Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Desktop Spy X 6.20

Autor: Vista Spy Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.24 MB
Cena: 69.95 $
Počet stiahnutí: 1830
Dátum pridania: 2010-04-10
Aktualizácia: 2011-09-30

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Desktop Spy X:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Desktop Spy X vo verzií 6.20 od autora Vista Spy Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Desktop Spy X je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Desktop Spy X ..

Popis od autora programu - Vista Spy Software v anglickom jazyku:

Desktop Spy X allows you to secretly monitor desktop activity on a PC and view these logs remotely over a network in real-time. This includes application usage, web sites, chats, e-mails, keystrokes, files created, and screenshots. You can also download files, view and control the desktop, and start and stop programs without the user even knowing!

The software can be hidden from the Windows Task Manager, and all logs and transfers are encrypted for security. Because the software runs as a Windows service, it is invisible, secure, and is also able to monitor Terminal Services sessions.

Access to the program is controlled with an Administrator password. Logs and screenshots can be viewed, sorted, or exported remotely to your local PC for later analysis.

Desktop Spy X can be trialled for 30-days free!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Desktopové Spy X umožňuje tajne sledovať pracovnej plochy činnosť na PC a zobraziť tieto denníky vzdialene cez sieť v reálnom čase. To zahŕňa používanie aplikácie, webových stránok, chaty, e-maily, úderov, súbory vytvorené a screenshoty. Môžete tiež prevziať súbory, prezeranie a ovládanie pracovnej ploche a spustenie a zastavenie programy bez používateľa dokonca vedel!

Softvéru môžu byť skryté od Správca úloh systému Windows a všetky denníky a prevody sú šifrované pre bezpečnosť. Pretože softvér spúšťa ako služba systému Windows, je neviditeľný, bezpečné a je tiež schopná monitorovať relácie terminálových služieb.

Prístup k programu je riadená hesla správcu. Denníky a screenshoty môže byť zobrazený, zoradené alebo vzdialene vyvážané do miestneho počítača pre neskoršiu analýzu.

Desktopové Spy X môže byť trialled na 30 dní zadarmo!

Sťahujte tu: Desktop Spy X 6.20

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Pocket PC Forensic Program 2.0.1.5Novinka

Pocket PC forensic program extract and display OS registry, PDA phonebook detail

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú program extraktu a zobrazenie OS registra, PDA telefónneho zoznamu detail

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

Free Keylogger 5.0.1.5Novinka

PC surveillance program covertly record all typed keystrokes on desktop computer

Orientačný preklad: PC program dohľadu skryto zaznamenávať všetky stlačenia klávesov zadali na stolnom počítači

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.98 MB

Stealth KeyLogger 5.5Novinka

Stealth KeyLogger is an invisible, easy to use surveillance application.

Orientačný preklad: Stealth Keylogger je neviditeľný, jednoduché použitie sledovanie aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.91 MB

Actual Keylogger 2.4Novinka

Free keylogger that records every keystroke to an encrypted log file

Orientačný preklad: Zadarmo keylogger, ktorý zaznamenáva každý stisk klávesy do šifrovaného log súboru

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.91 MB

Eltima Powered Keylogger 2.2Novinka

Track PC activity, Internet usage, capture Emails, passwords and all keystrokes

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC, internetu, zachytiť e-maily, heslá a všetky stlačenia klávesov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.68 MB

iNowCU 1.2.8Novinka

Home Surveillance with mobile alerts supports up to 4 USB webcams.

Orientačný preklad: Domov dohľadu s mobilné upozornenia podporuje až 4 USB webkamery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Keylogger Remote 5.1.4.1Novinka

Advanced keylogger software captures screenshots of all accessed application

Orientačný preklad: Pokročilý softvér keylogger zachytiť screenshoty zo všetkých prístupné aplikácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.41 MB

SpyPal Email Spy 2012 9.15Novinka

Secretly records all emails opened in popular email clients.

Orientačný preklad: Tajne zaznamenáva všetky e-maily otvorené v populárnej e-mailových klientov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

Family Keylogger 4.12Novinka

Try Family Keylogger. You have the right to Know!

Orientačný preklad: Skúste rodiny Keylogger. Máte právo vedieť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

Najsťahovanejšie programy