Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Codabar Fonts 3.0

Autor: Morovia Corporation
Stránka: www.morovia.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 2.30 MB
Cena: 89 $
Počet stiahnutí: 1652
Dátum pridania: 2004-10-13
Aktualizácia: 2011-12-15

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Sklad a čiarové kódy

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Codabar Fonts:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Codabar Fonts vo verzií 3.0 od autora Morovia Corporation. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Codabar Fonts je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Codabar Fonts ..

Popis od autora programu - Morovia Corporation v anglickom jazyku:

Morovia Codabar barcode font is a smart simple solution for barcode printing. Morovia Codabar barcode fontware package consists of 10 true type fonts and a language tool kit. At any point size, there are 5 different barcode heights to choose from. At any height, the user has 2 options: either with human readable text or without. Choose the font that meets all your requirements and print out barcode using word processors and spreadsheets. The enclosed language tool kit contains the FontPal software and its source code in both Visual Basic and ANSI C language. The FontPal software is used to calculate checkdigit(s), build mapping string. The source code can be integrated into your own applications as long as your software license is valid. We trust that you will find our fontware to be satisfactory.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Morovia Codabar čiarového kódu písmo je chytrý jednoduché riešenie pre tlač čiarového kódu. Morovia Codabar čiarového kódu fontware balík pozostáva z 10 písma true type a jazyk tool kit. Plynulá pri každej veľkosti, existuje 5 rôznych čiarového kódu výšok vyberať. V akejkoľvek výške, používateľ má 2 možnosti: buď s ľudské čitateľný text alebo bez. Vyberte písmo, ktorý spĺňa všetky vaše požiadavky a vytlačiť čiarového kódu pomocou textových editorov a pracovné hárky. Uzavreté language tool kit obsahuje FontPal softvér a jeho zdrojový kód v jazyku Visual Basic a ANSI C. FontPal softvér sa používa na výpočet checkdigit(s), vybudovať mapovanie reťazec. Zdrojový kód môže byť integrovaný do vlastnej aplikácie ako softvérové licencie je platný. Veríme, že vás naše fontware byť uspokojivé.

Sťahujte tu: Codabar Fonts 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Free Bar Code 3 of 9 4.2Novinka

Print your own bar code 3/9 in Windows on sheet labels or custom packaging

Orientačný preklad: Vytlačiť svoj vlastný čiarový kód 3/9 v systéme Windows na hárok menoviek alebo vlastný obal

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.48 MB

MSI/Plessey Fonts 3.0Novinka

Morovia MSI Barcode Font consists of 10 true type fonts and a language tool kit.

Orientačný preklad: Morovia MSI čiarového kódu písmo pozostáva z 10 písma true type a jazyk tool kit.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.19 MB

Barcode Generator for Microsoft Access 10.10Novinka

Embedded Barcode object for Microsoft Access.

Orientačný preklad: Čiarový kód vložený objekt pre Microsoft Access.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.93 MB

LabelBar(Pro) 5.1Novinka

Barcode and Labels Printing Software

Orientačný preklad: Čiarového kódu a menovky tlač softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.61 MB

Free Barcode Generator 7.3.0.1Novinka

Easy to use free barcode generator software makes linear and 2D barcode sticker

Orientačný preklad: Jednoduché použitie bez čiarový kód generátor softvér umožňuje lineárne a 2D čiarových kódov nálepka

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.77 MB

UPCA UPCE barcode prime image generator 1.1Novinka

UPCA UPCE barcode image generator for Windows

Orientačný preklad: UPCA UPCE čiarového kódu obrázok generátor pre Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.2 MB

2D Barcode 7.3.0.1Novinka

Professional barcode maker designs high resolution 2D bar code labels and tags

Orientačný preklad: Profesionálny čiarového kódu výrobcu vzorov s vysokým rozlíšením 2D čiarových kódov a štítkov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.02 MB

Ration Card Version 1.0 Himachal Pardesh 1.0Novinka

Billing System Ration Card in APL,BPL,AAY

Orientačný preklad: Fakturačný systém Pomer karty v APL, BPL, AAY

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.31 MB

PrecisionID UPC EAN Barcode Fonts 3.0Novinka

UPC and EAN Barcode Font Package with TrueType and PostScript versions.

Orientačný preklad: UPC a EAN čiarových kódov písma balíček s TrueType a PostScript verzie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.54 MB

Najsťahovanejšie programy