Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Privacy Cleaner Pro 6.00

Autor: Linren Software
Stránka: www.linren.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.77 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 726
Dátum pridania: 2011-04-07
Aktualizácia: 2011-09-12

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Privacy Cleaner Pro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Privacy Cleaner Pro vo verzií 6.00 od autora Linren Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Privacy Cleaner Pro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Privacy Cleaner Pro ..

Popis od autora programu - Linren Software v anglickom jazyku:

Privacy Cleaner Pro is designed to protect you by cleaning up all the unwanted history data on your computer. With simply one click, Privacy Cleaner Pro allows you to erase the cache, cookies, history, typed URLs, autocomplete memory, and Window's temp folder, run history, search history, open/save history, recent documents, etc.

With Privacy Cleaner Pro, you can easily erase the tracks of up to 200 popular applications, such as playlist of Realplayer, playlist of Windows Media player, QuickTime, recent files of Office, Acrobat ,Winzip, Photoshop, etc.

Privacy Cleaner Pro can also let you customize what file(s) and folder(s) to be erased. With Privacy Cleaner Pro's Secure Erasing feature, you can erase the files completely , which can not be recovered by others.

Privacy Cleaner Pro also support popular browsers such as Netscape/Mozilla Firefox, Opera and MSN Explorer. Privacy Cleaner Pro implements the US Department of Defense 5220.22-M and NSA clearing and sanitizing standard, to gives you confidence that once deleted with Privacy Cleaner Pro, your file data is gone forever and can not be recovered. Privacy Cleaner Pro comes with an attractive interface and is easy to use.

Please read the following information carefully before using this software. It contains details of the product. We hope you enjoy all the features we've made in Privacy Cleaner Pro.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Súkromie čistejšie Pro je určený na chráni vás vyčistenie všetky nežiaduce História dát na vašom počítači. Jednoducho jedno kliknutie, súkromie čistejšie Pro umožňuje vymazať cache, súbory cookie, históriu, napísali adresy URL, automatické dokončovanie pamäte a okna priečinka temp, spustiť História, História vyhľadávania, otvoriť/uložiť históriu, naposledy použitých dokumentov atď.

S súkromia čistejšie Pro, môžete jednoduché vymazanie skladieb až 200 obľúbené aplikácie, ako napríklad skladieb Realplayer, zoznam skladieb prehrávača Windows Media Player, QuickTime, posledné súbory balíka Office, Acrobat, Winzip, Photoshop, atď.

Súkromie čistejšie Pro môžete tiež vám umožnia prispôsobiť čo file(s) a priečinky do vymažú. Súkromie čistejšie Pro je funkcia bezpečné vymazanie, môžete vymazať súbory úplne, ktoré môžete neobnovil iní.

Súkromie čistejšie Pro tiež podporovať populárnych prehliadačoch napríklad Netscape/Mozilla Firefox, Opera a MSN Explorer. Súkromia čistejšie Pro implementuje Ministerstvo obrany 5220.22-M a NSA zúčtovanie a hygiena etalón, ktorý sa dáva vám dôveru, že raz vypúšťa s súkromia čistejšie Pro, váš súbor údajov je navždy preč a môžete sa nevracia. Súkromie čistejšie Pro prichádza s atraktívne rozhranie a je ľahko ovládateľný.

Prečítajte si prosím nasledujúce informácie pozorne pred použitím tohto softvéru. Obsahuje podrobnosti o výrobku. Dúfame, že si vychutnať všetky vlastnosti sme urobili v súkromia čistejšie Pro.

Sťahujte tu: Privacy Cleaner Pro 6.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Folder Encryption Dog 3.0Novinka

It lets you password protect, hide, and encrypt data of folders

Orientačný preklad: Umožňuje vám heslo chrániť, skryť a šifrovanie údajov priečinkov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.13 MB

ID Data Encrypt 1.2Novinka

ID Data Encrypt is a high quality encrypting program to secure your files.

Orientačný preklad: ID dát Šifrovanie je veľmi kvalitný šifrovací program pre zabezpečenie vašich súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.19 MB

Take-Away USB Flashdisk Encryption 1.0.2.10Novinka

Encryption for USB pendrives.

Orientačný preklad: Šifrovanie pre USB pendrives.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.49 MB

BCArchive 2.02.1Novinka

BCArchive creates encrypted archive and allows you to e-mail it to your friend

Orientačný preklad: So softvérom BCArchive môžete šifrovať a komprimovať súbory.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.56 MB

visCrypt 3.1.1Novinka

Encrypt your personal documents with your favorite picture!

Orientačný preklad: Zašifrovanie vašich osobných dokumentov s vašimi obľúbenými obrázkami!

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.32 MB

Neo Cryptor 1.1Novinka

Easy to use utility, used to protect and secure all your important files.

Orientačný preklad: Jednoduché použitie nástroja, ktorý sa používa na ochranu a zabezpečiť všetky vaše dôležité súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.32 MB

FileCrypt - Encrypt & Compress Files 2.0Novinka

Quickly Encrypt, Compress and Email Confidential Windows Files

Orientačný preklad: Rýchlo šifrovanie, kompresia a e-mail dôverné súbory systému Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.75 MB

PayPal Batch Encrypted Button Generator 3.0Novinka

Increase profits with time sensitive discounts and keep your payments secure.

Orientačný preklad: Zvýšenie zisku s časovo citlivé zliav a aby sa vaše platby bezpečné.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.78 MB

Evidence Crypt 5.1Novinka

EvidenceCrypt is a leader in real time encryption software.

Orientačný preklad: EvidenceCrypt je lídrom v reálnom čase softvér šifrovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.44 MB

Najsťahovanejšie programy