Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Wiretap Professional 6.0

Autor: ADM, Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.01 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 933
Dátum pridania: 2006-04-01
Aktualizácia: 2011-05-20

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Wiretap Professional:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Wiretap Professional vo verzií 6.0 od autora ADM, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Wiretap Professional je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Wiretap Professional ..

Popis od autora programu - ADM, Inc. v anglickom jazyku:

Wiretap Professional is state-of-the-art, Stealth PC monitoring & surveillance software. Powerful features let you capture and record virtually everything on a PC including: all keystrokes typed, passwords entered, incoming & outgoing emails, incoming & outgoing instant messages (AIM/ICQ/MSN/Yahoo), all websites visited, all applications started & documents opened, folders browsed, and much more!

The Screen Snapshot feature allows you to record screenshots as often as you want, giving you the ability to see exactly what the user's desktop looks like at any time. All log files and screenshots can be emailed or uploaded via ftp at specified intervals to any email address or ftp site you choose for Remote Monitoring of the tapped PC.

In addition to Wiretap's monitoring & capturing functions, it also offers content filtering: restrict access to specific web site URL's, limit access to a specific list of URL's, filter applications being launched on the tapped PC by filtering Window titles, and more.

Wiretap also features two modes of operation: Stealth Mode and Normal Mode. Stealth mode takes steps to be virtually undetectable on the user's system and functions more as "Spy Software" for added security. Normal mode, suitable for corporate use, allows the Wiretap Admin to warn the user at startup that he or she is being monitored.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Napíchnout Professional je state-of-the-art, Stealth PC monitorovanie a sledovací softvér. Výkonné funkcie vám umožní zachytiť a zaznamenať prakticky všetko, čo na PC, vrátane: všetky zadané klávesy, heslá vstúpil, prichádzajúce a odchádzajúce e-maily, prichádzajúce a odchádzajúce správy chatu (AIM / ICQ / MSN / Yahoo), všetky navštívené webové servery, všetky aplikácie a dokumenty, začal otvoril, zložky brouzdal, a oveľa viac! Snímka obrazovky funkcia umožňuje zaznamenávať snímky tak často, ako chcete, ktorá vám schopnosť vidieť presne to, čo pracovnej ploche užívateľa vyzerá ako kedykoľvek. Všetky súbory protokolu a screenshoty môže byť e-mailom alebo nahrali cez ftp v určených intervaloch a na ľubovoľnú e-mailovú adresu alebo ftp servera zvolíte pre monitorovanie Vzdialené pobúchal PC. Okrem sledovania napíchnout je a zachytávať funkcie, ale tiež ponúka filtrovanie obsahu: obmedziť prístup na konkrétne webové stránky URL, obmedziť prístup na konkrétny zoznam URL, pričom aplikácií filtra zahájený poklepal PC filtrovanie Okno tituly a ďalšie. Napíchnout tiež dva prevádzkové režimy: Stealth mód a normálneho režimu. Stealth režimu podniká kroky, aby sa prakticky nezistiteľné na systéme užívateľa a funkcie viac ako \"Spy Software\" pre zvýšenie bezpečnosti. Normálny režim, vhodný pre firemné použitie, umožňuje napíchnout Admin varovať používateľov pri spustení, že on alebo ona je sledovaná.

Sťahujte tu: Wiretap Professional 6.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

iNowCU 1.2.8Novinka

Home Surveillance with mobile alerts supports up to 4 USB webcams.

Orientačný preklad: Domov dohľadu s mobilné upozornenia podporuje až 4 USB webkamery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Smartphone Forensic Tool 2.0.1.5Novinka

Pocket PC investigation software extracts mobile information with memory status

Orientačný preklad: Pocket PC softvér prešetrovania výťažkami mobilný informácií s stavu pamäte

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

Eltima Powered Keylogger 2.2Novinka

Track PC activity, Internet usage, capture Emails, passwords and all keystrokes

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC, internetu, zachytiť e-maily, heslá a všetky stlačenia klávesov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.68 MB

Desktop Scout 5.20Novinka

Secretly record and monitor any PC in the home, school or office remotely.

Orientačný preklad: Tajne zaznamenať a monitorovať všetky PC v domov, školy alebo office vzdialene.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.25 MB

All-Spy Keylogger 4.7Novinka

All-Spy Keylogger it

Orientačný preklad: All-Spy Keylogger je

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.29 MB

Net Spy Pro 5.1Novinka

Net Spy Pro is Network Monitoring Software to monitor multiple computers. Live!

Orientačný preklad: Čistá Spy Pro je softvér pre monitorovanie siete na sledovanie viac počítačov. Live!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.06 MB

PDA Mobile Investigation Software 2.0.1.5Novinka

Pocket pc forensic software investigates and extracts windows based mobile fact

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú softvér vyšetruje a výpisy z okna na mobilný skutočnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.12 MB

life insurance 1.1Novinka

WebParent allows you to track web surfing for free with pasword protection

Orientačný preklad: WebParent vám umožní sledovať surfovanie po webe zadarmo s ochranou Password

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.69 MB

PC Activity Monitor Lite 7.7.1Novinka

Powerful monitoring solution with Unicode support.

Orientačný preklad: Výkonný monitorovacie riešenie s podporou Unicode.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.38 MB

Najsťahovanejšie programy