Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

CAD DWG Drawing Protector 8.0

Autor: Protect-file! Team
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.01 MB
Cena: 1200 $
Počet stiahnutí: 988
Dátum pridania: 2008-10-10
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu CAD DWG Drawing Protector:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér CAD DWG Drawing Protector vo verzií 8.0 od autora Protect-file! Team. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu CAD DWG Drawing Protector je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér CAD DWG Drawing Protector ..

Popis od autora programu - Protect-file! Team v anglickom jazyku:

With this encryption tool, you can encrypt various types of drawing files, prevent copying,
prevent editing, prevent printing, prevent converting, prevent print screen, prevent save as. The encrypted drawing files can only be opened after obtaining the Opening Password provided by you. You can encrypt your drawing files binding to one computer.

You can choose encryption mode :
[ Non-binding ] -- All computer,One password. (Use "Create Opening Password" function to create Opening Password, Enter "No limit" as Machine ID);
[ PC-binding ] -- One computer,One password,you only need to encrypt files one time. (Use "Create Opening Password" function to create Opening Password);
[ Protect only ] -- protect your drawings.

When a user wants to open an encrypted drawing, the encrypted drawing will pop up a dialog box to request the user to enter an Open Password. This dialog box will display the machine ID of the user's computer. The user can send his/her own machine ID to you, and you can create an Open Password based on the user's machine ID. After that the user can use this Open Password to Open your file on his/her computer. Since the Open Password is created based on the user's machine ID, the user will not be able to share the Open Password with other users. Since the Open Password is bond to the user's computer, the user will not be able to re-distribute your drawings.
Support:
AutoCAD DWG & DXF, HPGL, SVG and CGM files.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

S týmto šifrovacie nástroj, môžete šifrovať rôzne typy výkresov, zabraňujú kopírovanie, nedá editovať, zakázať tlač, zabrániť prevodu, zabrániť print screen, uložiť ako prevenciu. Šifrované súbory výkresov môžu byť otvorené až po doručení rozhodnutia o začatí heslo, ktoré ste poskytli. Môžete šifrovať súbory výkresov väzby na jeden počítač. Môžete si vybrať šifrovacie mód: [Non-záväzné] - Všetky počítače, jeden heslo. (Použite "Vytvorenie otváracia heslo" funkcie pre vytvorenie Otváracie heslo, zadajte "Bez obmedzenia", ako stroj ID) [PC-viazanie] - Jeden počítač, Jedno heslo, stačí iba na šifrovanie súborov naraz. (Použite "Vytvorenie otváracia heslo" funkcie pre vytvorenie Otváracie heslo); [chrániť iba] - chráni vaše kresby. Keď chce používateľ otvoriť šifrované kreslenie, bude šifrovaný vypracovanie pop-up dialógového okna na žiadosť užívateľa na zadanie hesla otvoriť. Toto dialógové okno sa zobrazí stroj ID počítača užívateľa. Užívateľ môže poslať svoj vlastný stroj ID k vám, a vy môžete vytvoriť heslo pre otvorenie na počítači užívateľa ID. Potom sa užívateľ môže používať túto Open Heslo pre otvorenie súboru na jeho / jej počítač. Vzhľadom k tomu, Open heslo je vytvorený na základe počítači užívateľa ID, užívateľ nebude môcť zdieľať Heslo pre otvorenie s ostatnými užívateľmi. Vzhľadom k tomu, Open heslo je väzba na počítači užívateľa, užívateľ nebude môcť re-distribuovať svoje kresby. Podpora: AutoCAD DWG a DXF, HPGL, SVG a CGM súborov.

Sťahujte tu: CAD DWG Drawing Protector 8.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Neo Cryptor 1.1Novinka

Easy to use utility, used to protect and secure all your important files.

Orientačný preklad: Jednoduché použitie nástroja, ktorý sa používa na ochranu a zabezpečiť všetky vaše dôležité súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.32 MB

Accent Internet Password Recovery 1.00Novinka

Instantly recover passwords from your Internet apps. Try iy free!

Orientačný preklad: Okamžite obnoviť hesla z internetového aplikácií. Skúste IY zadarmo!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.71 MB

AxCrypt 1.7.2126.0Novinka

Easy to use strong file encryption, integrated with Windows Explorer.

Orientačný preklad: Ľahko použiteľné silné šifrovanie, integrovaný s Windows Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

DiskEncryptor 1.6Novinka

Encrypt and decrypt a disk or cd image transparently, and protect your...

Orientačný preklad: Šifrovať a dešifrovať disku cd alebo obrazu transparentne a chrániť vaše...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.06 MB

All-In-One Spy 2.0Novinka

All-In-One SPY - stealthy monitoring software

Orientačný preklad: All-In-One SPY - kradmé sledovanie softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.76 MB

PhoneCrypt 1.4Novinka

PhoneCrypt to conduct safe, secure and encrypted cellular phone communications

Orientačný preklad: PhoneCrypt vykonávať bezpečné, zabezpečené a šifrované mobilný telefón komunikácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.0013 MB

EncryptMe 1.0.4Novinka

Powerful user-friendly encryption software for any files: documents, images, etc

Orientačný preklad: Výkonný užívateľsky príjemný software pre šifrovanie všetkých súborov: dokumenty, obrázky, atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.13 MB

Password Protect 3.7Novinka

Lock folders with a password so that only you can read or modify their contents.

Orientačný preklad: Zámok zložky s heslom, takže len vy môžete čítať alebo upravovať ich obsah.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.74 MB

Carry it Easy +Plus 3.0.1.0Novinka

Protect, Backup, Sync your Data and Outlook to a portable storage device

Orientačný preklad: Chrániť, zálohovanie, Synchronizácia dát a Outlook na prenosné úložné zariadenia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.48 MB

Najsťahovanejšie programy