Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Evidence Crypt 5.1

Autor: EvidenceCrypt.com Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 4.44 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 927
Dátum pridania: 2009-07-22
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

WinOther, WinServer, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Evidence Crypt:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Evidence Crypt vo verzií 5.1 od autora EvidenceCrypt.com Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Evidence Crypt je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Evidence Crypt ..

Popis od autora programu - EvidenceCrypt.com Inc. v anglickom jazyku:

Encryption Software Solutions. Container and Partition based encryption. Ideal to encrypt USB disks, sticks, secondary disks, partitions, CDs, DVDs, containers etc. EvidenceCrypt also allows to hide data in music files and create hidden containers, partitions: By entering the correct password, the disks open, if however you are forced to reveal a password, you could reveal a pre-configured fake password and the disk will open showing fake, prepared information. Full disk encryption with pre-boot authentication. Ideal to encrypt an entire computer, notebook, partition or just a single Hard drive. With EvidenceCrypt the Hard drive (including the operating system) is encrypted 100 percent, therefore unauthorized person will not be able to see even temporary files, installs software etc. EvidenceCrypt also allows to create a hidden operating system: By entering the correct password, the disks are open, if however you are forced to reveal a password, you could reveal a pre-configured fake password and the disk will open showing fake, prepared information.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Šifrovanie Software Solutions. Kontajnera a rozdelenie šifrovanie. Ideálny na zašifrovanie USB disky, palice, sekundárne disky, diskové oddiely, CD, DVD, kontajnery atď EvidenceCrypt taktiež umožňuje skryť dáta v hudobné súbory a vytvárať skryté kontajnery oddiely: po zadaní správneho hesla, disky otvorené, ak však máte nútený odhaliť heslo, môžete odhaliť pre-nakonfigurovaný falošná hesla a disk sa otvorí ukazovať falošné, pripravené informácie. Úplné šifrovanie disku s pre-boot autentizácie. Ideálne pre šifrovanie celý počítač, notebook, oddiel alebo len jeden pevný disk. S EvidenceCrypt Pevný disk (vrátane operačného systému) je šifrovaná 100 percent, teda neoprávnená osoba nebude môcť vidieť aj dočasné súbory, nainštaluje softvér atď EvidenceCrypt taktiež umožňuje vytvoriť skrytý operačný systém: po zadaní správneho hesla, disky sú otvorené, ale ak ste nútení odhaliť heslo, mohol by ste prezradiť pre-nakonfigurovaný falošná hesla a disk sa otvorí ukazovať falošné, pripravené informácie.

Sťahujte tu: Evidence Crypt 5.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

File Crypt 1.0.2Novinka

File Crypt is freeware program for file protect.

Orientačný preklad: Súbor Crypt je freeware program pre ochranu súboru.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.71 MB

KaKa Folder Protector 5.50Novinka

KaKa Foder protector is a powerful and easy-to-use program for protection

Orientačný preklad: Ks Foder Protektor je mocný a ľahké-to-use program pre ochranu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.64 MB

DRMsoft PPT to EXE Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert ppt to exe with password protected self-running

Orientačný preklad: Šifrovať a konvertovať ppt exe s heslom spúšťaná bez obsluhy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

Folder Encryption Dog 3.0Novinka

It lets you password protect, hide, and encrypt data of folders

Orientačný preklad: Umožňuje vám heslo chrániť, skryť a šifrovanie údajov priečinkov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.13 MB

Vinasoft Secret Folder 2.1Novinka

a security application to protect your most sensitive and secret data files

Orientačný preklad: zabezpečenie aplikácií pre ochranu vášho najcitlivejšie a tajných dátových súborov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.41 MB

A-PDF Restrictions Remover 1.6.6Novinka

Remove password and restrictions of PDF files in a few seconds.

Orientačný preklad: Odstrániť heslo a obmedzenia PDF súborov v niekoľkých sekundách.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.49 MB

CAD DWG Drawing Protector 8.0Novinka

Encrypt and protect AutoCAD DWG,DXF, HPGL, SVG files.

Orientačný preklad: Zašifrovať a chrániť AutoCAD DWG, DXF, HPGL, SVG súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.01 MB

dbQwikMySSH 1.1.0.0Novinka

Connect to MySQL using SSH, encrypt data, bypass port 3306 blocking

Orientačný preklad: Pripojiť k MySQL pomocou SSH, šifrovanie údajov, obísť prístavu 3306 blokovanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.53 MB

Packpal Folder Locker 1.2Novinka

PackPal Folder Locker is a password protected software which encrypts your files

Orientačný preklad: PackPal priečinok Locker je chránený heslom softvér, ktorý šifruje súbory

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.48 MB

Najsťahovanejšie programy