Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Easy Private Disk 1.11

Autor: LinSaSoft
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.98 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 864
Dátum pridania: 2008-10-13
Aktualizácia: 2011-06-18

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Easy Private Disk:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Easy Private Disk vo verzií 1.11 od autora LinSaSoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Easy Private Disk je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Easy Private Disk ..

Popis od autora programu - LinSaSoft v anglickom jazyku:

Simple and efficient: You will learn how to use it in just seconds because of its' extremely attractive and user-friendly interface!

Countless Private Disks: You could create countless private disk as you wish.

Variable Size Disk Drives: No need to specify a disk size, the private disk size will grow and shrink depending on its usage.

Hot-Keys: You can use Hot-Keys to easy open/close the disks List. This provides a greater flexibility in using Private Disk.

Password Protected: Allows you to set a login password and each private disk manage password for different people to use.

Portability: Allows you to install to a removable drive, such as a USB device. Then run it on any computer with out having to install it.

No backdoors: Once your data has been protected. There is no way of restoring the data without the proper password.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Jednoduché a efektívne: sa naučia, ako využiť v niekoľkých sekúnd kvôli jeho "veľmi atraktívny a užívateľsky prívetivý interface!

Bezpočet súkromných diskov: Môžete vytvoriť bezpočet súkromných disku ako si želáte.

Premennej veľkosti diskových jednotiek: Nie je potrebné určiť veľkosť disku, veľkosť súkromných disku bude rásť a zmenšovať v závislosti na jeho používanie.

Hot-klávesy: Hot-klávesy môžete použiť na jednoduché otvoriť alebo zavrieť zoznam diskov. To poskytuje väčšiu flexibilitu v využitím súkromných disku.

Heslo chránené: Umožňuje nastaviť prihlasovacie heslo a každý súkromný disku spravovať heslo pre rôzne ľudí používať.

Prenosnosť: Umožňuje nainštalovať na vymeniteľnú jednotku, napríklad zariadenie USB. Potom spustiť na ľubovoľnom počítači s z nutnosti ho nainštalovať.

Žiadne backdoor: keď vaše údaje boli chránené. Neexistuje spôsob, ako obnoviť údaje bez správne heslo.

Sťahujte tu: Easy Private Disk 1.11

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CovertMail 2.0.384Novinka

CovertMail helps keep your emails private. Hide your mail from prying eyes!

Orientačný preklad: CovertMail pomáha udržať vaše e-maily súkromné. Z pošty pred zvedavými očami!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.17 MB

Belltech InfoProtect Data Security 1.3Novinka

Hide and encrypt any file or text data within your jpg, gif, bmp image files.

Orientačný preklad: Skryť a šifrovanie súborov alebo textu údajov v rámci vášho jpg, gif, bmp súbory obrázkov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

DRM Plus Encryption Solution 8.7Novinka

Encrypt .wmv,.wma,.asf and manage Play Count,Play Time,Expiration Date

Orientačný preklad: Zašifrovať. WMV,. WMA. ASF a riadiť Play gróf, Doba prehrávania, dobu platnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.13 MB

Exe Password 2004Novinka

Protect any EXE-file (also in the network) with a password.

Orientačný preklad: Chrániť všetky EXE-súbor (tiež v sieti), s heslom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

Computer Security 1.5Novinka

Keep your computer's content protected! Hide or shred files, lock applications.

Orientačný preklad: Udržujte svoj počítač obsahu chráneného! Skryť alebo skartovať súbory, zámok aplikácií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.21 MB

HTML Ebook Maker and Encrypter 4.2Novinka

Support html,picture,flash,swf,video... pack all into a single exe,and encrypt.

Orientačný preklad: Podpora html, obrázok, flash, swf, video ... balenie všetkých do jedného exe, a šifrovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.09 MB

AIM Password Recovery 1.06.09.07Novinka

AIM Password Recovery Tool

Orientačný preklad: AIM heslo Recovery Tool

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.27 MB

PDF Encrypter 1.7Novinka

Encrypt your PDF documents easily

Orientačný preklad: Šifrovanie PDF dokumentov ľahko

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.51 MB

visCrypt 3.1.1Novinka

Encrypt your personal documents with your favorite picture!

Orientačný preklad: Zašifrovanie vašich osobných dokumentov s vašimi obľúbenými obrázkami!

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.32 MB

Najsťahovanejšie programy