Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Paltalk Password Recovery 1.16.01.08

Autor: Reactive Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.27 MB
Cena: 17 $
Počet stiahnutí: 701
Dátum pridania: 2008-01-16
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Paltalk Password Recovery:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Paltalk Password Recovery vo verzií 1.16.01.08 od autora Reactive Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Paltalk Password Recovery je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Paltalk Password Recovery ..

Popis od autora programu - Reactive Software v anglickom jazyku:

Paltalk Password Recovery will find encrypted Paltalk, PaltalkScene & SuperIM passwords, decode them and decrypt them with a click of a button. The correct passwords are recovered automatically if they are saved on the local system and you are able to login with Paltalk automatically without having to manually enter the password. All versions of Paltalk are supported including Paltalk Scene, Basic, Plus, Extreme, Deluxe, Premium, PalPlus and SuperIM. Passwords from multiple profiles can be recovered as well as passwords from the ICQ, AIM and Yahoo Messenger that are stored by Paltalk.

This tool will be particularly useful when you want to migrate Paltalk to another PC but you have forgotten your Pal Talk password. Lost PaltalkScene passwords have a chance to be recovered!
Functionality of Paltalk Password Recovery:

* Decrypt Paltalk password (Pal Talk password decrypter)
* Decode PaltalkScene passwords (Paltalk Scene password decoder)
* Crack Paltalk passwords (Paltalk password cracker)
* Recover Paltalk password (Pal talk password recovery)
* Find Paltalk Messenger passwords (Paltalk Messenger password finder)
* SuperIM password ripper (rip Super IM passwords)
* Paltalk Extreme remote account hacker (not implemented)
* PalPlus password hacker (will hack Pal Plus passwords for saved accounts only on local accounts)
* Paltalk Scene Plus password stealer (not implemented) - please note that this tool should not be used to steal others' passwords. This is illegal action and can be prosecuted.
* Multiple profiles (nicknames) are supported
* Passwords from other IM services are also recovered (provided they are saved in Paltalk).
That is, Paltalk Password Recovery will decode AIM password, ICQ passwords and Yahoo Messenger passwords.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Paltalk Password Recovery nájdete šifrované Paltalk, PaltalkScene & SuperIM hesla, dekódovať a dešifrovať je s kliknutím na tlačidlo. Správne heslá sú automaticky obnoví, ak sú uložené v miestnom systéme, a ste schopní prihlásiť sa Paltalk automaticky, bez nutnosti ručne zadávať heslo. Všetky verzie sú podporované Paltalk vrátane Paltalk scény, Basic, Plus, Extreme, Deluxe, Premium, PALplus a SuperIM. Heslá z viacerých profilov môžu byť vymáhané, rovnako ako heslá z ICQ, AIM a Yahoo Messenger, ktoré sú uložené Paltalk. Tento nástroj bude obzvlášť užitočné, keď chcete preniesť do iného počítača Paltalk ale vy ste zabudli svoje heslo Pal Talk. Stratil PaltalkScene heslá majú šancu byť vrátená! Funkčnosť Paltalk Password Recovery: * dešifrovať heslo Paltalk (Pal Talk heslo Decrypter) * Decode PaltalkScene hesla (Paltalk scéna heslo dekodéra) * Bezva Paltalk hesla (Paltalk heslo sušienka) * Obnovenie Paltalk heslo (Pal diskusia hesla) * Nájdite hesla Paltalk Messenger (Paltalk Messenger heslo hľadáčika) * SuperIM heslo ripper (rip Super PI hesla) * Paltalk Extreme vzdialeného účtu hacker (nie je implementované) * PALplus heslo hacker (bude hack Pal Plus hesla pre účty uložené len na lokálny účty) * Paltalk Scéna Plus heslo zlodej (nie je implementované) - upozorňujeme, že tento nástroj by nemal byť používaný k ukradnúť hesla ostatné '. To je porušenie a môže byť stíhaný. * Viac profilov (prezývky) sú podporované * Heslá z iných služieb chatu sú tiež vrátená (ak sú uložené v Paltalk). To znamená, že Paltalk Password Recovery dekóduje heslo AIM, ICQ heslá a Yahoo Messenger hesla.

Sťahujte tu: Paltalk Password Recovery 1.16.01.08

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Dekart Private Disk 2.09Novinka

Powerful, reliable and flexible disk encryption program for Windows.

Orientačný preklad: Výkonný, spoľahlivý a flexibilný šifrovanie disku program pre Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

TWGeheim 1.1.0Novinka

Simple file cryp

Orientačný preklad: Jednoduchý súbor cryp

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

visCrypt 3.1.1Novinka

Encrypt your personal documents with your favorite picture!

Orientačný preklad: Zašifrovanie vašich osobných dokumentov s vašimi obľúbenými obrázkami!

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.32 MB

SecExMail SOHO 1.5Novinka

SecExMail makes email encryption easy. Works with any email client and is free.

Orientačný preklad: SecExMail uľahčuje šifrovanie e-mailu. Pracuje s žiadne e-mailového klienta a je zadarmo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.6 MB

Easy SMTP Server 2.9Novinka

Get secure and easy way to send the confidential e-mail from your portable PC!

Orientačný preklad: Získajte bezpečný a jednoduchý spôsob, ako poslať dôvernú e-mail z vášho prenosného PC!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.20 MB

PDF Encrypter 1.7Novinka

Encrypt your PDF documents easily

Orientačný preklad: Šifrovanie PDF dokumentov ľahko

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.51 MB

DiskEncryptor 1.6Novinka

Encrypt and decrypt a disk or cd image transparently, and protect your...

Orientačný preklad: Šifrovať a dešifrovať disku cd alebo obrazu transparentne a chrániť vaše...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.06 MB

Exe Password 2004Novinka

Protect any EXE-file (also in the network) with a password.

Orientačný preklad: Chrániť všetky EXE-súbor (tiež v sieti), s heslom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

DotFix FakeSigner 3.6Novinka

Protector for your applications

Orientačný preklad: Chránič pre vaše aplikácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.30 MB

Najsťahovanejšie programy