Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Desktop Spy X 6.20

Autor: Vista Spy Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.24 MB
Cena: 69.95 $
Počet stiahnutí: 1765
Dátum pridania: 2010-04-10
Aktualizácia: 2011-09-30

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Desktop Spy X:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Desktop Spy X vo verzií 6.20 od autora Vista Spy Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Desktop Spy X je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Desktop Spy X ..

Popis od autora programu - Vista Spy Software v anglickom jazyku:

Desktop Spy X allows you to secretly monitor desktop activity on a PC and view these logs remotely over a network in real-time. This includes application usage, web sites, chats, e-mails, keystrokes, files created, and screenshots. You can also download files, view and control the desktop, and start and stop programs without the user even knowing!

The software can be hidden from the Windows Task Manager, and all logs and transfers are encrypted for security. Because the software runs as a Windows service, it is invisible, secure, and is also able to monitor Terminal Services sessions.

Access to the program is controlled with an Administrator password. Logs and screenshots can be viewed, sorted, or exported remotely to your local PC for later analysis.

Desktop Spy X can be trialled for 30-days free!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Desktopové Spy X umožňuje tajne sledovať pracovnej plochy činnosť na PC a zobraziť tieto denníky vzdialene cez sieť v reálnom čase. To zahŕňa používanie aplikácie, webových stránok, chaty, e-maily, úderov, súbory vytvorené a screenshoty. Môžete tiež prevziať súbory, prezeranie a ovládanie pracovnej ploche a spustenie a zastavenie programy bez používateľa dokonca vedel!





Softvéru môžu byť skryté od Správca úloh systému Windows a všetky denníky a prevody sú šifrované pre bezpečnosť. Pretože softvér spúšťa ako služba systému Windows, je neviditeľný, bezpečné a je tiež schopná monitorovať relácie terminálových služieb.





Prístup k programu je riadená hesla správcu. Denníky a screenshoty môže byť zobrazený, zoradené alebo vzdialene vyvážané do miestneho počítača pre neskoršiu analýzu.





Desktopové Spy X môže byť trialled na 30 dní zadarmo!

Sťahujte tu: Desktop Spy X 6.20

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Spy Monitor Screen Recorder 3.1Novinka

screen recorder and monitor tool, record PC screen activity and mouse movement

Orientačný preklad: obrazovky nahrávanie a monitor nástroje, záznam PC obrazovky činností a pohybu myši

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.12 MB

EasyCCTV 2.1Novinka

"Video surveillance system "

Orientačný preklad: "Video monitorovací systém"

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.44 MB

PDA Forensics Tool 2.0.1.5Novinka

Pocket PC forensics software easily examines entire PDA mobile phone information

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú softvér ľahko skúma celé PDA mobilný telefón informácií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

AllSpyMonitor Keylogger 3.29Novinka

Spy and record what others do on your PC stealthily.

Orientačný preklad: Spy a zaznamenať to, čo iní robia na počítači kradmo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.28 MB

Desktop Scout 5.20Novinka

Secretly record and monitor any PC in the home, school or office remotely.

Orientačný preklad: Tajne zaznamenať a monitorovať všetky PC v domov, školy alebo office vzdialene.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.25 MB

Quick Free Keylogger 3.0Novinka

Quick FREE Keylogger - compact and simple monitoring utility.

Orientačný preklad: Rýchle voľný Keylogger - kompaktný a jednoduché, monitoring utility.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.84 MB

AIM Spy Monitor 2011 8.6Novinka

Secretly log employees, children and spouse's AIM text chat messages.

Orientačný preklad: Tajne log zamestnancov, detí a manžela AIM textové správy v chate.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.2 MB

Win Spy Monitoring Software Pro 9.2Novinka

Monitoring Software with Remote Install and Web Cam monitoring

Orientačný preklad: Monitorovací softvér s Remote Install a Web Cam monitorovania

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.15 MB

Secure Clean PC 2.4Novinka

Schedule removing evidence from your PC that may be used against you!

Orientačný preklad: Plán odstránenie dôkazov z počítača, ktorý môže byť použité proti vám!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

Najsťahovanejšie programy