Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Paltalk Password Recovery 1.16.01.08

Autor: Reactive Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.27 MB
Cena: 17 $
Počet stiahnutí: 754
Dátum pridania: 2008-01-16
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Paltalk Password Recovery:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Paltalk Password Recovery vo verzií 1.16.01.08 od autora Reactive Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Paltalk Password Recovery je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Paltalk Password Recovery ..

Popis od autora programu - Reactive Software v anglickom jazyku:

Paltalk Password Recovery will find encrypted Paltalk, PaltalkScene & SuperIM passwords, decode them and decrypt them with a click of a button. The correct passwords are recovered automatically if they are saved on the local system and you are able to login with Paltalk automatically without having to manually enter the password. All versions of Paltalk are supported including Paltalk Scene, Basic, Plus, Extreme, Deluxe, Premium, PalPlus and SuperIM. Passwords from multiple profiles can be recovered as well as passwords from the ICQ, AIM and Yahoo Messenger that are stored by Paltalk.

This tool will be particularly useful when you want to migrate Paltalk to another PC but you have forgotten your Pal Talk password. Lost PaltalkScene passwords have a chance to be recovered!
Functionality of Paltalk Password Recovery:

* Decrypt Paltalk password (Pal Talk password decrypter)
* Decode PaltalkScene passwords (Paltalk Scene password decoder)
* Crack Paltalk passwords (Paltalk password cracker)
* Recover Paltalk password (Pal talk password recovery)
* Find Paltalk Messenger passwords (Paltalk Messenger password finder)
* SuperIM password ripper (rip Super IM passwords)
* Paltalk Extreme remote account hacker (not implemented)
* PalPlus password hacker (will hack Pal Plus passwords for saved accounts only on local accounts)
* Paltalk Scene Plus password stealer (not implemented) - please note that this tool should not be used to steal others' passwords. This is illegal action and can be prosecuted.
* Multiple profiles (nicknames) are supported
* Passwords from other IM services are also recovered (provided they are saved in Paltalk).
That is, Paltalk Password Recovery will decode AIM password, ICQ passwords and Yahoo Messenger passwords.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Paltalk Password Recovery nájdete šifrované Paltalk, PaltalkScene & SuperIM hesla, dekódovať a dešifrovať je s kliknutím na tlačidlo. Správne heslá sú automaticky obnoví, ak sú uložené v miestnom systéme, a ste schopní prihlásiť sa Paltalk automaticky, bez nutnosti ručne zadávať heslo. Všetky verzie sú podporované Paltalk vrátane Paltalk scény, Basic, Plus, Extreme, Deluxe, Premium, PALplus a SuperIM. Heslá z viacerých profilov môžu byť vymáhané, rovnako ako heslá z ICQ, AIM a Yahoo Messenger, ktoré sú uložené Paltalk. Tento nástroj bude obzvlášť užitočné, keď chcete preniesť do iného počítača Paltalk ale vy ste zabudli svoje heslo Pal Talk. Stratil PaltalkScene heslá majú šancu byť vrátená! Funkčnosť Paltalk Password Recovery: * dešifrovať heslo Paltalk (Pal Talk heslo Decrypter) * Decode PaltalkScene hesla (Paltalk scéna heslo dekodéra) * Bezva Paltalk hesla (Paltalk heslo sušienka) * Obnovenie Paltalk heslo (Pal diskusia hesla) * Nájdite hesla Paltalk Messenger (Paltalk Messenger heslo hľadáčika) * SuperIM heslo ripper (rip Super PI hesla) * Paltalk Extreme vzdialeného účtu hacker (nie je implementované) * PALplus heslo hacker (bude hack Pal Plus hesla pre účty uložené len na lokálny účty) * Paltalk Scéna Plus heslo zlodej (nie je implementované) - upozorňujeme, že tento nástroj by nemal byť používaný k ukradnúť hesla ostatné '. To je porušenie a môže byť stíhaný. * Viac profilov (prezývky) sú podporované * Heslá z iných služieb chatu sú tiež vrátená (ak sú uložené v Paltalk). To znamená, že Paltalk Password Recovery dekóduje heslo AIM, ICQ heslá a Yahoo Messenger hesla.

Sťahujte tu: Paltalk Password Recovery 1.16.01.08

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Max File Encryption 1.8Novinka

The program can encrypt files, hide files and create self-decrypting packages

Orientačný preklad: Program vie šifrovať súbory, skryť súbory a vytvoriť self-dešifrovanie balíky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Easy Email Encryption Lite 8.09Novinka

For sending and receiving encrypted email.

Orientačný preklad: Na odosielanie a prijímanie Zašifrovaný e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.47 MB

Folder Password Protect 2.8Novinka

Software to password-protect folders on FAT32 and NTFS drives.

Orientačný preklad: Softvér na heslo-chrániť zložky na FAT32 a NTFS.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.65 MB

Supreme Text Scrambler 1.21Novinka

Supreme Text Scrambler is text encryption software that encrypts/decrypts text.

Orientačný preklad: Najvyšší Scrambler Text je text šifrovací softvér, ktorý šifruje/decrypts text.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.32 MB

Silver Key 3.83Novinka

Creates self-extracting encrypted files for sending over the Internet.

Orientačný preklad: Vytvára sám-odmocnění šifrované súbory pre odosielanie cez internet.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.38 MB

VB AntiCrack 1.5Novinka

Protector for Visual Basic applications

Orientačný preklad: Protector pre aplikácie Visual Basic

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.71 MB

DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert pptx to exe with password protected self-running

Orientačný preklad: Šifrovať a previesť pptx do exe s heslom spúšťaná bez obsluhy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

Folder Encryption Dog 3.0Novinka

It lets you password protect, hide, and encrypt data of folders

Orientačný preklad: Umožňuje vám heslo chrániť, skryť a šifrovanie údajov priečinkov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.13 MB

Belkasoft Parental IM Control 1.01Novinka

Searches and analyzes your children chats made with various Internet Messengers

Orientačný preklad: Vyhľadáva a analyzuje vaše deti z chaty s rôznymi Internet Poslovia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.64 MB

Najsťahovanejšie programy