Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Accent WORD Password Recovery 5.00

Autor: AccentSoft Team
Licencia: Demo
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 40 $
Počet stiahnutí: 1153
Dátum pridania: 2011-01-28
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95

Krátky popis k programu Accent WORD Password Recovery:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Accent WORD Password Recovery vo verzií 5.00 od autora AccentSoft Team. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Accent WORD Password Recovery je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Accent WORD Password Recovery ..

Popis od autora programu - AccentSoft Team v anglickom jazyku:

Lost a password for opening a Microsoft Word document? Lost a password for saving changes to a document? Not a problem with Accent WORD Password Recovery!

The password for saving changes will be found almost instantly. The same goes for passwords for opening Microsoft Word 6/95/97 (French Edition) documents.

To break passwords for opening MS Word 97 documents and higher up to Word 2010, Accent WORD Password Recovery supports three methods, also known as attacks: a brute-force attack, an attack by an enhanced mask, and an enhanced dictionary-based attack.

Accent WORD Password Recovery contains a complete set of features for making it easier and faster to break passwords. The enhanced mask provides a visual means for specifying possible values for each position in the password that will be generated, which reduces the time of recovery. The enhanced dictionary-based attack provides you with a dictionary manager and mechanisms for transforming the passwords being read. Accent WORD Password Recovery searches the list of the specified dictionaries one by one and can transform passwords by changing their case, interchanging adjacent characters, skipping characters, or adding digits to each password.

Accent WORD Password Recovery also features the Task Creation Wizard and a system of context help. The wizard helps an inexperienced user reduce the time needed to learn how to use the features of the program and start searching for the password. Context help will help you get your bearings in the program in any stage of the process.

Try the limited version for free and discover that everyone can effectively recover lost passwords!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Stratil heslo pre otvorenie dokumentu programu Microsoft Word? Stratil heslo pre uloženie zmien v dokumente? Nie je problém s Accent WORD Password Recovery! Heslo pre uloženie zmien budú nájdené takmer okamžite. To isté platí pre hesla pre otvorenie Microsoft Word 6/95/97 (francúzska verzia) dokumenty. Prelomiť heslá na otváranie dokumentov MS Word 97 a vyššie, až Word 2010, Accent WORD Password Recovery podporuje tri metódy, známej tiež ako útoky: brute-force útok, útok väčšiu masku a rozšírenej Slovník-založený útok. Accent WORD Password Recovery obsahuje kompletnú sadu funkcií pre zjednodušenie a zrýchlenie prelomiť heslá. Maska poskytuje lepšie vizuálne prostriedky pre špecifikáciu možných hodnôt pre každú pozíciu heslo, ktoré bude generovaný, čo skracuje dobu zotavenia. Rozšírené Slovník-založený útok vám ponúka slovník manažérom a mechanizmy pre transformáciu hesla je prečítať. Accent WORD Password Recovery hľadanie v zozname uvedené slovníky jeden po druhom a môže premeniť hesla tým, že mení ich prípadu, vymieňať susednými znaky, preskakovanie postáv, alebo pridaním číslic na každej heslo. Accent WORD Password Recovery je tiež pracovné Sprievodca vytvorením a systému kontextovej nápovedy. Sprievodca pomáha neskúsenému užívateľovi skrátiť dobu potrebnú naučiť sa používať funkcie programu a začať hľadať na heslo. Kontextová nápoveda vám pomôže zorientovať sa v programe v akejkoľvek fáze procesu. Skúste obmedzenej verzii zadarmo, a zistíte, že každý môže účinne obnoviť stratené heslá!

Sťahujte tu: Accent WORD Password Recovery 5.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Supreme Text Scrambler 1.21Novinka

Supreme Text Scrambler is text encryption software that encrypts/decrypts text.

Orientačný preklad: Najvyšší Scrambler Text je text šifrovací softvér, ktorý šifruje/decrypts text.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.32 MB

AF Gold Cryptor 1.1Novinka

"AF Gold Cryptor" is a very quick and easy to use encryption tool.

Orientačný preklad: "AF Gold Cryptor" je veľmi rýchly a ľahko použiteľný nástroj pre šifrovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.19 MB

DSL Privacy Lock 1.0Novinka

DSL Privacy Lock is a tool to help you lock privacy on the Internet.

Orientačný preklad: DSL súkromia zámok je nástroj, ktorý pomôže zamknete súkromie na internete.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

Evidence Crypt 5.1Novinka

EvidenceCrypt is a leader in real time encryption software.

Orientačný preklad: EvidenceCrypt je lídrom v reálnom čase softvér šifrovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.44 MB

Armor Tools 7.3Novinka

Suite of tools which ensure your privacy and keep sensitive information secure.

Orientačný preklad: Sada nástrojov, ktoré zabezpečí vaše súkromie a udržať citlivé informácie v bezpečí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.51 MB

Easy Document Security 2.0Novinka

Encrypt document through context menu, and use it without decrypting.

Orientačný preklad: Dokáže zašifrovať dokument prostredníctvom kontextového menu, ponúka zvýšené zabezpečenie pre Vaše dokumenty.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.62 MB

Take-Away USB Flashdisk Encryption 1.0.2.10Novinka

Encryption for USB pendrives.

Orientačný preklad: Šifrovanie pre USB pendrives.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.49 MB

Encrypt Files 1.5Novinka

Free software to securely encrypt files and folders, 13 encryption algorithms!

Orientačný preklad: Slobodný softvér bezpečne šifrovať súbory a priečinky, 13 šifrovacie algoritmy!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.01 MB

FileMax Cryptor 1.8Novinka

Encrypt your files easily and quickly with FileMax Cryptor.

Orientačný preklad: Šifrovať súbory ľahko a rýchlo s FileMax Cryptor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.20 MB

Najsťahovanejšie programy