Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

CAD DWG Drawing Protector 8.0

Autor: Protect-file! Team
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.01 MB
Cena: 1200 $
Počet stiahnutí: 971
Dátum pridania: 2008-10-10
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu CAD DWG Drawing Protector:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér CAD DWG Drawing Protector vo verzií 8.0 od autora Protect-file! Team. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu CAD DWG Drawing Protector je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér CAD DWG Drawing Protector ..

Popis od autora programu - Protect-file! Team v anglickom jazyku:

With this encryption tool, you can encrypt various types of drawing files, prevent copying,
prevent editing, prevent printing, prevent converting, prevent print screen, prevent save as. The encrypted drawing files can only be opened after obtaining the Opening Password provided by you. You can encrypt your drawing files binding to one computer.

You can choose encryption mode :
[ Non-binding ] -- All computer,One password. (Use "Create Opening Password" function to create Opening Password, Enter "No limit" as Machine ID);
[ PC-binding ] -- One computer,One password,you only need to encrypt files one time. (Use "Create Opening Password" function to create Opening Password);
[ Protect only ] -- protect your drawings.

When a user wants to open an encrypted drawing, the encrypted drawing will pop up a dialog box to request the user to enter an Open Password. This dialog box will display the machine ID of the user's computer. The user can send his/her own machine ID to you, and you can create an Open Password based on the user's machine ID. After that the user can use this Open Password to Open your file on his/her computer. Since the Open Password is created based on the user's machine ID, the user will not be able to share the Open Password with other users. Since the Open Password is bond to the user's computer, the user will not be able to re-distribute your drawings.
Support:
AutoCAD DWG & DXF, HPGL, SVG and CGM files.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

S týmto šifrovacie nástroj, môžete šifrovať rôzne typy výkresov, zabraňujú kopírovanie, nedá editovať, zakázať tlač, zabrániť prevodu, zabrániť print screen, uložiť ako prevenciu. Šifrované súbory výkresov môžu byť otvorené až po doručení rozhodnutia o začatí heslo, ktoré ste poskytli. Môžete šifrovať súbory výkresov väzby na jeden počítač. Môžete si vybrať šifrovacie mód: [Non-záväzné] - Všetky počítače, jeden heslo. (Použite "Vytvorenie otváracia heslo" funkcie pre vytvorenie Otváracie heslo, zadajte "Bez obmedzenia", ako stroj ID) [PC-viazanie] - Jeden počítač, Jedno heslo, stačí iba na šifrovanie súborov naraz. (Použite "Vytvorenie otváracia heslo" funkcie pre vytvorenie Otváracie heslo); [chrániť iba] - chráni vaše kresby. Keď chce používateľ otvoriť šifrované kreslenie, bude šifrovaný vypracovanie pop-up dialógového okna na žiadosť užívateľa na zadanie hesla otvoriť. Toto dialógové okno sa zobrazí stroj ID počítača užívateľa. Užívateľ môže poslať svoj vlastný stroj ID k vám, a vy môžete vytvoriť heslo pre otvorenie na počítači užívateľa ID. Potom sa užívateľ môže používať túto Open Heslo pre otvorenie súboru na jeho / jej počítač. Vzhľadom k tomu, Open heslo je vytvorený na základe počítači užívateľa ID, užívateľ nebude môcť zdieľať Heslo pre otvorenie s ostatnými užívateľmi. Vzhľadom k tomu, Open heslo je väzba na počítači užívateľa, užívateľ nebude môcť re-distribuovať svoje kresby. Podpora: AutoCAD DWG a DXF, HPGL, SVG a CGM súborov.

Sťahujte tu: CAD DWG Drawing Protector 8.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Supreme Text Scrambler 1.21Novinka

Supreme Text Scrambler is text encryption software that encrypts/decrypts text.

Orientačný preklad: Najvyšší Scrambler Text je text šifrovací softvér, ktorý šifruje/decrypts text.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.32 MB

Paltalk Password Recovery 1.16.01.08Novinka

Paltalk Password Recovery Tool

Orientačný preklad: Paltalk Heslo Recovery Tool

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.27 MB

Easy SMTP Server 2.9Novinka

Get secure and easy way to send the confidential e-mail from your portable PC!

Orientačný preklad: Získajte bezpečný a jednoduchý spôsob, ako poslať dôvernú e-mail z vášho prenosného PC!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.20 MB

Take-Away USB Flashdisk Encryption 1.0.2.10Novinka

Encryption for USB pendrives.

Orientačný preklad: Šifrovanie pre USB pendrives.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.49 MB

Folder Encryption Dog Premium 3.0Novinka

It lets you password protect, hide, and encrypt data of folders

Orientačný preklad: Umožňuje vám heslo chrániť, skryť a šifrovanie údajov priečinkov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.14 MB

Vinasoft Secret Folder 2.1Novinka

a security application to protect your most sensitive and secret data files

Orientačný preklad: zabezpečenie aplikácií pre ochranu vášho najcitlivejšie a tajných dátových súborov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.41 MB

File Encryptor 2Novinka

'File Encryptor is a small program that encrypts and decrypts files.

Orientačný preklad: "Súboru Encryptor je malý program, ktorý šifruje a dešifruje súbory.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.18 MB

CryptDecrypt 1.16Novinka

Encrypt and password protect your files and folders.

Orientačný preklad: Šifrovať a chrániť heslom súbory a priečinky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.67 MB

VB AntiCrack 1.5Novinka

Protector for Visual Basic applications

Orientačný preklad: Protector pre aplikácie Visual Basic

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.71 MB

Najsťahovanejšie programy