Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Carry it Easy +Plus 3.0.1.0

Autor: CoSoSys
Stránka: www.cososys.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.48 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1290
Dátum pridania: 2010-01-18
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Carry it Easy +Plus:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Carry it Easy +Plus vo verzií 3.0.1.0 od autora CoSoSys. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Carry it Easy +Plus je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Carry it Easy +Plus ..

Popis od autora programu - CoSoSys v anglickom jazyku:

Turn your portable storage device (e.g. USB Flash Drive, iPod or MP3 Player, external HDD or U3 smart Drive) into a powerful tool.
Protect your data
Backup or sync your Outlook (e-mails, contacts, calendar, etc.)
Backup your Windows Mail or Outlook Express

Sync your files
Sync your internet favorites and
compress all data to save valuable storage space.

Turn your USB device in the screensaver lock for your PC for easy login and logout.

Make the login to your favorite websites faster with SafeLogin that autocompletes the user name and password on your favorite websites while saving your user names and passwords encrypted on your portable strorage device.

With Carry it Easy +Plus you have all the tools that you might need ready on your removable storage device and you can use them on any PC. If you just go on vacation or permanently want to keep data on different PCs in sync.
If you use another PC to surf the web while on the road the No Trace Browsing option and SafeLogin option give you the option to surf the web without leaving a trace behind on the used PC while login in your favorite websites easier.

Additionally, the data on your portable storage device is also safe in case your device gets into the wrong hands since you can choose to protect it with 128bit AES encryption. And in case that your device is getting lost, the integrated USB Drive Lost & Found option or StuffBak Loss Protection Service allows the honest finder to contact you without seeing your protected files.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Urobte z vášho prenosného úložného zariadenia (napr. USB flash disk, iPod alebo MP3 prehrávač, externý HDD alebo U3 Smart Drive) v mocný nástroj. Chráňte svoje dáta zálohovaním a synchronizáciu programu Outlook (e-maily, kontakty, kalendár, atď) Zálohovanie Windows Mail alebo Outlook Express Synchronizácia súborov Synchronizácia internet obľúbených a stláčanie všetkých údajov ušetriť cenný úložný priestor. Urobte z vášho USB zariadenia v screensaver zámok pre vaše PC pre jednoduché prihlásenie a odhlásenie. Vykonajte prihlásení na svoje obľúbené webové stránky rýchlejšie s SafeLogin že autocompletes užívateľské meno a heslo na svoje obľúbené webové stránky a zároveň šetrí vaše používateľské mená a heslá zašifrované v prenosnom strorage zariadení. S Carry it Easy + Plus budete mať všetky nástroje, ktoré by ste mohli potrebovať pripravení na vymeniteľné pamäťové zariadenie a môžete ich použiť na akomkoľvek PC. Ak ste práve ísť na dovolenku alebo trvale chcete uchovať dáta na rôznych počítačoch v synchronizácii. Ak používate iný počítač na surfovanie po webe, zatiaľ čo na ceste Surfovanie Bezo Stopy a možnosť SafeLogin možnosť dať vám možnosť surfovať na internete bez zanechania akejkoľvek stopy na použitých PC pri prihlásení do svojich obľúbených webových stránok jednoduchšie. Navyše, dáta na vašom prenosnom zariadení je tiež v bezpečí v prípade, že váš prístroj dostane do nesprávnych rúk, pretože si môžete vybrať, chrániť ju s 128bit AES šifrovanie. A v prípade, že je prístroj stratí, integrovaný USB Drive Lost & Found voľby alebo StuffBak Strata Protection Service umožňuje poctivý nálezca, aby vás kontaktovať bez videli chránených súborov.

Sťahujte tu: Carry it Easy +Plus 3.0.1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

FileMax Cryptor 1.8Novinka

Encrypt your files easily and quickly with FileMax Cryptor.

Orientačný preklad: Šifrovať súbory ľahko a rýchlo s FileMax Cryptor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.20 MB

Masker 7.0.8Novinka

Hide files and have them automatically encrypted!

Orientačný preklad: Skryť súbory a mať ich automaticky šifrovaná!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.35 MB

Belltech InfoProtect Data Security 1.3Novinka

Hide and encrypt any file or text data within your jpg, gif, bmp image files.

Orientačný preklad: Skryť a šifrovanie súborov alebo textu údajov v rámci vášho jpg, gif, bmp súbory obrázkov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

TextEncrypt 1.1.0.10Novinka

TextEncrypt allows you to send encrypted text via unencrypted channels.

Orientačný preklad: TextEncrypt umožňuje odoslať šifrovaný text nezašifrované kanálmi.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.33 MB

Folder Password Expert USB 2.1.0.6Novinka

Folder Password Expert USB is software designed to protect your folders.

Orientačný preklad: Zložka Heslo Expert USB je softvér určený k ochrane zložiek.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

File Encryption 2.1Novinka

File Encryption is free software to encrypt confidential data on your computer.

Orientačný preklad: Šifrovanie súborov je slobodný softvér na zašifrovanie dôverných údajov v počítači.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.88 MB

BestCrypt 8.20Novinka

BestCrypt protects your secret data from other people's eyes

Orientačný preklad: BestCrypt chráni vaše tajné dáta z očí ostatných ľudí

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.52 MB

File Own Guard 2.1Novinka

Swift File and Folder Encryption and Secure Data Deletion Tool...

Orientačný preklad: Swift šifrovanie súborov a priečinkov a bezpečné odstránenie dát nástroj ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

DiskEncryptor 1.6Novinka

Encrypt and decrypt a disk or cd image transparently, and protect your...

Orientačný preklad: Šifrovať a dešifrovať disku cd alebo obrazu transparentne a chrániť vaše...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.06 MB

Najsťahovanejšie programy