Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Accent WORD Password Recovery 5.00

Autor: AccentSoft Team
Licencia: Demo
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 40 $
Počet stiahnutí: 1132
Dátum pridania: 2011-01-28
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95

Krátky popis k programu Accent WORD Password Recovery:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Accent WORD Password Recovery vo verzií 5.00 od autora AccentSoft Team. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Accent WORD Password Recovery je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Accent WORD Password Recovery ..

Popis od autora programu - AccentSoft Team v anglickom jazyku:

Lost a password for opening a Microsoft Word document? Lost a password for saving changes to a document? Not a problem with Accent WORD Password Recovery!

The password for saving changes will be found almost instantly. The same goes for passwords for opening Microsoft Word 6/95/97 (French Edition) documents.

To break passwords for opening MS Word 97 documents and higher up to Word 2010, Accent WORD Password Recovery supports three methods, also known as attacks: a brute-force attack, an attack by an enhanced mask, and an enhanced dictionary-based attack.

Accent WORD Password Recovery contains a complete set of features for making it easier and faster to break passwords. The enhanced mask provides a visual means for specifying possible values for each position in the password that will be generated, which reduces the time of recovery. The enhanced dictionary-based attack provides you with a dictionary manager and mechanisms for transforming the passwords being read. Accent WORD Password Recovery searches the list of the specified dictionaries one by one and can transform passwords by changing their case, interchanging adjacent characters, skipping characters, or adding digits to each password.

Accent WORD Password Recovery also features the Task Creation Wizard and a system of context help. The wizard helps an inexperienced user reduce the time needed to learn how to use the features of the program and start searching for the password. Context help will help you get your bearings in the program in any stage of the process.

Try the limited version for free and discover that everyone can effectively recover lost passwords!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Stratil heslo pre otvorenie dokumentu programu Microsoft Word? Stratil heslo pre uloženie zmien v dokumente? Nie je problém s Accent WORD Password Recovery! Heslo pre uloženie zmien budú nájdené takmer okamžite. To isté platí pre hesla pre otvorenie Microsoft Word 6/95/97 (francúzska verzia) dokumenty. Prelomiť heslá na otváranie dokumentov MS Word 97 a vyššie, až Word 2010, Accent WORD Password Recovery podporuje tri metódy, známej tiež ako útoky: brute-force útok, útok väčšiu masku a rozšírenej Slovník-založený útok. Accent WORD Password Recovery obsahuje kompletnú sadu funkcií pre zjednodušenie a zrýchlenie prelomiť heslá. Maska poskytuje lepšie vizuálne prostriedky pre špecifikáciu možných hodnôt pre každú pozíciu heslo, ktoré bude generovaný, čo skracuje dobu zotavenia. Rozšírené Slovník-založený útok vám ponúka slovník manažérom a mechanizmy pre transformáciu hesla je prečítať. Accent WORD Password Recovery hľadanie v zozname uvedené slovníky jeden po druhom a môže premeniť hesla tým, že mení ich prípadu, vymieňať susednými znaky, preskakovanie postáv, alebo pridaním číslic na každej heslo. Accent WORD Password Recovery je tiež pracovné Sprievodca vytvorením a systému kontextovej nápovedy. Sprievodca pomáha neskúsenému užívateľovi skrátiť dobu potrebnú naučiť sa používať funkcie programu a začať hľadať na heslo. Kontextová nápoveda vám pomôže zorientovať sa v programe v akejkoľvek fáze procesu. Skúste obmedzenej verzii zadarmo, a zistíte, že každý môže účinne obnoviť stratené heslá!

Sťahujte tu: Accent WORD Password Recovery 5.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Stealth Files 4.0Novinka

The ultimate Tool for packing, encrypting and hiding files.

Orientačný preklad: Ten najdokonalejší nástroj na balenie, šifrovanie a skrytie súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.59 MB

CAD DWG Drawing Encrypter 8.0Novinka

Encrypt and protect AutoCAD DWG,DXF, HPGL, SVG files.

Orientačný preklad: Zašifrovať a chrániť AutoCAD DWG, DXF, HPGL, SVG súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.01 MB

A-PDF Restrictions Remover 1.6.6Novinka

Remove password and restrictions of PDF files in a few seconds.

Orientačný preklad: Odstrániť heslo a obmedzenia PDF súborov v niekoľkých sekundách.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.49 MB

Excel Password Recovery Wizard 2.0.8Novinka

Excel Password Recovery lets you recover any Excel password in a flash.

Orientačný preklad: Excel Password Recovery vám umožní obnoviť žiadne heslo Excel vo flash.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.60 MB

PDF Encrypter 2.50Novinka

Encrypt(secure,lock,set permissions) the Adobe Acrobat PDF files with password.

Orientačný preklad: Zašifrovanie (bezpečné, zámok, nastavenie oprávnení), Adobe Acrobat PDF súbory s heslom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.96 MB

Web Password 6.0.922Novinka

Protect your web pages,html code with a password. Strong protection.

Orientačný preklad: Chráňte svoje webové stránky, html kód s heslom. Silná ochrana.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.36 MB

Folder Password Expert USB 2.1.0.6Novinka

Folder Password Expert USB is software designed to protect your folders.

Orientačný preklad: Zložka Heslo Expert USB je softvér určený k ochrane zložiek.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

Flexcrypt folder 2.1Novinka

Flexcrypt folder encrypts your files and folders with a password

Orientačný preklad: Flexcrypt priečinok šifruje súbory a priečinky s heslom

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.60 MB

CAD DWG Drawing Protector 8.0Novinka

Encrypt and protect AutoCAD DWG,DXF, HPGL, SVG files.

Orientačný preklad: Zašifrovať a chrániť AutoCAD DWG, DXF, HPGL, SVG súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.01 MB

Najsťahovanejšie programy