Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

AceSpy Spy Software 5.1

Autor: Retina-X Studios, LLC
Stránka: www.acespy.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 3.10 MB
Cena: 59.97 $
Počet stiahnutí: 1659
Dátum pridania: 2011-01-13
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

WinXP, WinVista, Win7 x32, Win2000, WinServer, Win98

Krátky popis k programu AceSpy Spy Software:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AceSpy Spy Software vo verzií 5.1 od autora Retina-X Studios, LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AceSpy Spy Software je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AceSpy Spy Software ..

Popis od autora programu - Retina-X Studios, LLC v anglickom jazyku:

AceSpy is a computer spy software which makes it easy to secretly see what others do on your PC while you are away. After you install the product, it will begin secretly recording EVERYTHING that is done on your computer! The program is a fully stealth application - not visible to others.

The software records REAL text logs of emails sent and received and BOTH SIDES of chat conversations in Yahoo Instant Messenger, Windows Live Messenger and Google Talk. It also has the ability to INSTANTLY FORWARD EVERY EMAIL AND CHAT directly to your email address!

The program also records logs of web sites visited in any browser, keystrokes typed, passwords typed, search engine searches and more. It can even capture images from your webcam and take screen snapshots at ANY interval!

AceSpy is a great computer spy software! It is the perfect tool for long-term child monitoring. Imagine being able to know EXACTLY what your child is doing online. Are they being safe on MySpace or Facebook? Now you can know for sure with the built-in MySpace and Facebook recorder! Also includes MySpaceIM image capturing every fifteen seconds!

Along with RECORDING, the application allows you to BLOCK what they do online. Enter a list of applications or web sites that you want blocked. If anything on your list is encountered, the software can immediately close it and can send you an instant email alert!

In Stealth Mode, it is COMPLETELY hidden, even in the Task Manager's Processes Tab! There are no icons, shortcuts or other items viewable. All log files are completely hidden and the Task Manager can be disabled as well. AceSpy renames itself to evade detection.

Recorded activity can be secretly viewed on your computer OR you can setup the software to send only the reports you need via email! These reports can be sent as often as you wish, such as once per hour. You will finally be able to know EXACTLY what they are doing for so long on the computer in real time!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

AceSpy je počítač špionážne softvér, ktorý umožňuje jednoduché tajne vidieť, čo iní robia na PC, kým ste preč. Po inštalácii produktu, začne tajne nahrávanie všetko, čo je robené na počítači! Program je plne stealth aplikácia - nie je viditeľný pre ostatné. Softvér záznamy REAL text záznamy e-mailov odoslaných a prijatých a na oboch stranách konverzácie v Yahoo Messenger IM, Windows Live Messenger a Google Talk. To tiež má schopnosť okamžite FORWARD každý e-mail a chat priamo do Vašej e-mailovú adresu! Súčasťou programu je aj záznamy logov webových stránok navštívených v ľubovoľnom prehliadači, stisky kláves napísali, napísali heslá, hľadanie vyhľadávač a ďalšie. To môže tiež snímať obrázky z vašej webovej kamery a vziať snímky obrazoviek v ľubovoľný interval! AceSpy je skvelý počítačový špionážne softvér! Je to ideálny nástroj pre dlhodobý monitoring dieťa. Predstavte si, že presne vedeli, čo vaše dieťa robí online. Sú bezpečné na MySpace alebo Facebook? Teraz môžete mať istotu, s vstavaným-in MySpace a Facebook rekordér! Tiež zahŕňa MySpaceIM snímanie obrazu každých pätnásť sekúnd! Spolu s nahrávaním, aplikácia umožňuje blokovať, čo robia online. Zadajte zoznam aplikácií alebo webových stránok, ktoré chcete blokovať. Keby sa niečo na vašom zozname, je nutné si softvér okamžite zavrieť a môžete posielať okamžité upozornenie e-mailom! V utajenom režime, je úplne skrytá, a to iv karte Procesy Správca úloh to! Nie sú žiadne ikony, zástupcu alebo inej položky zobraziť. Všetky súbory sú úplne skryté a Správca úloh môže byť zakázané rovnako. AceSpy premenuje seba sa vyhnúť detekcii. Nahrané činnosť môže byť tajne prezerať na počítači alebo si môžete nastaviť softvér odoslať iba správy, ktoré potrebujete cez e-mail! Tieto správy možno odosielať tak často, ako budete chcieť, napríklad raz za hodinu. Budete konečne môcť presne vedieť, čo robia tak dlho na počítači v reálnom čase!

Sťahujte tu: AceSpy Spy Software 5.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Motion Detection 1.04Novinka

Creates a movie from anything in motion in front of the selected webcam

Orientačný preklad: Vytvorí film od čohokoľvek, čo v pohybe v prednej časti vybraných webcam

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.18 MB

Secure Clean PC 2.4Novinka

Schedule removing evidence from your PC that may be used against you!

Orientačný preklad: Plán odstránenie dôkazov z počítača, ktorý môže byť použité proti vám!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

Win Spy Monitoring Software Pro 9.6Novinka

Monitoring Software with Remote Install and Web Cam monitoring

Orientačný preklad: Monitorovací softvér s Remote Install a Web Cam monitorovania

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.73 MB

NeoSpy 2.9.99Novinka

NeoSpy program is designed for monitoring (logs managing), spying and keylogging

Orientačný preklad: NeoSpy program je určený pre monitorovanie (denníky riadenie), špionáže a keylogging

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.42 MB

Free Keylogger 5.0.1.5Novinka

PC surveillance program covertly record all typed keystrokes on desktop computer

Orientačný preklad: PC program dohľadu skryto zaznamenávať všetky stlačenia klávesov zadali na stolnom počítači

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.98 MB

Mobile Spy 2.5Novinka

Mobile Spy is cell phone spy software that captures SMS and call activity.

Orientačný preklad: Mobile Spy je softvér spy mobilný telefón, ktorý zachytáva SMS a zavolať činnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.00 MB

CyberGhost VPN 2 4.0.0.960Novinka

Internet Anonymity with your Virtual Private Network, simple and secure

Orientačný preklad: Anonymita internetu s vašej virtuálnej súkromnej siete, jednoduché a bezpečné

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.48 MB

Desktop Spy X 6.20Novinka

Secretly spy on a PC in real-time and view logs remotely over a network.

Orientačný preklad: Tajne špión na PC v reálnom čase a zobraziť denníky vzdialene cez sieť.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.24 MB

Eltima Powered Keylogger 2.2Novinka

Track PC activity, Internet usage, capture Emails, passwords and all keystrokes

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC, internetu, zachytiť e-maily, heslá a všetky stlačenia klávesov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.68 MB

Najsťahovanejšie programy