Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

CryptoLab 1.02.2

Autor: EJC Cryptography
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.79 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1003
Dátum pridania: 2008-03-17
Aktualizácia: 2011-08-22

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu CryptoLab:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér CryptoLab vo verzií 1.02.2 od autora EJC Cryptography. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu CryptoLab je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér CryptoLab ..

Popis od autora programu - EJC Cryptography v anglickom jazyku:

CryptoLab is a freeware cryptography application for Microsoft Windows, and incorporates text-based encryption / decryption through the use of plug-in cipher modules. Advanced features include SMTP email support, a Key Manager and pseudo-random key generation.

Features list:

Plug-in cipher modules.
Advanced pseudo-random key generation.
Easy-to-use tabbed interface for text files.
Key Manager storage utility.
Full password protection (incorporating SHA-1 hashing algorithm).
Integrated SMTP email support.
PDF, HTML and Word Document export options.
Statistics calculator.

Included encryption modules:

Affine Shift
ARCFOUR
Blowfish Cipher
Caesar Cipher
Data Encryption Standard
Modular Shift Algorithm (by EJC Cryptography)
Rijndael (American Encryption Standard)
Substitution Cipher
Vigenère Cipher

With CryptoLab, you can encrypt your text documents with military standard security - algorithms such as Rijndael are used to encrypt classified documents within the US Government. By using CryptoLab, you too can experience this level of security from your own computer. Best of all, it's FREE!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

CryptoLab je freeware kryptografia aplikácie pre systém Microsoft Windows a obsahuje text-založené šifrovanie / dešifrovanie prostredníctvom uplatňovania plug-in cipher modulov. Rozšírené funkcie zahŕňajú SMTP e-mailovú podporu, Key Manager a pseudonáhodných generovanie kľúčov.

Zoznam funkcií: moduly Plug-in šifry.


Rozšírené pseudonáhodných generovanie kľúčov.


Ľahké-to-use tabbed rozhranie pre textové súbory.


Key Manager skladovania pomôcky.


Ochranu úplnú heslom (obsahujúce hashovací algoritmus SHA-1).


Integrované podporné pošty SMTP.


Možnosti vývozu PDF, HTML a dokumentu programu Word.


Štatistika Kalkulačka.

Zahrnuté šifrovacie moduly: Afinná Shift ARCFOUR Blowfish šifra Caesar Cipher algoritmus kódovania dát štandardné modulárny Shift (Autor EJC kryptografia) Rijndael (americký Encryption Standard) substitučná šifra Vigenérova Cipher S CryptoLab, môžete šifrovať vaše textové dokumenty s vojenskými štandardné zabezpečovacie - algoritmy, napríklad Rijndael sa používajú na šifrovanie tajné dokumenty v rámci vlády USA. Pomocou CryptoLab príliš môžete zažiť túto úroveň zabezpečenia z vášho počítača. Najlepšie zo všetkých, je to zdarma!

Sťahujte tu: CryptoLab 1.02.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

SecuKEEPER 2.93Novinka

SecuKEEPER lock or encrypt files, folders and disk with all-in-one encryption.

Orientačný preklad: Sú vaše súbory a priečinky v bezpečí? SecuKEEPER je softvér, ktorý šifruje súbory na disku.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.36 MB

DRMsoft PPT to EXE Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert ppt to exe with password protected self-running

Orientačný preklad: Šifrovať a konvertovať ppt exe s heslom spúšťaná bez obsluhy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

ShareCrypt 2.1Novinka

Strong encryption algorithms such as AES 256 bit and Blowfish 448 Bit.

Orientačný preklad: Silné šifrovacie algoritmy, napríklad AES 256 a Blowfish 448 bitových.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.6 MB

dbQwikMySSH 1.1.0.0Novinka

Connect to MySQL using SSH, encrypt data, bypass port 3306 blocking

Orientačný preklad: Pripojiť k MySQL pomocou SSH, šifrovanie údajov, obísť prístavu 3306 blokovanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.53 MB

RightClickEncrypt 2.0.1Novinka

Strong Encryption Software for your PC

Orientačný preklad: Silné šifrovací softvér pre váš počítač

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.47 MB

DRMsoft Excel to EXE Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert excel to exe, prevent from editing, copying and printing.

Orientačný preklad: Šifrovať a konvertovať programu excel exe, zabrániť strih, kopírovanie a tlač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.63 MB

Secure Disk 2.22Novinka

Powerful encryption software with pre-boot authentication

Orientačný preklad: Výkonný šifrovací softvér s Pre-Boot Authentication

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.95 MB

FlashCrypt 1.0Novinka

Encrypt and password protect folders on your PC with a couple of clicks

Orientačný preklad: Nástroj, ktorý dokáže šifrovať a chrániť heslom zložky v počítači.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.16 MB

Abacre File Encryptor 1.0Novinka

Reliably protect your files and folders from prying eyes!

Orientačný preklad: Spoľahlivo chrániť vaše súbory a priečinky pred zvedavými očami!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.92 MB

Najsťahovanejšie programy