Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

DailyPIM 4.06

Autor: NewEasy Technology
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1595
Dátum pridania: 2007-1-22
Aktualizácia: 2011-10-18

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu DailyPIM:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DailyPIM vo verzií 4.06 od autora NewEasy Technology. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DailyPIM je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DailyPIM ..

Popis od autora programu - NewEasy Technology v anglickom jazyku:

DailyPIM is a wonderful software for personal information management(PIM), which brings a lot of convenience to your work and life when you deals with Diary,Document,Plan,Contacts,Notes,Email. a. Powered by Microsoft Word-like rich-text tools, DailyPIM is quite helpful in keeping notes, recipes, famous quotations, tables, pictures, Web-links,and even entire pages from the Internet. b. With access to the import and export to Word and WordPad (RTF),HTML,TXT. DailyPIM has functions such as search and replacement,paragraph formatting,compact storage of graphical images,and working with tables. c. DailyPIM has unique and comprehensive plan alarm settings,multitude of predefined contacts fields, and the function of checking Email,making CHM file and changing interface skins. d. DailyPIM provides the security for your data. It also provides the backup/restore solutions within the software. Welcome to the world of DailyPIM!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

DailyPIM je krásny softvér pre osobné údaje management(PIM), ktorá prináša veľa pohodlie na vašu prácu a život, keď ste zaoberá diár, dokument, plánu, kontakty, poznámky, Email. a. powered Microsoft Word-rovnako ako text vo formáte RTF nástroje, DailyPIM je docela užitočné udržať poznámky, recepty, slávny cenové ponuky, tabuľky, obrázky, webové prepojenia a dokonca celej stránky z internetu. b. s prístupom na dovoz a vývoz do programu Word a WordPad (RTF), HTML, TXT. DailyPIM má funkcie, ako napríklad hľadanie a nahradenie, odsek formátovanie, Kompaktné uskladnenie grafických obrázkov, a pracovať s tabuľkami. c. DailyPIM má nastavenia budíka jedinečné a komplexného plánu, veľkého množstva preddefinovaných kontakty polia a funkcia Kontrola e-mailu, čím CHM súbor a mení rozhranie kože. d. DailyPIM poskytuje zabezpečenie pre vaše údaje. Poskytuje tiež zálohovanie a obnovovanie riešenia v rámci softvéru. Vitajte vo svete DailyPIM!

Sťahujte tu: DailyPIM 4.06

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Cotton Calendar 1.81Novinka

Create, display, and print calendars and schedules. Free schedules available.

Orientačný preklad: Vytvorenie, zobrazenie a tlač kalendárov a plány. Bezplatne k dispozícii plány.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.65 MB

Vertabase Timer 2.0Novinka

Track time on projects and track time on clients. Works on Windows and MAC.

Orientačný preklad: Sledovať čas na projekty a sledovať čas na klientov. Funguje na Windows a MAC.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.78 MB

Time & Chaos 7.0.4.5Novinka

award-winning contact manager and time management crm software updated version

Orientačný preklad: zadanie-víťazný contact manager a časového riadenia crm aktualizované verzie softvéru

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.09 MB

Snippets Text Database 1.61Novinka

Finally, a fast and easy way to store all your notes. Many features.

Orientačný preklad: Konečne rýchly a jednoduchý spôsob, ako ukladať všetky svoje poznámky. Mnoho funkcií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.46 MB

E-Send 1.0.2Novinka

System for budget management

Orientačný preklad: Systém pre riadenie rozpočtu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.75 MB

PortaWhiz Info Manager 1.0Novinka

Organize and securely store your important, personal and sensitive information.

Orientačný preklad: Organizovať a bezpečne uložiť vaše dôležité, osobné a citlivé informácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.75 MB

Actual Reminder 3.0.9 + WeatherNovinka

Talking calendar for any reminders, weather forecast and many other functions.

Orientačný preklad: Hovoriť kalendár pre všetkých pripomenutí, predpoveď počasia a mnoho ďalších funkcií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.16 MB

OxySync 1.1.0Novinka

Handy solution to keep mobile phone and PC synchronized with one click

Orientačný preklad: Handy riešenie, aby mobilný telefón a PC synchronizovať s jedným kliknutím

Licencia: Commercial | Veľkosť: 15.49 MB

AddressBook for Windows 7.02Novinka

Addresses can be printed as labels (all formats), lists or directly on Couvert.

Orientačný preklad: Adresy je možné tlačiť ako menovky (všetky formáty), zoznamy alebo priamo na Couvert.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.44 MB

Najsťahovanejšie programy