Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Privacy Cleaner Pro 6.00

Autor: Linren Software
Stránka: www.linren.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.77 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 688
Dátum pridania: 2011-04-07
Aktualizácia: 2011-09-12

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Privacy Cleaner Pro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Privacy Cleaner Pro vo verzií 6.00 od autora Linren Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Privacy Cleaner Pro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Privacy Cleaner Pro ..

Popis od autora programu - Linren Software v anglickom jazyku:

Privacy Cleaner Pro is designed to protect you by cleaning up all the unwanted history data on your computer. With simply one click, Privacy Cleaner Pro allows you to erase the cache, cookies, history, typed URLs, autocomplete memory, and Window's temp folder, run history, search history, open/save history, recent documents, etc.

With Privacy Cleaner Pro, you can easily erase the tracks of up to 200 popular applications, such as playlist of Realplayer, playlist of Windows Media player, QuickTime, recent files of Office, Acrobat ,Winzip, Photoshop, etc.

Privacy Cleaner Pro can also let you customize what file(s) and folder(s) to be erased. With Privacy Cleaner Pro's Secure Erasing feature, you can erase the files completely , which can not be recovered by others.

Privacy Cleaner Pro also support popular browsers such as Netscape/Mozilla Firefox, Opera and MSN Explorer. Privacy Cleaner Pro implements the US Department of Defense 5220.22-M and NSA clearing and sanitizing standard, to gives you confidence that once deleted with Privacy Cleaner Pro, your file data is gone forever and can not be recovered. Privacy Cleaner Pro comes with an attractive interface and is easy to use.

Please read the following information carefully before using this software. It contains details of the product. We hope you enjoy all the features we've made in Privacy Cleaner Pro.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Súkromie čistejšie Pro je určený na chráni vás vyčistenie všetky nežiaduce História dát na vašom počítači. Jednoducho jedno kliknutie, súkromie čistejšie Pro umožňuje vymazať cache, súbory cookie, históriu, napísali adresy URL, automatické dokončovanie pamäte a okna priečinka temp, spustiť História, História vyhľadávania, otvoriť/uložiť históriu, naposledy použitých dokumentov atď.

S súkromia čistejšie Pro, môžete jednoduché vymazanie skladieb až 200 obľúbené aplikácie, ako napríklad skladieb Realplayer, zoznam skladieb prehrávača Windows Media Player, QuickTime, posledné súbory balíka Office, Acrobat, Winzip, Photoshop, atď.

Súkromie čistejšie Pro môžete tiež vám umožnia prispôsobiť čo file(s) a priečinky do vymažú. Súkromie čistejšie Pro je funkcia bezpečné vymazanie, môžete vymazať súbory úplne, ktoré môžete neobnovil iní.

Súkromie čistejšie Pro tiež podporovať populárnych prehliadačoch napríklad Netscape/Mozilla Firefox, Opera a MSN Explorer. Súkromia čistejšie Pro implementuje Ministerstvo obrany 5220.22-M a NSA zúčtovanie a hygiena etalón, ktorý sa dáva vám dôveru, že raz vypúšťa s súkromia čistejšie Pro, váš súbor údajov je navždy preč a môžete sa nevracia. Súkromie čistejšie Pro prichádza s atraktívne rozhranie a je ľahko ovládateľný.

Prečítajte si prosím nasledujúce informácie pozorne pred použitím tohto softvéru. Obsahuje podrobnosti o výrobku. Dúfame, že si vychutnať všetky vlastnosti sme urobili v súkromia čistejšie Pro.

Sťahujte tu: Privacy Cleaner Pro 6.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

DRMsoft Universal File to EXE Converter 9.1Novinka

Encrypt and convert file to exe, prevent from editing, copying and printing.

Orientačný preklad: Šifrovať a previesť Súbor exe, zabrániť strih, kopírovanie a tlač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.58 MB

Password Recovery for FileZilla 1.05.04.09Novinka

FileZilla Password Recovery Tool

Orientačný preklad: FileZilla Heslo Recovery Tool

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.29 MB

Office Password Remover 2.0Novinka

Open protected MS Word and Excel documents without a password in 15 seconds.

Orientačný preklad: Otvoriť chránené MS Word a Excel dokumenty bez hesla za 15 sekúnd.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.68 MB

TextEncrypt 1.1.0.10Novinka

TextEncrypt allows you to send encrypted text via unencrypted channels.

Orientačný preklad: TextEncrypt umožňuje odoslať šifrovaný text nezašifrované kanálmi.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.33 MB

FlashCrypt 1.0Novinka

Encrypt and password protect folders on your PC with a couple of clicks

Orientačný preklad: Nástroj, ktorý dokáže šifrovať a chrániť heslom zložky v počítači.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.16 MB

BLUBOX v5 Novinka

Powerful photo compression tool - encrypt, compress & share your digital photos

Orientačný preklad: Mocný foto kompresie nástroj - šifrovanie, kompresiu "zdieľať vaše digitálne fotografie

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.9 MB

Password Protect 3.7Novinka

Lock folders with a password so that only you can read or modify their contents.

Orientačný preklad: Zámok zložky s heslom, takže len vy môžete čítať alebo upravovať ich obsah.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.74 MB

EncryptMe 1.0.4Novinka

Powerful user-friendly encryption software for any files: documents, images, etc

Orientačný preklad: Výkonný užívateľsky príjemný software pre šifrovanie všetkých súborov: dokumenty, obrázky, atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.13 MB

DriveCrypt Plus Pack 3.9Novinka

Strong AES 256 bit encryption for full disk, hidden Operatin System, and more..

Orientačný preklad: Silné AES 256 bit šifrovanie pre celý disk, skryté prevádzkovými systém, a ďalšie ..

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.5 MB

Najsťahovanejšie programy