Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Desktop Spy X 6.20

Autor: Vista Spy Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.24 MB
Cena: 69.95 $
Počet stiahnutí: 1867
Dátum pridania: 2010-04-10
Aktualizácia: 2011-09-30

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Desktop Spy X:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Desktop Spy X vo verzií 6.20 od autora Vista Spy Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Desktop Spy X je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Desktop Spy X ..

Popis od autora programu - Vista Spy Software v anglickom jazyku:

Desktop Spy X allows you to secretly monitor desktop activity on a PC and view these logs remotely over a network in real-time. This includes application usage, web sites, chats, e-mails, keystrokes, files created, and screenshots. You can also download files, view and control the desktop, and start and stop programs without the user even knowing!

The software can be hidden from the Windows Task Manager, and all logs and transfers are encrypted for security. Because the software runs as a Windows service, it is invisible, secure, and is also able to monitor Terminal Services sessions.

Access to the program is controlled with an Administrator password. Logs and screenshots can be viewed, sorted, or exported remotely to your local PC for later analysis.

Desktop Spy X can be trialled for 30-days free!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Desktopové Spy X umožňuje tajne sledovať pracovnej plochy činnosť na PC a zobraziť tieto denníky vzdialene cez sieť v reálnom čase. To zahŕňa používanie aplikácie, webových stránok, chaty, e-maily, úderov, súbory vytvorené a screenshoty. Môžete tiež prevziať súbory, prezeranie a ovládanie pracovnej ploche a spustenie a zastavenie programy bez používateľa dokonca vedel!

Softvéru môžu byť skryté od Správca úloh systému Windows a všetky denníky a prevody sú šifrované pre bezpečnosť. Pretože softvér spúšťa ako služba systému Windows, je neviditeľný, bezpečné a je tiež schopná monitorovať relácie terminálových služieb.

Prístup k programu je riadená hesla správcu. Denníky a screenshoty môže byť zobrazený, zoradené alebo vzdialene vyvážané do miestneho počítača pre neskoršiu analýzu.

Desktopové Spy X môže byť trialled na 30 dní zadarmo!

Sťahujte tu: Desktop Spy X 6.20

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Win Spy Monitoring Software Pro 9.2Novinka

Monitoring Software with Remote Install and Web Cam monitoring

Orientačný preklad: Monitorovací softvér s Remote Install a Web Cam monitorovania

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.15 MB

Personal Inspector 4.60Novinka

Monitor PC activity by recording keystrokes, application events and visited URLs

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC nahrávania klávesov, udalosti aplikácií a navštívil URL

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.68 MB

AIM Spy Monitor 2011 8.6Novinka

Secretly log employees, children and spouse's AIM text chat messages.

Orientačný preklad: Tajne log zamestnancov, detí a manžela AIM textové správy v chate.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.2 MB

SimonTools CyberGhost VPN 3.3.1.720Novinka

Your Virtual Private Network with 100% Anonymity! Anonymous. Simple. Secure!

Orientačný preklad: Virtuálne súkromné siete s 100% Anonymity! Anonymné. Jednoduché. Zabezpečenie!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.60 MB

Eltima Powered Keylogger 2.2Novinka

Track PC activity, Internet usage, capture Emails, passwords and all keystrokes

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC, internetu, zachytiť e-maily, heslá a všetky stlačenia klávesov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.68 MB

PDA Mobile Investigation Software 2.0.1.5Novinka

Pocket pc forensic software investigates and extracts windows based mobile fact

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú softvér vyšetruje a výpisy z okna na mobilný skutočnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.12 MB

Handy Keylogger 4.1Novinka

Handy Keylogger - superior stealth keyboard monitor for family and business use

Orientačný preklad: Handy Keylogger - vynikajúce stealth klávesnica monitor pre rodinné a firemné použitie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.16 MB

Chronos 1.2.1.2Novinka

Visionsoft's Social Network Site blocking software

Orientačný preklad: Softvér pre blokovanie stránok, ktorý dokáže nastaviť časový rozsah obmedzenia prístupu internet alebo na konkrétne stránky.

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.67 MB

Desktop Spy X 6.20Novinka

Secretly spy on a PC in real-time and view logs remotely over a network.

Orientačný preklad: Tajne špión na PC v reálnom čase a zobraziť denníky vzdialene cez sieť.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.24 MB

Najsťahovanejšie programy