Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DRMsoft Universal File to EXE Converter 9.1

Autor: DRMsoft.com
Stránka: www.drmsoft.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.58 MB
Cena: 45 $
Počet stiahnutí: 1441
Dátum pridania: 2011-06-03
Aktualizácia: 2011-12-18

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu DRMsoft Universal File to EXE Converter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DRMsoft Universal File to EXE Converter vo verzií 9.1 od autora DRMsoft.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DRMsoft Universal File to EXE Converter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DRMsoft Universal File to EXE Converter ..

Popis od autora programu - DRMsoft.com v anglickom jazyku:

Encrypt and convert various types of file to exe with password protected, prevent from editing, copying and printing. You may
specify the icon of encrypted file. You can convert file to exe without password, and you can also set a password with PC-
binding to your users. Only you can create open password for your users. Easily distribute CHM files and protect it.

Key Features :

1, Multiple encryption modes:
Non-PC-Binding, All computer ,One password;
PC-Binding, One computer,One password;
file to exe, convert file to exe only;
Only need to be authenticated once on the same computer(With same Key and Product ID);
2, You can specify the number of opening allowed, the time of opening and expiry date;
3, It can be configured to lock user's keyboard during opening;
4, It can be configured to lock user's mouse right button during opening;
5, You can configure a user prompt so as to let users know how to contact you to obtain the Open Password;
6, Prevent from editing, copying and printing;
7, It can be configured to prevent from opening in VMware and Virtual PC ;
8, Encrypted files can be called from command line via a correct encryption key;
9, You can set whether or not allow the users print encrypted files;
10, You can specify the icon of encrypted file;

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Šifrovať a previesť rôznych typov súborov do exe s heslom, zabrániť strih, kopírovanie a tlač. Môžete zadať ikonu šifrovaný súbor. Súbor môžete konvertovať na exe bez hesla, a môžete tiež nastaviť heslo s PC-záväzné používateľom. Heslo na otvorenie môžete vytvoriť len pre používateľov. Ľahko distribuovať CHM súbory a chrániť ju.

Kľúčové funkcie: 1, viacero spôsobov šifrovania: PC-nezáväzné, všetky počítače, jedno heslo;


PC-záväzné, jeden počítač, jedno heslo;


Súbor exe, konvertovať Súbor exe iba;


Potrebné len raz overené na tom istom počítači (S rovnakým kľúčom a Identifikácia produktu);


2, Môžete zadať číslo otvorenie povolený čas začatia a dátum skončenia platnosti;


3, To môže byť nakonfigurovaný na zámku používateľa klávesnice počas otvárania;


4, To môže byť nakonfigurovaný lock user pravé tlačidlo myši počas otvárania;


5, Môžete nakonfigurovať používateľské výzvu tak, aby používatelia vedia, ako kontaktovať získať heslo pre otvorenie;


6, Zabrániť z strih, kopírovanie a tlač;


7, To môže byť nakonfigurovaný na zabránenie spúšťaniu VMware a Virtual PC;


8, Šifrované súbory môžu byť povolaní z príkazového riadku cez správne šifrovacieho kľúča;


9, Môžete nastaviť či alebo neumo ňujú u ívateľom tlače šifrované súbory;


10, Môžete zadať ikonu šifrovaného súboru;

Sťahujte tu: DRMsoft Universal File to EXE Converter 9.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Armor Tools 7.3Novinka

Suite of tools which ensure your privacy and keep sensitive information secure.

Orientačný preklad: Sada nástrojov, ktoré zabezpečí vaše súkromie a udržať citlivé informácie v bezpečí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.51 MB

Word Password Recovery Wizard 2.1.2Novinka

Quickly recover passwords for documents with Word Password Recovery.

Orientačný preklad: Rýchlo obnoviť heslá pre dokumenty v programe Word Password Recovery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.73 MB

QuickCrypto 3.1PNovinka

Powerful yet Easy, Encryption, Privacy and Recovery Software. Home or Office Use

Orientačný preklad: Výkonný a napriek tomu ľahko, šifrovanie, súkromie a zotavenie Software. Domáce alebo kancelárske použitie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.70 MB

Easy Email Encryption Lite 8.09Novinka

For sending and receiving encrypted email.

Orientačný preklad: Na odosielanie a prijímanie Zašifrovaný e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.47 MB

File Encryptor FE 1.0.0.1Novinka

You can encrypt any file or folder you choose.

Orientačný preklad: Môžete šifrovať každý súbor alebo priečinok môžete vybrať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.73 MB

VBA Password Recovery Professional 1.1.0Novinka

Unlock password-protected Visual Basic projects with VBA Password Recovery.

Orientačný preklad: Odomknúť heslo-chrániť projekty jazyka s VBA Password Recovery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

TWSicher 1.1Novinka

Password save

Orientačný preklad: Heslo uložiť

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.31 MB

SafeHouse Hard Drive Encryption 2.10Novinka

SafeHouse provides transparent on-the-fly hard drive encryption for your PC.

Orientačný preklad: Útulku poskytuje transparentný on-the-lietať pevný disk šifrovanie pre vaše PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.93 MB

DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert pptx to exe with password protected self-running

Orientačný preklad: Šifrovať a previesť pptx do exe s heslom spúšťaná bez obsluhy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

Najsťahovanejšie programy