Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Accent WORD Password Recovery 5.00

Autor: AccentSoft Team
Licencia: Demo
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 40 $
Počet stiahnutí: 1179
Dátum pridania: 2011-01-28
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95

Krátky popis k programu Accent WORD Password Recovery:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Accent WORD Password Recovery vo verzií 5.00 od autora AccentSoft Team. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Accent WORD Password Recovery je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Accent WORD Password Recovery ..

Popis od autora programu - AccentSoft Team v anglickom jazyku:

Lost a password for opening a Microsoft Word document? Lost a password for saving changes to a document? Not a problem with Accent WORD Password Recovery!

The password for saving changes will be found almost instantly. The same goes for passwords for opening Microsoft Word 6/95/97 (French Edition) documents.

To break passwords for opening MS Word 97 documents and higher up to Word 2010, Accent WORD Password Recovery supports three methods, also known as attacks: a brute-force attack, an attack by an enhanced mask, and an enhanced dictionary-based attack.

Accent WORD Password Recovery contains a complete set of features for making it easier and faster to break passwords. The enhanced mask provides a visual means for specifying possible values for each position in the password that will be generated, which reduces the time of recovery. The enhanced dictionary-based attack provides you with a dictionary manager and mechanisms for transforming the passwords being read. Accent WORD Password Recovery searches the list of the specified dictionaries one by one and can transform passwords by changing their case, interchanging adjacent characters, skipping characters, or adding digits to each password.

Accent WORD Password Recovery also features the Task Creation Wizard and a system of context help. The wizard helps an inexperienced user reduce the time needed to learn how to use the features of the program and start searching for the password. Context help will help you get your bearings in the program in any stage of the process.

Try the limited version for free and discover that everyone can effectively recover lost passwords!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Stratil heslo pre otvorenie dokumentu programu Microsoft Word? Stratil heslo pre uloženie zmien v dokumente? Nie je problém s Accent WORD Password Recovery! Heslo pre uloženie zmien budú nájdené takmer okamžite. To isté platí pre hesla pre otvorenie Microsoft Word 6/95/97 (francúzska verzia) dokumenty. Prelomiť heslá na otváranie dokumentov MS Word 97 a vyššie, až Word 2010, Accent WORD Password Recovery podporuje tri metódy, známej tiež ako útoky: brute-force útok, útok väčšiu masku a rozšírenej Slovník-založený útok. Accent WORD Password Recovery obsahuje kompletnú sadu funkcií pre zjednodušenie a zrýchlenie prelomiť heslá. Maska poskytuje lepšie vizuálne prostriedky pre špecifikáciu možných hodnôt pre každú pozíciu heslo, ktoré bude generovaný, čo skracuje dobu zotavenia. Rozšírené Slovník-založený útok vám ponúka slovník manažérom a mechanizmy pre transformáciu hesla je prečítať. Accent WORD Password Recovery hľadanie v zozname uvedené slovníky jeden po druhom a môže premeniť hesla tým, že mení ich prípadu, vymieňať susednými znaky, preskakovanie postáv, alebo pridaním číslic na každej heslo. Accent WORD Password Recovery je tiež pracovné Sprievodca vytvorením a systému kontextovej nápovedy. Sprievodca pomáha neskúsenému užívateľovi skrátiť dobu potrebnú naučiť sa používať funkcie programu a začať hľadať na heslo. Kontextová nápoveda vám pomôže zorientovať sa v programe v akejkoľvek fáze procesu. Skúste obmedzenej verzii zadarmo, a zistíte, že každý môže účinne obnoviť stratené heslá!

Sťahujte tu: Accent WORD Password Recovery 5.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

FileEncrypt 1.0Novinka

A windows free application to encrypt files fast, strong and easily.

Orientačný preklad: Bezplatná aplikácia windows šifrovať súbory rýchle, silné a ľahko.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.17 MB

LockDisk 3.0Novinka

Lock, hide, and password-protect all types of files and folders.

Orientačný preklad: Zamknutie, skryť a heslo-chrániť všetky typy súborov a priečinkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.16 MB

Advanced FTP Password Recovery 1.1.180.2006Novinka

Advanced FTP Password Recovery - FTP password recovery tool

Orientačný preklad: Pokročilé FTP Password Recovery - FTP hesla nástroj pre obnovu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.20 MB

Outlook Encryption 1.0Novinka

Outlook encryptor allows you to send and receive encrypted e-mails

Orientačný preklad: Outlook šifrátor vám umožňuje posielať a prijímať šifrované e-maily

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.87 MB

Fast File Encryptor 4.3Novinka

It can encrypt or decrypt files and contain a lot of additional tools.

Orientačný preklad: Je možné zašifrovať alebo dešifrovať súbory a obsahujú mnoho ďalších nástrojov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Easy File Encryption 1.21Novinka

One powerful file encryption for the Windows

Orientačný preklad: Jeden silné šifrovanie pre Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.39 MB

Icesun System Cleaner 6.00Novinka

Clean up any information you don't want to keep.

Orientačný preklad: Vyčistiť všetky informácie, ktoré nechcete ponechať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.77 MB

OpenOffice Impress Password Recovery 1.0.6Novinka

Easy password recovery and protection removal for OpenOffice Impress documents.

Orientačný preklad: Ľahké obnovenie hesla a ochranu pre odstránenie OpenOffice Impress dokumentov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.53 MB

DriveCrypt Plus Pack 3.9Novinka

Strong AES 256 bit encryption for full disk, hidden Operatin System, and more..

Orientačný preklad: Silné AES 256 bit šifrovanie pre celý disk, skryté prevádzkovými systém, a ďalšie ..

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.5 MB

Najsťahovanejšie programy