Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DRMsoft Universal File to EXE Converter 9.1

Autor: DRMsoft.com
Stránka: www.drmsoft.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.58 MB
Cena: 45 $
Počet stiahnutí: 1281
Dátum pridania: 2011-06-03
Aktualizácia: 2011-12-18

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu DRMsoft Universal File to EXE Converter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DRMsoft Universal File to EXE Converter vo verzií 9.1 od autora DRMsoft.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DRMsoft Universal File to EXE Converter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DRMsoft Universal File to EXE Converter ..

Popis od autora programu - DRMsoft.com v anglickom jazyku:

Encrypt and convert various types of file to exe with password protected, prevent from editing, copying and printing. You may
specify the icon of encrypted file. You can convert file to exe without password, and you can also set a password with PC-
binding to your users. Only you can create open password for your users. Easily distribute CHM files and protect it.

Key Features :

1, Multiple encryption modes:
Non-PC-Binding, All computer ,One password;
PC-Binding, One computer,One password;
file to exe, convert file to exe only;
Only need to be authenticated once on the same computer(With same Key and Product ID);
2, You can specify the number of opening allowed, the time of opening and expiry date;
3, It can be configured to lock user's keyboard during opening;
4, It can be configured to lock user's mouse right button during opening;
5, You can configure a user prompt so as to let users know how to contact you to obtain the Open Password;
6, Prevent from editing, copying and printing;
7, It can be configured to prevent from opening in VMware and Virtual PC ;
8, Encrypted files can be called from command line via a correct encryption key;
9, You can set whether or not allow the users print encrypted files;
10, You can specify the icon of encrypted file;

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Šifrovať a previesť rôznych typov súborov do exe s heslom, zabrániť strih, kopírovanie a tlač. Môžete zadať ikonu šifrovaný súbor. Súbor môžete konvertovať na exe bez hesla, a môžete tiež nastaviť heslo s PC-záväzné používateľom. Heslo na otvorenie môžete vytvoriť len pre používateľov. Ľahko distribuovať CHM súbory a chrániť ju.

Kľúčové funkcie: 1, viacero spôsobov šifrovania: PC-nezáväzné, všetky počítače, jedno heslo;


PC-záväzné, jeden počítač, jedno heslo;


Súbor exe, konvertovať Súbor exe iba;


Potrebné len raz overené na tom istom počítači (S rovnakým kľúčom a Identifikácia produktu);


2, Môžete zadať číslo otvorenie povolený čas začatia a dátum skončenia platnosti;


3, To môže byť nakonfigurovaný na zámku používateľa klávesnice počas otvárania;


4, To môže byť nakonfigurovaný lock user pravé tlačidlo myši počas otvárania;


5, Môžete nakonfigurovať používateľské výzvu tak, aby používatelia vedia, ako kontaktovať získať heslo pre otvorenie;


6, Zabrániť z strih, kopírovanie a tlač;


7, To môže byť nakonfigurovaný na zabránenie spúšťaniu VMware a Virtual PC;


8, Šifrované súbory môžu byť povolaní z príkazového riadku cez správne šifrovacieho kľúča;


9, Môžete nastaviť či alebo neumo ňujú u ívateľom tlače šifrované súbory;


10, Môžete zadať ikonu šifrovaného súboru;

Sťahujte tu: DRMsoft Universal File to EXE Converter 9.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CAD DWG Drawing Protector 8.0Novinka

Encrypt and protect AutoCAD DWG,DXF, HPGL, SVG files.

Orientačný preklad: Zašifrovať a chrániť AutoCAD DWG, DXF, HPGL, SVG súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.01 MB

Vinasoft Secret Folder 2.1Novinka

a security application to protect your most sensitive and secret data files

Orientačný preklad: zabezpečenie aplikácií pre ochranu vášho najcitlivejšie a tajných dátových súborov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.41 MB

Media DRM Plus Encryption Solution 8.0Novinka

Encrypt .wmv,.wma,.asf and manage Play Count,Play Time,Expiration Date

Orientačný preklad: Zašifrovať. WMV,. WMA. ASF a riadiť Play gróf, Doba prehrávania, dobu platnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.52 MB

File Crypt 1.0.2Novinka

File Crypt is freeware program for file protect.

Orientačný preklad: Súbor Crypt je freeware program pre ochranu súboru.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.71 MB

A-PDF Restrictions Remover 1.6.6Novinka

Remove password and restrictions of PDF files in a few seconds.

Orientačný preklad: Odstrániť heslo a obmedzenia PDF súborov v niekoľkých sekundách.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.49 MB

My Computer Vault 2.1Novinka

Safely store sensitive files in an encrypted Vault file on your computer

Orientačný preklad: Bezpečné ukladanie citlivých súborov v šifrovanom súbore trezore na vašom počítači

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Transporter 1.4Novinka

Lightweight Java classes to let you encrypt/sign/armour for secure transmission.

Orientačný preklad: Ľahká Java triedy, ktoré vám umožnia šifrovať / prihlásiť / brnenia pre bezpečný prenos.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.30 MB

VBA Password Recovery Professional 1.1.0Novinka

Unlock password-protected Visual Basic projects with VBA Password Recovery.

Orientačný preklad: Odomknúť heslo-chrániť projekty jazyka s VBA Password Recovery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

Fast File Encryptor 4.3Novinka

It can encrypt or decrypt files and contain a lot of additional tools.

Orientačný preklad: Je možné zašifrovať alebo dešifrovať súbory a obsahujú mnoho ďalších nástrojov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Najsťahovanejšie programy