Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Chronos 1.2.1.2

Autor: Visionsoft Limited
Licencia: Demo
Veľkosť: 5.67 MB
Cena: 6 $
Počet stiahnutí: 1253
Dátum pridania: 2008-02-23
Aktualizácia: 2011-05-23

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium

Krátky popis k programu Chronos:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Chronos vo verzií 1.2.1.2 od autora Visionsoft Limited. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Chronos je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Chronos ..

Popis od autora programu - Visionsoft Limited v anglickom jazyku:

Chronos is the fairest way to handle the new Social Networking phase and indeed any other next big thing when it arrives!

Chronos is a network application that very quickly lets you set a range of time restrictions to the internet or specific sites and apply them to either a PC or user account via templates.

Templates are easily created that let you associate start and end times for specific web sites like Facebook, Myspace, Bebo etc or deny access to everything and only allow access to specific sites.

Different templates for different users, PCs, or departments allow you to be flexible and accommodate any individual internet browsing problems.

It's the perfect solution in any educational or business environment providing flexible, fair and controlled access.

And don't forget, when the next big thing does come along, simply add it to your existing templates.

It truly is the friendliest alternative available.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Chronos je najspravodlivejší spôsob, ako zvládnuť novú sociálnej siete fázy a vlastne akékoľvek iné ďalšia veľká vec, keď to príde! Chronos je sieťová aplikácia, ktorá sa veľmi rýchlo umožňuje nastaviť časový rozsah obmedzenia na internet alebo konkrétne stránky a aplikovať ich na PC alebo užívateľský účet prostredníctvom šablón. Šablóny sú ľahko vytvorené, ktoré vám umožní priradiť časy začiatku a konca pre konkrétne webové stránky, ako je Facebook, MySpace, Bebo atď alebo zamietnuť prístup ku všetkému a umožňujú len prístup na konkrétne stránky. Rôzne šablóny pre rôznych používateľov, počítače alebo oddelenie vám umožní byť flexibilný a prispôsobiť sa akejkoľvek individuálne problémy prehliadanie internetu. Je to dokonalé riešenie v každej vzdelávacej alebo obchodné prostredie, ktoré poskytuje flexibilné, spravodlivý a kontrolovaný prístup. A nezabudnite, keď ďalšia veľká vec so mnou, pridajte ju k svojmu existujúcemu šablón. To naozaj je najpriateľskejší alternatívne k dispozícii.

Sťahujte tu: Chronos 1.2.1.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

KeyLogger 3.0 3.0Novinka

It is an easy-to-use tool to monitor every keystroke on your own computer.

Orientačný preklad: Je to ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie každý úhoz na vlastnom počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

AllSpyMonitor Keylogger 3.29Novinka

Spy and record what others do on your PC stealthily.

Orientačný preklad: Spy a zaznamenať to, čo iní robia na počítači kradmo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.28 MB

Spy Monitor Screen Recorder 3.1Novinka

screen recorder and monitor tool, record PC screen activity and mouse movement

Orientačný preklad: obrazovky nahrávanie a monitor nástroje, záznam PC obrazovky činností a pohybu myši

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.12 MB

EasyCCTV 2.1Novinka

"Video surveillance system "

Orientačný preklad: "Video monitorovací systém"

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.44 MB

MAS 5.3Novinka

Productivity, Audit and Activity Monitor for Business

Orientačný preklad: Produktivita, Audit a činnosť Monitor pre podnikanie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.13 MB

Actual Spy 3.0Novinka

Control all user's actions and monitor all system events in your absence.

Orientačný preklad: Ovládanie všetkých používateľských akcií a sledovať všetky udalosti v systéme vo Vašej neprítomnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.53 MB

NeoSpy 2.9.99Novinka

NeoSpy program is designed for monitoring (logs managing), spying and keylogging

Orientačný preklad: NeoSpy program je určený pre monitorovanie (denníky riadenie), špionáže a keylogging

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.42 MB

Computer Spy Monitor Keylogger 3.31Novinka

PC Spy Software for monitoring cheating spouse or unattended child.

Orientačný preklad: PC Spy softvér pre monitorovanie podvádza manžel alebo automatickej dieťa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

Quick Free Keylogger 3.0Novinka

Quick FREE Keylogger - compact and simple monitoring utility.

Orientačný preklad: Rýchle voľný Keylogger - kompaktný a jednoduché, monitoring utility.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.84 MB

Najsťahovanejšie programy