Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Password Recovery for FileZilla 1.05.04.09

Autor: Reactive Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.29 MB
Cena: 19 $
Počet stiahnutí: 780
Dátum pridania: 2009-04-05
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu Password Recovery for FileZilla:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Password Recovery for FileZilla vo verzií 1.05.04.09 od autora Reactive Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Password Recovery for FileZilla je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Password Recovery for FileZilla ..

Popis od autora programu - Reactive Software v anglickom jazyku:

FileZilla Password Recovery is a program that instantly recovers and decrypts FTP account information including passwords for all FTP sites that have been added in FileZilla Client. Proxy server passwords are recovered (both Socks and FTP proxy). Admin password of FileZilla Server is also shown. All versions of FileZilla server and client are supported (both registry and .xml account information storage methods are identified), recovery of external .xml files is possible.

Functionality of FileZilla password recovery - in other words, what this tool can do:
* All versions of FileZilla are supported
* Support for multiple FTP accounts
* Socks proxy password recovered
* FTP proxy password decrypted
* Both registry and .xml account storage methods are supported
* External .xml file is supported
* Drap-n-drop of account files supported

Even if you have already un-installed FileZilla, there is still a good chance that you can recover the passwords for the FTP accounts. Firstly, run the program, click "Recover password!" button and see if the program manages to automatically find and decrypt ftp passwords. If this doesn't work, use the "From File" button in FileZilla password recovery and browse to the folder where FileZilla used to be installed (usually, in C:\Program Files\FileZilla).

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

FileZilla Password Recovery je program, ktorý okamžite obnovuje a dešifruje FTP účtu, vrátane hesla pre všetky servery FTP, ktoré boli pridané v Filezilla klient. Proxy server hesiel sú uhradené (obaja Ponožky a FTP proxy). Admin heslo FileZilla Server je tiež uvedená. Všetky verzie servera a klienta Filezilla sú podporované (obaja registra a. XML účtu metódy ukladania informácií sú identifikované), využitie externých. XML súbory je možné. Funkčnosť heslo pre obnovenie FileZilla - inými slovami, to, čo tento nástroj dokáže: * Všetky verzie sú podporované FileZilla * Podpora pre viac účtov, FTP * Ponožky proxy heslo späť * FTP proxy heslo dešifrovať * Obaja registre a xml metódy účet ukladania sú podporované. * Vonkajšie. XML súboru je podporovaná * Pazúr-n-drop súborov z účtu podporované Aj keď už nie-inštaláciu Filezilla, stále existuje šanca, že môžete obnoviť heslá pre FTP účtov. Po prvé, spustiť program, kliknite na tlačidlo "Obnoviť heslo!" tlačidlo a uvidíte, či program dokáže automaticky nájsť a dešifrovanie FTP hesiel. Ak to nefunguje, použite "Zo súboru" tlačidlo na obnovenie hesla FileZilla a prejdite do priečinka, kde FileZilla používa k inštalácii (zvyčajne v C: Program Files Filezilla).

Sťahujte tu: Password Recovery for FileZilla 1.05.04.09

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Vinasoft Secret Folder 2.1Novinka

a security application to protect your most sensitive and secret data files

Orientačný preklad: zabezpečenie aplikácií pre ochranu vášho najcitlivejšie a tajných dátových súborov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.41 MB

Stealth Files 4.0Novinka

The ultimate Tool for packing, encrypting and hiding files.

Orientačný preklad: Ten najdokonalejší nástroj na balenie, šifrovanie a skrytie súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.59 MB

TreePad SAFE 7.6.1Novinka

High-security encryption Organizer+Editor, versatile+intuitive+powerful

Orientačný preklad: High-bezpečnostné šifrovanie médií + Editor, univerzálny + + silný intuitívne

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.85 MB

LockDisk 3.0Novinka

Lock, hide, and password-protect all types of files and folders.

Orientačný preklad: Zamknutie, skryť a heslo-chrániť všetky typy súborov a priečinkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.16 MB

Armor Tools 7.3Novinka

Suite of tools which ensure your privacy and keep sensitive information secure.

Orientačný preklad: Sada nástrojov, ktoré zabezpečí vaše súkromie a udržať citlivé informácie v bezpečí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.51 MB

Max File Encryption 1.8Novinka

The program can encrypt files, hide files and create self-decrypting packages

Orientačný preklad: Program vie šifrovať súbory, skryť súbory a vytvoriť self-dešifrovanie balíky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Web Password 6.0.922Novinka

Protect your web pages,html code with a password. Strong protection.

Orientačný preklad: Chráňte svoje webové stránky, html kód s heslom. Silná ochrana.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.36 MB

Whitenoise Email Attachment Encryptor 3.0Novinka

Whitenoise encrypted e-mail attachment Whitenoise Unbroken

Orientačný preklad: Whitenoise šifrované e-mailu Whitenoise neodlomeným

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.32 MB

CryptoDisk 1.3Novinka

Creates virtual encrypted disk on your system to secure your private files.

Orientačný preklad: Vytvorí virtuálny šifrovaný disk na vašom systéme na zabezpečenie svoje súkromné ​​súbory.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.91 MB

Najsťahovanejšie programy