Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Chronos 1.2.1.2

Autor: Visionsoft Limited
Licencia: Demo
Veľkosť: 5.67 MB
Cena: 6 $
Počet stiahnutí: 1144
Dátum pridania: 2008-02-23
Aktualizácia: 2011-05-23

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium

Krátky popis k programu Chronos:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Chronos vo verzií 1.2.1.2 od autora Visionsoft Limited. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Chronos je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Chronos ..

Popis od autora programu - Visionsoft Limited v anglickom jazyku:

Chronos is the fairest way to handle the new Social Networking phase and indeed any other next big thing when it arrives!

Chronos is a network application that very quickly lets you set a range of time restrictions to the internet or specific sites and apply them to either a PC or user account via templates.

Templates are easily created that let you associate start and end times for specific web sites like Facebook, Myspace, Bebo etc or deny access to everything and only allow access to specific sites.

Different templates for different users, PCs, or departments allow you to be flexible and accommodate any individual internet browsing problems.

It's the perfect solution in any educational or business environment providing flexible, fair and controlled access.

And don't forget, when the next big thing does come along, simply add it to your existing templates.

It truly is the friendliest alternative available.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Chronos je najspravodlivejší spôsob, ako zvládnuť novú sociálnej siete fázy a vlastne akékoľvek iné ďalšia veľká vec, keď to príde! Chronos je sieťová aplikácia, ktorá sa veľmi rýchlo umožňuje nastaviť časový rozsah obmedzenia na internet alebo konkrétne stránky a aplikovať ich na PC alebo užívateľský účet prostredníctvom šablón. Šablóny sú ľahko vytvorené, ktoré vám umožní priradiť časy začiatku a konca pre konkrétne webové stránky, ako je Facebook, MySpace, Bebo atď alebo zamietnuť prístup ku všetkému a umožňujú len prístup na konkrétne stránky. Rôzne šablóny pre rôznych používateľov, počítače alebo oddelenie vám umožní byť flexibilný a prispôsobiť sa akejkoľvek individuálne problémy prehliadanie internetu. Je to dokonalé riešenie v každej vzdelávacej alebo obchodné prostredie, ktoré poskytuje flexibilné, spravodlivý a kontrolovaný prístup. A nezabudnite, keď ďalšia veľká vec so mnou, pridajte ju k svojmu existujúcemu šablón. To naozaj je najpriateľskejší alternatívne k dispozícii.

Sťahujte tu: Chronos 1.2.1.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Quick Free Keylogger 3.0Novinka

Quick FREE Keylogger - compact and simple monitoring utility.

Orientačný preklad: Rýchle voľný Keylogger - kompaktný a jednoduché, monitoring utility.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.84 MB

MAS 5.3Novinka

Productivity, Audit and Activity Monitor for Business

Orientačný preklad: Produktivita, Audit a činnosť Monitor pre podnikanie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.13 MB

Save Keys Undetectable 6.2Novinka

Totally invisible key recorder, secretly logs every key typed into the keyboard.

Orientačný preklad: Úplne neviditeľné kľúčových záznamník, tajne prihlási každý kľúč napísali do klávesnice.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.59 MB

AceSpy Spy Software 5.1Novinka

AceSpy computer spy software secretly records everything they do online!

Orientačný preklad: AceSpy počítača špionážne softvér tajne záznamy všetkého, čo robia on-line!

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.10 MB

Chronos 1.2.1.2Novinka

Visionsoft's Social Network Site blocking software

Orientačný preklad: Softvér pre blokovanie stránok, ktorý dokáže nastaviť časový rozsah obmedzenia prístupu internet alebo na konkrétne stránky.

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.67 MB

Family Keylogger 4.12Novinka

Try Family Keylogger. You have the right to Know!

Orientačný preklad: Skúste rodiny Keylogger. Máte právo vedieť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

Advance Keylogger Software Ex 3.0.1.5Novinka

Advance keylogger program record typed keystrokes capture application screenshot

Orientačný preklad: Vopred keylogger program napísaný záznam stlačenia klávesov zachytiť screenshot aplikácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.60 MB

Facebook Spy Monitor 2011 2.8Novinka

Facebook profile monitoring and parental control software.

Orientačný preklad: Monitorovací a špionážny nástroj, ktorý zaznamenáva činnosť užívateľa počítača na Facebooku.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.4 MB

Pocket PC Forensic Program 2.0.1.5Novinka

Pocket PC forensic program extract and display OS registry, PDA phonebook detail

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú program extraktu a zobrazenie OS registra, PDA telefónneho zoznamu detail

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

Najsťahovanejšie programy