Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Codabar Fonts 3.0

Autor: Morovia Corporation
Stránka: www.morovia.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 2.30 MB
Cena: 89 $
Počet stiahnutí: 1710
Dátum pridania: 2004-10-13
Aktualizácia: 2011-12-15

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Sklad a čiarové kódy

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Codabar Fonts:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Codabar Fonts vo verzií 3.0 od autora Morovia Corporation. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Codabar Fonts je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Codabar Fonts ..

Popis od autora programu - Morovia Corporation v anglickom jazyku:

Morovia Codabar barcode font is a smart simple solution for barcode printing. Morovia Codabar barcode fontware package consists of 10 true type fonts and a language tool kit. At any point size, there are 5 different barcode heights to choose from. At any height, the user has 2 options: either with human readable text or without. Choose the font that meets all your requirements and print out barcode using word processors and spreadsheets. The enclosed language tool kit contains the FontPal software and its source code in both Visual Basic and ANSI C language. The FontPal software is used to calculate checkdigit(s), build mapping string. The source code can be integrated into your own applications as long as your software license is valid. We trust that you will find our fontware to be satisfactory.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Morovia Codabar čiarového kódu písmo je chytrý jednoduché riešenie pre tlač čiarového kódu. Morovia Codabar čiarového kódu fontware balík pozostáva z 10 písma true type a jazyk tool kit. Plynulá pri každej veľkosti, existuje 5 rôznych čiarového kódu výšok vyberať. V akejkoľvek výške, používateľ má 2 možnosti: buď s ľudské čitateľný text alebo bez. Vyberte písmo, ktorý spĺňa všetky vaše požiadavky a vytlačiť čiarového kódu pomocou textových editorov a pracovné hárky. Uzavreté language tool kit obsahuje FontPal softvér a jeho zdrojový kód v jazyku Visual Basic a ANSI C. FontPal softvér sa používa na výpočet checkdigit(s), vybudovať mapovanie reťazec. Zdrojový kód môže byť integrovaný do vlastnej aplikácie ako softvérové licencie je platný. Veríme, že vás naše fontware byť uspokojivé.

Sťahujte tu: Codabar Fonts 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

AutoCenter 4.0.5Novinka

AutoCenter is a software for managing all your vehicles: personal or company'

Orientačný preklad: AutoCenter je softvér pre správu všetkých vašich vozidiel. Osobné alebo firemné vozidlá.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15 MB

Aeromium Barcode Fonts 2.1Novinka

Aeromium is a set of high quality, premium barcode fonts.

Orientačný preklad: Aeromium je súbor vysoko kvalitných, fonty prémia čiarovým kódom.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.84 MB

labelxp 2.9Novinka

Very power software for draw and print labels ready to download immediatly

Orientačný preklad: Program na tvorbu a tlač štítkov. Podpora čiarových kódov a databáz.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.72 MB

PrecisionID Code128 Barcode Fonts 4.0Novinka

Print Code 128 Barcodes in Excel, Crystal, Word, Access, and more...

Orientačný preklad: Tlač čiarových kódov Code 128 v programe Excel, Crystal, Word, Access, a ďalšie ...

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.13 MB

Barcode Label Creator 3.0.1.5Novinka

Barcode inventory software generate printable barcode ribbon sticker asset tags

Orientačný preklad: Čiarový kód inventár softvér pre tlač čiarových kódov generovať pásky značky nálepka aktíva

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.47 MB

PDF417-ActiveX 1.93Novinka

PDF417 Barcode ActiveX. Add Barcode Printing to Access, VB, Web, C++, Excel etc.

Orientačný preklad: PDF417 Barcode ActiveX. Pridať tlač čiarových kódov do Access, VB, Web, C + +, Excel atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.96 MB

Barcode Creator 7.3.0.1Novinka

Professional barcode creator software generates barcode images of various colors

Orientačný preklad: Profesionálny čiarový kód tvorca softvér vygeneruje čiarový kód obrazov rôznych farieb

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.77 MB

Crystal Reports Barcode Font UFL 9.0Novinka

Barcode Font UFL for Crystal Reports by IDAutomation.com

Orientačný preklad: Čiarový kód písma pre Crystal Reports UFL podľa IDAutomation.com

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.29 MB

UPCA UPCE barcode prime image generator 1.1Novinka

UPCA UPCE barcode image generator for Windows

Orientačný preklad: UPCA UPCE čiarového kódu obrázok generátor pre Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.2 MB

Najsťahovanejšie programy