Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Email Search Crawler 2.75

Autor: Godsw,Inc.
Stránka: www.godsw.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.82 MB
Cena: 59.95 $
Počet stiahnutí: 793
Dátum pridania: 2010-02-26
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Email Search Crawler:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Email Search Crawler vo verzií 2.75 od autora Godsw,Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Email Search Crawler je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Email Search Crawler ..

Popis od autora programu - Godsw,Inc. v anglickom jazyku:

Email Search Crawler Automatically search web sites for emails. Simply provide a starting web site or starting keywords and let Email Search Crawler do the rest. Email Search Crawler will
crawl the web site and collect all email addresses it finds.Specify the web sites you want to visit to allow Email Search Crawler to stay on top of your goal or block web sites you don't want it to visit. Merge email addresses from multiple source files, removing duplicates. Export email addresses gathered using the most suitable delimiter.You can start a search from any user specific Web address URL too. It does not depend upon any additional software the way that many email extractors depend on Internet Explorer.It can crawl Web pages and move from one page to another according to the links within it.All Email addresses are kept in a database and can be extracted to a text file.Low memory use means you can let the spider run while minimized and not interfere with your other applications.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

E-mail Hľadať Pásová Automatické vyhľadávanie webových stránok pre e-maily. Stačí poskytnúť predvolené webové stránky, alebo začína kľúčové slová a nechať e-mail Hľadať Pásová postará o zvyšok. E-mail Hľadať Pásová bude prechádzať webové stránky a zhromažďovať všetky e-mailovej adresy je finds.Specify webovej stránky, ktorú chcete navštíviť, aby e-mailom vyhľadávania Pásová zostať na vrchole svoje ciele alebo blokovanie webových stránok si neželáte, aby ju navštíviť. Zlúčenie e-mailových adries z viacerých zdrojových súborov, odstránenie duplicít. Export e-mailovej adresy získané pomocou najvhodnejšie delimiter.You môže začať hľadať každý užívateľ konkrétnu webovú adresu URL tiež. To nezávisí na žiadne ďalšie softvér tak, že veľa e-mailových extraktorov nezávisí na internete Explorer.It môžete prechádzať webové stránky a presúvať z jednej stránky na druhú v závislosti na odkazy v e-mailovej adresy it.All sú uložené v databáze a môžu byť získané do pamäte text file.Low využívanie znamená, že môžete nechať bežať pavúk, zatiaľ čo najmenší a nie je v rozpore s inými aplikáciami.

Sťahujte tu: Email Search Crawler 2.75

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CSCatchAll 2.00Novinka

CSCatchAll adds catch-all mailboxes to MS Exchange Server 2000 and 2003

Orientačný preklad: CSCatchAll pridáva catch-all poštovej schránky na MS Exchange Server 2000 a 2003

Licencia: Commercial | Veľkosť: 2.63 MB

Winmail Opener 1.4Novinka

Freeware TNEF-encoded files (winmail.dat) decoder and viewer

Orientačný preklad: Zobrazovač a súbory v kódovaní freeware TNEF (winmail.dat) dekodér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.31 MB

Email Investigator Lite 1.0.0Novinka

A qiuck, easy to use, e-mail investigator. Great for the average user.

Orientačný preklad: Qiuck, ľahko ovládateľný, e-mail výskumník. Veľká pre priemerného používateľa.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.12 MB

JPEE Email Utility (Mac OS X) 5.3.2Novinka

A custom e-mail merge, email extractor, email verifier utility

Orientačný preklad: Vlastné e-mailová korešpondencia, e-mail extraktor, e-mail overovací utility

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.65 MB

Advanced Windows Mail Recovery 3.0Novinka

Recover lost emails in windows mail / windows live mail

Orientačný preklad: Obnovenie stratených emailov v programe windows mail / windows live mail

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.92 MB

Advanced Exchange Recovery 3.0Novinka

Advanced Exchange Recovery is the best Exchange OST file recovery tool.

Orientačný preklad: Advanced Exchange Recovery je najlepší Exchange súbor ost nástroj pre obnovu.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.43 MB

GetMail 4.0Novinka

Forward Hotmail, MSN, Windows Live Mail and POP3 email to any account

Orientačný preklad: Forward Hotmail, MSN, Windows Live Mail a POP3 email na nijaký účet

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.60 MB

NetMailBot 5.0.2Novinka

DOS Command Line Email client for sending and receiving email

Orientačný preklad: DOS príkazového riadku E-mailový klient pre posielanie a prijímanie e-mailu

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.02 MB

Windows Mail Attachment Extractor Vista 1.10Novinka

Taking a bunch of attachments out of Windows Mail and save them on your disk.

Orientačný preklad: Užívanie veľa príloh z Windows Mail a uložiť ich na vašom disku.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.0 MB

Najsťahovanejšie programy