Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Paltalk Password Recovery 1.16.01.08

Autor: Reactive Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.27 MB
Cena: 17 $
Počet stiahnutí: 645
Dátum pridania: 2008-01-16
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Paltalk Password Recovery:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Paltalk Password Recovery vo verzií 1.16.01.08 od autora Reactive Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Paltalk Password Recovery je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Paltalk Password Recovery ..

Popis od autora programu - Reactive Software v anglickom jazyku:

Paltalk Password Recovery will find encrypted Paltalk, PaltalkScene & SuperIM passwords, decode them and decrypt them with a click of a button. The correct passwords are recovered automatically if they are saved on the local system and you are able to login with Paltalk automatically without having to manually enter the password. All versions of Paltalk are supported including Paltalk Scene, Basic, Plus, Extreme, Deluxe, Premium, PalPlus and SuperIM. Passwords from multiple profiles can be recovered as well as passwords from the ICQ, AIM and Yahoo Messenger that are stored by Paltalk.

This tool will be particularly useful when you want to migrate Paltalk to another PC but you have forgotten your Pal Talk password. Lost PaltalkScene passwords have a chance to be recovered!
Functionality of Paltalk Password Recovery:

* Decrypt Paltalk password (Pal Talk password decrypter)
* Decode PaltalkScene passwords (Paltalk Scene password decoder)
* Crack Paltalk passwords (Paltalk password cracker)
* Recover Paltalk password (Pal talk password recovery)
* Find Paltalk Messenger passwords (Paltalk Messenger password finder)
* SuperIM password ripper (rip Super IM passwords)
* Paltalk Extreme remote account hacker (not implemented)
* PalPlus password hacker (will hack Pal Plus passwords for saved accounts only on local accounts)
* Paltalk Scene Plus password stealer (not implemented) - please note that this tool should not be used to steal others' passwords. This is illegal action and can be prosecuted.
* Multiple profiles (nicknames) are supported
* Passwords from other IM services are also recovered (provided they are saved in Paltalk).
That is, Paltalk Password Recovery will decode AIM password, ICQ passwords and Yahoo Messenger passwords.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Paltalk Password Recovery nájdete šifrované Paltalk, PaltalkScene & SuperIM hesla, dekódovať a dešifrovať je s kliknutím na tlačidlo. Správne heslá sú automaticky obnoví, ak sú uložené v miestnom systéme, a ste schopní prihlásiť sa Paltalk automaticky, bez nutnosti ručne zadávať heslo. Všetky verzie sú podporované Paltalk vrátane Paltalk scény, Basic, Plus, Extreme, Deluxe, Premium, PALplus a SuperIM. Heslá z viacerých profilov môžu byť vymáhané, rovnako ako heslá z ICQ, AIM a Yahoo Messenger, ktoré sú uložené Paltalk. Tento nástroj bude obzvlášť užitočné, keď chcete preniesť do iného počítača Paltalk ale vy ste zabudli svoje heslo Pal Talk. Stratil PaltalkScene heslá majú šancu byť vrátená! Funkčnosť Paltalk Password Recovery: * dešifrovať heslo Paltalk (Pal Talk heslo Decrypter) * Decode PaltalkScene hesla (Paltalk scéna heslo dekodéra) * Bezva Paltalk hesla (Paltalk heslo sušienka) * Obnovenie Paltalk heslo (Pal diskusia hesla) * Nájdite hesla Paltalk Messenger (Paltalk Messenger heslo hľadáčika) * SuperIM heslo ripper (rip Super PI hesla) * Paltalk Extreme vzdialeného účtu hacker (nie je implementované) * PALplus heslo hacker (bude hack Pal Plus hesla pre účty uložené len na lokálny účty) * Paltalk Scéna Plus heslo zlodej (nie je implementované) - upozorňujeme, že tento nástroj by nemal byť používaný k ukradnúť hesla ostatné '. To je porušenie a môže byť stíhaný. * Viac profilov (prezývky) sú podporované * Heslá z iných služieb chatu sú tiež vrátená (ak sú uložené v Paltalk). To znamená, že Paltalk Password Recovery dekóduje heslo AIM, ICQ heslá a Yahoo Messenger hesla.

Sťahujte tu: Paltalk Password Recovery 1.16.01.08

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

DRMsoft Word to EXE Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert word to exe, prevent from editing, copying and printing.

Orientačný preklad: Šifrovať a konvertovať slovo na exe, zabrániť strih, kopírovanie a tlač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

SafeHouse Hard Drive Encryption 2.10Novinka

SafeHouse provides transparent on-the-fly hard drive encryption for your PC.

Orientačný preklad: Útulku poskytuje transparentný on-the-lietať pevný disk šifrovanie pre vaše PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.93 MB

OurSecret 2.0.1.0804Novinka

Share Secrets With That Special Someone! Make your secrets invisible!

Orientačný preklad: Podiel tajomstvo sa zvláštne, že niekto! Urob si svoj tajomstvo neviditeľný!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.08 MB

Folder Password Expert USB 2.1.0.6Novinka

Folder Password Expert USB is software designed to protect your folders.

Orientačný preklad: Zložka Heslo Expert USB je softvér určený k ochrane zložiek.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

VB AntiCrack 1.5Novinka

Protector for Visual Basic applications

Orientačný preklad: Protector pre aplikácie Visual Basic

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.71 MB

DRMsoft CHM to EXE Converter 2.0Novinka

Encrypt and convert chm to exe, prevent from editing, copying and printing.

Orientačný preklad: Šifrovať a konvertovať chm exe, zabrániť strih, kopírovanie a tlač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.58 MB

sumo link cloaker 1.0Novinka

Very powerful and easy to use link cloaker hides long and ugly url

Orientačný preklad: Veľmi výkonný a ľahko ovládateľný odkaz cloaker skryje dlhý a škaredý url

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.22 MB

FileMax Cryptor 1.8Novinka

Encrypt your files easily and quickly with FileMax Cryptor.

Orientačný preklad: Šifrovať súbory ľahko a rýchlo s FileMax Cryptor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.20 MB

Office Password Remover 2.0Novinka

Open protected MS Word and Excel documents without a password in 15 seconds.

Orientačný preklad: Otvoriť chránené MS Word a Excel dokumenty bez hesla za 15 sekúnd.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.68 MB

Najsťahovanejšie programy