Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Web Password 6.0.922

Autor: LastBit Software
Stránka: lastbit.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.36 MB
Cena: 25 $
Počet stiahnutí: 812
Dátum pridania: 2005-11-04
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000

Krátky popis k programu Web Password:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Web Password vo verzií 6.0.922 od autora LastBit Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Web Password je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Web Password ..

Popis od autora programu - LastBit Software v anglickom jazyku:

Using WebPassword (HTML Password Protector), a web page or a website owner or web master is able to protect his HTML page with a password quickly, easily and reliably. WebPassword features easy-to-use one-window wizard-type dialog interface with drag-and-drop support implemented. WebPassword uses strong cryptoalgorithm which prevents unauthorized access to web pages. All major browsers including Netscape Navigator, Internet Explorer and Opera are supported. WebPassword supports all hosting types. No special support on the server side required; works with ANY standard server. WebPassword supports File Transfer Protocol; all processed pages can be uploaded to server via FTP.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Použitie WebPassword (HTML Heslo chránič), webové stránky alebo webové stránky majiteľa alebo kapitána web je schopný ochrániť svoje HTML stránky s heslom rýchlo, jednoducho a spoľahlivo. WebPassword funkcia Easy-to-one-použiť okno sprievodcu-typ dialógové rozhranie s drag-and-drop implementovaná podpora. WebPassword používa silná cryptoalgorithm, ktorá zabraňuje neoprávnenému prístupu k webovým stránkam. Všetkých hlavných prehliadačoch, vrátane Netscape Navigator, Internet Explorer a Opera sú podporované. WebPassword podporuje všetky typy hosting. Žiadna osobitná podpora na strane servera nutné, funguje s akýmkoľvek štandardným servera. WebPassword podporuje File Transfer Protocol, všetky spracované stránky možno nahrať na server cez FTP.

Sťahujte tu: Web Password 6.0.922

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Max File Encryption 1.8Novinka

The program can encrypt files, hide files and create self-decrypting packages

Orientačný preklad: Program vie šifrovať súbory, skryť súbory a vytvoriť self-dešifrovanie balíky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Silver Key 3.83Novinka

Creates self-extracting encrypted files for sending over the Internet.

Orientačný preklad: Vytvára sám-odmocnění šifrované súbory pre odosielanie cez internet.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.38 MB

DRMsoft PPT to EXE Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert ppt to exe with password protected self-running

Orientačný preklad: Šifrovať a konvertovať ppt exe s heslom spúšťaná bez obsluhy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

SecretDrive 2.02Novinka

FREE encrypted virtual disks manager

Orientačný preklad: Voľný šifrované virtuálne disky manažér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.66 MB

Evidence Crypt 5.1Novinka

EvidenceCrypt is a leader in real time encryption software.

Orientačný preklad: EvidenceCrypt je lídrom v reálnom čase softvér šifrovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.44 MB

Crypto Composer 0.8.5.0Novinka

Info Security, Personal/Corporate Privacy, Identity Authentication & Management

Orientačný preklad: Informácie o bezpečnosti, osobné/Corporate súkromia, overovania & riadenie Identity

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.69 MB

Password Protect 3.7Novinka

Lock folders with a password so that only you can read or modify their contents.

Orientačný preklad: Zámok zložky s heslom, takže len vy môžete čítať alebo upravovať ich obsah.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.74 MB

Take-Away USB Flashdisk Encryption 1.0.2.10Novinka

Encryption for USB pendrives.

Orientačný preklad: Šifrovanie pre USB pendrives.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.49 MB

Digital Document Encryptor 2011Novinka

Encrypt sensitive documents on your computer.

Orientačný preklad: Zašifrujte citlivé dokumenty v počítači.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.88 MB

Najsťahovanejšie programy