Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Free Ftp and download manger 3.0.0.4

Autor: softdepo
Stránka: softdepo.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.14 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1367
Dátum pridania: 2008-03-13
Aktualizácia: 2011-06-24

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000

Krátky popis k programu Free Ftp and download manger:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Free Ftp and download manger vo verzií 3.0.0.4 od autora softdepo. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Free Ftp and download manger je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Free Ftp and download manger ..

Popis od autora programu - softdepo v anglickom jazyku:

Ftp and download manger Transfer files with ease using this intuitive and powerful FTP client. Ftp and download manger is a multithreaded FTPhelper for Windows that's easy for beginners to use and has enough features to be useful to power users as well. Using its intuitive drag-and-drop Explorer-like interface, Ftp and download manger lets you update a Web site with a single click and resume interrupted downloads or uploads.

Ftp and download manger features included Crash recovery--no more lost transfers due to power outages or system crashes, support for new firewall/proxy and host types, SOCKS 4.0 and 5.0 support, remote file viewing and editing, corrections to FTP servers for year 2000 compliance, Input Command, which allows you to directly input any command an FTP server supports, complete recursive directory upload/download/overwrite or delete. a progress rate display, default transfer mode option in session parameters, prompts for file overwrites and preserving file date and time, a favorites list similar to that of Internet Explorer, resume broken downloads or uploads, background transfers, time-outs, the ability to delete to the Recycle Bin, port numbers and passive file transfers.

Ftp and download manger also includes transfer panes, Smart Reconnect, and advanced file-filtering parameters. Ftp and download helper Connection Manager comes preloaded with lots of popular FTP sites and adding your own FTP sites is easy.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

FTP a stiahnuť jasliach preniesť súbory ľahko pomocou tejto intuitívne a mocný FTP klient. FTP a stiahnuť jasliach je Multivláknových FTPhelper pre Windows je jednoduché pre začiatočníkov používať a má dostatok funkcie užitočné na power users. Pomocou jeho intuitívne rozhranie v štýle Explorer techniky "presunúť a pustiť" ("drag-and-drop, Ftp a stiahnuť jasliach umožňuje aktualizáciu webovej stránky pomocou jediného kliknutia a pokračovať v prerušenom za týždeň alebo obrázky.

FTP a stiahnuť jasliach funkcie zahrnuté obnovenia pri zlyhaní--viac stratil prevody kvôli výpadky napájania alebo systém havaruje, podporu pre nové firewall/proxy a hostiteľských druhov, PONOŽKY 4.0 a 5.0 podporu, vzdialený súbor prezeranie a upravovanie, opravy na FTP servery pre rok 2000 súladu, vstupné príkaz, ktorý umožňuje priamo zadať príkaz FTP server podporuje, dokončiť rekurzívny adresár upload/download/prepísať alebo odstrániť. pokrok sadzba displej, predvolené možnosť režim prenosu relácie parametrov, prepíše výziev pre súbor a zachovanie súboru dátum a čas, zoznamu obľúbených položiek programu podobný že programu Internet Explorer, životopis členia za týždeň alebo obrázky, pozadia prevody, časové limity, schopnosť odstrániť Kôš, portu čísla a pasívne prenos súborov.

FTP a stiahnuť jasliach tiež zahŕňa prevod tabule, Smart znova a pokročilé filtrovanie súborov parametre. FTP a download helper Connection Manager prichádza předpjatý s množstvom populárnych lokalít FTP a pridanie vlastné lokality FTP je jednoduché.

Sťahujte tu: Free Ftp and download manger 3.0.0.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Thin FTP Applet 1.00Novinka

Thin FTP client that runs in your web browser.

Orientačný preklad: Tenké FTP klient, ktorý sa spúšťa vo webovom prehľadávači.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.14 MB

FireFTP 1.0Novinka

FireFTP is a powerful and easy to use FTP client with a napster type interface.

Orientačný preklad: FireFTP je výkonný a ľahko použiteľný FTP klient s Napsteru rozhrania typu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.73 MB

FTPCaptain 1.01Novinka

Make your FTP work effortless. Handy FTP Client with a huge set of features.

Orientačný preklad: Urob si svoj FTP prácu bez námahy. Handy FTP klient s obrovskou sadou funkcií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.5 MB

ExtraFTP 6.71Novinka

ExtraFTP - a fast and reliable FTP software

Orientačný preklad: ExtraFTP - rýchly a spoľahlivý FTP softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.78 MB

FTP Now 2.6.93Novinka

Try this easy-to-use FTP Client for transferring files over the Internet!

Orientačný preklad: FTP klient, na prenos súborov po sieťach a internete.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

FireBallFtp 2.0.0.1Novinka

Ftp Client to Easily Transfer Files Quickly and Reliably

Orientačný preklad: FTP klient pre jednoduchý prenos súborov rýchlo a spoľahlivo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.91 MB

Advanced FTP & Download 2.2.0.6Novinka

Transfer files easily using this intuitive and powerful FTP client.

Orientačný preklad: Prenášať súbory jednoducho pomocou tohto intuitívne a výkonný FTP klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.96 MB

FtpSync 4.3.3.2Novinka

FtpSync is a very effective synchronization, publishing and automation tool.

Orientačný preklad: FtpSync je veľmi účinný nástroj synchronizácie, publikovanie a automatizácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.56 MB

AceFTP 3 Freeware 3.80.3Novinka

The easiest Free software available for transferring files over the Internet.

Orientačný preklad: Najjednoduchší zdarma softvér pre prenos súborov cez Internet.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.09 MB

Najsťahovanejšie programy