Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Evidence Crypt 5.1

Autor: EvidenceCrypt.com Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 4.44 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 901
Dátum pridania: 2009-07-22
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

WinOther, WinServer, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Evidence Crypt:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Evidence Crypt vo verzií 5.1 od autora EvidenceCrypt.com Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Evidence Crypt je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Evidence Crypt ..

Popis od autora programu - EvidenceCrypt.com Inc. v anglickom jazyku:

Encryption Software Solutions. Container and Partition based encryption. Ideal to encrypt USB disks, sticks, secondary disks, partitions, CDs, DVDs, containers etc. EvidenceCrypt also allows to hide data in music files and create hidden containers, partitions: By entering the correct password, the disks open, if however you are forced to reveal a password, you could reveal a pre-configured fake password and the disk will open showing fake, prepared information. Full disk encryption with pre-boot authentication. Ideal to encrypt an entire computer, notebook, partition or just a single Hard drive. With EvidenceCrypt the Hard drive (including the operating system) is encrypted 100 percent, therefore unauthorized person will not be able to see even temporary files, installs software etc. EvidenceCrypt also allows to create a hidden operating system: By entering the correct password, the disks are open, if however you are forced to reveal a password, you could reveal a pre-configured fake password and the disk will open showing fake, prepared information.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Šifrovanie Software Solutions. Kontajnera a rozdelenie šifrovanie. Ideálny na zašifrovanie USB disky, palice, sekundárne disky, diskové oddiely, CD, DVD, kontajnery atď EvidenceCrypt taktiež umožňuje skryť dáta v hudobné súbory a vytvárať skryté kontajnery oddiely: po zadaní správneho hesla, disky otvorené, ak však máte nútený odhaliť heslo, môžete odhaliť pre-nakonfigurovaný falošná hesla a disk sa otvorí ukazovať falošné, pripravené informácie. Úplné šifrovanie disku s pre-boot autentizácie. Ideálne pre šifrovanie celý počítač, notebook, oddiel alebo len jeden pevný disk. S EvidenceCrypt Pevný disk (vrátane operačného systému) je šifrovaná 100 percent, teda neoprávnená osoba nebude môcť vidieť aj dočasné súbory, nainštaluje softvér atď EvidenceCrypt taktiež umožňuje vytvoriť skrytý operačný systém: po zadaní správneho hesla, disky sú otvorené, ale ak ste nútení odhaliť heslo, mohol by ste prezradiť pre-nakonfigurovaný falošná hesla a disk sa otvorí ukazovať falošné, pripravené informácie.

Sťahujte tu: Evidence Crypt 5.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Password Recovery for FileZilla 1.05.04.09Novinka

FileZilla Password Recovery Tool

Orientačný preklad: FileZilla Heslo Recovery Tool

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.29 MB

CryptoDisk 1.3Novinka

Creates virtual encrypted disk on your system to secure your private files.

Orientačný preklad: Vytvorí virtuálny šifrovaný disk na vašom systéme na zabezpečenie svoje súkromné ​​súbory.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.91 MB

Workshare Protect Premium 6.0Novinka

Secure the private information on your PC with rules-driven policies.

Orientačný preklad: Zabezpečiť súkromné ​​informácie na vašom PC s pravidlami-riadené politiky.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 125.95 MB

Transporter 1.4Novinka

Lightweight Java classes to let you encrypt/sign/armour for secure transmission.

Orientačný preklad: Ľahká Java triedy, ktoré vám umožnia šifrovať / prihlásiť / brnenia pre bezpečný prenos.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.30 MB

Whitenoise Computer File Security 5.0Novinka

Whitenoise Unbroken - Encrypt files on your computer hard drive

Orientačný preklad: Šifrovanie súborov na pevnom disku počítača.

Licencia: Demo | Veľkosť: 7.34 MB

FileEncrypt 1.0Novinka

A windows free application to encrypt files fast, strong and easily.

Orientačný preklad: Bezplatná aplikácia windows šifrovať súbory rýchle, silné a ľahko.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.17 MB

BestCrypt 8.20Novinka

BestCrypt protects your secret data from other people's eyes

Orientačný preklad: BestCrypt chráni vaše tajné dáta z očí ostatných ľudí

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.52 MB

sumo link cloaker 1.0Novinka

Very powerful and easy to use link cloaker hides long and ugly url

Orientačný preklad: Veľmi výkonný a ľahko ovládateľný odkaz cloaker skryje dlhý a škaredý url

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.22 MB

Small Breast 1.0Novinka

Cloak your links. Boost your click through rate by at least 200%!

Orientačný preklad: Plášť vaše odkazy. Boost vaše prekliknú sadzba najmenej 200%!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Najsťahovanejšie programy