Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Email Search Crawler 2.75

Autor: Godsw,Inc.
Stránka: www.godsw.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.82 MB
Cena: 59.95 $
Počet stiahnutí: 845
Dátum pridania: 2010-02-26
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Email Search Crawler:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Email Search Crawler vo verzií 2.75 od autora Godsw,Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Email Search Crawler je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Email Search Crawler ..

Popis od autora programu - Godsw,Inc. v anglickom jazyku:

Email Search Crawler Automatically search web sites for emails. Simply provide a starting web site or starting keywords and let Email Search Crawler do the rest. Email Search Crawler will
crawl the web site and collect all email addresses it finds.Specify the web sites you want to visit to allow Email Search Crawler to stay on top of your goal or block web sites you don't want it to visit. Merge email addresses from multiple source files, removing duplicates. Export email addresses gathered using the most suitable delimiter.You can start a search from any user specific Web address URL too. It does not depend upon any additional software the way that many email extractors depend on Internet Explorer.It can crawl Web pages and move from one page to another according to the links within it.All Email addresses are kept in a database and can be extracted to a text file.Low memory use means you can let the spider run while minimized and not interfere with your other applications.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

E-mail Hľadať Pásová Automatické vyhľadávanie webových stránok pre e-maily. Stačí poskytnúť predvolené webové stránky, alebo začína kľúčové slová a nechať e-mail Hľadať Pásová postará o zvyšok. E-mail Hľadať Pásová bude prechádzať webové stránky a zhromažďovať všetky e-mailovej adresy je finds.Specify webovej stránky, ktorú chcete navštíviť, aby e-mailom vyhľadávania Pásová zostať na vrchole svoje ciele alebo blokovanie webových stránok si neželáte, aby ju navštíviť. Zlúčenie e-mailových adries z viacerých zdrojových súborov, odstránenie duplicít. Export e-mailovej adresy získané pomocou najvhodnejšie delimiter.You môže začať hľadať každý užívateľ konkrétnu webovú adresu URL tiež. To nezávisí na žiadne ďalšie softvér tak, že veľa e-mailových extraktorov nezávisí na internete Explorer.It môžete prechádzať webové stránky a presúvať z jednej stránky na druhú v závislosti na odkazy v e-mailovej adresy it.All sú uložené v databáze a môžu byť získané do pamäte text file.Low využívanie znamená, že môžete nechať bežať pavúk, zatiaľ čo najmenší a nie je v rozpore s inými aplikáciami.

Sťahujte tu: Email Search Crawler 2.75

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

EmailParser2Database 1.3Novinka

Automatically extracts defined fields from received emails

Orientačný preklad: Automaticky výpisy definovaná plocha z prijatej e-maily

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.82 MB

Email Marketing Pro 2010 2.2Novinka

You can't afford to lose repeat customers. Use Email Marketing to stay in touch.

Orientačný preklad: Nemôžete si dovoliť stratiť zákazníkov opakovať. Používať e-mail marketing, aby zostali v kontakte.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.94 MB

Cobra Check Mail 1.23Novinka

Handy utility to view and delete email directly from your mail server

Orientačný preklad: Praktický nástroj pre prehliadanie a odstraňovanie e-mailov priamo z vášho poštového servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.12 MB

AutoFile for Microsoft Outlook 5.4.3Novinka

A free Outlook add-in to get your overloaded inbox under control

Orientačný preklad: Voľný program Outlook doplnok získať doručená přetížený pod kontrolou

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.68 MB

OESort 1.0Novinka

Sorts Outlook Express Contacts pane names in Lastname, Firstname format & more.

Orientačný preklad: Druhy Outlook Express Kontakty tabule mená Priezvisko, Meno formát a ďalšie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.07 MB

LBE Calendar Deduplicator for MS Outlook 3.1.1Novinka

Automatically delete duplicate Calendar items from MS Outlook

Orientačný preklad: Automatické odstránenie duplicitných položiek kalendára z MS Outlook

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.29 MB

Mailbag Assistant 4.01Novinka

A feature-rich, friendly and powerful helper for people buried in email.

Orientačný preklad: Rys-bohatý, priateľský a výkonný pomocník pre ľudí pochované v e-maile.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.7 MB

ScanDBX for Outlook Express 2.20.061221Novinka

Repair Outlook Express. Get your email back. Microsoft Certified Application

Orientačný preklad: Opravy Outlook Express. Získajte späť svoj e-mail. Microsoft Certified Application

Licencia: Commercial | Veľkosť: 8.11 MB

Thyroxine 1.0Novinka

This is an Optin Software. Increase your opt ins by 200%.

Orientačný preklad: To je Optin softvér. Zvýšiť vaše ins rozhodnúť o 200%.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Najsťahovanejšie programy