Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

3DM Import for Solid Edge 1.0

Autor: SYCODE
Stránka: www.sycode.com
Licencia: Commercial
Veľkosť: 1.38 MB
Cena: 195 $
Počet stiahnutí: 1790
Dátum pridania: 2009-01-12
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu 3DM Import for Solid Edge:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér 3DM Import for Solid Edge vo verzií 1.0 od autora SYCODE. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu 3DM Import for Solid Edge je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér 3DM Import for Solid Edge ..

Popis od autora programu - SYCODE v anglickom jazyku:

3DM Import for Solid Edge is a Rhinoceros (.3dm) file import add-in for Solid Edge®. This plug-in gives Solid Edge the ability to import geometric data from 3DM files.

3DM Import for Solid Edge reads polygon mesh data stored in 3DM files and imports it into Solid Edge. A polygon mesh in a 3DM file is comprised of a set of triangular and/or quad faces. 3DM Import for Solid Edge creates trimmed planar surfaces for each triangle/quad and knits them together to create a body. If the polygon mesh is closed (i.e. it does not contain boundary edges) then 3DM Import for Solid Edge will create a closed body feature, otherwise an open surface will be created.

3DM Import for Solid Edge is very easy to use. Once installed, it automatically loads itself into Solid Edge and adds a new submenu called "3DM Import for Solid Edge" to the Solid Edge Applications menu.

The '3DM Import for Solid Edge' menu consists of the following commands:
# Import - Import a 3DM file
# Help - Display the 3DM Import for Solid Edge help file
# Register - Register your copy of 3DM Import for Solid Edge
# About - Display the 3DM Import for Solid Edge About box

3DM Import for Solid Edge comes with detailed documentation for each command as well as a tutorial to get you started in the shortest possible time.


The 3DM File Format

The 3DM (3D Model) file format is the native file format of Rhinoceros, the NURBS modeling software from Robert McNeel & Associates. The OpenNURBS Initiative was founded by Robert McNeel & Associates in January 2000, with the sole purpose of providing CAD, CAM, CAE and computer graphics software users reliable methods for transferring 3D geometry between applications via the 3DM file format. TerrainCAD, our terrain generation, editing and modeling software, also uses the 3DM file format as its native file format.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

3DM Import pre Solid Edge je Rhinoceros (.3 dm), importu súboru add-in pre Solid Edge ®. Tento plug-in dáva Solid Edge možnosť importovať dáta z geometrických 3DM súborov. 3DM Import pre Solid Edge číta dáta uložené v polygóne ok 3DM súborov a ich dovoz do Solid Edge. Spleť polygóne v 3DM súbor pozostáva zo sady trojuholníkového a / alebo quad tváre. 3DM Import pre Solid Edge vytvára zdobené rovinné plochy pre každý trojuholník / Quad a úplety je spoločne vytvoriť telo. Ak je polygón mesh je uzavretý (tj neobsahuje hranice okraja), potom 3DM Import pre Solid Edge vytvorí uzavretý telo funkcie, inak otvorená plocha bude vytvorená. 3DM Import pre Solid Edge je veľmi jednoduché použitie. Po inštalácii sa automaticky načíta sa do Solid Edge a pridá nové menu s názvom "Dovozné 3DM pre Solid Edge" do Solid Edge menu Aplikácie. "3. DM Import na menu Solid Edge 'sa skladá z nasledujúcich príkazov: # Import - Import 3DM súbor # Help - zobrazenie 3DM Import pre Solid Edge súboru pomôcť # Registrácia - Registrácia kópiu 3DM Import pre Solid Edge # O - Zobrazení 3DM Import pre Solid Edge O box 3DM Import pre Solid Edge prichádza s podrobnou dokumentáciou pre každý príkaz, rovnako ako návod, ako začať v čo najkratšom čase. The 3DM formát súboru 3DM (3D model), formát súboru je natívny formát súborov pre nosorožca, modelovanie NURBS softvér Robert McNeely & Associates. OpenNURBS Iniciatíva bola založená Robert McNeely & Associates v januári 2000, s jediným účelom poskytovania CAD, CAM, CAE a počítačovej grafiky softvér užívateľom spoľahlivé metódy pre prenos 3D geometriu medzi aplikáciami cez 3DM formát súboru. TerrainCAD, naša generácia terén, editáciu a modelovanie softvér, tiež používa formát súborov 3DM ako natívny formát súborov.

Sťahujte tu: 3DM Import for Solid Edge 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MITCalc - Bevel Gear Calculation 1.15Novinka

Geometric design and strength check of bevel gear (straight, helical and curved)

Orientačný preklad: Geometrický návrh a pevnostnú kontrolu kužeľového ozubenia (priame, šikmé a zakrivené)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.8 MB

Amethyst DWG-2-DWF 2Novinka

Quickly easily batch convert AutoCAD DWG/DXF to Design Web Format (DWF)

Orientačný preklad: Rýchlo ľahko šarže konvertovať AutoCAD. DWG/DXF na Design Web formáte (DWF)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

OBJ Export for Solid Edge 1.0Novinka

OBJ Export for Solid Edge - Wavefront OBJ file export add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: OBJ export pre Solid Edge - Wavefront OBJ export add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.22 MB

Amethyst DWG-2-Image 2Novinka

Batch convert AutoCAD DWG and DXF files to image file formats.

Orientačný preklad: Dávka konvertovať AutoCAD DWG a DXF súborov image formáty súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

Rimu Schematic 2 2Novinka

Electrical electronic schematic capture with support for simulation, PCB design

Orientačný preklad: Elektrické elektronické schematické zachytenie s podporou pre simuláciu, PCB design

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.95 MB

Screen Tracing Paper 1.0Novinka

Overlay a transparent digital measurement sheet, to trace diagrams and designs.

Orientačný preklad: Prekrytie transparentné digitálne merania hárok stopových diagramy a vzory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.60 MB

PLT Export for SolidWorks 1.0Novinka

PLT Export for SolidWorks - HPGL Plot PLT file export add-in for SolidWorks

Orientačný preklad: Export PLT pre SolidWorks - HPGL sprisahania PLT súbor export add-in pre SolidWorks

Licencia: Commercial | Veľkosť: 3.10 MB

Total CAD Converter 1.4Novinka

CAD Converter converts CAD files to tiff, PDF, bmp, jpeg, png, wmf, dxf in batch

Orientačný preklad: CAD Converter prevádza CAD súbory do formátu TIFF, PDF, BMP, JPEG, PNG, WMF, DXF v dávkovom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.91 MB

Realtime Landscaping Pro 2.03Novinka

Realtime Landscaping Pro helps you design and visualize your landscaping ideas.

Orientačný preklad: Realtime Krajinné Pre vám pomôže navrhnúť a vizualizovať vaše myšlienky terénne úpravy.

Licencia: Demo | Veľkosť: 23.67 MB

Najsťahovanejšie programy