Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Email Search Crawler 2.75

Autor: Godsw,Inc.
Stránka: www.godsw.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.82 MB
Cena: 59.95 $
Počet stiahnutí: 808
Dátum pridania: 2010-02-26
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Email Search Crawler:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Email Search Crawler vo verzií 2.75 od autora Godsw,Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Email Search Crawler je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Email Search Crawler ..

Popis od autora programu - Godsw,Inc. v anglickom jazyku:

Email Search Crawler Automatically search web sites for emails. Simply provide a starting web site or starting keywords and let Email Search Crawler do the rest. Email Search Crawler will
crawl the web site and collect all email addresses it finds.Specify the web sites you want to visit to allow Email Search Crawler to stay on top of your goal or block web sites you don't want it to visit. Merge email addresses from multiple source files, removing duplicates. Export email addresses gathered using the most suitable delimiter.You can start a search from any user specific Web address URL too. It does not depend upon any additional software the way that many email extractors depend on Internet Explorer.It can crawl Web pages and move from one page to another according to the links within it.All Email addresses are kept in a database and can be extracted to a text file.Low memory use means you can let the spider run while minimized and not interfere with your other applications.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

E-mail Hľadať Pásová Automatické vyhľadávanie webových stránok pre e-maily. Stačí poskytnúť predvolené webové stránky, alebo začína kľúčové slová a nechať e-mail Hľadať Pásová postará o zvyšok. E-mail Hľadať Pásová bude prechádzať webové stránky a zhromažďovať všetky e-mailovej adresy je finds.Specify webovej stránky, ktorú chcete navštíviť, aby e-mailom vyhľadávania Pásová zostať na vrchole svoje ciele alebo blokovanie webových stránok si neželáte, aby ju navštíviť. Zlúčenie e-mailových adries z viacerých zdrojových súborov, odstránenie duplicít. Export e-mailovej adresy získané pomocou najvhodnejšie delimiter.You môže začať hľadať každý užívateľ konkrétnu webovú adresu URL tiež. To nezávisí na žiadne ďalšie softvér tak, že veľa e-mailových extraktorov nezávisí na internete Explorer.It môžete prechádzať webové stránky a presúvať z jednej stránky na druhú v závislosti na odkazy v e-mailovej adresy it.All sú uložené v databáze a môžu byť získané do pamäte text file.Low využívanie znamená, že môžete nechať bežať pavúk, zatiaľ čo najmenší a nie je v rozpore s inými aplikáciami.

Sťahujte tu: Email Search Crawler 2.75

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

SMS Reception Center 1.95Novinka

Sort, process, forward, filter incoming SMS messages automatically

Orientačný preklad: Triediť, spracovávať, vpred, filtrovať prichádzajúce SMS správy automaticky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5 MB

DiskInternals Mail Recovery 2.4Novinka

Recover and repair Outlook, Vista Mail, Thunderbird and TheBat email databases

Orientačný preklad: Obnoviť a opraviť Outlook, Windows Vista Mail, Thunderbird a e-mailovej databázy TheBat

Licencia: Demo | Veľkosť: 6.19 MB

Outlook Express SPAM 100 v2.3.12Novinka

Outlook Express SPAM filter with artificial intelligence and knowledgebase

Orientačný preklad: Outlook Express SPAM filter s umelou inteligenciou a znalostnej databáze

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.57 MB

Fastemailer 2011Novinka

Emailing software

Orientačný preklad: E-mailom softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.13 MB

Text Formatter Plus 1.2.3Novinka

Formats your emails, ezines and newsletters

Orientačný preklad: Formáty vaše e-maily, eZines a bulletiny

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.59 MB

Email Investigator Lite 1.0.0Novinka

A qiuck, easy to use, e-mail investigator. Great for the average user.

Orientačný preklad: Qiuck, ľahko ovládateľný, e-mail výskumník. Veľká pre priemerného používateľa.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.12 MB

AutoFile for Microsoft Outlook 5.4.3Novinka

A free Outlook add-in to get your overloaded inbox under control

Orientačný preklad: Voľný program Outlook doplnok získať doručená přetížený pod kontrolou

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.68 MB

Laplink PDAsync 4Novinka

Synchronize e-mail, contacts, calendar, and tasks between your PDA and PC.

Orientačný preklad: Synchronizovať e-maily, kontakty, kalendár a úlohy medzi PDA a PC.

Licencia: Demo | Veľkosť: 24.50 MB

Click and Keep 1.4.4.90Novinka

The ultimate E-mail backup software! Protect your e-mail before it's too late!

Orientačný preklad: Konečný E-mail zálohovací softvér! Chráňte svoj e-mail, než bude príliš neskoro!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.29 MB

Najsťahovanejšie programy