Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Email Search Crawler 2.75

Autor: Godsw,Inc.
Stránka: www.godsw.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.82 MB
Cena: 59.95 $
Počet stiahnutí: 823
Dátum pridania: 2010-02-26
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Email Search Crawler:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Email Search Crawler vo verzií 2.75 od autora Godsw,Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Email Search Crawler je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Email Search Crawler ..

Popis od autora programu - Godsw,Inc. v anglickom jazyku:

Email Search Crawler Automatically search web sites for emails. Simply provide a starting web site or starting keywords and let Email Search Crawler do the rest. Email Search Crawler will
crawl the web site and collect all email addresses it finds.Specify the web sites you want to visit to allow Email Search Crawler to stay on top of your goal or block web sites you don't want it to visit. Merge email addresses from multiple source files, removing duplicates. Export email addresses gathered using the most suitable delimiter.You can start a search from any user specific Web address URL too. It does not depend upon any additional software the way that many email extractors depend on Internet Explorer.It can crawl Web pages and move from one page to another according to the links within it.All Email addresses are kept in a database and can be extracted to a text file.Low memory use means you can let the spider run while minimized and not interfere with your other applications.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

E-mail Hľadať Pásová Automatické vyhľadávanie webových stránok pre e-maily. Stačí poskytnúť predvolené webové stránky, alebo začína kľúčové slová a nechať e-mail Hľadať Pásová postará o zvyšok. E-mail Hľadať Pásová bude prechádzať webové stránky a zhromažďovať všetky e-mailovej adresy je finds.Specify webovej stránky, ktorú chcete navštíviť, aby e-mailom vyhľadávania Pásová zostať na vrchole svoje ciele alebo blokovanie webových stránok si neželáte, aby ju navštíviť. Zlúčenie e-mailových adries z viacerých zdrojových súborov, odstránenie duplicít. Export e-mailovej adresy získané pomocou najvhodnejšie delimiter.You môže začať hľadať každý užívateľ konkrétnu webovú adresu URL tiež. To nezávisí na žiadne ďalšie softvér tak, že veľa e-mailových extraktorov nezávisí na internete Explorer.It môžete prechádzať webové stránky a presúvať z jednej stránky na druhú v závislosti na odkazy v e-mailovej adresy it.All sú uložené v databáze a môžu byť získané do pamäte text file.Low využívanie znamená, že môžete nechať bežať pavúk, zatiaľ čo najmenší a nie je v rozpore s inými aplikáciami.

Sťahujte tu: Email Search Crawler 2.75

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

AutoFile for Microsoft Outlook 5.4.3Novinka

A free Outlook add-in to get your overloaded inbox under control

Orientačný preklad: Voľný program Outlook doplnok získať doručená přetížený pod kontrolou

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.68 MB

Male Enhancement 1.0Novinka

This is a Editor for Male Enhancement. Use this for E-mail.

Orientačný preklad: Jedná sa o editor pre Muž Vylepšenie. Použiť pre E-mail.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

OESort 1.0Novinka

Sorts Outlook Express Contacts pane names in Lastname, Firstname format & more.

Orientačný preklad: Druhy Outlook Express Kontakty tabule mená Priezvisko, Meno formát a ďalšie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.07 MB

ChoiceMail One 2010.1Novinka

ChoiceMail One is the most effective spam blocker available today

Orientačný preklad: ChoiceMail Jedným z nich je najúčinnejší filter nevyžiadanej pošty, sú dnes k dispozícii

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.84 MB

Outlook Attachment Enabler 1.0.0.2Novinka

Control what attachments Outlook has deemed to be unsafe.

Orientačný preklad: Kontrolu čo príloh Outlook má považovať za nebezpečné.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.55 MB

Taglinator 4.0Novinka

Easy to use random tagline generator with QuickPad (tm) Mode, over 2100 tags.

Orientačný preklad: Jednoduché použitie náhodný generátor s podtitulom QuickPad (tm) režim, viac než 2100 značiek.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.77 MB

JPEE Email Utility 5.3.2Novinka

A custom e-mail merge, email extractor, email verifier utility

Orientačný preklad: Vlastné e-mailová korešpondencia, e-mail extraktor, e-mail overovací utility

Licencia: Freeware | Veľkosť: 18.50 MB

Crawler Email Notifier 4.5Novinka

Get our Free, easy to use and set up Email Notifier!

Orientačný preklad: Získajte našu voľný jednoduché použitie a nastaviť Email oznamovateľ!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.54 MB

Fastemailer 2011Novinka

Emailing software

Orientačný preklad: E-mailom softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.13 MB

Najsťahovanejšie programy