Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

CryptoLab 1.02.2

Autor: EJC Cryptography
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.79 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1030
Dátum pridania: 2008-03-17
Aktualizácia: 2011-08-22

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu CryptoLab:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér CryptoLab vo verzií 1.02.2 od autora EJC Cryptography. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu CryptoLab je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér CryptoLab ..

Popis od autora programu - EJC Cryptography v anglickom jazyku:

CryptoLab is a freeware cryptography application for Microsoft Windows, and incorporates text-based encryption / decryption through the use of plug-in cipher modules. Advanced features include SMTP email support, a Key Manager and pseudo-random key generation.

Features list:

Plug-in cipher modules.
Advanced pseudo-random key generation.
Easy-to-use tabbed interface for text files.
Key Manager storage utility.
Full password protection (incorporating SHA-1 hashing algorithm).
Integrated SMTP email support.
PDF, HTML and Word Document export options.
Statistics calculator.

Included encryption modules:

Affine Shift
ARCFOUR
Blowfish Cipher
Caesar Cipher
Data Encryption Standard
Modular Shift Algorithm (by EJC Cryptography)
Rijndael (American Encryption Standard)
Substitution Cipher
Vigenère Cipher

With CryptoLab, you can encrypt your text documents with military standard security - algorithms such as Rijndael are used to encrypt classified documents within the US Government. By using CryptoLab, you too can experience this level of security from your own computer. Best of all, it's FREE!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

CryptoLab je freeware kryptografia aplikácie pre systém Microsoft Windows a obsahuje text-založené šifrovanie / dešifrovanie prostredníctvom uplatňovania plug-in cipher modulov. Rozšírené funkcie zahŕňajú SMTP e-mailovú podporu, Key Manager a pseudonáhodných generovanie kľúčov.

Zoznam funkcií: moduly Plug-in šifry.


Rozšírené pseudonáhodných generovanie kľúčov.


Ľahké-to-use tabbed rozhranie pre textové súbory.


Key Manager skladovania pomôcky.


Ochranu úplnú heslom (obsahujúce hashovací algoritmus SHA-1).


Integrované podporné pošty SMTP.


Možnosti vývozu PDF, HTML a dokumentu programu Word.


Štatistika Kalkulačka.

Zahrnuté šifrovacie moduly: Afinná Shift ARCFOUR Blowfish šifra Caesar Cipher algoritmus kódovania dát štandardné modulárny Shift (Autor EJC kryptografia) Rijndael (americký Encryption Standard) substitučná šifra Vigenérova Cipher S CryptoLab, môžete šifrovať vaše textové dokumenty s vojenskými štandardné zabezpečovacie - algoritmy, napríklad Rijndael sa používajú na šifrovanie tajné dokumenty v rámci vlády USA. Pomocou CryptoLab príliš môžete zažiť túto úroveň zabezpečenia z vášho počítača. Najlepšie zo všetkých, je to zdarma!

Sťahujte tu: CryptoLab 1.02.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Computer Security 1.5Novinka

Keep your computer's content protected! Hide or shred files, lock applications.

Orientačný preklad: Udržujte svoj počítač obsahu chráneného! Skryť alebo skartovať súbory, zámok aplikácií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.21 MB

AxCrypt 1.7.2126.0Novinka

Easy to use strong file encryption, integrated with Windows Explorer.

Orientačný preklad: Ľahko použiteľné silné šifrovanie, integrovaný s Windows Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Encrypt Easy 3.5Novinka

A highly secure file encryption program featuring shredder and wipeout utilities

Orientačný preklad: Vysoko bezpečné šifrovanie súborov, program s drvenie a Wipeout utility

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.22 MB

Max PC Safe 5.7Novinka

Max PC Safe is easy to use encryption software to protect the private data

Orientačný preklad: Max PC Safe je ľahko použiteľný šifrovací softvér pre ochranu osobných údajov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.79 MB

DriveCrypt 5.1.0Novinka

1344 Bit, Military strong, transparent real time Hard Disk encryption

Orientačný preklad: Bit 1344, Vojenské silný, priehľadný v reálnom čase pevný disk šifrovanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.32 MB

TreePad SAFE 7.6.1Novinka

High-security encryption Organizer+Editor, versatile+intuitive+powerful

Orientačný preklad: High-bezpečnostné šifrovanie médií + Editor, univerzálny + + silný intuitívne

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.85 MB

OurSecret 2.0.1.0804Novinka

Share Secrets With That Special Someone! Make your secrets invisible!

Orientačný preklad: Podiel tajomstvo sa zvláštne, že niekto! Urob si svoj tajomstvo neviditeľný!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.08 MB

CAD DWG Drawing Encrypter 8.0Novinka

Encrypt and protect AutoCAD DWG,DXF, HPGL, SVG files.

Orientačný preklad: Zašifrovať a chrániť AutoCAD DWG, DXF, HPGL, SVG súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.01 MB

dbQwikMySSH 1.1.0.0Novinka

Connect to MySQL using SSH, encrypt data, bypass port 3306 blocking

Orientačný preklad: Pripojiť k MySQL pomocou SSH, šifrovanie údajov, obísť prístavu 3306 blokovanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.53 MB

Najsťahovanejšie programy