Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PhoneCrypt 1.4

Autor: SecurStar GmbH
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.0013 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 665
Dátum pridania: 2006-10-27
Aktualizácia: 2011-08-27

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Krátky popis k programu PhoneCrypt:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PhoneCrypt vo verzií 1.4 od autora SecurStar GmbH. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PhoneCrypt je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PhoneCrypt ..

Popis od autora programu - SecurStar GmbH v anglickom jazyku:

PhoneCrypt is a telephone encryption software designed to combat eavesdropping and interception by providing Military Grade security for your confidential mobile phone conversations.

PhoneCrypt is a software-only solutions designed to provide truly secure voice communication on Microsoft Windows Mobile enabled Communicators and Smartphones without affecting their original functionality.
Effectively eliminating the chance of a third party eavesdropping on the conversation, PhoneCrypt allows two parties to conduct real time, highly secure voice conversations, over existing mobile telephone networks.

PhoneCrypt products encrypt the phone call in both directions, end-to-end, to Military Grade encryption standards and beyond. On connection between parties, PhoneCrypt products use strict verification procedures to ensure the identity of calling parties, backed up by widely endorsed encryption technologies.PhoneCrypt is the best way to conduct safe, secure and encrypted Two-Way cellular phone communications

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

PhoneCrypt je telefónne šifrovací softvér navrhnutý na boj proti odpočúvaniu a zadržania poskytnutím vojenského stupňa bezpečnosti pre vaše dôverné mobilný telefón konverzácií.

PhoneCrypt je softvér-iba riešenia konštruovaných tak, aby naozaj bezpečné hlasovú komunikáciu na Microsoft Windows Mobile zapnutý komunikátorov a Smartphones bez ovplyvnenia ich pôvodná funkčnosť.


Účinne eliminovať šancu treťou stranou naslouchání konverzáciu, PhoneCrypt umožňuje dve strany vykonávať reálnom čase, vysoko bezpečné hlasové konverzácie cez existujúce mobilných telefónnych sieťach.

PhoneCrypt výrobky šifrovať telefonický hovor v oboch smeroch, koniec-koniec, vojenskej triedy šifrovanie noriem a neskôr. Na pripojenie medzi stranami, PhoneCrypt výrobky používanie prísne overovacích postupov na zabezpečenie totožnosti volajúceho strán, podporené široko schválila šifrovanie technológií.PhoneCrypt je najlepší spôsob, ako vykonať bezpečné, zabezpečené a šifrované obojsmerné mobilný telefón komunikácie

Sťahujte tu: PhoneCrypt 1.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Small Breast 1.0Novinka

Cloak your links. Boost your click through rate by at least 200%!

Orientačný preklad: Plášť vaše odkazy. Boost vaše prekliknú sadzba najmenej 200%!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

SecuKEEPER 2.93Novinka

SecuKEEPER lock or encrypt files, folders and disk with all-in-one encryption.

Orientačný preklad: Sú vaše súbory a priečinky v bezpečí? SecuKEEPER je softvér, ktorý šifruje súbory na disku.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.36 MB

Secure Hive 1.3.0.2Novinka

Encryption tool for emails, documents and part documents

Orientačný preklad: Šifrovacie nástroj pre e-maily, dokumenty a časť dokumentov

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.96 MB

SafeHouse Hard Drive Encryption 2.10Novinka

SafeHouse provides transparent on-the-fly hard drive encryption for your PC.

Orientačný preklad: Útulku poskytuje transparentný on-the-lietať pevný disk šifrovanie pre vaše PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.93 MB

Media DRM Plus Encryption Solution 8.0Novinka

Encrypt .wmv,.wma,.asf and manage Play Count,Play Time,Expiration Date

Orientačný preklad: Zašifrovať. WMV,. WMA. ASF a riadiť Play gróf, Doba prehrávania, dobu platnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.52 MB

My Computer Vault 2.1Novinka

Safely store sensitive files in an encrypted Vault file on your computer

Orientačný preklad: Bezpečné ukladanie citlivých súborov v šifrovanom súbore trezore na vašom počítači

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Packpal Folder Locker 1.2Novinka

PackPal Folder Locker is a password protected software which encrypts your files

Orientačný preklad: PackPal priečinok Locker je chránený heslom softvér, ktorý šifruje súbory

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.48 MB

DRMsoft EXE Special Encryption Tool 9.0Novinka

Encrypt exe with password protected, You can specify the icon of encrypted file.

Orientačný preklad: Šifrovať exe s heslom, môžete zadať ikonu šifrovaný súbor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.79 MB

Transporter 1.4Novinka

Lightweight Java classes to let you encrypt/sign/armour for secure transmission.

Orientačný preklad: Ľahká Java triedy, ktoré vám umožnia šifrovať / prihlásiť / brnenia pre bezpečný prenos.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.30 MB

Najsťahovanejšie programy