Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

3DM Import for Solid Edge 1.0

Autor: SYCODE
Stránka: www.sycode.com
Licencia: Commercial
Veľkosť: 1.38 MB
Cena: 195 $
Počet stiahnutí: 1828
Dátum pridania: 2009-01-12
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu 3DM Import for Solid Edge:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér 3DM Import for Solid Edge vo verzií 1.0 od autora SYCODE. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu 3DM Import for Solid Edge je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér 3DM Import for Solid Edge ..

Popis od autora programu - SYCODE v anglickom jazyku:

3DM Import for Solid Edge is a Rhinoceros (.3dm) file import add-in for Solid Edge®. This plug-in gives Solid Edge the ability to import geometric data from 3DM files.

3DM Import for Solid Edge reads polygon mesh data stored in 3DM files and imports it into Solid Edge. A polygon mesh in a 3DM file is comprised of a set of triangular and/or quad faces. 3DM Import for Solid Edge creates trimmed planar surfaces for each triangle/quad and knits them together to create a body. If the polygon mesh is closed (i.e. it does not contain boundary edges) then 3DM Import for Solid Edge will create a closed body feature, otherwise an open surface will be created.

3DM Import for Solid Edge is very easy to use. Once installed, it automatically loads itself into Solid Edge and adds a new submenu called "3DM Import for Solid Edge" to the Solid Edge Applications menu.

The '3DM Import for Solid Edge' menu consists of the following commands:
# Import - Import a 3DM file
# Help - Display the 3DM Import for Solid Edge help file
# Register - Register your copy of 3DM Import for Solid Edge
# About - Display the 3DM Import for Solid Edge About box

3DM Import for Solid Edge comes with detailed documentation for each command as well as a tutorial to get you started in the shortest possible time.


The 3DM File Format

The 3DM (3D Model) file format is the native file format of Rhinoceros, the NURBS modeling software from Robert McNeel & Associates. The OpenNURBS Initiative was founded by Robert McNeel & Associates in January 2000, with the sole purpose of providing CAD, CAM, CAE and computer graphics software users reliable methods for transferring 3D geometry between applications via the 3DM file format. TerrainCAD, our terrain generation, editing and modeling software, also uses the 3DM file format as its native file format.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

3DM Import pre Solid Edge je Rhinoceros (.3 dm), importu súboru add-in pre Solid Edge ®. Tento plug-in dáva Solid Edge možnosť importovať dáta z geometrických 3DM súborov. 3DM Import pre Solid Edge číta dáta uložené v polygóne ok 3DM súborov a ich dovoz do Solid Edge. Spleť polygóne v 3DM súbor pozostáva zo sady trojuholníkového a / alebo quad tváre. 3DM Import pre Solid Edge vytvára zdobené rovinné plochy pre každý trojuholník / Quad a úplety je spoločne vytvoriť telo. Ak je polygón mesh je uzavretý (tj neobsahuje hranice okraja), potom 3DM Import pre Solid Edge vytvorí uzavretý telo funkcie, inak otvorená plocha bude vytvorená. 3DM Import pre Solid Edge je veľmi jednoduché použitie. Po inštalácii sa automaticky načíta sa do Solid Edge a pridá nové menu s názvom "Dovozné 3DM pre Solid Edge" do Solid Edge menu Aplikácie. "3. DM Import na menu Solid Edge 'sa skladá z nasledujúcich príkazov: # Import - Import 3DM súbor # Help - zobrazenie 3DM Import pre Solid Edge súboru pomôcť # Registrácia - Registrácia kópiu 3DM Import pre Solid Edge # O - Zobrazení 3DM Import pre Solid Edge O box 3DM Import pre Solid Edge prichádza s podrobnou dokumentáciou pre každý príkaz, rovnako ako návod, ako začať v čo najkratšom čase. The 3DM formát súboru 3DM (3D model), formát súboru je natívny formát súborov pre nosorožca, modelovanie NURBS softvér Robert McNeely & Associates. OpenNURBS Iniciatíva bola založená Robert McNeely & Associates v januári 2000, s jediným účelom poskytovania CAD, CAM, CAE a počítačovej grafiky softvér užívateľom spoľahlivé metódy pre prenos 3D geometriu medzi aplikáciami cez 3DM formát súboru. TerrainCAD, naša generácia terén, editáciu a modelovanie softvér, tiež používa formát súborov 3DM ako natívny formát súborov.

Sťahujte tu: 3DM Import for Solid Edge 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

3DS Import for Solid Edge 1.0Novinka

3DS Import for Solid Edge - 3D Studio 3DS file import add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: 3DS Import pre Solid Edge - 3D Studio 3DS import súborov add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.16 MB

deepMesh 1.0.1Novinka

3D Modeling application for Windows

Orientačný preklad: Jednoduchý softvér na 3D modelovanie pre Windows.

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.61 MB

CAD-COMPO2 2.01Novinka

CAD-COMPO 2 is a plug-in software includes "BPT-Pro2" and "EXDXF-Pro2".

Orientačný preklad: CAD-COMP 2 je plug-in softvér zahŕňa "BPT-Pro2" a "EXDXF-Pro2".

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.9 MB

PLT Import for AutoCAD 1.0Novinka

PLT Import for AutoCAD - HPGL Plot PLT file import plug-in for AutoCAD

Orientačný preklad: PLT Import pre AutoCAD - HPGL sprisahania PLT súbor import plug-in pre AutoCAD

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.17 MB

OverCAD DWG DXF Converter 2.00Novinka

Batch convert DWG and DXF files between R14, 2002, 2004, 2007, 2010

Orientačný preklad: Dávkový prevod DWG a DXF súbory medzi R14, 2002, 2004, 2007, 2010

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.18 MB

AutoCAD to Excel - TableBuilder 3.7Novinka

Export AutoCAD table and the table drawn with lines and text to Excel

Orientačný preklad: Export AutoCAD stôl, vykreslené pomocou čiar a textu do programu Excel

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.64 MB

MITCalc - V-Belts Calculation 1.17Novinka

Geometric design and strength check of V-belt transmission

Orientačný preklad: Geometrický návrh a pevnostnú kontrolu V-remeňového prevodu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.5 MB

RapidSketch-Floor Plan & Area Calculator 2.3Novinka

Create accurate floor plan layouts and calculate the area and perimeter.

Orientačný preklad: Vytvárať presné rozvrhnutie pôdorysu a výpočet plochy a obvodu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 36.23 MB

Amethyst DWG-2-DWG 2Novinka

Quickly easily batch convert DWG/DXF to other AutoCAD file versions.

Orientačný preklad: Rýchlo ľahko šarže konvertovať DWG/DXF na iné verzie súborov aplikácie AutoCAD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

Najsťahovanejšie programy