Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Carry it Easy +Plus 3.0.1.0

Autor: CoSoSys
Stránka: www.cososys.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.48 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1268
Dátum pridania: 2010-01-18
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Carry it Easy +Plus:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Carry it Easy +Plus vo verzií 3.0.1.0 od autora CoSoSys. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Carry it Easy +Plus je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Carry it Easy +Plus ..

Popis od autora programu - CoSoSys v anglickom jazyku:

Turn your portable storage device (e.g. USB Flash Drive, iPod or MP3 Player, external HDD or U3 smart Drive) into a powerful tool.
Protect your data
Backup or sync your Outlook (e-mails, contacts, calendar, etc.)
Backup your Windows Mail or Outlook Express

Sync your files
Sync your internet favorites and
compress all data to save valuable storage space.

Turn your USB device in the screensaver lock for your PC for easy login and logout.

Make the login to your favorite websites faster with SafeLogin that autocompletes the user name and password on your favorite websites while saving your user names and passwords encrypted on your portable strorage device.

With Carry it Easy +Plus you have all the tools that you might need ready on your removable storage device and you can use them on any PC. If you just go on vacation or permanently want to keep data on different PCs in sync.
If you use another PC to surf the web while on the road the No Trace Browsing option and SafeLogin option give you the option to surf the web without leaving a trace behind on the used PC while login in your favorite websites easier.

Additionally, the data on your portable storage device is also safe in case your device gets into the wrong hands since you can choose to protect it with 128bit AES encryption. And in case that your device is getting lost, the integrated USB Drive Lost & Found option or StuffBak Loss Protection Service allows the honest finder to contact you without seeing your protected files.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Urobte z vášho prenosného úložného zariadenia (napr. USB flash disk, iPod alebo MP3 prehrávač, externý HDD alebo U3 Smart Drive) v mocný nástroj. Chráňte svoje dáta zálohovaním a synchronizáciu programu Outlook (e-maily, kontakty, kalendár, atď) Zálohovanie Windows Mail alebo Outlook Express Synchronizácia súborov Synchronizácia internet obľúbených a stláčanie všetkých údajov ušetriť cenný úložný priestor. Urobte z vášho USB zariadenia v screensaver zámok pre vaše PC pre jednoduché prihlásenie a odhlásenie. Vykonajte prihlásení na svoje obľúbené webové stránky rýchlejšie s SafeLogin že autocompletes užívateľské meno a heslo na svoje obľúbené webové stránky a zároveň šetrí vaše používateľské mená a heslá zašifrované v prenosnom strorage zariadení. S Carry it Easy + Plus budete mať všetky nástroje, ktoré by ste mohli potrebovať pripravení na vymeniteľné pamäťové zariadenie a môžete ich použiť na akomkoľvek PC. Ak ste práve ísť na dovolenku alebo trvale chcete uchovať dáta na rôznych počítačoch v synchronizácii. Ak používate iný počítač na surfovanie po webe, zatiaľ čo na ceste Surfovanie Bezo Stopy a možnosť SafeLogin možnosť dať vám možnosť surfovať na internete bez zanechania akejkoľvek stopy na použitých PC pri prihlásení do svojich obľúbených webových stránok jednoduchšie. Navyše, dáta na vašom prenosnom zariadení je tiež v bezpečí v prípade, že váš prístroj dostane do nesprávnych rúk, pretože si môžete vybrať, chrániť ju s 128bit AES šifrovanie. A v prípade, že je prístroj stratí, integrovaný USB Drive Lost & Found voľby alebo StuffBak Strata Protection Service umožňuje poctivý nálezca, aby vás kontaktovať bez videli chránených súborov.

Sťahujte tu: Carry it Easy +Plus 3.0.1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

File Crypt 1.0.2Novinka

File Crypt is freeware program for file protect.

Orientačný preklad: Súbor Crypt je freeware program pre ochranu súboru.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.71 MB

Folder Protection 2.1Novinka

Password-protect folders on your hard, external, or removable drives.

Orientačný preklad: Heslo-chrániť zložky na pevnom, externé, alebo vymeniteľné jednotky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.77 MB

Masker 7.0.8Novinka

Hide files and have them automatically encrypted!

Orientačný preklad: Skryť súbory a mať ich automaticky šifrovaná!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.35 MB

DSL Privacy Lock 1.0Novinka

DSL Privacy Lock is a tool to help you lock privacy on the Internet.

Orientačný preklad: DSL súkromia zámok je nástroj, ktorý pomôže zamknete súkromie na internete.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

DRMsoft Universal File to EXE Converter 9.1Novinka

Encrypt and convert file to exe, prevent from editing, copying and printing.

Orientačný preklad: Šifrovať a previesť Súbor exe, zabrániť strih, kopírovanie a tlač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.58 MB

Internet Secure Tunneling 2.0.0.244Novinka

Forward otherwise insecure TCP traffic through encrypted SSH tunne.

Orientačný preklad: Dopredu inak neisté TCP prevádzka cez šifrované SSH tunelov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

FileCrypt - Encrypt & Compress Files 2.0Novinka

Quickly Encrypt, Compress and Email Confidential Windows Files

Orientačný preklad: Rýchlo šifrovanie, kompresia a e-mail dôverné súbory systému Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.75 MB

DRMsoft Pdf to EXE Encrypter 9.0Novinka

PDF to EXE Converter, encrypt and convert pdf to exe with password protected

Orientačný preklad: PDF EXE prevodník, šifrovanie a konvertovať pdf na exe s heslom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

DRMsoft EXE Special Encryption Tool 9.0Novinka

Encrypt exe with password protected, You can specify the icon of encrypted file.

Orientačný preklad: Šifrovať exe s heslom, môžete zadať ikonu šifrovaný súbor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.79 MB

Najsťahovanejšie programy