Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Wiretap Professional 6.0

Autor: ADM, Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.01 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 903
Dátum pridania: 2006-04-01
Aktualizácia: 2011-05-20

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Wiretap Professional:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Wiretap Professional vo verzií 6.0 od autora ADM, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Wiretap Professional je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Wiretap Professional ..

Popis od autora programu - ADM, Inc. v anglickom jazyku:

Wiretap Professional is state-of-the-art, Stealth PC monitoring & surveillance software. Powerful features let you capture and record virtually everything on a PC including: all keystrokes typed, passwords entered, incoming & outgoing emails, incoming & outgoing instant messages (AIM/ICQ/MSN/Yahoo), all websites visited, all applications started & documents opened, folders browsed, and much more!

The Screen Snapshot feature allows you to record screenshots as often as you want, giving you the ability to see exactly what the user's desktop looks like at any time. All log files and screenshots can be emailed or uploaded via ftp at specified intervals to any email address or ftp site you choose for Remote Monitoring of the tapped PC.

In addition to Wiretap's monitoring & capturing functions, it also offers content filtering: restrict access to specific web site URL's, limit access to a specific list of URL's, filter applications being launched on the tapped PC by filtering Window titles, and more.

Wiretap also features two modes of operation: Stealth Mode and Normal Mode. Stealth mode takes steps to be virtually undetectable on the user's system and functions more as "Spy Software" for added security. Normal mode, suitable for corporate use, allows the Wiretap Admin to warn the user at startup that he or she is being monitored.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Napíchnout Professional je state-of-the-art, Stealth PC monitorovanie a sledovací softvér. Výkonné funkcie vám umožní zachytiť a zaznamenať prakticky všetko, čo na PC, vrátane: všetky zadané klávesy, heslá vstúpil, prichádzajúce a odchádzajúce e-maily, prichádzajúce a odchádzajúce správy chatu (AIM / ICQ / MSN / Yahoo), všetky navštívené webové servery, všetky aplikácie a dokumenty, začal otvoril, zložky brouzdal, a oveľa viac! Snímka obrazovky funkcia umožňuje zaznamenávať snímky tak často, ako chcete, ktorá vám schopnosť vidieť presne to, čo pracovnej ploche užívateľa vyzerá ako kedykoľvek. Všetky súbory protokolu a screenshoty môže byť e-mailom alebo nahrali cez ftp v určených intervaloch a na ľubovoľnú e-mailovú adresu alebo ftp servera zvolíte pre monitorovanie Vzdialené pobúchal PC. Okrem sledovania napíchnout je a zachytávať funkcie, ale tiež ponúka filtrovanie obsahu: obmedziť prístup na konkrétne webové stránky URL, obmedziť prístup na konkrétny zoznam URL, pričom aplikácií filtra zahájený poklepal PC filtrovanie Okno tituly a ďalšie. Napíchnout tiež dva prevádzkové režimy: Stealth mód a normálneho režimu. Stealth režimu podniká kroky, aby sa prakticky nezistiteľné na systéme užívateľa a funkcie viac ako \"Spy Software\" pre zvýšenie bezpečnosti. Normálny režim, vhodný pre firemné použitie, umožňuje napíchnout Admin varovať používateľov pri spustení, že on alebo ona je sledovaná.

Sťahujte tu: Wiretap Professional 6.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Stealth Web Page Recorder 1.1Novinka

Invisibly records web-based emails and password protected web pages

Orientačný preklad: Neviditeľne záznamy on-line e-maily a heslo chránené webových stránok

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

Inside Chat Spy 1.9Novinka

Inside Chat Spy monitors all chat conversations

Orientačný preklad: Vnútri Chat Spy monitoruje všetky konverzácie konverzácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.34 MB

CookieCooker 2.03Novinka

protects against Spam and snooping on your internet habits and interests.

Orientačný preklad: chráni proti spamu a snooping na váš internet návyky a záujmy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

Website Spy Monitor 2010 8.0Novinka

Spy software / monitoring software that records all websites visited.

Orientačný preklad: Špionážne softvér / monitorovací softvér, ktorý zaznamenáva všetky navštívené webové servery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.4 MB

KeyLogger 3.0 3.0Novinka

It is an easy-to-use tool to monitor every keystroke on your own computer.

Orientačný preklad: Je to ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie každý úhoz na vlastnom počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

PC Activity Monitor Professional 7.6.4Novinka

Ultimate invisible and undetectable easy-to-use monitoring tool.

Orientačný preklad: Ultimate neviditeľné a nezistiteľný ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

----Intelinet Internet Security 2009.07Novinka

Intelinet Internet Security, all-in-one proactive security solution

Orientačný preklad: Intelinet Internet Security, all-in-one proaktívne bezpečnostné riešenie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.05 MB

Stealth Chat Monitor 1.8Novinka

Stealth Chat Monitoris - an invisible, easy to use surveillance application.

Orientačný preklad: Stealth Chat Monitoris - neviditeľný, jednoduché použitie sledovanie aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.20 MB

Stealth KeyLogger 5.5Novinka

Stealth KeyLogger is an invisible, easy to use surveillance application.

Orientačný preklad: Stealth Keylogger je neviditeľný, jednoduché použitie sledovanie aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.91 MB

Najsťahovanejšie programy