Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Evidence Crypt 5.1

Autor: EvidenceCrypt.com Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 4.44 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 853
Dátum pridania: 2009-07-22
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

WinOther, WinServer, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Evidence Crypt:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Evidence Crypt vo verzií 5.1 od autora EvidenceCrypt.com Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Evidence Crypt je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Evidence Crypt ..

Popis od autora programu - EvidenceCrypt.com Inc. v anglickom jazyku:

Encryption Software Solutions. Container and Partition based encryption. Ideal to encrypt USB disks, sticks, secondary disks, partitions, CDs, DVDs, containers etc. EvidenceCrypt also allows to hide data in music files and create hidden containers, partitions: By entering the correct password, the disks open, if however you are forced to reveal a password, you could reveal a pre-configured fake password and the disk will open showing fake, prepared information. Full disk encryption with pre-boot authentication. Ideal to encrypt an entire computer, notebook, partition or just a single Hard drive. With EvidenceCrypt the Hard drive (including the operating system) is encrypted 100 percent, therefore unauthorized person will not be able to see even temporary files, installs software etc. EvidenceCrypt also allows to create a hidden operating system: By entering the correct password, the disks are open, if however you are forced to reveal a password, you could reveal a pre-configured fake password and the disk will open showing fake, prepared information.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Šifrovanie Software Solutions. Kontajnera a rozdelenie šifrovanie. Ideálny na zašifrovanie USB disky, palice, sekundárne disky, diskové oddiely, CD, DVD, kontajnery atď EvidenceCrypt taktiež umožňuje skryť dáta v hudobné súbory a vytvárať skryté kontajnery oddiely: po zadaní správneho hesla, disky otvorené, ak však máte nútený odhaliť heslo, môžete odhaliť pre-nakonfigurovaný falošná hesla a disk sa otvorí ukazovať falošné, pripravené informácie. Úplné šifrovanie disku s pre-boot autentizácie. Ideálne pre šifrovanie celý počítač, notebook, oddiel alebo len jeden pevný disk. S EvidenceCrypt Pevný disk (vrátane operačného systému) je šifrovaná 100 percent, teda neoprávnená osoba nebude môcť vidieť aj dočasné súbory, nainštaluje softvér atď EvidenceCrypt taktiež umožňuje vytvoriť skrytý operačný systém: po zadaní správneho hesla, disky sú otvorené, ale ak ste nútení odhaliť heslo, mohol by ste prezradiť pre-nakonfigurovaný falošná hesla a disk sa otvorí ukazovať falošné, pripravené informácie.

Sťahujte tu: Evidence Crypt 5.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

DotFix FakeSigner 3.6Novinka

Protector for your applications

Orientačný preklad: Chránič pre vaše aplikácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.30 MB

Abacre File Encryptor 1.0Novinka

Reliably protect your files and folders from prying eyes!

Orientačný preklad: Spoľahlivo chrániť vaše súbory a priečinky pred zvedavými očami!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.92 MB

Whitenoise Computer File Security 5.0Novinka

Whitenoise Unbroken - Encrypt files on your computer hard drive

Orientačný preklad: Šifrovanie súborov na pevnom disku počítača.

Licencia: Demo | Veľkosť: 7.34 MB

Password Cracker 3.90Novinka

Tool for restoring forgotten passwords (also in Internet Explorer)

Orientačný preklad: Nástroj pre obnovu zabudnutého hesla (aj v Internet Exploreri)

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

ViewPoint 5.01Novinka

Viewpoint - double steganography, program and data hiding, file encryption.

Orientačný preklad: Aspekty - dvojitý steganografie, program a dáta úkrytu, šifrovanie súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.02 MB

Authentication 1.03Novinka

Convert any login and password to Base64

Orientačný preklad: Konvertovať prihlasovacie meno a heslo na Base64

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.10 MB

Folder Password Protect 2.8Novinka

Software to password-protect folders on FAT32 and NTFS drives.

Orientačný preklad: Softvér na heslo-chrániť zložky na FAT32 a NTFS.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.65 MB

DRMsoft Pdf to EXE Encrypter 9.0Novinka

PDF to EXE Converter, encrypt and convert pdf to exe with password protected

Orientačný preklad: PDF EXE prevodník, šifrovanie a konvertovať pdf na exe s heslom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

Sofonica Folder Soldier Free 1.3Novinka

A simple tool which can lock folders and protect them from unauthorized persons.

Orientačný preklad: Jednoduchý nástroj, ktorý môžete zamknúť priečinky a ochráni ich pred neoprávneným osobám.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.30 MB

Najsťahovanejšie programy