Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

EagleEyeOS Professional 3.1.0

Autor: EagleEyeOS LLC.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 37 MB
Cena: N/A $
Počet stiahnutí: 1218
Dátum pridania: 2009-06-18
Aktualizácia: 2011-08-24

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu EagleEyeOS Professional:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér EagleEyeOS Professional vo verzií 3.1.0 od autora EagleEyeOS LLC.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu EagleEyeOS Professional je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér EagleEyeOS Professional ..

Popis od autora programu - EagleEyeOS LLC. v anglickom jazyku:

Powerful and flexible security solution against data leakage. The program provides full-scale protection, uniquely combines file lifecycle tracking with portable data stores and rights management for users and/or files. It allows you to track and enforce compliance with security policies and standards (ISO/IEC 27001:2005 (BS7799), CobIT, SOA), and provides real-time notification and post-event analysis of user activities and incidents. Supports logging and evaluating file level operations, as well as copy/paste/print actions. By creating reports, the program can not only search for and sort simple actions, but can also return exact results about actions taken on certain files, the user these actions were performed by, and the time of these actions; the results can show when, where and by whom an external data storage device was mounted, and what sort of operations were completed on it. Based on the specified settings, the program can evaluate incoming information in run-time, and can send a security alert of any operation to the security team. It supports creating isolated areas (or quarantines), which help secure confidential documents even against system administrators. It helps create a network-wide security zone, blocking the way from computers that have been added, or located outside the protected zone. Through the separation of user rights, it supports not only the segregation of operating and security tasks, but also the use of notebooks inside or outside the network; on supported operating systems, the program’s functions work on any type of file systems, applications, or hardware. The program helps prevent data loss, too. Due to their flexible structure and multilingual nature, the modules of EagleEyeOS Professional can be installed in any combinations within small organizations, as well as on wide networks of any size. It therefore provides a full-scale and comprehensive solution to network operators, security professionals, and organization managers.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Roztok výkonnej a flexibilnej zabezpečenia proti úniku dát. Program poskytuje zariadený ochranu, jednoznačne kombinuje životného cyklu súboru sledovania s prenosné dátach a správy pre užívateľov a/alebo súbory práv. Umožňuje sledovanie a vynútenie dodržiavania zásad zabezpečenia a normy 27001: (ISO/IEC 2005 (BS7799), CobIT, SOA) a poskytuje real-time oznámenia a post-event analýzu používateľa činnostiach a udalostiach. Podporuje zapisovanie do denníka a hodnotenie súboru úrovni operácií, ako aj akcie kopírovať/vložiť/vytlačiť. Vytvorením zostavy program nemôže len vyhľadávanie pre a zoradiť jednoduchých akcií, ale môže tiež vrátiť presné výsledky o tých opatreniach vykonaných na určité súbory, používateľa, tieto činnosti boli vykonávané a čase týchto akcií; výsledky preukážu, kedy, kde a kto bol namontované vonkajšie dátové úložné zariadenia, a aké operácie boli dokončené na to. Založené na špecifikované nastavenia, program môže posúdiť prichádzajúci informácie v run-time, a môžete poslať upozornenie zabezpečenia akúkoľvek operáciu bezpečnosti tímu. Podporuje vytváranie izolovaných oblastiach (alebo takýto), ktoré pomáhajú bezpečné dôverné dokumenty aj proti správcovia systému. To pomôže vytvoriť zónu platia v celej sieti zabezpečenia blokuje cestu z počítačov, ktoré boli pridané alebo mimo chránenej zóny. Oddelením používateľské práva podporuje nielen oddelenie prevádzkových a bezpečnostných úloh, ale aj použitie notebooky vo vnútri alebo mimo siete; Podporované operačné systémy, programové funkcie pracovať pre akýkoľvek typ súborové systémy, aplikáciami alebo hardvérom. Program pomáha zabrániť strate údajov, príliš. Kvôli ich pružnú konštrukciu a viacjazyčný charakter moduly EagleEyeOS Professional je možné nainštalovať v akejkoľvek kombinácie v malých organizáciách, ako aj na širokej siete akejkoľvek veľkosti. Preto poskytuje zariadený a komplexné riešenie, prevádzkovateľov sietí, zabezpečenie odborníkov a organizácie manažérov.

Sťahujte tu: EagleEyeOS Professional 3.1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Actual Keylogger 2.4Novinka

Free keylogger that records every keystroke to an encrypted log file

Orientačný preklad: Zadarmo keylogger, ktorý zaznamenáva každý stisk klávesy do šifrovaného log súboru

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.91 MB

----Intelinet Internet Security 2009.07Novinka

Intelinet Internet Security, all-in-one proactive security solution

Orientačný preklad: Intelinet Internet Security, all-in-one proaktívne bezpečnostné riešenie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.05 MB

PC Data Manager Keylogger 5.0.1.5Novinka

Advance keylogger utility records multiple user keystroke action in your absence

Orientačný preklad: Vopred záznamy keylogger utility viac užívateľských klávesov akcie vo vašej neprítomnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

Desktop Spy X 6.20Novinka

Secretly spy on a PC in real-time and view logs remotely over a network.

Orientačný preklad: Tajne špión na PC v reálnom čase a zobraziť denníky vzdialene cez sieť.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.24 MB

Mobile Spy 2.5Novinka

Mobile Spy is cell phone spy software that captures SMS and call activity.

Orientačný preklad: Mobile Spy je softvér spy mobilný telefón, ktorý zachytáva SMS a zavolať činnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.00 MB

PC Activity Monitor Standard 7.7.1Novinka

Powerful monitoring solution with Unicode support.

Orientačný preklad: Výkonný monitorovacie riešenie s podporou Unicode.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.54 MB

honestech Video Patrol 5.0Novinka

With honestech Video Patrol 5.0 you can remotely monitor activity in your home.

Orientačný preklad: S honestech Video Patrol 5.0 môžete vzdialene sledovať činnosť vo vašej domácnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.08 MB

Family Keylogger 4.12Novinka

Try Family Keylogger. You have the right to Know!

Orientačný preklad: Skúste rodiny Keylogger. Máte právo vedieť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

KeyLogger 3.0 3.0Novinka

It is an easy-to-use tool to monitor every keystroke on your own computer.

Orientačný preklad: Je to ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie každý úhoz na vlastnom počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

Najsťahovanejšie programy