Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

File Own Guard 2.1

Autor: Thegrideon Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.27 MB
Cena: 25 $
Počet stiahnutí: 948
Dátum pridania: 2007-11-15
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu File Own Guard:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér File Own Guard vo verzií 2.1 od autora Thegrideon Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu File Own Guard je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér File Own Guard ..

Popis od autora programu - Thegrideon Software v anglickom jazyku:

File Own Guard designed for strong file encryption with multi-choice compression on the fly by a range of crypto-algorithms (AES, MARS, RC6, SERPENT, TWOFISH), secure file removal (shredding) using one of the eight special algorithm (DoD, military or government approved: Air Force System Security Instructions, 5020; Navy Staff Office Publication, NAVSO P-5239-26 (3 Types); U.S. Department of Defense Sanitizing, DoD 5220.22-M; German Standard, VSITR; Bruce Schneier algorithm; Peter Gutmann algorithm;), and also many other useful security features, which will protect your valuable data.
File Own Guard allows you to choose any of wide range of crypto-algorithms so that you may be firmly convinced that the information won t be accessed without your permission. Very useful ability to create Self-Extracting Crypt Archives. Such types of archives make work with data more comfortable and effective when e-mailing or using removable media.
File Own Guard also achieves a secure removal of your sensitive data by overwriting the file before deleting it using one of the eight special algorithm (DoD, military or government approved), and then destroying the file size, cluster number, time meta data for that file, and even more!.
Our software uses the newest and the strongest algorithms and methods to make your files and data secure. So we’ve made number of strong tests to make sure that our program was 'Back doors' free! And No any possibility to recover password!
Windows file explorer is very comfortable and effective tool to work with files, so we use User-friendly Windows File explorer like interface. All file explorer features are supported. To make our customer feel comfortable with our software we included User-friendly Easy to use full-scale Help system.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vlastné súbor stráže určené pre silné šifrovanie súborov s multi-výber kompresie za chodu celá rada algoritmov crypto-(AES, MARS, RC6, had, Twofish), bezpečné odstránenie súborov (skartáciu) pomocou jedného z ôsmich špeciálny algoritmus (DoD , vojenské alebo vláda schválila: Air Force Zabezpečenie systému inštrukcie, 5020; námorníctvo Zamestnanci úradu vydanie, Návsí P-5239 do 26 (3 typy), US Department of Defense Dezinfekcia, DoD 5220.22-M, nemecký štandard, VSITR, Bruce Schneier algoritmus; Peter Gutmann algoritmus;), a tiež mnoho ďalších užitočných funkcií zabezpečenia, ktoré bude chrániť vaše cenné dáta. Vlastné súbor stráže vám umožní vybrať si niektorý zo širokej škály algoritmov crypto-tak, že môžete byť pevne presvedčený, že informácie, nebude to byť prístupné bez vášho súhlasu. Veľmi užitočná schopnosť vytvoriť Self-extracting Krypta archívu. Takéto typy archívov, aby sa práca s dátami pohodlnejšie a efektívnejšie, ak e-mailom alebo pomocou vymeniteľných médií. Vlastné súbor stráž tiež dosahuje bezpečné odstránenie vašich citlivých dát prepísaním súboru pred odstránením pomocou jednej z ôsmich špeciálny algoritmus (DoD, vojenské alebo schválila vláda), a potom ničiť veľkosť súboru, číslo klastra, údaje o časovom meta pre tento súbor, a ešte oveľa viac!. Náš softvér využíva najnovšie a najsilnejšie algoritmy a metódy, aby vaše súbory a dáta v bezpečí. Takže sme urobili niekoľko silných testov, aby sa ubezpečil, že náš program bol voľný 'Back dvere'! A č nejaká možnosť obnoviť heslo! Windows File Explorer je veľmi komfortné a efektívny nástroj pre prácu so súbormi, takže použijeme User-priateľské Windows File Explorer ako rozhranie. Všetky funkcie prieskumník súborov sú podporované. Ak chcete, aby náš zákazník cíti dobre s naším softvérom sme zaradili User-priateľské Jednoduché použitie full-stupnice systém nápovedy.

Sťahujte tu: File Own Guard 2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

TreePad SAFE 7.6.1Novinka

High-security encryption Organizer+Editor, versatile+intuitive+powerful

Orientačný preklad: High-bezpečnostné šifrovanie médií + Editor, univerzálny + + silný intuitívne

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.85 MB

Secura Archiver 3.01Novinka

Archive your files with 128 bit encryption!

Orientačný preklad: Archívne súbory s 128 bitovým šifrovaním!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.8 MB

Multilevel Digital Signature system 4.0_FreeVersionNovinka

Digital signature solution for enterprise, sign any computer file by persons

Orientačný preklad: Digitálny podpis riešením pre podnikanie, podpísať každý počítačový súbor osobami

Licencia: Freeware | Veľkosť: 17.86 MB

Sofonica Folder Soldier Free 1.3Novinka

A simple tool which can lock folders and protect them from unauthorized persons.

Orientačný preklad: Jednoduchý nástroj, ktorý môžete zamknúť priečinky a ochráni ich pred neoprávneným osobám.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.30 MB

SafeHouse Hard Drive Encryption 2.10Novinka

SafeHouse provides transparent on-the-fly hard drive encryption for your PC.

Orientačný preklad: Útulku poskytuje transparentný on-the-lietať pevný disk šifrovanie pre vaše PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.93 MB

PDF Encrypter 1.7Novinka

Encrypt your PDF documents easily

Orientačný preklad: Šifrovanie PDF dokumentov ľahko

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.51 MB

Video2EXE - Video to EXE 10.0Novinka

Convert video file to exe,protect your video file,nobody can edit it.

Orientačný preklad: Prevod video súborov na exe, chrániť video súbor, nikto nemôže upraviť.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.31 MB

EncryptMe 1.0.4Novinka

Powerful user-friendly encryption software for any files: documents, images, etc

Orientačný preklad: Výkonný užívateľsky príjemný software pre šifrovanie všetkých súborov: dokumenty, obrázky, atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.13 MB

Fast File Encryptor 4.3Novinka

It can encrypt or decrypt files and contain a lot of additional tools.

Orientačný preklad: Je možné zašifrovať alebo dešifrovať súbory a obsahujú mnoho ďalších nástrojov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Najsťahovanejšie programy