Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

HandyFTP 1.0.25

Autor: Asygo
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.49 MB
Cena: 15.00 $
Počet stiahnutí: 780
Dátum pridania: 2007-04-04
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu HandyFTP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér HandyFTP vo verzií 1.0.25 od autora Asygo. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu HandyFTP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér HandyFTP ..

Popis od autora programu - Asygo v anglickom jazyku:

The reason why this program was created is author's desire to save his time on routine tasks. Once upon a time it happens that author needed to frequently upload web pages and other files like images to his FTP server. So, each time he put away his work, opens up some ftp client and, after some clicking and typing, going through dialog boxes and watching progress indicators, he does upload. Why do I need all that, he thought. And then he thought at the moment what does he basically need to start upload? First, he needs something to upload. Second, he needs to know server name and his login to that server. That's all - and that is how HandyFTP tool was born. FTP upload tool for lazy people. Something to upload, server name and login - the only things that are required for HandyFTP to work. Setup server name and login once. Now just point to something you want to upload right in your explorer window, right-click and choose destination. Program just silently does the task without bothering you again. Quite handy. Supports secure authentication (OTP-MD5).

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Dôvodom, prečo bol vytvorený tento program je autorovho túžba zachrániť jeho čas na rutinné úlohy. Kedysi dávno sa stáva, že autor potreboval často nahrať webové stránky a ďalšie súbory, ako obrázky na jeho FTP server. Takže zakaždým, keď odložil svoju prácu, otvára nejaký ftp klient, a po niekoľkých kliknutí a písanie, ktoré idú cez dialógové okná a sledoval ukazovatele pokroku, on robí upload. Prečo potrebujem všetko, pomyslel si. A potom si v túto chvíľu to, čo robí on v podstate musieť začať nahrávať? Po prvé, on potrebuje niečo nahrať. Po druhé, potrebuje poznať meno servera a jeho prihlásenie k tomuto serveru. To je všetko - a to je to, ako sa narodil HandyFTP nástroj. FTP upload nástroj pre lenivých ľudí. Niečo nahrať, meno servera a prihlásenie - jediné veci, ktoré sú potrebné pre HandyFTP do práce. Nastavenie názvu servera a prihlasovacie raz. Teraz už len stačí bod na niečo, čo chcete nahrať priamo vo vašom Prieskumník, pravým tlačidlom myši a vyberte-cieľ. Program len ticho robí úlohu bez toho aby ste boli obťažovaní znova. Docela šikovná. Podporuje bezpečnú autentifikáciu (OTP-MD5).

Sťahujte tu: HandyFTP 1.0.25

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CoffeeCup Direct FTP 6.7Novinka

This drag-and-drop FTP program is the easiest way to maintain your Website.

Orientačný preklad: Tento drag-and-drop FTP program je najľahší spôsob, ako udržať svoje webové stránky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.01 MB

FTP Synchronizer 4.0.73Novinka

High performance FTP synchronization product

Orientačný preklad: Vysoký výkon FTP synchronizácia produktu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.03 MB

Sherrod FTP Client 1.1Novinka

Free FTP Client for home and business with multiple connections, scheduled jobs

Orientačný preklad: Voľný FTP klient pre domáce podnikania s viacerými pripojeniami, naplánované úlohy

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.29 MB

CoffeeCup Free FTP 4.3Novinka

This drag-and-drop FTP client is the easiest way to maintain your Website.

Orientačný preklad: Tento drag-and-drop FTP klient je najľahší spôsob, ako udržať svoje webové stránky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.52 MB

Unzip FTP ZipDeploy 2.1.1Novinka

FTP Zip and Unzip on server.FTP replication. 2 to 10 times faster than FTP

Orientačný preklad: FTP Zip a rozbaľte na replikáciu server.FTP. 2 - 10 krát rýchlejšie ako FTP

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.99 MB

File Downloader 1.12Novinka

Downloads files from a HTTP or a FTP server

Orientačný preklad: Stiahnutie súborov z HTTP alebo FTP server

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.1821 MB

File Uploader 1.12Novinka

Uploads files to a HTTP and FTP servers

Orientačný preklad: Odovzdá súbory do HTTP a FTP servery

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.1793 MB

EmFTP Professional 2.02.2Novinka

EmFTP is an easy-to-use, high-quality FTP/SFTP client software.

Orientačný preklad: EmFTP je ľahký-k-použitie, high-kvalitné FTP / SFTP klient softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.66 MB

Site Publisher 2.6.125Novinka

Intelligent FTP client for synchronization local/remote files with ease

Orientačný preklad: Inteligentné FTP klient pre synchronizáciu lokálne / vzdialené súbory s ľahkosťou

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.68 MB

Najsťahovanejšie programy