Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Free Ftp and download manger 3.0.0.4

Autor: softdepo
Stránka: softdepo.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.14 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1469
Dátum pridania: 2008-03-13
Aktualizácia: 2011-06-24

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000

Krátky popis k programu Free Ftp and download manger:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Free Ftp and download manger vo verzií 3.0.0.4 od autora softdepo. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Free Ftp and download manger je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Free Ftp and download manger ..

Popis od autora programu - softdepo v anglickom jazyku:

Ftp and download manger Transfer files with ease using this intuitive and powerful FTP client. Ftp and download manger is a multithreaded FTPhelper for Windows that's easy for beginners to use and has enough features to be useful to power users as well. Using its intuitive drag-and-drop Explorer-like interface, Ftp and download manger lets you update a Web site with a single click and resume interrupted downloads or uploads.

Ftp and download manger features included Crash recovery--no more lost transfers due to power outages or system crashes, support for new firewall/proxy and host types, SOCKS 4.0 and 5.0 support, remote file viewing and editing, corrections to FTP servers for year 2000 compliance, Input Command, which allows you to directly input any command an FTP server supports, complete recursive directory upload/download/overwrite or delete. a progress rate display, default transfer mode option in session parameters, prompts for file overwrites and preserving file date and time, a favorites list similar to that of Internet Explorer, resume broken downloads or uploads, background transfers, time-outs, the ability to delete to the Recycle Bin, port numbers and passive file transfers.

Ftp and download manger also includes transfer panes, Smart Reconnect, and advanced file-filtering parameters. Ftp and download helper Connection Manager comes preloaded with lots of popular FTP sites and adding your own FTP sites is easy.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

FTP a stiahnuť jasliach preniesť súbory ľahko pomocou tejto intuitívne a mocný FTP klient. FTP a stiahnuť jasliach je Multivláknových FTPhelper pre Windows je jednoduché pre začiatočníkov používať a má dostatok funkcie užitočné na power users. Pomocou jeho intuitívne rozhranie v štýle Explorer techniky "presunúť a pustiť" ("drag-and-drop, Ftp a stiahnuť jasliach umožňuje aktualizáciu webovej stránky pomocou jediného kliknutia a pokračovať v prerušenom za týždeň alebo obrázky.

FTP a stiahnuť jasliach funkcie zahrnuté obnovenia pri zlyhaní--viac stratil prevody kvôli výpadky napájania alebo systém havaruje, podporu pre nové firewall/proxy a hostiteľských druhov, PONOŽKY 4.0 a 5.0 podporu, vzdialený súbor prezeranie a upravovanie, opravy na FTP servery pre rok 2000 súladu, vstupné príkaz, ktorý umožňuje priamo zadať príkaz FTP server podporuje, dokončiť rekurzívny adresár upload/download/prepísať alebo odstrániť. pokrok sadzba displej, predvolené možnosť režim prenosu relácie parametrov, prepíše výziev pre súbor a zachovanie súboru dátum a čas, zoznamu obľúbených položiek programu podobný že programu Internet Explorer, životopis členia za týždeň alebo obrázky, pozadia prevody, časové limity, schopnosť odstrániť Kôš, portu čísla a pasívne prenos súborov.

FTP a stiahnuť jasliach tiež zahŕňa prevod tabule, Smart znova a pokročilé filtrovanie súborov parametre. FTP a download helper Connection Manager prichádza předpjatý s množstvom populárnych lokalít FTP a pridanie vlastné lokality FTP je jednoduché.

Sťahujte tu: Free Ftp and download manger 3.0.0.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

EngInSite DataFreeway 1.0.5.154Novinka

DataFreeway - free SSH (SSH1,SSH2,SFTP), WebDAV, FTP, FTPS Client for Windows

Orientačný preklad: DataFreeway - voľný SSH (SSH1, SSH2, SFTP), WebDAV, FTP, FTPS klient pre Windows

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.58 MB

Beyond FTP Client 3.0.0Novinka

An easy to use explorer-like FTP program with state of the art drag and drop.

Orientačný preklad: Jednoduché použitie prieskumníkovi-ako FTP program s najmodernejšou drag and drop.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.61 MB

CoffeeCup Free FTP 4.3Novinka

This drag-and-drop FTP client is the easiest way to maintain your Website.

Orientačný preklad: Tento drag-and-drop FTP klient je najľahší spôsob, ako udržať svoje webové stránky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.52 MB

FireBallFtp 2.0.0.1Novinka

Ftp Client to Easily Transfer Files Quickly and Reliably

Orientačný preklad: FTP klient pre jednoduchý prenos súborov rýchlo a spoľahlivo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.91 MB

Uploader! 3.5Novinka

Easy FTP upload tool, about as simple as it gets.

Orientačný preklad: Jednoduché FTP nástroj na odovzdávanie, asi tak jednoduché, ako to dostane.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

The Master Key System Audio Podcast 5.3.4.2Novinka

The Master Key System - Charles F Haanel is a personal self development course

Orientačný preklad: Master Key System - Charles F Haanel je osobný rozvoj vlastný kurz

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.56 MB

Simple FTP Client 1.0.22Novinka

Simple FTP Client is a free ftp client.

Orientačný preklad: Jednoduché FTP klient je zadarmo ftp klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.1 MB

Catfood FTP Wizard 3.02.0005Novinka

Catfood FTP Wizard - easy to use, powerful transfer of files and folders.

Orientačný preklad: Catfood FTP Wizard - ľahko ovládateľný, výkonný prenos súborov a priečinkov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.92 MB

Coding FTP 2008Novinka

Using script to automate FTP operation

Orientačný preklad: Pomocou skriptu pre automatizáciu FTP prevádzku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.24 MB

Najsťahovanejšie programy