Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Mobile Spy 2.5

Autor: Retina-X Studios, LLC
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.00 MB
Cena: 99.97 $
Počet stiahnutí: 3175
Dátum pridania: 2011-01-13
Aktualizácia: 2011-11-29

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

WinMobile, Android, BlackBerry, iPhone, Handheld/Mobile Other, Symbian

Krátky popis k programu Mobile Spy:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Mobile Spy vo verzií 2.5 od autora Retina-X Studios, LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Mobile Spy je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Mobile Spy ..

Popis od autora programu - Retina-X Studios, LLC v anglickom jazyku:

Mobile Spy is a cell phone spy software which allows you to secretly monitor your smartphone (Android, BlackBerry, iPhone, iPad, Symbian or WinMobile device) in real time. This unique system records the SMS text message, call activities, photos and web site visits of anyone who uses your smartphone. You install a small application onto your phone. It starts at every boot of your phone but remains stealth.

Mobile Spy is a cutting edge cell phone spy software. Once it is setup on your phone it will record an array of phone activities and then silently upload the data to your private Mobile Spy account using GPRS. When you want to view results, simply login to the Online Control Panel from any computer and enter your username and password to proceed.

This high-tech cell phone spy software will allow you to see exactly what happens on your smartphone while you are away. Are your kids texting naughty things or using the phone all hours of the night? Are your employees sending company secrets? Do they erase their SMS and Call logs? That won't matter because the software does not rely on the phone's internal logging system.

This powerful system gives you the ability to monitor activities online in real time. Your logs are safely stored in your private Mobile Spy account which is accessible from any web browser using a username and password you create.

You can login anytime from any location to view results without needing access to the phone. All activities include a date/time stamp and are searchable by phone number. All logs can be easily exported to CSV for fast data viewing!

The annual subscription for Mobile Spy is $99.97 per year. Yearly subscribers to Mobile Spy receive SniperSpy remote spy software as an added bonus. SniperSpy allows you to monitor your computer from any location! in real time. View what your kids are doing on your computer by logging into the SniperSpy web site.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Mobile Spy je mobilný telefón spy softvér, ktorý vám umožní tajne sledovať váš smartphone (Android, BlackBerry, iPhone, iPad, Symbian alebo WinMobile zariadenie) v reálnom čase. Tento jedinečný systém zaznamenáva textovej správy SMS, hovor činnosti, fotografie a webovej lokalite návštevy, kto používa váš smartphone. Malú aplikáciu nainštalovať do telefónu. Spustí pri každom spustení systému z telefónu, ale zostáva stealth.

Mobile Spy je špión softvér špici mobilný telefón. Akonáhle je nastavenie na váš telefón bude zaznamenávať pole Telefón činností a potom ticho nahrať údaje na vaše súkromné Mobile Spy konto pomocou GPRS. Ak chcete zobraziť výsledky, jednoducho prihlásiť na ovládacom paneli on-line z ľubovoľného počítača a zadajte vaše užívateľské meno a heslo postupovať.

Tento high-tech mobil spy softvér vám umožní vidieť presne čo sa deje na váš smartphone zatiaľ čo ste preč. Sú vaše deti textových naughty veci alebo pomocou telefónu všetky hodiny v noci? Sú vaši zamestnanci odosielanie tajomstva spoločnosti? Budú vymaže ich SMS a prihlási hovor? Že nebude záležitosť, pretože softvér sa neopiera o telefónu vnútorného zapisovania do denníka systému.

Tento výkonný systém vám dáva schopnosť monitorovať činnosti online v reálnom čase. Vaše denníky sú bezpečne uložené v konte súkromné Mobile Spy, ktorá je prístupná z ľubovoľného webového prehľadávača pomocou používateľského mena a hesla, ktoré vytvoríte.

Môžete sa prihlásiť kedykoľvek z akéhokoľvek miesta na zobrazenie výsledkov bez nutnosti prístup k telefónu. Všetky činnosti zahŕňajú dátum a časovú pečiatku a sú verejne prístupné telefónne číslo. Všetky denníky môžete ľahko vyvážané do CSV pre rýchle údajov zobrazenie!

Ročné predplatné pre mobilné Spy je $99,97 ročne. Ročné predplatiteľov na mobilné Spy prijímať SniperSpy vzdialený spy softvér ako pridaný bonus. SniperSpy vám umožní sledovať váš počítač z ľubovoľného miesta! v reálnom čase. Zobraziť, čo vaše deti robia v počítači pomocou zapisovania do SniperSpy webovej stránky.

Sťahujte tu: Mobile Spy 2.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

SpyPal Email Spy 2012 9.15Novinka

Secretly records all emails opened in popular email clients.

Orientačný preklad: Tajne zaznamenáva všetky e-maily otvorené v populárnej e-mailových klientov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

Sentinel Professional 4.0Novinka

System Monitoring: Sentinel Takeover all the control of Windows based Computers

Orientačný preklad: Monitorovanie systému: Sentinel prevzatie plnej kontroly počítačov s operačným systémom Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.35 MB

All-Spy Keylogger 4.7Novinka

All-Spy Keylogger it

Orientačný preklad: All-Spy Keylogger je

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.29 MB

Rise Sun 1.2.0Novinka

Motion Detection For All Webcams

Orientačný preklad: Detekcie pohybu pre všetky webkamery

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.65 MB

MAS 5.3Novinka

Productivity, Audit and Activity Monitor for Business

Orientačný preklad: Produktivita, Audit a činnosť Monitor pre podnikanie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.13 MB

Inside Keylogger 4.1Novinka

Inside Keylogger records computer activities and sends reports to email address

Orientačný preklad: Vnútri Keylogger záznamy počítačových aktivít a odosiela správy na e-mailovú adresu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.81 MB

life insurance 1.1Novinka

WebParent allows you to track web surfing for free with pasword protection

Orientačný preklad: WebParent vám umožní sledovať surfovanie po webe zadarmo s ochranou Password

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.69 MB

Website Spy Monitor 2010 8.0Novinka

Spy software / monitoring software that records all websites visited.

Orientačný preklad: Špionážne softvér / monitorovací softvér, ktorý zaznamenáva všetky navštívené webové servery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.4 MB

Spy Equipment 1.0Novinka

Spy equipment toolbar for Internet Explorer.

Orientačný preklad: Špionážna zariadenia Toolbar pre Internet Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.55 MB

Najsťahovanejšie programy