Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Privacy Cleaner Pro 6.00

Autor: Linren Software
Stránka: www.linren.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.77 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 708
Dátum pridania: 2011-04-07
Aktualizácia: 2011-09-12

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Privacy Cleaner Pro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Privacy Cleaner Pro vo verzií 6.00 od autora Linren Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Privacy Cleaner Pro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Privacy Cleaner Pro ..

Popis od autora programu - Linren Software v anglickom jazyku:

Privacy Cleaner Pro is designed to protect you by cleaning up all the unwanted history data on your computer. With simply one click, Privacy Cleaner Pro allows you to erase the cache, cookies, history, typed URLs, autocomplete memory, and Window's temp folder, run history, search history, open/save history, recent documents, etc.

With Privacy Cleaner Pro, you can easily erase the tracks of up to 200 popular applications, such as playlist of Realplayer, playlist of Windows Media player, QuickTime, recent files of Office, Acrobat ,Winzip, Photoshop, etc.

Privacy Cleaner Pro can also let you customize what file(s) and folder(s) to be erased. With Privacy Cleaner Pro's Secure Erasing feature, you can erase the files completely , which can not be recovered by others.

Privacy Cleaner Pro also support popular browsers such as Netscape/Mozilla Firefox, Opera and MSN Explorer. Privacy Cleaner Pro implements the US Department of Defense 5220.22-M and NSA clearing and sanitizing standard, to gives you confidence that once deleted with Privacy Cleaner Pro, your file data is gone forever and can not be recovered. Privacy Cleaner Pro comes with an attractive interface and is easy to use.

Please read the following information carefully before using this software. It contains details of the product. We hope you enjoy all the features we've made in Privacy Cleaner Pro.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Súkromie čistejšie Pro je určený na chráni vás vyčistenie všetky nežiaduce História dát na vašom počítači. Jednoducho jedno kliknutie, súkromie čistejšie Pro umožňuje vymazať cache, súbory cookie, históriu, napísali adresy URL, automatické dokončovanie pamäte a okna priečinka temp, spustiť História, História vyhľadávania, otvoriť/uložiť históriu, naposledy použitých dokumentov atď.

S súkromia čistejšie Pro, môžete jednoduché vymazanie skladieb až 200 obľúbené aplikácie, ako napríklad skladieb Realplayer, zoznam skladieb prehrávača Windows Media Player, QuickTime, posledné súbory balíka Office, Acrobat, Winzip, Photoshop, atď.

Súkromie čistejšie Pro môžete tiež vám umožnia prispôsobiť čo file(s) a priečinky do vymažú. Súkromie čistejšie Pro je funkcia bezpečné vymazanie, môžete vymazať súbory úplne, ktoré môžete neobnovil iní.

Súkromie čistejšie Pro tiež podporovať populárnych prehliadačoch napríklad Netscape/Mozilla Firefox, Opera a MSN Explorer. Súkromia čistejšie Pro implementuje Ministerstvo obrany 5220.22-M a NSA zúčtovanie a hygiena etalón, ktorý sa dáva vám dôveru, že raz vypúšťa s súkromia čistejšie Pro, váš súbor údajov je navždy preč a môžete sa nevracia. Súkromie čistejšie Pro prichádza s atraktívne rozhranie a je ľahko ovládateľný.

Prečítajte si prosím nasledujúce informácie pozorne pred použitím tohto softvéru. Obsahuje podrobnosti o výrobku. Dúfame, že si vychutnať všetky vlastnosti sme urobili v súkromia čistejšie Pro.

Sťahujte tu: Privacy Cleaner Pro 6.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

DotFix FakeSigner 3.6Novinka

Protector for your applications

Orientačný preklad: Chránič pre vaše aplikácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.30 MB

1 Second Folder Encrypt Free 6.71Novinka

With 1 Second Folder Encryption, You don't worry your child find your amor photo

Orientačný preklad: S 1 Druhá zložka šifrovanie, Neboj vaše dieťa nájsť amor foto

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

VMPC Security 3Novinka

Encrypts files/folders/emails, wipes files, generates secure passwords

Orientačný preklad: Zašifruje súbory, priečinky/e-maily, obrúsky súbory, vytvára bezpečných hesiel

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.36 MB

EncryptMe 1.0.4Novinka

Powerful user-friendly encryption software for any files: documents, images, etc

Orientačný preklad: Výkonný užívateľsky príjemný software pre šifrovanie všetkých súborov: dokumenty, obrázky, atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.13 MB

Privacy Cleaner Pro 6.00Novinka

Erase the cache, cookies, history, typed URLs, auto-complete memory, ect.

Orientačný preklad: Vymazať vyrovnávaciu pamäť, súbory cookie, históriu, zadané adresy URL, pamäte automatického doplňovania, ect.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.77 MB

BLUBOX v5 Novinka

Powerful photo compression tool - encrypt, compress & share your digital photos

Orientačný preklad: Mocný foto kompresie nástroj - šifrovanie, kompresiu "zdieľať vaše digitálne fotografie

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.9 MB

dbQwikMySSH 1.1.0.0Novinka

Connect to MySQL using SSH, encrypt data, bypass port 3306 blocking

Orientačný preklad: Pripojiť k MySQL pomocou SSH, šifrovanie údajov, obísť prístavu 3306 blokovanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.53 MB

Armor Tools 7.3Novinka

Suite of tools which ensure your privacy and keep sensitive information secure.

Orientačný preklad: Sada nástrojov, ktoré zabezpečí vaše súkromie a udržať citlivé informácie v bezpečí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.51 MB

DRMsoft SWF to EXE Encrypter 9.0Novinka

SWF to exe converter, convert swf to exe, You can add playback progress bar

Orientačný preklad: SWF exe prevodník, swf konvertovať na exe, môžete pridať indikátor priebehu prehrávania

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

Najsťahovanejšie programy