Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PhoneCrypt 1.4

Autor: SecurStar GmbH
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.0013 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 748
Dátum pridania: 2006-10-27
Aktualizácia: 2011-08-27

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Krátky popis k programu PhoneCrypt:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PhoneCrypt vo verzií 1.4 od autora SecurStar GmbH. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PhoneCrypt je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PhoneCrypt ..

Popis od autora programu - SecurStar GmbH v anglickom jazyku:

PhoneCrypt is a telephone encryption software designed to combat eavesdropping and interception by providing Military Grade security for your confidential mobile phone conversations.

PhoneCrypt is a software-only solutions designed to provide truly secure voice communication on Microsoft Windows Mobile enabled Communicators and Smartphones without affecting their original functionality.
Effectively eliminating the chance of a third party eavesdropping on the conversation, PhoneCrypt allows two parties to conduct real time, highly secure voice conversations, over existing mobile telephone networks.

PhoneCrypt products encrypt the phone call in both directions, end-to-end, to Military Grade encryption standards and beyond. On connection between parties, PhoneCrypt products use strict verification procedures to ensure the identity of calling parties, backed up by widely endorsed encryption technologies.PhoneCrypt is the best way to conduct safe, secure and encrypted Two-Way cellular phone communications

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

PhoneCrypt je telefónne šifrovací softvér navrhnutý na boj proti odpočúvaniu a zadržania poskytnutím vojenského stupňa bezpečnosti pre vaše dôverné mobilný telefón konverzácií.

PhoneCrypt je softvér-iba riešenia konštruovaných tak, aby naozaj bezpečné hlasovú komunikáciu na Microsoft Windows Mobile zapnutý komunikátorov a Smartphones bez ovplyvnenia ich pôvodná funkčnosť.


Účinne eliminovať šancu treťou stranou naslouchání konverzáciu, PhoneCrypt umožňuje dve strany vykonávať reálnom čase, vysoko bezpečné hlasové konverzácie cez existujúce mobilných telefónnych sieťach.

PhoneCrypt výrobky šifrovať telefonický hovor v oboch smeroch, koniec-koniec, vojenskej triedy šifrovanie noriem a neskôr. Na pripojenie medzi stranami, PhoneCrypt výrobky používanie prísne overovacích postupov na zabezpečenie totožnosti volajúceho strán, podporené široko schválila šifrovanie technológií.PhoneCrypt je najlepší spôsob, ako vykonať bezpečné, zabezpečené a šifrované obojsmerné mobilný telefón komunikácie

Sťahujte tu: PhoneCrypt 1.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

BestCrypt 8.20Novinka

BestCrypt protects your secret data from other people's eyes

Orientačný preklad: BestCrypt chráni vaše tajné dáta z očí ostatných ľudí

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.52 MB

ShareCrypt 2.1Novinka

Strong encryption algorithms such as AES 256 bit and Blowfish 448 Bit.

Orientačný preklad: Silné šifrovacie algoritmy, napríklad AES 256 a Blowfish 448 bitových.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.6 MB

Belltech InfoProtect Data Security 1.3Novinka

Hide and encrypt any file or text data within your jpg, gif, bmp image files.

Orientačný preklad: Skryť a šifrovanie súborov alebo textu údajov v rámci vášho jpg, gif, bmp súbory obrázkov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

Word Password Recovery Wizard 2.1.2Novinka

Quickly recover passwords for documents with Word Password Recovery.

Orientačný preklad: Rýchlo obnoviť heslá pre dokumenty v programe Word Password Recovery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.73 MB

Advanced FTP Password Recovery 1.1.180.2006Novinka

Advanced FTP Password Recovery - FTP password recovery tool

Orientačný preklad: Pokročilé FTP Password Recovery - FTP hesla nástroj pre obnovu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.20 MB

PDF Security - LockLizard PDF Protection 2.6.50Novinka

PDF security with secure PDF DRM protection. Stop PDF copying and printing.

Orientačný preklad: PDF zabezpečenia s bezpečnou ochranou DRM vo formáte PDF. Stop kopírovanie a tlač PDF.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.15 MB

PDF Encrypter 2.50Novinka

Encrypt(secure,lock,set permissions) the Adobe Acrobat PDF files with password.

Orientačný preklad: Zašifrovanie (bezpečné, zámok, nastavenie oprávnení), Adobe Acrobat PDF súbory s heslom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.96 MB

FileEncrypt 1.0Novinka

A windows free application to encrypt files fast, strong and easily.

Orientačný preklad: Bezplatná aplikácia windows šifrovať súbory rýchle, silné a ľahko.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.17 MB

Folder Password Protect 2.8Novinka

Software to password-protect folders on FAT32 and NTFS drives.

Orientačný preklad: Softvér na heslo-chrániť zložky na FAT32 a NTFS.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.65 MB

Najsťahovanejšie programy