Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Folder Lock Platinum 4.6

Autor: seafsoft
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.90 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 947
Dátum pridania: 2008-12-22
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Folder Lock Platinum:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Folder Lock Platinum vo verzií 4.6 od autora seafsoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Folder Lock Platinum je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Folder Lock Platinum ..

Popis od autora programu - seafsoft v anglickom jazyku:

Folder LockT is a fast data encryption and password protection software for Windows. It can simultaneously encrypt, lock and password protect your files, folders, drives, USB drives and even CD/DVD-RW.
Folder Lock creates encrypted storages called 'Lockers'. You can keep as many of your private files & folders in your Locker and password protect it with a single click. You can transfer, secure and backup these Lockers. Lockers are portable, you can keep them in USB Flash Drives, CD/DVD (R-RW), & notebooks or transfer them via email or upload. Lockers are even undeletable on the computer where Folder Lock is installed.
Just as Lockers in physical world, different users can create their own Lockers. A single user can create multiple Lockers with different passwords as well. With Folder Lock, you can choose either to encrypt using 256-bit AES on-the-fly encryption or lock files, folders and drives anywhere on your computer. Each Locker can contain your encrypted files as well as your personal list of locked items.
Furthermore, Folder Lock's options like hack monitoring, stealth mode, data shredding, history cleaning, auto protection, portable USB autoplay feature & virtual keyboard can enhance data security beyond anything ever achieved. In addition, a locker's delete, move and rename are password protected to prevent data loss.
Folder Lock is compatible on 32-bit versions of Windows Vista / 2003 / XP / 2000 & is the most downloaded File Security program in the market.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Zložka LockT je rýchle šifrovanie dát a ochrana heslom softvér pre Windows. To môže súčasne šifrovať, zamknúť a chrániť heslom súbory, priečinky, disky, USB disky a dokonca aj CD / DVD-RW. Folder Lock vytvára šifrované sklady s názvom 'predmetov'. Môžete mať toľko svoje súkromné ​​súbory a priečinky vo vašej Locker a chrániť heslom, že pomocou jediného kliknutia. Môžete prenášať, bezpečné a zálohovania týchto predmetov. Skrinky sú prenosné, môžete ich mať v USB Flash disky, CD / DVD (R-RW), & notebookov alebo previesť prostredníctvom e-mailu alebo nahrať. Skrinky sú aj undeletable na počítači, kde je nainštalovaný Folder Lock. Rovnako ako Lockers vo fyzickom svete, môžu rôzni používatelia vytvárať svoje vlastné Lockers. Jeden užívateľ môže vytvoriť viac Skrinky s rôznymi heslami rovnako. S Folder Lock, môžete si vybrať buď šifrovať pomocou 256-bit AES on-the-fly šifrovanie alebo uzamknutie súborov, zložiek a jednotiek kdekoľvek na vašom počítači. Každý Locker môže obsahovať vaše šifrované súbory, rovnako ako vaše osobné zoznam zamknutých položiek. Okrem toho, Folder Lock to voľby ako hack monitorovanie, stealth režime, dáta drvenie, čistenie história, auto ochrana, prenosné USB autoplay funkcie a virtuálnej klávesnice je možné zlepšiť bezpečnosť dát za nič nikdy dosiahnuť. Okrem toho, skrinku je odstrániť, presunúť a premenovať sú chránené heslom, aby nedošlo k strate dát. Folder Lock je kompatibilný na 32-bitovej verzie Windows Vista / 2003 / XP / 2000 a je najviac prevzatý súbor programu Bezpečnosť na trhu.

Sťahujte tu: Folder Lock Platinum 4.6

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Computer Security 1.5Novinka

Keep your computer's content protected! Hide or shred files, lock applications.

Orientačný preklad: Udržujte svoj počítač obsahu chráneného! Skryť alebo skartovať súbory, zámok aplikácií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.21 MB

Video2EXE - Video to EXE 10.0Novinka

Convert video file to exe,protect your video file,nobody can edit it.

Orientačný preklad: Prevod video súborov na exe, chrániť video súbor, nikto nemôže upraviť.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.31 MB

Carry it Easy +Plus 3.0.1.0Novinka

Protect, Backup, Sync your Data and Outlook to a portable storage device

Orientačný preklad: Chrániť, zálohovanie, Synchronizácia dát a Outlook na prenosné úložné zariadenia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.48 MB

PDF Encrypter 1.7Novinka

Encrypt your PDF documents easily

Orientačný preklad: Šifrovanie PDF dokumentov ľahko

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.51 MB

Internet Secure Tunneling 2.0.0.244Novinka

Forward otherwise insecure TCP traffic through encrypted SSH tunne.

Orientačný preklad: Dopredu inak neisté TCP prevádzka cez šifrované SSH tunelov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

Virtual Flash Drive 3.30Novinka

Real powerful plug and play,virtual scsi encrypted disk,one click...

Orientačný preklad: Real výkonný plug and play, virtuálny SCSI šifrovaný disk, jedným kliknutím ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.14 MB

PDF Encrypter 2.50Novinka

Encrypt(secure,lock,set permissions) the Adobe Acrobat PDF files with password.

Orientačný preklad: Zašifrovanie (bezpečné, zámok, nastavenie oprávnení), Adobe Acrobat PDF súbory s heslom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.96 MB

Neo Cryptor 1.1Novinka

Easy to use utility, used to protect and secure all your important files.

Orientačný preklad: Jednoduché použitie nástroja, ktorý sa používa na ochranu a zabezpečiť všetky vaše dôležité súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.32 MB

Secure call and SMS 1.0.0Novinka

Encrypt your voice and SMS on GSM networks

Orientačný preklad: Zašifrovať svoj hlas a SMS v sieťach GSM

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Najsťahovanejšie programy