Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Chronos 1.2.1.2

Autor: Visionsoft Limited
Licencia: Demo
Veľkosť: 5.67 MB
Cena: 6 $
Počet stiahnutí: 1287
Dátum pridania: 2008-02-23
Aktualizácia: 2011-05-23

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium

Krátky popis k programu Chronos:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Chronos vo verzií 1.2.1.2 od autora Visionsoft Limited. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Chronos je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Chronos ..

Popis od autora programu - Visionsoft Limited v anglickom jazyku:

Chronos is the fairest way to handle the new Social Networking phase and indeed any other next big thing when it arrives!

Chronos is a network application that very quickly lets you set a range of time restrictions to the internet or specific sites and apply them to either a PC or user account via templates.

Templates are easily created that let you associate start and end times for specific web sites like Facebook, Myspace, Bebo etc or deny access to everything and only allow access to specific sites.

Different templates for different users, PCs, or departments allow you to be flexible and accommodate any individual internet browsing problems.

It's the perfect solution in any educational or business environment providing flexible, fair and controlled access.

And don't forget, when the next big thing does come along, simply add it to your existing templates.

It truly is the friendliest alternative available.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Chronos je najspravodlivejší spôsob, ako zvládnuť novú sociálnej siete fázy a vlastne akékoľvek iné ďalšia veľká vec, keď to príde! Chronos je sieťová aplikácia, ktorá sa veľmi rýchlo umožňuje nastaviť časový rozsah obmedzenia na internet alebo konkrétne stránky a aplikovať ich na PC alebo užívateľský účet prostredníctvom šablón. Šablóny sú ľahko vytvorené, ktoré vám umožní priradiť časy začiatku a konca pre konkrétne webové stránky, ako je Facebook, MySpace, Bebo atď alebo zamietnuť prístup ku všetkému a umožňujú len prístup na konkrétne stránky. Rôzne šablóny pre rôznych používateľov, počítače alebo oddelenie vám umožní byť flexibilný a prispôsobiť sa akejkoľvek individuálne problémy prehliadanie internetu. Je to dokonalé riešenie v každej vzdelávacej alebo obchodné prostredie, ktoré poskytuje flexibilné, spravodlivý a kontrolovaný prístup. A nezabudnite, keď ďalšia veľká vec so mnou, pridajte ju k svojmu existujúcemu šablón. To naozaj je najpriateľskejší alternatívne k dispozícii.

Sťahujte tu: Chronos 1.2.1.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

AceSpy Spy Software 5.1Novinka

AceSpy computer spy software secretly records everything they do online!

Orientačný preklad: AceSpy počítača špionážne softvér tajne záznamy všetkého, čo robia on-line!

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.10 MB

Skype Spy Monitor 2010 9.8Novinka

Monitor employees, children and spouse's chat on Skype.

Orientačný preklad: Monitor zamestnancov, detí a manžela chat na Skype.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

CyberGhost VPN 2 4.0.0.960Novinka

Internet Anonymity with your Virtual Private Network, simple and secure

Orientačný preklad: Anonymita internetu s vašej virtuálnej súkromnej siete, jednoduché a bezpečné

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.48 MB

Eltima Powered Keylogger 2.2Novinka

Track PC activity, Internet usage, capture Emails, passwords and all keystrokes

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC, internetu, zachytiť e-maily, heslá a všetky stlačenia klávesov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.68 MB

PC Activity Monitor Standard 7.7.1Novinka

Powerful monitoring solution with Unicode support.

Orientačný preklad: Výkonný monitorovacie riešenie s podporou Unicode.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.54 MB

Inside Chat Spy 1.9Novinka

Inside Chat Spy monitors all chat conversations

Orientačný preklad: Vnútri Chat Spy monitoruje všetky konverzácie konverzácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.34 MB

EagleEyeOS Professional 3.1.0Novinka

Powerful and flexible security solution against data leakage.

Orientačný preklad: Roztok výkonnej a flexibilnej zabezpečenia proti úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 37 MB

PC Activity Monitor Lite 7.7.1Novinka

Powerful monitoring solution with Unicode support.

Orientačný preklad: Výkonný monitorovacie riešenie s podporou Unicode.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.38 MB

Pocket PC Forensics Tool 2.0.1.5Novinka

Pocket PC examiner tool illustrate hardware detail with manufactures information

Orientačný preklad: Pocket PC skúšajúci nástroj ilustrovať hardware podrobne sa vyrába informácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

Najsťahovanejšie programy