Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DRMsoft Universal File to EXE Converter 9.1

Autor: DRMsoft.com
Stránka: www.drmsoft.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.58 MB
Cena: 45 $
Počet stiahnutí: 1396
Dátum pridania: 2011-06-03
Aktualizácia: 2011-12-18

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu DRMsoft Universal File to EXE Converter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DRMsoft Universal File to EXE Converter vo verzií 9.1 od autora DRMsoft.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DRMsoft Universal File to EXE Converter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DRMsoft Universal File to EXE Converter ..

Popis od autora programu - DRMsoft.com v anglickom jazyku:

Encrypt and convert various types of file to exe with password protected, prevent from editing, copying and printing. You may
specify the icon of encrypted file. You can convert file to exe without password, and you can also set a password with PC-
binding to your users. Only you can create open password for your users. Easily distribute CHM files and protect it.

Key Features :

1, Multiple encryption modes:
Non-PC-Binding, All computer ,One password;
PC-Binding, One computer,One password;
file to exe, convert file to exe only;
Only need to be authenticated once on the same computer(With same Key and Product ID);
2, You can specify the number of opening allowed, the time of opening and expiry date;
3, It can be configured to lock user's keyboard during opening;
4, It can be configured to lock user's mouse right button during opening;
5, You can configure a user prompt so as to let users know how to contact you to obtain the Open Password;
6, Prevent from editing, copying and printing;
7, It can be configured to prevent from opening in VMware and Virtual PC ;
8, Encrypted files can be called from command line via a correct encryption key;
9, You can set whether or not allow the users print encrypted files;
10, You can specify the icon of encrypted file;

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Šifrovať a previesť rôznych typov súborov do exe s heslom, zabrániť strih, kopírovanie a tlač. Môžete zadať ikonu šifrovaný súbor. Súbor môžete konvertovať na exe bez hesla, a môžete tiež nastaviť heslo s PC-záväzné používateľom. Heslo na otvorenie môžete vytvoriť len pre používateľov. Ľahko distribuovať CHM súbory a chrániť ju.

Kľúčové funkcie: 1, viacero spôsobov šifrovania: PC-nezáväzné, všetky počítače, jedno heslo;


PC-záväzné, jeden počítač, jedno heslo;


Súbor exe, konvertovať Súbor exe iba;


Potrebné len raz overené na tom istom počítači (S rovnakým kľúčom a Identifikácia produktu);


2, Môžete zadať číslo otvorenie povolený čas začatia a dátum skončenia platnosti;


3, To môže byť nakonfigurovaný na zámku používateľa klávesnice počas otvárania;


4, To môže byť nakonfigurovaný lock user pravé tlačidlo myši počas otvárania;


5, Môžete nakonfigurovať používateľské výzvu tak, aby používatelia vedia, ako kontaktovať získať heslo pre otvorenie;


6, Zabrániť z strih, kopírovanie a tlač;


7, To môže byť nakonfigurovaný na zabránenie spúšťaniu VMware a Virtual PC;


8, Šifrované súbory môžu byť povolaní z príkazového riadku cez správne šifrovacieho kľúča;


9, Môžete nastaviť či alebo neumo ňujú u ívateľom tlače šifrované súbory;


10, Môžete zadať ikonu šifrovaného súboru;

Sťahujte tu: DRMsoft Universal File to EXE Converter 9.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

WinDefender 2.1.9.1Novinka

Encrypt your important data on the fly, set access rights for files and folders

Orientačný preklad: Šifrovať dôležité dáta o lete, nastaviť prístupové práva pre súbory a priečinky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.32 MB

ViPNet DISCguise 2.8.12Novinka

ViPNet DISCguise encryption footprint utility to encrypt files and folders.

Orientačný preklad: VIPNET DISCguise šifrovanie stopy utilita na šifrovanie súborov a priečinkov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.72 MB

VB AntiCrack 1.5Novinka

Protector for Visual Basic applications

Orientačný preklad: Protector pre aplikácie Visual Basic

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.71 MB

Carry it Easy +Plus 3.0.1.0Novinka

Protect, Backup, Sync your Data and Outlook to a portable storage device

Orientačný preklad: Chrániť, zálohovanie, Synchronizácia dát a Outlook na prenosné úložné zariadenia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.48 MB

DRMsoft SWF to EXE Encrypter 9.0Novinka

SWF to exe converter, convert swf to exe, You can add playback progress bar

Orientačný preklad: SWF exe prevodník, swf konvertovať na exe, môžete pridať indikátor priebehu prehrávania

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

TextEncrypt 1.1.0.10Novinka

TextEncrypt allows you to send encrypted text via unencrypted channels.

Orientačný preklad: TextEncrypt umožňuje odoslať šifrovaný text nezašifrované kanálmi.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.33 MB

CAD DWG Drawing Encrypter 8.0Novinka

Encrypt and protect AutoCAD DWG,DXF, HPGL, SVG files.

Orientačný preklad: Zašifrovať a chrániť AutoCAD DWG, DXF, HPGL, SVG súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.01 MB

1 Second Folder Encrypt Free 6.71Novinka

With 1 Second Folder Encryption, You don't worry your child find your amor photo

Orientačný preklad: S 1 Druhá zložka šifrovanie, Neboj vaše dieťa nájsť amor foto

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

Password Protect 3.7Novinka

Lock folders with a password so that only you can read or modify their contents.

Orientačný preklad: Zámok zložky s heslom, takže len vy môžete čítať alebo upravovať ich obsah.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.74 MB

Najsťahovanejšie programy