Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Mobile Spy 2.5

Autor: Retina-X Studios, LLC
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.00 MB
Cena: 99.97 $
Počet stiahnutí: 3023
Dátum pridania: 2011-01-13
Aktualizácia: 2011-11-29

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

WinMobile, Android, BlackBerry, iPhone, Handheld/Mobile Other, Symbian

Krátky popis k programu Mobile Spy:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Mobile Spy vo verzií 2.5 od autora Retina-X Studios, LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Mobile Spy je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Mobile Spy ..

Popis od autora programu - Retina-X Studios, LLC v anglickom jazyku:

Mobile Spy is a cell phone spy software which allows you to secretly monitor your smartphone (Android, BlackBerry, iPhone, iPad, Symbian or WinMobile device) in real time. This unique system records the SMS text message, call activities, photos and web site visits of anyone who uses your smartphone. You install a small application onto your phone. It starts at every boot of your phone but remains stealth.

Mobile Spy is a cutting edge cell phone spy software. Once it is setup on your phone it will record an array of phone activities and then silently upload the data to your private Mobile Spy account using GPRS. When you want to view results, simply login to the Online Control Panel from any computer and enter your username and password to proceed.

This high-tech cell phone spy software will allow you to see exactly what happens on your smartphone while you are away. Are your kids texting naughty things or using the phone all hours of the night? Are your employees sending company secrets? Do they erase their SMS and Call logs? That won't matter because the software does not rely on the phone's internal logging system.

This powerful system gives you the ability to monitor activities online in real time. Your logs are safely stored in your private Mobile Spy account which is accessible from any web browser using a username and password you create.

You can login anytime from any location to view results without needing access to the phone. All activities include a date/time stamp and are searchable by phone number. All logs can be easily exported to CSV for fast data viewing!

The annual subscription for Mobile Spy is $99.97 per year. Yearly subscribers to Mobile Spy receive SniperSpy remote spy software as an added bonus. SniperSpy allows you to monitor your computer from any location! in real time. View what your kids are doing on your computer by logging into the SniperSpy web site.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Mobile Spy je mobilný telefón spy softvér, ktorý vám umožní tajne sledovať váš smartphone (Android, BlackBerry, iPhone, iPad, Symbian alebo WinMobile zariadenie) v reálnom čase. Tento jedinečný systém zaznamenáva textovej správy SMS, hovor činnosti, fotografie a webovej lokalite návštevy, kto používa váš smartphone. Malú aplikáciu nainštalovať do telefónu. Spustí pri každom spustení systému z telefónu, ale zostáva stealth.





Mobile Spy je špión softvér špici mobilný telefón. Akonáhle je nastavenie na váš telefón bude zaznamenávať pole Telefón činností a potom ticho nahrať údaje na vaše súkromné Mobile Spy konto pomocou GPRS. Ak chcete zobraziť výsledky, jednoducho prihlásiť na ovládacom paneli on-line z ľubovoľného počítača a zadajte vaše užívateľské meno a heslo postupovať.





Tento high-tech mobil spy softvér vám umožní vidieť presne čo sa deje na váš smartphone zatiaľ čo ste preč. Sú vaše deti textových naughty veci alebo pomocou telefónu všetky hodiny v noci? Sú vaši zamestnanci odosielanie tajomstva spoločnosti? Budú vymaže ich SMS a prihlási hovor? Že nebude záležitosť, pretože softvér sa neopiera o telefónu vnútorného zapisovania do denníka systému.





Tento výkonný systém vám dáva schopnosť monitorovať činnosti online v reálnom čase. Vaše denníky sú bezpečne uložené v konte súkromné Mobile Spy, ktorá je prístupná z ľubovoľného webového prehľadávača pomocou používateľského mena a hesla, ktoré vytvoríte.





Môžete sa prihlásiť kedykoľvek z akéhokoľvek miesta na zobrazenie výsledkov bez nutnosti prístup k telefónu. Všetky činnosti zahŕňajú dátum a časovú pečiatku a sú verejne prístupné telefónne číslo. Všetky denníky môžete ľahko vyvážané do CSV pre rýchle údajov zobrazenie!





Ročné predplatné pre mobilné Spy je $99,97 ročne. Ročné predplatiteľov na mobilné Spy prijímať SniperSpy vzdialený spy softvér ako pridaný bonus. SniperSpy vám umožní sledovať váš počítač z ľubovoľného miesta! v reálnom čase. Zobraziť, čo vaše deti robia v počítači pomocou zapisovania do SniperSpy webovej stránky.

Sťahujte tu: Mobile Spy 2.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Computer Spy Monitor Keylogger 3.31Novinka

PC Spy Software for monitoring cheating spouse or unattended child.

Orientačný preklad: PC Spy softvér pre monitorovanie podvádza manžel alebo automatickej dieťa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

Stealth Web Page Recorder 1.1Novinka

Invisibly records web-based emails and password protected web pages

Orientačný preklad: Neviditeľne záznamy on-line e-maily a heslo chránené webových stránok

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

Skype Spy Monitor 2010 9.8Novinka

Monitor employees, children and spouse's chat on Skype.

Orientačný preklad: Monitor zamestnancov, detí a manžela chat na Skype.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

Mobile Spy 2.5Novinka

Mobile Spy is cell phone spy software that captures SMS and call activity.

Orientačný preklad: Mobile Spy je softvér spy mobilný telefón, ktorý zachytáva SMS a zavolať činnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.00 MB

EagleEyeOS One 3.0.1Novinka

Quick and easy-to-manage data protection solution to prevent data leakage.

Orientačný preklad: Rýchle a jednoduché spravovanie údajov ochrana roztok na zabránenie úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.83 MB

SpyMyPC 5.0.3Novinka

SpyMyPC Keylogger is a covert surveillance tool made for everybody!

Orientačný preklad: SpyMyPC Keylogger je skrytý dohľad nástroj vyrobený pre každého!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.05 MB

ICQ Spy Monitor 2011 9.2Novinka

Spy employees, children and spouse chatting on ICQ.

Orientačný preklad: Spy zamestnancov, detí a manžela chatovanie na ICQ.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.3 MB

Crawler Parental Control 1.1.0Novinka

Get Crawler Parental Control to monitor user activity on your computer

Orientačný preklad: Získajte kontrolu nad počítačom a sledujte činnosť vašich detí a iných užívateľov na Vašom počítači

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.38 MB

Desktop Scout 5.20Novinka

Secretly record and monitor any PC in the home, school or office remotely.

Orientačný preklad: Tajne zaznamenať a monitorovať všetky PC v domov, školy alebo office vzdialene.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.25 MB

Najsťahovanejšie programy