Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • MobaPhoto

  Nástroj na zmenu veľkosti, orezávanie a upravovanie obrázkov i fotografií. Dokáže vytvárať tiež veľmi ľahko fotogalérie. »
  Licencia: Freeware

 • Interior Design Ideas Screensaver

  Šetrič obrazovky s tématikou interiéru. Obsahuje obývacie izby, spálne, kuchyne a jedálne. »
  Licencia: Freeware

 • A.S.C : Protect your privacy

  Chráňte si svoje súkromie a udržujte čistý systém s aplikáciou Action Surf Cool. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

Emsa EZ Encryption Tool 1.0.46

Autor: Emsa Systems Ltd
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.56 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1352
Dátum pridania: 2004-12-11
Aktualizácia: 2011-10-10

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Emsa EZ Encryption Tool:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Emsa EZ Encryption Tool vo verzií 1.0.46 od autora Emsa Systems Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Emsa EZ Encryption Tool je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Emsa EZ Encryption Tool ..

Popis od autora programu - Emsa Systems Ltd v anglickom jazyku:

EMSA EZ Encryption Tool is a simple encryption program for Windows. This program uses the Blowfish algorithm to encrypt files or text chunks. This algorithm is a strong encryption algorithm using a private key, therefore keeping your data safe from prying eyes.

In order to encrypt files, the user must click on the 'Encrypt File' button which will select the input plain file and the path to save the encrypted output file. To decrypt files, the user must click on the 'Decrypt File' button which will select the input ecncrypted file and the path to save the decrypted output file.

To encrypt text, the input text should be copied into the top textbox, then using the 'Encrypt & Encode Text' button the text will be encrypted. This procedure also encodes the resulting text using the standard Base64 encoding, because the result of encryption is not text but binary data and therefore it cannot be copied safely into documents, and the Base64 encoding ensures that all binary data is converted into a text format which can be copied into other documents. The program also provides standard Base64 encoding and decoding as a separate function.
This program is Freeware.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

EMSA EZ šifrovacie nástroj je jednoduchý šifrovanie program pre Windows. Tento program používa Blowfish algoritmus na šifrovanie súborov alebo textu kúsky. Tento algoritmus je silného šifrovacieho algoritmu pomocou súkromného kľúča, preto vedenie vaše údaje bezpečí pred všetečný oči.

Ak chcete zašifrovať súbory, používateľ musí kliknite na "Zašifrovať súbor" tlačidlo, ktoré vyberie vstupného obyčajný súboru a cestu k uložiť šifrované výstupného súboru. Súbory dešifrovať, používateľ musí kliknite na "Dešifrovať súbor" tlačidlo, ktoré vyberie vstupné ecncrypted súboru a cestu k decrypted output súbor uložte.

Chcete zašifrovať textu, by sa mali kopírovať vstupné textové, do hornej blok textu, a potom pomocou tlačidla "Šifrovať & kódovať Text" text sa zašifrujú. Tento postup tiež zakóduje výsledný text pomocou štandardného Base64 kódovanie, pretože výsledok šifrovanie nie je textu, ale binárne údaje, a preto sa nedajú kopírovať bezpečne do dokumentov a kódovanie Base64 zaručuje, že všetky binárne údaje premení na formát textu, ktoré možno skopírovať do iných dokumentov. Program tiež poskytuje štandardné Base64 kódovanie a dekódovanie ako samostatné funkcie.


Tento program je Freeware.

Sťahujte tu: Emsa EZ Encryption Tool 1.0.46

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

123 Cleaner 6.00Novinka

Clean up any information you don't want to keep.

Orientačný preklad: Vyčistiť všetky informácie, ktoré nechcete ponechať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.77 MB

Kryptel Lite 1.1Novinka

Drag-and-drop file and folder encryption using strong crypto.

Orientačný preklad: Techniky "presunúť a pustiť" ("drag-and-drop súborov a priečinkov šifrovanie pomocou silné šifrovanie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.17 MB

Idea crypting module for BestCrypt 7.20Novinka

Idea crypting driver for BestCrypt version 6.0b or newer.

Orientačný preklad: Modul na šifrovanie dát pomocou IDEA algoritmu, ktorý pracuje v prostredí BestCrypt.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

Multilevel Digital Signature system 4.0_FreeVersionNovinka

Digital signature solution for enterprise, sign any computer file by persons

Orientačný preklad: Digitálny podpis riešením pre podnikanie, podpísať každý počítačový súbor osobami

Licencia: Freeware | Veľkosť: 17.86 MB

FileMax Cryptor 1.8Novinka

Encrypt your files easily and quickly with FileMax Cryptor.

Orientačný preklad: Šifrovať súbory ľahko a rýchlo s FileMax Cryptor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.20 MB

LockDisk 3.0Novinka

Lock, hide, and password-protect all types of files and folders.

Orientačný preklad: Zamknutie, skryť a heslo-chrániť všetky typy súborov a priečinkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.16 MB

Digital Document Encryptor 2011Novinka

Encrypt sensitive documents on your computer.

Orientačný preklad: Zašifrujte citlivé dokumenty v počítači.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.88 MB

DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert pptx to exe with password protected self-running

Orientačný preklad: Šifrovať a previesť pptx do exe s heslom spúšťaná bez obsluhy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

PDF Encryptor 4.0Novinka

Encrypt and protect pdf, One Computer One Password.

Orientačný preklad: Zašifrovať a chrániť pdf, jeden počítač jedno heslo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

Najsťahovanejšie programy