Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

SniperSpy 7.2

Autor: Retina-X Studios, LLC
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.42 MB
Cena: 79.97 $
Počet stiahnutí: 1526
Dátum pridania: 2011-01-13
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

WinXP, WinVista, Win7 x32, Win2000, WinServer, Win98

Krátky popis k programu SniperSpy:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SniperSpy vo verzií 7.2 od autora Retina-X Studios, LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SniperSpy je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SniperSpy ..

Popis od autora programu - Retina-X Studios, LLC v anglickom jazyku:

SniperSpy is remote spy software which allows you to see exactly what your child or employee is doing online. You can silently record activities and even watch the entire screen LIVE over the Internet!

The remote spy software can be installed from any Internet location by sending an email attachment containing a module you easily create. When the module is executed by the remote user, the software silently installs onto your remote PC. After installation it begins recording an array of activities and uploads them to your private online account. The software bypasses any firewall, even the ones built into Windows 7, Vista and XP.

When you want to view activities, login to your online account from any web browser by entering your username and password. Inside you will be able to view or search results categorized by log type. You can watch the full screen LIVE using the Internet. That's right! You can watch the live screen like a TV!

SniperSpy also gives you the important surveillance feature of actual screenshot recording. This snaps an actual medium-quality jpg of the active window at an interval you set. This is very important for obtaining the proof you need. Nothing speaks better than an actual picture of the screen.

Inside your account you can view logged activity including full chat conversations from popular chat programs, websites visited, applications executed, keystrokes typed, documents opened and more. You can even view the latest remote system information or uninstall the software remotely.

The annual subscription for SniperSpy is $79.97 per year.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

SniperSpy je vzdialený špionážne softvér, ktorý vám umožní vidieť presne to, čo vaše dieťa alebo zamestnanec robí online. Môžete ticho zaznamenávať aktivity a dokonca sledovať celú obrazovku naživo cez internet! Vzdialený špionážne softvér môže byť inštalovaný z akéhokoľvek miesta v Internete zaslaním e-mailu obsahujúce modulu môžete ľahko vytvoriť. Keď je modul, ktorý vykonáva vzdialenej užívateľa, softvér bezobslužne nainštaluje do vášho vzdialeného PC. Po inštalácii začne nahrávanie rad aktivít a obrázky je na svoj súkromný účet online. Softvér obchádza všetky firewall, dokonca aj tie, vstavané do Windows 7, Vista a XP. Ak chcete zobraziť aktivity, prihláste sa na svoj účet on-line z ľubovoľného webového prehliadača zadaním užívateľského mena a hesla. Vnútri budete môcť zobraziť alebo výsledky vyhľadávania roztriedené podľa typu záznamu. Môžete sledovať na celej obrazovke LIVE pomocou internetu. Presne tak! Môžete sledovať živé televízne obrazovke ako! SniperSpy tiež ponúka dôležité funkcie sledovania aktuálnej screenshot záznamu. Tento zaskočí skutočnú kvalitu stredne-jpg z aktívneho okna v zadaných intervaloch. To je veľmi dôležité pre získavanie dôkazov, ktoré potrebujete. Nič hovorí lepšie ako skutočný obraz na obrazovke. Vnútri svojho účtu si môžete prezrieť prihlásených činnosti, vrátane plnej konverzácia z populárnej chatovacie programy, navštívené webové servery, aplikácie popravený, stisky kláves napísaný, otvoril dokumenty a ďalšie. Dokonca si môžete prezrieť najnovšie informácie o vzdialenom systéme, alebo odinštalovať softvér vzdialene. Ročné predplatné pre SniperSpy je 79,97 dolárov za rok.

Sťahujte tu: SniperSpy 7.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Computer Spy Monitor Keylogger 3.31Novinka

PC Spy Software for monitoring cheating spouse or unattended child.

Orientačný preklad: PC Spy softvér pre monitorovanie podvádza manžel alebo automatickej dieťa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

EagleEyeOS One 3.0.1Novinka

Quick and easy-to-manage data protection solution to prevent data leakage.

Orientačný preklad: Rýchle a jednoduché spravovanie údajov ochrana roztok na zabránenie úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.83 MB

NeoSpy 2.9.99Novinka

NeoSpy program is designed for monitoring (logs managing), spying and keylogging

Orientačný preklad: NeoSpy program je určený pre monitorovanie (denníky riadenie), špionáže a keylogging

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.42 MB

Pocket PC Forensic Program 2.0.1.5Novinka

Pocket PC forensic program extract and display OS registry, PDA phonebook detail

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú program extraktu a zobrazenie OS registra, PDA telefónneho zoznamu detail

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

NannySoft 1.2.0Novinka

NannySoft allows parents to monitor all their childrens computer activities.

Orientačný preklad: NannySoft umožňuje rodičom, aby sledovať všetky svoje detské počítača činnosti.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.75 MB

Stealth Web Page Recorder 1.1Novinka

Invisibly records web-based emails and password protected web pages

Orientačný preklad: Neviditeľne záznamy on-line e-maily a heslo chránené webových stránok

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

Skype Spy Monitor 2010 9.8Novinka

Monitor employees, children and spouse's chat on Skype.

Orientačný preklad: Monitor zamestnancov, detí a manžela chat na Skype.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

PDA Mobile Investigation Software 2.0.1.5Novinka

Pocket pc forensic software investigates and extracts windows based mobile fact

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú softvér vyšetruje a výpisy z okna na mobilný skutočnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.12 MB

Smartphone Forensic Tool 2.0.1.5Novinka

Pocket PC investigation software extracts mobile information with memory status

Orientačný preklad: Pocket PC softvér prešetrovania výťažkami mobilný informácií s stavu pamäte

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

Najsťahovanejšie programy