojní, ako sa vaše webové stránky alebo aplikácie vyzerá? Myslíte si, používať zvyčajné zadarmo ikony, že tisíce iných webmasterov a programátorov už využívajú vo svojich projektoch? Chceš svoj produkt vyniknúť a vyzerať lepšie potom sa vaša konkurencia generovať zvýšenie predaja? Potom sa pozrite sa na tieto odborné zbierky fotografie ikonu vytvoril svetovo najznámejšia ikona návrhárov, ktorá robila AWicons Pre! Existuje viac ako 175 ikon a malé grafické prvky s každým predstaviteľné tému - dosky, tlačiarne, skenery, monitory, srdce, pomôcky a ďalšie objekty. Kolekcia je výlučne 3D. Pohodlne, takmer všetci z nich sú WinXP ikony s alfa-kanálom. Ikony príde na viac farebnou hĺbkou (8 bitov na 32 bitov) a veľkosť (16x16 až 128x128) možnosti. To znamená, že môžete použiť na vytvorenie programu rozhrania, panely, panely nástrojov a ponukami rovnako. Akonáhle sa dostanete možnosť sa bližšie pozrieť na tieto akcie ikon, uvidíte, že sú všetci veľmi originálne a profesionálne-hľadáte kusy. Nemusíte utrácať tisíce dolárov alebo zaplatiť percent z celkového predaja. Nemusíte kupovať všetky ikony, jednoducho vyberte kolekcie, ktoré obsahujú prvky, ktoré potrebujete. Kvalita nie je jediná vec, ktorá vás príjemne prekvapí. Budete pravdepodobne padať v láske s našimi cenami príliš. S najlacnejšie cenou zber a bezplatné aktualizácie (nové ikony sú pridané mesačne), to je riešenie, ktoré ste hľadali.

Sťahujte tu: 3D Aqua Icons Collection 1.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

IconDeveloper 1.3Novinka

IconDeveloper makes it a snap to create your own icons for Windows.

Orientačný preklad: IconDeveloper je ponukou vytvoriť svoj vlastný ikony pre Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.37 MB

People Toolbar Icons 2011.1Novinka

Icons of people drawn in avatar-like style for forums or instant messengers

Orientačný preklad: Ikony ľudí čerpané v avatar-rovnako ako štýl pre fóra alebo instant posly

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.93 MB

Object Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Object icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné zbierky objektu ikonu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

Core Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Core icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné Core ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Navigation Toolbar Icons 2011.1Novinka

A set of eye-catching navigation-related icons created by professional artists!

Orientačný preklad: Množina oko-lov súvisiace navigačné ikony vytvoreného profesionálnych umelcov!

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.01 MB

Business Icons Collection (XP) 3.0Novinka

Professional Business Icons for use in Software, Web, and Digital Media

Orientačný preklad: Professional Business ikony na používanie softvéru, webových stránok a digitálnych médií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.26 MB

Control Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Control icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné riadenie na ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Multimedia Toolbar Icons 2011.1Novinka

Enhance your multimedia project with high definition Multimedia Toolbar Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie vášho multimediálneho projektu s vysokým rozlíšením multimediálne Toolbar Icons

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.18 MB

World Flags Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality World Flags icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné Svetovej vlajky ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

Najsťahovanejšie programy