Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AceSpy Spy Software 5.1

Autor: Retina-X Studios, LLC
Stránka: www.acespy.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 3.10 MB
Cena: 59.97 $
Počet stiahnutí: 1621
Dátum pridania: 2011-01-13
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

WinXP, WinVista, Win7 x32, Win2000, WinServer, Win98

Krátky popis k programu AceSpy Spy Software:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AceSpy Spy Software vo verzií 5.1 od autora Retina-X Studios, LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AceSpy Spy Software je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AceSpy Spy Software ..

Popis od autora programu - Retina-X Studios, LLC v anglickom jazyku:

AceSpy is a computer spy software which makes it easy to secretly see what others do on your PC while you are away. After you install the product, it will begin secretly recording EVERYTHING that is done on your computer! The program is a fully stealth application - not visible to others.

The software records REAL text logs of emails sent and received and BOTH SIDES of chat conversations in Yahoo Instant Messenger, Windows Live Messenger and Google Talk. It also has the ability to INSTANTLY FORWARD EVERY EMAIL AND CHAT directly to your email address!

The program also records logs of web sites visited in any browser, keystrokes typed, passwords typed, search engine searches and more. It can even capture images from your webcam and take screen snapshots at ANY interval!

AceSpy is a great computer spy software! It is the perfect tool for long-term child monitoring. Imagine being able to know EXACTLY what your child is doing online. Are they being safe on MySpace or Facebook? Now you can know for sure with the built-in MySpace and Facebook recorder! Also includes MySpaceIM image capturing every fifteen seconds!

Along with RECORDING, the application allows you to BLOCK what they do online. Enter a list of applications or web sites that you want blocked. If anything on your list is encountered, the software can immediately close it and can send you an instant email alert!

In Stealth Mode, it is COMPLETELY hidden, even in the Task Manager's Processes Tab! There are no icons, shortcuts or other items viewable. All log files are completely hidden and the Task Manager can be disabled as well. AceSpy renames itself to evade detection.

Recorded activity can be secretly viewed on your computer OR you can setup the software to send only the reports you need via email! These reports can be sent as often as you wish, such as once per hour. You will finally be able to know EXACTLY what they are doing for so long on the computer in real time!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

AceSpy je počítač špionážne softvér, ktorý umožňuje jednoduché tajne vidieť, čo iní robia na PC, kým ste preč. Po inštalácii produktu, začne tajne nahrávanie všetko, čo je robené na počítači! Program je plne stealth aplikácia - nie je viditeľný pre ostatné. Softvér záznamy REAL text záznamy e-mailov odoslaných a prijatých a na oboch stranách konverzácie v Yahoo Messenger IM, Windows Live Messenger a Google Talk. To tiež má schopnosť okamžite FORWARD každý e-mail a chat priamo do Vašej e-mailovú adresu! Súčasťou programu je aj záznamy logov webových stránok navštívených v ľubovoľnom prehliadači, stisky kláves napísali, napísali heslá, hľadanie vyhľadávač a ďalšie. To môže tiež snímať obrázky z vašej webovej kamery a vziať snímky obrazoviek v ľubovoľný interval! AceSpy je skvelý počítačový špionážne softvér! Je to ideálny nástroj pre dlhodobý monitoring dieťa. Predstavte si, že presne vedeli, čo vaše dieťa robí online. Sú bezpečné na MySpace alebo Facebook? Teraz môžete mať istotu, s vstavaným-in MySpace a Facebook rekordér! Tiež zahŕňa MySpaceIM snímanie obrazu každých pätnásť sekúnd! Spolu s nahrávaním, aplikácia umožňuje blokovať, čo robia online. Zadajte zoznam aplikácií alebo webových stránok, ktoré chcete blokovať. Keby sa niečo na vašom zozname, je nutné si softvér okamžite zavrieť a môžete posielať okamžité upozornenie e-mailom! V utajenom režime, je úplne skrytá, a to iv karte Procesy Správca úloh to! Nie sú žiadne ikony, zástupcu alebo inej položky zobraziť. Všetky súbory sú úplne skryté a Správca úloh môže byť zakázané rovnako. AceSpy premenuje seba sa vyhnúť detekcii. Nahrané činnosť môže byť tajne prezerať na počítači alebo si môžete nastaviť softvér odoslať iba správy, ktoré potrebujete cez e-mail! Tieto správy možno odosielať tak často, ako budete chcieť, napríklad raz za hodinu. Budete konečne môcť presne vedieť, čo robia tak dlho na počítači v reálnom čase!

Sťahujte tu: AceSpy Spy Software 5.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Crawler Parental Control 1.1.0Novinka

Get Crawler Parental Control to monitor user activity on your computer

Orientačný preklad: Získajte kontrolu nad počítačom a sledujte činnosť vašich detí a iných užívateľov na Vašom počítači

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.38 MB

NannySoft 1.2.0Novinka

NannySoft allows parents to monitor all their childrens computer activities.

Orientačný preklad: NannySoft umožňuje rodičom, aby sledovať všetky svoje detské počítača činnosti.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.75 MB

ICQ Spy Monitor 2011 9.2Novinka

Spy employees, children and spouse chatting on ICQ.

Orientačný preklad: Spy zamestnancov, detí a manžela chatovanie na ICQ.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.3 MB

Stealth Chat Monitor 1.8Novinka

Stealth Chat Monitoris - an invisible, easy to use surveillance application.

Orientačný preklad: Stealth Chat Monitoris - neviditeľný, jednoduché použitie sledovanie aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.20 MB

BlazingTools Perfect Keylogger for Mac 2.0Novinka

Remote keylogger for Mac OS X - records everything and forwards to your email

Orientačný preklad: Vzdialená keylogger pre Mac OS X - záznamy všetko a preposiela na Váš email

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.20 MB

Net Spy Pro 5.1Novinka

Net Spy Pro is Network Monitoring Software to monitor multiple computers. Live!

Orientačný preklad: Čistá Spy Pro je softvér pre monitorovanie siete na sledovanie viac počítačov. Live!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.06 MB

AIM Spy Monitor 2011 8.6Novinka

Secretly log employees, children and spouse's AIM text chat messages.

Orientačný preklad: Tajne log zamestnancov, detí a manžela AIM textové správy v chate.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.2 MB

LaptopLocate 2.9.2Novinka

Keeps a log of where your laptop goes and sends to an email address.

Orientačný preklad: Udržuje log, kde notebook jede a odošle na e-mailovú adresu.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.58 MB

Inside Chat Spy 1.9Novinka

Inside Chat Spy monitors all chat conversations

Orientačný preklad: Vnútri Chat Spy monitoruje všetky konverzácie konverzácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.34 MB

Najsťahovanejšie programy