Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PhoneCrypt 1.4

Autor: SecurStar GmbH
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.0013 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 775
Dátum pridania: 2006-10-27
Aktualizácia: 2011-08-27

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Krátky popis k programu PhoneCrypt:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PhoneCrypt vo verzií 1.4 od autora SecurStar GmbH. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PhoneCrypt je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PhoneCrypt ..

Popis od autora programu - SecurStar GmbH v anglickom jazyku:

PhoneCrypt is a telephone encryption software designed to combat eavesdropping and interception by providing Military Grade security for your confidential mobile phone conversations.

PhoneCrypt is a software-only solutions designed to provide truly secure voice communication on Microsoft Windows Mobile enabled Communicators and Smartphones without affecting their original functionality.
Effectively eliminating the chance of a third party eavesdropping on the conversation, PhoneCrypt allows two parties to conduct real time, highly secure voice conversations, over existing mobile telephone networks.

PhoneCrypt products encrypt the phone call in both directions, end-to-end, to Military Grade encryption standards and beyond. On connection between parties, PhoneCrypt products use strict verification procedures to ensure the identity of calling parties, backed up by widely endorsed encryption technologies.PhoneCrypt is the best way to conduct safe, secure and encrypted Two-Way cellular phone communications

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

PhoneCrypt je telefónne šifrovací softvér navrhnutý na boj proti odpočúvaniu a zadržania poskytnutím vojenského stupňa bezpečnosti pre vaše dôverné mobilný telefón konverzácií.

PhoneCrypt je softvér-iba riešenia konštruovaných tak, aby naozaj bezpečné hlasovú komunikáciu na Microsoft Windows Mobile zapnutý komunikátorov a Smartphones bez ovplyvnenia ich pôvodná funkčnosť.


Účinne eliminovať šancu treťou stranou naslouchání konverzáciu, PhoneCrypt umožňuje dve strany vykonávať reálnom čase, vysoko bezpečné hlasové konverzácie cez existujúce mobilných telefónnych sieťach.

PhoneCrypt výrobky šifrovať telefonický hovor v oboch smeroch, koniec-koniec, vojenskej triedy šifrovanie noriem a neskôr. Na pripojenie medzi stranami, PhoneCrypt výrobky používanie prísne overovacích postupov na zabezpečenie totožnosti volajúceho strán, podporené široko schválila šifrovanie technológií.PhoneCrypt je najlepší spôsob, ako vykonať bezpečné, zabezpečené a šifrované obojsmerné mobilný telefón komunikácie

Sťahujte tu: PhoneCrypt 1.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

dbQwikMySSH 1.1.0.0Novinka

Connect to MySQL using SSH, encrypt data, bypass port 3306 blocking

Orientačný preklad: Pripojiť k MySQL pomocou SSH, šifrovanie údajov, obísť prístavu 3306 blokovanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.53 MB

A-PDF Restrictions Remover 1.6.6Novinka

Remove password and restrictions of PDF files in a few seconds.

Orientačný preklad: Odstrániť heslo a obmedzenia PDF súborov v niekoľkých sekundách.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.49 MB

CryptoLab 1.02.2Novinka

CryptoLab is a text-based encryption application for Microsoft Windows.

Orientačný preklad: CryptoLab je text-založené šifrovanie aplikácia pre Microsoft Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.79 MB

Privacy Cleaner 6.00Novinka

Erase the cache, cookies, history, typed URLs

Orientačný preklad: Vymazanie vyrovnávacej pamäte, súbory cookie, históriu, napísali adresy URL

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.80 MB

1 Second Folder Encrypt Free 6.71Novinka

With 1 Second Folder Encryption, You don't worry your child find your amor photo

Orientačný preklad: S 1 Druhá zložka šifrovanie, Neboj vaše dieťa nájsť amor foto

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

LockMyText 1.12Novinka

LockMyText is a text encryption software security tool

Orientačný preklad: LockMyText je nástroj textu šifrovanie softvéru zabezpečenia

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.013 MB

Silver Key 3.83Novinka

Creates self-extracting encrypted files for sending over the Internet.

Orientačný preklad: Vytvára sám-odmocnění šifrované súbory pre odosielanie cez internet.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.38 MB

DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert pptx to exe with password protected self-running

Orientačný preklad: Šifrovať a previesť pptx do exe s heslom spúšťaná bez obsluhy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

Fast File Encryptor 4.3Novinka

It can encrypt or decrypt files and contain a lot of additional tools.

Orientačný preklad: Je možné zašifrovať alebo dešifrovať súbory a obsahujú mnoho ďalších nástrojov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Najsťahovanejšie programy