Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Desktop Spy X 6.20

Autor: Vista Spy Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.24 MB
Cena: 69.95 $
Počet stiahnutí: 1808
Dátum pridania: 2010-04-10
Aktualizácia: 2011-09-30

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Desktop Spy X:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Desktop Spy X vo verzií 6.20 od autora Vista Spy Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Desktop Spy X je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Desktop Spy X ..

Popis od autora programu - Vista Spy Software v anglickom jazyku:

Desktop Spy X allows you to secretly monitor desktop activity on a PC and view these logs remotely over a network in real-time. This includes application usage, web sites, chats, e-mails, keystrokes, files created, and screenshots. You can also download files, view and control the desktop, and start and stop programs without the user even knowing!

The software can be hidden from the Windows Task Manager, and all logs and transfers are encrypted for security. Because the software runs as a Windows service, it is invisible, secure, and is also able to monitor Terminal Services sessions.

Access to the program is controlled with an Administrator password. Logs and screenshots can be viewed, sorted, or exported remotely to your local PC for later analysis.

Desktop Spy X can be trialled for 30-days free!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Desktopové Spy X umožňuje tajne sledovať pracovnej plochy činnosť na PC a zobraziť tieto denníky vzdialene cez sieť v reálnom čase. To zahŕňa používanie aplikácie, webových stránok, chaty, e-maily, úderov, súbory vytvorené a screenshoty. Môžete tiež prevziať súbory, prezeranie a ovládanie pracovnej ploche a spustenie a zastavenie programy bez používateľa dokonca vedel!

Softvéru môžu byť skryté od Správca úloh systému Windows a všetky denníky a prevody sú šifrované pre bezpečnosť. Pretože softvér spúšťa ako služba systému Windows, je neviditeľný, bezpečné a je tiež schopná monitorovať relácie terminálových služieb.

Prístup k programu je riadená hesla správcu. Denníky a screenshoty môže byť zobrazený, zoradené alebo vzdialene vyvážané do miestneho počítača pre neskoršiu analýzu.

Desktopové Spy X môže byť trialled na 30 dní zadarmo!

Sťahujte tu: Desktop Spy X 6.20

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PC Activity Monitor Professional 7.6.4Novinka

Ultimate invisible and undetectable easy-to-use monitoring tool.

Orientačný preklad: Ultimate neviditeľné a nezistiteľný ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

CyberGhost VPN 2 4.0.0.960Novinka

Internet Anonymity with your Virtual Private Network, simple and secure

Orientačný preklad: Anonymita internetu s vašej virtuálnej súkromnej siete, jednoduché a bezpečné

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.48 MB

NeoSpy 2.9.99Novinka

NeoSpy program is designed for monitoring (logs managing), spying and keylogging

Orientačný preklad: NeoSpy program je určený pre monitorovanie (denníky riadenie), špionáže a keylogging

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.42 MB

Spy Voice Recorder 3.24Novinka

Spy Voice Recorder, computer sound monitor expert spying voice chat messengers.

Orientačný preklad: Spy hlasový záznamník, počítačové sound monitorovať poslíčkov chat odborníkov špionážne hlas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

LaptopLocate 2.9.2Novinka

Keeps a log of where your laptop goes and sends to an email address.

Orientačný preklad: Udržuje log, kde notebook jede a odošle na e-mailovú adresu.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.58 MB

SniperSpy 7.2Novinka

SniperSpy remote spy software allows you to monitor your PC from anywhere!

Orientačný preklad: SniperSpy vzdialený špionážne softvér vám umožní sledovať vaše PC odkiaľkoľvek!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.42 MB

Eltima Powered Keylogger 2.2Novinka

Track PC activity, Internet usage, capture Emails, passwords and all keystrokes

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC, internetu, zachytiť e-maily, heslá a všetky stlačenia klávesov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.68 MB

MAS 5.3Novinka

Productivity, Audit and Activity Monitor for Business

Orientačný preklad: Produktivita, Audit a činnosť Monitor pre podnikanie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.13 MB

EagleEyeOS Professional 3.1.0Novinka

Powerful and flexible security solution against data leakage.

Orientačný preklad: Roztok výkonnej a flexibilnej zabezpečenia proti úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 37 MB

Najsťahovanejšie programy