Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

CryptoLab 1.02.2

Autor: EJC Cryptography
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.79 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 875
Dátum pridania: 2008-03-17
Aktualizácia: 2011-08-22

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu CryptoLab:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér CryptoLab vo verzií 1.02.2 od autora EJC Cryptography. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu CryptoLab je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér CryptoLab ..

Popis od autora programu - EJC Cryptography v anglickom jazyku:

CryptoLab is a freeware cryptography application for Microsoft Windows, and incorporates text-based encryption / decryption through the use of plug-in cipher modules. Advanced features include SMTP email support, a Key Manager and pseudo-random key generation.

Features list:

Plug-in cipher modules.
Advanced pseudo-random key generation.
Easy-to-use tabbed interface for text files.
Key Manager storage utility.
Full password protection (incorporating SHA-1 hashing algorithm).
Integrated SMTP email support.
PDF, HTML and Word Document export options.
Statistics calculator.

Included encryption modules:

Affine Shift
ARCFOUR
Blowfish Cipher
Caesar Cipher
Data Encryption Standard
Modular Shift Algorithm (by EJC Cryptography)
Rijndael (American Encryption Standard)
Substitution Cipher
Vigenère Cipher

With CryptoLab, you can encrypt your text documents with military standard security - algorithms such as Rijndael are used to encrypt classified documents within the US Government. By using CryptoLab, you too can experience this level of security from your own computer. Best of all, it's FREE!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

CryptoLab je freeware kryptografia aplikácie pre systém Microsoft Windows a obsahuje text-založené šifrovanie / dešifrovanie prostredníctvom uplatňovania plug-in cipher modulov. Rozšírené funkcie zahŕňajú SMTP e-mailovú podporu, Key Manager a pseudonáhodných generovanie kľúčov.

Zoznam funkcií: moduly Plug-in šifry.


Rozšírené pseudonáhodných generovanie kľúčov.


Ľahké-to-use tabbed rozhranie pre textové súbory.


Key Manager skladovania pomôcky.


Ochranu úplnú heslom (obsahujúce hashovací algoritmus SHA-1).


Integrované podporné pošty SMTP.


Možnosti vývozu PDF, HTML a dokumentu programu Word.


Štatistika Kalkulačka.

Zahrnuté šifrovacie moduly: Afinná Shift ARCFOUR Blowfish šifra Caesar Cipher algoritmus kódovania dát štandardné modulárny Shift (Autor EJC kryptografia) Rijndael (americký Encryption Standard) substitučná šifra Vigenérova Cipher S CryptoLab, môžete šifrovať vaše textové dokumenty s vojenskými štandardné zabezpečovacie - algoritmy, napríklad Rijndael sa používajú na šifrovanie tajné dokumenty v rámci vlády USA. Pomocou CryptoLab príliš môžete zažiť túto úroveň zabezpečenia z vášho počítača. Najlepšie zo všetkých, je to zdarma!

Sťahujte tu: CryptoLab 1.02.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

DRMsoft Excel to EXE Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert excel to exe, prevent from editing, copying and printing.

Orientačný preklad: Šifrovať a konvertovať programu excel exe, zabrániť strih, kopírovanie a tlač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.63 MB

Multilevel Digital Signature system 4.0_FreeVersionNovinka

Digital signature solution for enterprise, sign any computer file by persons

Orientačný preklad: Digitálny podpis riešením pre podnikanie, podpísať každý počítačový súbor osobami

Licencia: Freeware | Veľkosť: 17.86 MB

ViPNet DISCguise 2.8.12Novinka

ViPNet DISCguise encryption footprint utility to encrypt files and folders.

Orientačný preklad: VIPNET DISCguise šifrovanie stopy utilita na šifrovanie súborov a priečinkov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.72 MB

DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert pptx to exe with password protected self-running

Orientačný preklad: Šifrovať a previesť pptx do exe s heslom spúšťaná bez obsluhy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

VMPC Security 3Novinka

Encrypts files/folders/emails, wipes files, generates secure passwords

Orientačný preklad: Zašifruje súbory, priečinky/e-maily, obrúsky súbory, vytvára bezpečných hesiel

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.36 MB

visCrypt 3.1.1Novinka

Encrypt your personal documents with your favorite picture!

Orientačný preklad: Zašifrovanie vašich osobných dokumentov s vašimi obľúbenými obrázkami!

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.32 MB

Neo Cryptor 1.1Novinka

Easy to use utility, used to protect and secure all your important files.

Orientačný preklad: Jednoduché použitie nástroja, ktorý sa používa na ochranu a zabezpečiť všetky vaše dôležité súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.32 MB

PhoneCrypt 1.4Novinka

PhoneCrypt to conduct safe, secure and encrypted cellular phone communications

Orientačný preklad: PhoneCrypt vykonávať bezpečné, zabezpečené a šifrované mobilný telefón komunikácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.0013 MB

BTCrack 1.1Novinka

Bluetooth PIN and LINK-KEY Cracker

Orientačný preklad: Bluetooth PIN a kľúča prepojenia krakovania

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.54 MB

Najsťahovanejšie programy