Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Password Recovery for FileZilla 1.05.04.09

Autor: Reactive Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.29 MB
Cena: 19 $
Počet stiahnutí: 708
Dátum pridania: 2009-04-05
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu Password Recovery for FileZilla:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Password Recovery for FileZilla vo verzií 1.05.04.09 od autora Reactive Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Password Recovery for FileZilla je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Password Recovery for FileZilla ..

Popis od autora programu - Reactive Software v anglickom jazyku:

FileZilla Password Recovery is a program that instantly recovers and decrypts FTP account information including passwords for all FTP sites that have been added in FileZilla Client. Proxy server passwords are recovered (both Socks and FTP proxy). Admin password of FileZilla Server is also shown. All versions of FileZilla server and client are supported (both registry and .xml account information storage methods are identified), recovery of external .xml files is possible.

Functionality of FileZilla password recovery - in other words, what this tool can do:
* All versions of FileZilla are supported
* Support for multiple FTP accounts
* Socks proxy password recovered
* FTP proxy password decrypted
* Both registry and .xml account storage methods are supported
* External .xml file is supported
* Drap-n-drop of account files supported

Even if you have already un-installed FileZilla, there is still a good chance that you can recover the passwords for the FTP accounts. Firstly, run the program, click "Recover password!" button and see if the program manages to automatically find and decrypt ftp passwords. If this doesn't work, use the "From File" button in FileZilla password recovery and browse to the folder where FileZilla used to be installed (usually, in C:\Program Files\FileZilla).

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

FileZilla Password Recovery je program, ktorý okamžite obnovuje a dešifruje FTP účtu, vrátane hesla pre všetky servery FTP, ktoré boli pridané v Filezilla klient. Proxy server hesiel sú uhradené (obaja Ponožky a FTP proxy). Admin heslo FileZilla Server je tiež uvedená. Všetky verzie servera a klienta Filezilla sú podporované (obaja registra a. XML účtu metódy ukladania informácií sú identifikované), využitie externých. XML súbory je možné. Funkčnosť heslo pre obnovenie FileZilla - inými slovami, to, čo tento nástroj dokáže: * Všetky verzie sú podporované FileZilla * Podpora pre viac účtov, FTP * Ponožky proxy heslo späť * FTP proxy heslo dešifrovať * Obaja registre a xml metódy účet ukladania sú podporované. * Vonkajšie. XML súboru je podporovaná * Pazúr-n-drop súborov z účtu podporované Aj keď už nie-inštaláciu Filezilla, stále existuje šanca, že môžete obnoviť heslá pre FTP účtov. Po prvé, spustiť program, kliknite na tlačidlo "Obnoviť heslo!" tlačidlo a uvidíte, či program dokáže automaticky nájsť a dešifrovanie FTP hesiel. Ak to nefunguje, použite "Zo súboru" tlačidlo na obnovenie hesla FileZilla a prejdite do priečinka, kde FileZilla používa k inštalácii (zvyčajne v C: Program Files Filezilla).

Sťahujte tu: Password Recovery for FileZilla 1.05.04.09

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PDF Encrypter 2.50Novinka

Encrypt(secure,lock,set permissions) the Adobe Acrobat PDF files with password.

Orientačný preklad: Zašifrovanie (bezpečné, zámok, nastavenie oprávnení), Adobe Acrobat PDF súbory s heslom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.96 MB

Evidence Crypt 5.1Novinka

EvidenceCrypt is a leader in real time encryption software.

Orientačný preklad: EvidenceCrypt je lídrom v reálnom čase softvér šifrovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.44 MB

Video Shield - Embed decoder and player 10.0Novinka

Encrypt your video files with embedding decoder and player

Orientačný preklad: Šifrovať video súbory s vkladanie dekodér a prehrávač

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.59 MB

ShareCrypt 2.1Novinka

Strong encryption algorithms such as AES 256 bit and Blowfish 448 Bit.

Orientačný preklad: Silné šifrovacie algoritmy, napríklad AES 256 a Blowfish 448 bitových.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.6 MB

Neo Cryptor 1.1Novinka

Easy to use utility, used to protect and secure all your important files.

Orientačný preklad: Jednoduché použitie nástroja, ktorý sa používa na ochranu a zabezpečiť všetky vaše dôležité súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.32 MB

BestCrypt 8.20Novinka

BestCrypt protects your secret data from other people's eyes

Orientačný preklad: BestCrypt chráni vaše tajné dáta z očí ostatných ľudí

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.52 MB

Window Security Toolkit 5.0Novinka

Get Advanced Security and 160 bit Encryption for your PC.

Orientačný preklad: Získajte rozšíreným zabezpečením a 160 bit šifrovanie pre vaše PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.67 MB

AF Gold Cryptor 1.1Novinka

"AF Gold Cryptor" is a very quick and easy to use encryption tool.

Orientačný preklad: "AF Gold Cryptor" je veľmi rýchly a ľahko použiteľný nástroj pre šifrovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.19 MB

Dekart Private Disk 2.09Novinka

Powerful, reliable and flexible disk encryption program for Windows.

Orientačný preklad: Výkonný, spoľahlivý a flexibilný šifrovanie disku program pre Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

Najsťahovanejšie programy