Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DailyPIM 4.06

Autor: NewEasy Technology
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1570
Dátum pridania: 2007-1-22
Aktualizácia: 2011-10-18

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu DailyPIM:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DailyPIM vo verzií 4.06 od autora NewEasy Technology. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DailyPIM je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DailyPIM ..

Popis od autora programu - NewEasy Technology v anglickom jazyku:

DailyPIM is a wonderful software for personal information management(PIM), which brings a lot of convenience to your work and life when you deals with Diary,Document,Plan,Contacts,Notes,Email. a. Powered by Microsoft Word-like rich-text tools, DailyPIM is quite helpful in keeping notes, recipes, famous quotations, tables, pictures, Web-links,and even entire pages from the Internet. b. With access to the import and export to Word and WordPad (RTF),HTML,TXT. DailyPIM has functions such as search and replacement,paragraph formatting,compact storage of graphical images,and working with tables. c. DailyPIM has unique and comprehensive plan alarm settings,multitude of predefined contacts fields, and the function of checking Email,making CHM file and changing interface skins. d. DailyPIM provides the security for your data. It also provides the backup/restore solutions within the software. Welcome to the world of DailyPIM!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

DailyPIM je krásny softvér pre osobné údaje management(PIM), ktorá prináša veľa pohodlie na vašu prácu a život, keď ste zaoberá diár, dokument, plánu, kontakty, poznámky, Email. a. powered Microsoft Word-rovnako ako text vo formáte RTF nástroje, DailyPIM je docela užitočné udržať poznámky, recepty, slávny cenové ponuky, tabuľky, obrázky, webové prepojenia a dokonca celej stránky z internetu. b. s prístupom na dovoz a vývoz do programu Word a WordPad (RTF), HTML, TXT. DailyPIM má funkcie, ako napríklad hľadanie a nahradenie, odsek formátovanie, Kompaktné uskladnenie grafických obrázkov, a pracovať s tabuľkami. c. DailyPIM má nastavenia budíka jedinečné a komplexného plánu, veľkého množstva preddefinovaných kontakty polia a funkcia Kontrola e-mailu, čím CHM súbor a mení rozhranie kože. d. DailyPIM poskytuje zabezpečenie pre vaše údaje. Poskytuje tiež zálohovanie a obnovovanie riešenia v rámci softvéru. Vitajte vo svete DailyPIM!

Sťahujte tu: DailyPIM 4.06

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

OrgScheduler Pro 5.7Novinka

A complete calendar/scheduling system for your events.

Orientačný preklad: Kompletné kalendár / plánovanie systém pre Vaše akcie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.74 MB

Reminder Commander 3.05Novinka

A smart reminder manager that reminds you about important events in advance.

Orientačný preklad: Inteligentné pripomenutie manažér, ktorý vám pripomenie, o dôležitých udalostiach v predstihu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.62 MB

VueMinder Calendar Pro 8.3.1Novinka

A calendar to organize your schedule and provide reminders of events and tasks.

Orientačný preklad: Kalendár organizovať svoj rozvrh a poskytnúť pripomenutí udalostí a úloh.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.53 MB

AddressBook for Windows 7.02Novinka

Addresses can be printed as labels (all formats), lists or directly on Couvert.

Orientačný preklad: Adresy je možné tlačiť ako menovky (všetky formáty), zoznamy alebo priamo na Couvert.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.44 MB

iChronos organizer 1.0.1Novinka

iChronos organizer is the first 2D graphical personal information manager (PIM).

Orientačný preklad: iChronos organizátor je prvá 2D grafický správcu osobných informácií (PIM).

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.83 MB

OrgCalendar (WEB) 2.0Novinka

A fully-functional scheduling WEB-application.

Orientačný preklad: Plne funkčné plánovacích webovej aplikácii.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.96 MB

Data Fields Manager for Outlook 2.0Novinka

Add, Modify, Rename and Clear Outlook standard and user defined fields.

Orientačný preklad: Pridať, Upraviť, Premenovať a Clear Outlook štandardných a užívateľsky definovaných polí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.17 MB

Personal Address File 1.23Novinka

A utility which can be used for keeping personal address information.

Orientačný preklad: Nástroj, ktorý môže byť použitý pre vedenie osobné informácie o adrese.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.35 MB

Aeris Calendar 2.1Novinka

Desktop Calendar, Weather, Reminders, Events, Notes, Todos

Orientačný preklad: Pozadia kalendára, počasie, pripomenutí udalostí, poznámky, Todos

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.66 MB

Najsťahovanejšie programy