Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

CAD DWG Drawing Protector 8.0

Autor: Protect-file! Team
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.01 MB
Cena: 1200 $
Počet stiahnutí: 1029
Dátum pridania: 2008-10-10
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu CAD DWG Drawing Protector:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér CAD DWG Drawing Protector vo verzií 8.0 od autora Protect-file! Team. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu CAD DWG Drawing Protector je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér CAD DWG Drawing Protector ..

Popis od autora programu - Protect-file! Team v anglickom jazyku:

With this encryption tool, you can encrypt various types of drawing files, prevent copying,
prevent editing, prevent printing, prevent converting, prevent print screen, prevent save as. The encrypted drawing files can only be opened after obtaining the Opening Password provided by you. You can encrypt your drawing files binding to one computer.

You can choose encryption mode :
[ Non-binding ] -- All computer,One password. (Use "Create Opening Password" function to create Opening Password, Enter "No limit" as Machine ID);
[ PC-binding ] -- One computer,One password,you only need to encrypt files one time. (Use "Create Opening Password" function to create Opening Password);
[ Protect only ] -- protect your drawings.

When a user wants to open an encrypted drawing, the encrypted drawing will pop up a dialog box to request the user to enter an Open Password. This dialog box will display the machine ID of the user's computer. The user can send his/her own machine ID to you, and you can create an Open Password based on the user's machine ID. After that the user can use this Open Password to Open your file on his/her computer. Since the Open Password is created based on the user's machine ID, the user will not be able to share the Open Password with other users. Since the Open Password is bond to the user's computer, the user will not be able to re-distribute your drawings.
Support:
AutoCAD DWG & DXF, HPGL, SVG and CGM files.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

S týmto šifrovacie nástroj, môžete šifrovať rôzne typy výkresov, zabraňujú kopírovanie, nedá editovať, zakázať tlač, zabrániť prevodu, zabrániť print screen, uložiť ako prevenciu. Šifrované súbory výkresov môžu byť otvorené až po doručení rozhodnutia o začatí heslo, ktoré ste poskytli. Môžete šifrovať súbory výkresov väzby na jeden počítač. Môžete si vybrať šifrovacie mód: [Non-záväzné] - Všetky počítače, jeden heslo. (Použite "Vytvorenie otváracia heslo" funkcie pre vytvorenie Otváracie heslo, zadajte "Bez obmedzenia", ako stroj ID) [PC-viazanie] - Jeden počítač, Jedno heslo, stačí iba na šifrovanie súborov naraz. (Použite "Vytvorenie otváracia heslo" funkcie pre vytvorenie Otváracie heslo); [chrániť iba] - chráni vaše kresby. Keď chce používateľ otvoriť šifrované kreslenie, bude šifrovaný vypracovanie pop-up dialógového okna na žiadosť užívateľa na zadanie hesla otvoriť. Toto dialógové okno sa zobrazí stroj ID počítača užívateľa. Užívateľ môže poslať svoj vlastný stroj ID k vám, a vy môžete vytvoriť heslo pre otvorenie na počítači užívateľa ID. Potom sa užívateľ môže používať túto Open Heslo pre otvorenie súboru na jeho / jej počítač. Vzhľadom k tomu, Open heslo je vytvorený na základe počítači užívateľa ID, užívateľ nebude môcť zdieľať Heslo pre otvorenie s ostatnými užívateľmi. Vzhľadom k tomu, Open heslo je väzba na počítači užívateľa, užívateľ nebude môcť re-distribuovať svoje kresby. Podpora: AutoCAD DWG a DXF, HPGL, SVG a CGM súborov.

Sťahujte tu: CAD DWG Drawing Protector 8.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Window Security Toolkit 5.0Novinka

Get Advanced Security and 160 bit Encryption for your PC.

Orientačný preklad: Získajte rozšíreným zabezpečením a 160 bit šifrovanie pre vaše PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.67 MB

Media DRM Plus Encryption Solution 8.0Novinka

Encrypt .wmv,.wma,.asf and manage Play Count,Play Time,Expiration Date

Orientačný preklad: Zašifrovať. WMV,. WMA. ASF a riadiť Play gróf, Doba prehrávania, dobu platnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.52 MB

Metabolic Syndrome 1.0Novinka

This is a cloaking software. Cloak your links.

Orientačný preklad: Jedná sa o maskovacie software. Plášť vaše odkazy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Easy Private Disk 1.11Novinka

An easy-to-use program to protect sensitive data

Orientačný preklad: Je ľahké-to-use program na ochranu citlivých údajov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Secura Archiver 3.01Novinka

Archive your files with 128 bit encryption!

Orientačný preklad: Archívne súbory s 128 bitovým šifrovaním!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.8 MB

CovertMail 2.0.384Novinka

CovertMail helps keep your emails private. Hide your mail from prying eyes!

Orientačný preklad: CovertMail pomáha udržať vaše e-maily súkromné. Z pošty pred zvedavými očami!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.17 MB

PDF Encrypter 1.7Novinka

Encrypt your PDF documents easily

Orientačný preklad: Šifrovanie PDF dokumentov ľahko

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.51 MB

Secure Disk 2.22Novinka

Powerful encryption software with pre-boot authentication

Orientačný preklad: Výkonný šifrovací softvér s Pre-Boot Authentication

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.95 MB

PartitionCleaner 1.0Novinka

With the partition Cleaner, you can download a program that the free area of you

Orientačný preklad: S oblasť Cleaner si prevziať program, ktorý oblasti bez výskytu ste

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.43 MB

Najsťahovanejšie programy