Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Crawler Parental Control 1.1.0

Autor: CRAWLER, LLC
Licencia: Freeware
Veľkosť: 7.38 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 2136
Dátum pridania: 2007-04-13
Aktualizácia: 2011-05-29

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows Media Center Edition 2005

Krátky popis k programu Crawler Parental Control:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Crawler Parental Control vo verzií 1.1.0 od autora CRAWLER, LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Crawler Parental Control je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Crawler Parental Control ..

Popis od autora programu - CRAWLER, LLC v anglickom jazyku:

Crawler Parental Control
Free for home and office use, Crawler Parental Control monitors and controls user activity on your computer. Easy to use and intuitive, the program lets you control Web browsing, set access rights to software, hide folder content, schedule time limits and much more.

Free, optional 100% safe Crawler Toolbar is included and offers a unique combination of search results from major Internet search engines. Crawler Toolbar features integrated Web Security Guard alerts to help prevent you from entering potentially dangerous websites that may cause adware, viruses, spyware or spam infections.

Protect Your Children
Control the websites that your children browse, software they use, and folders they access. Regulate the time when they can use your computer and connect to the Internet. Hide content on your computer that you don't want them to see.

Guard Your Computer
Prevent your children and other users of your computer from installing unwanted and potentially harmful software and uninstalling applications that you need to use. Stop unauthorized access to your important files and changes to your system and security settings.

Block Websites with Dangerous Content
Have control over the content that comes into your home or office by customizing the content you want to filter and individualizing accessibility to content for each user. Prevent your children from accessing porn sites and using your credit card for unauthorized online shopping.

Get Detailed Reports
Monitor the online and offline use of your computer wherever you are. User activity reports are stored on your computer and can be sent to your email address so you can access the record from any Web browser at any time.

Get a comprehensive control of your computer; enhance your search experience and computer protection – all at the same time!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pásová Rodičovský zámok zadarmo pre domáce a kancelárske použitie, Pásová Rodičovská kontrola sleduje a kontroluje činnosť užívateľov na Vašom počítači. Jednoduché použitie a intuitívne, program vám umožní ovládať prehliadanie webu, nastaviť prístupové práva k softvéru, skryť obsah zložky, limity naplánovať čas a oveľa viac. Zadarmo, možnosť 100% bezpečný Crawler Toolbar je v cene a ponúka jedinečnú kombináciu výsledkov vyhľadávania z hlavných Internetových vyhľadávačov. Crawler Toolbar obsahuje integrované Web Security Guard upozornenie na pomoc vám zabránil vstupu potenciálne nebezpečné webové stránky, ktoré môžu spôsobiť adware, vírusy, spyware alebo spam infekcií. Chráňte svoje deti Ovládanie webové stránky, ktoré vaše deti prechádzať, softvér, ktorý používajú, a zložky majú prístup. Regulovať čas, kedy sa môžu používať počítač a pripojenie na Internet. Z obsahu na vašom počítači, že nechcete, aby videli. Chrániť počítač zabrániť svojim deťom a ostatní užívatelia počítača inštalovať z nechceného a potenciálne škodlivý softvér a odinštalovanie aplikácií, ktoré budete potrebovať. Zabrániť neoprávnenému prístupu k vaše dôležité súbory a zmeny v systéme a nastavenia zabezpečenia. Blok Webové stránky s nebezpečným obsahom Mať kontrolu nad obsahom, ktorý prichádza do vášho domova či kancelárie prispôsobením obsah, ktorý chcete filtrovať, a individualizácii prístupu k obsahu pre každého užívateľa. Zabrániť deťom v prístupe k pornografické stránky a pomocou vašej kreditnej karty za neoprávnené on-line nakupovanie. Získať podrobné prehľady Monitor online a offline využitie počítača, nech ste kdekoľvek. Užívateľ správy o činnosti sú uložené na vašom počítači a môžu byť zasielané na vašu e-mailovú adresu, takže môžete pristupovať záznam z ľubovoľného webového prehliadača kedykoľvek. Získajte komplexné kontrolu nad vaším počítačom, zvýšiť vaše vyhľadávanie skúsenosti a ochranu počítača - to všetko naraz!

Sťahujte tu: Crawler Parental Control 1.1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Personal Inspector 4.60Novinka

Monitor PC activity by recording keystrokes, application events and visited URLs

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC nahrávania klávesov, udalosti aplikácií a navštívil URL

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.68 MB

SimonTools CyberGhost VPN 3.3.1.720Novinka

Your Virtual Private Network with 100% Anonymity! Anonymous. Simple. Secure!

Orientačný preklad: Virtuálne súkromné siete s 100% Anonymity! Anonymné. Jednoduché. Zabezpečenie!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.60 MB

CyberGhost VPN 2 4.0.0.960Novinka

Internet Anonymity with your Virtual Private Network, simple and secure

Orientačný preklad: Anonymita internetu s vašej virtuálnej súkromnej siete, jednoduché a bezpečné

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.48 MB

Skype Spy Monitor 2010 9.8Novinka

Monitor employees, children and spouse's chat on Skype.

Orientačný preklad: Monitor zamestnancov, detí a manžela chat na Skype.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

Motion Detection 1.04Novinka

Creates a movie from anything in motion in front of the selected webcam

Orientačný preklad: Vytvorí film od čohokoľvek, čo v pohybe v prednej časti vybraných webcam

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.18 MB

Website Spy Monitor 2010 8.0Novinka

Spy software / monitoring software that records all websites visited.

Orientačný preklad: Špionážne softvér / monitorovací softvér, ktorý zaznamenáva všetky navštívené webové servery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.4 MB

Eltima Powered Keylogger 2.2Novinka

Track PC activity, Internet usage, capture Emails, passwords and all keystrokes

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC, internetu, zachytiť e-maily, heslá a všetky stlačenia klávesov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.68 MB

AllSpyMonitor Keylogger 3.29Novinka

Spy and record what others do on your PC stealthily.

Orientačný preklad: Spy a zaznamenať to, čo iní robia na počítači kradmo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.28 MB

Rise Sun 1.2.0Novinka

Motion Detection For All Webcams

Orientačný preklad: Detekcie pohybu pre všetky webkamery

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.65 MB

Najsťahovanejšie programy