Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Evidence Crypt 5.1

Autor: EvidenceCrypt.com Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 4.44 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 967
Dátum pridania: 2009-07-22
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

WinOther, WinServer, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Evidence Crypt:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Evidence Crypt vo verzií 5.1 od autora EvidenceCrypt.com Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Evidence Crypt je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Evidence Crypt ..

Popis od autora programu - EvidenceCrypt.com Inc. v anglickom jazyku:

Encryption Software Solutions. Container and Partition based encryption. Ideal to encrypt USB disks, sticks, secondary disks, partitions, CDs, DVDs, containers etc. EvidenceCrypt also allows to hide data in music files and create hidden containers, partitions: By entering the correct password, the disks open, if however you are forced to reveal a password, you could reveal a pre-configured fake password and the disk will open showing fake, prepared information. Full disk encryption with pre-boot authentication. Ideal to encrypt an entire computer, notebook, partition or just a single Hard drive. With EvidenceCrypt the Hard drive (including the operating system) is encrypted 100 percent, therefore unauthorized person will not be able to see even temporary files, installs software etc. EvidenceCrypt also allows to create a hidden operating system: By entering the correct password, the disks are open, if however you are forced to reveal a password, you could reveal a pre-configured fake password and the disk will open showing fake, prepared information.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Šifrovanie Software Solutions. Kontajnera a rozdelenie šifrovanie. Ideálny na zašifrovanie USB disky, palice, sekundárne disky, diskové oddiely, CD, DVD, kontajnery atď EvidenceCrypt taktiež umožňuje skryť dáta v hudobné súbory a vytvárať skryté kontajnery oddiely: po zadaní správneho hesla, disky otvorené, ak však máte nútený odhaliť heslo, môžete odhaliť pre-nakonfigurovaný falošná hesla a disk sa otvorí ukazovať falošné, pripravené informácie. Úplné šifrovanie disku s pre-boot autentizácie. Ideálne pre šifrovanie celý počítač, notebook, oddiel alebo len jeden pevný disk. S EvidenceCrypt Pevný disk (vrátane operačného systému) je šifrovaná 100 percent, teda neoprávnená osoba nebude môcť vidieť aj dočasné súbory, nainštaluje softvér atď EvidenceCrypt taktiež umožňuje vytvoriť skrytý operačný systém: po zadaní správneho hesla, disky sú otvorené, ale ak ste nútení odhaliť heslo, mohol by ste prezradiť pre-nakonfigurovaný falošná hesla a disk sa otvorí ukazovať falošné, pripravené informácie.

Sťahujte tu: Evidence Crypt 5.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Cryptocx v6 6.2.9Novinka

Cryptocx is an OpenPGP compatible component that encrypts and decrypts all datas

Orientačný preklad: Cryptocx je OpenPGP kompatibilný komponentu, ktorá šifruje a dešifruje všetky údaje

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.90 MB

APP/Encrypt 2.0Novinka

COM+/MTS comp that helps web developers to encrypting and decrypting of data.

Orientačný preklad: COM +/ MTS comp, ktorý pomáha webovej vývojárov na šifrovanie a dešifrovanie údajov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Steganography: Encrypt Password in Image 2.8Novinka

Steganography, digital watermarking, encryption, image files, hide, photographs

Orientačný preklad: Steganografie, digitálne vodoznaky, šifrovanie, obrazových súborov, skryť, fotografie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.36 MB

Advanced FTP Password Recovery 1.1.180.2006Novinka

Advanced FTP Password Recovery - FTP password recovery tool

Orientačný preklad: Pokročilé FTP Password Recovery - FTP hesla nástroj pre obnovu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.20 MB

AIM Password Recovery 1.06.09.07Novinka

AIM Password Recovery Tool

Orientačný preklad: AIM heslo Recovery Tool

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.27 MB

OurSecret 2.0.1.0804Novinka

Share Secrets With That Special Someone! Make your secrets invisible!

Orientačný preklad: Podiel tajomstvo sa zvláštne, že niekto! Urob si svoj tajomstvo neviditeľný!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.08 MB

FileCrypt - Encrypt & Compress Files 2.0Novinka

Quickly Encrypt, Compress and Email Confidential Windows Files

Orientačný preklad: Rýchlo šifrovanie, kompresia a e-mail dôverné súbory systému Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.75 MB

Password Protect 3.7Novinka

Lock folders with a password so that only you can read or modify their contents.

Orientačný preklad: Zámok zložky s heslom, takže len vy môžete čítať alebo upravovať ich obsah.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.74 MB

Belkasoft Parental IM Control 1.01Novinka

Searches and analyzes your children chats made with various Internet Messengers

Orientačný preklad: Vyhľadáva a analyzuje vaše deti z chaty s rôznymi Internet Poslovia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.64 MB

Najsťahovanejšie programy