Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

HandyFTP 1.0.25

Autor: Asygo
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.49 MB
Cena: 15.00 $
Počet stiahnutí: 802
Dátum pridania: 2007-04-04
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu HandyFTP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér HandyFTP vo verzií 1.0.25 od autora Asygo. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu HandyFTP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér HandyFTP ..

Popis od autora programu - Asygo v anglickom jazyku:

The reason why this program was created is author's desire to save his time on routine tasks. Once upon a time it happens that author needed to frequently upload web pages and other files like images to his FTP server. So, each time he put away his work, opens up some ftp client and, after some clicking and typing, going through dialog boxes and watching progress indicators, he does upload. Why do I need all that, he thought. And then he thought at the moment what does he basically need to start upload? First, he needs something to upload. Second, he needs to know server name and his login to that server. That's all - and that is how HandyFTP tool was born. FTP upload tool for lazy people. Something to upload, server name and login - the only things that are required for HandyFTP to work. Setup server name and login once. Now just point to something you want to upload right in your explorer window, right-click and choose destination. Program just silently does the task without bothering you again. Quite handy. Supports secure authentication (OTP-MD5).

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Dôvodom, prečo bol vytvorený tento program je autorovho túžba zachrániť jeho čas na rutinné úlohy. Kedysi dávno sa stáva, že autor potreboval často nahrať webové stránky a ďalšie súbory, ako obrázky na jeho FTP server. Takže zakaždým, keď odložil svoju prácu, otvára nejaký ftp klient, a po niekoľkých kliknutí a písanie, ktoré idú cez dialógové okná a sledoval ukazovatele pokroku, on robí upload. Prečo potrebujem všetko, pomyslel si. A potom si v túto chvíľu to, čo robí on v podstate musieť začať nahrávať? Po prvé, on potrebuje niečo nahrať. Po druhé, potrebuje poznať meno servera a jeho prihlásenie k tomuto serveru. To je všetko - a to je to, ako sa narodil HandyFTP nástroj. FTP upload nástroj pre lenivých ľudí. Niečo nahrať, meno servera a prihlásenie - jediné veci, ktoré sú potrebné pre HandyFTP do práce. Nastavenie názvu servera a prihlasovacie raz. Teraz už len stačí bod na niečo, čo chcete nahrať priamo vo vašom Prieskumník, pravým tlačidlom myši a vyberte-cieľ. Program len ticho robí úlohu bez toho aby ste boli obťažovaní znova. Docela šikovná. Podporuje bezpečnú autentifikáciu (OTP-MD5).

Sťahujte tu: HandyFTP 1.0.25

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

WISE-FTP 7.0.0Novinka

Powerful and easy-to-use FTP client with an intuitive user interface.

Orientačný preklad: Výkonný a ľahko-to-použitie FTP klient s intuitívnym užívateľským rozhraním.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.49 MB

ALFTP 5.2Novinka

User-friendly FTP client and server can browse FTP servers like Windows Explorer

Orientačný preklad: Užívateľsky príjemný FTP klient a server môžu prechádzať FTP servery, ako je Windows Explorer

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.06 MB

EmFTP Professional 2.02.2Novinka

EmFTP is an easy-to-use, high-quality FTP/SFTP client software.

Orientačný preklad: EmFTP je ľahký-k-použitie, high-kvalitné FTP / SFTP klient softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.66 MB

FTP Explorer 8.7.17.1Novinka

FTP Explorer for Windows

Orientačný preklad: FTP Explorer pre systém Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.26 MB

ProSoft FTP Scheduler Standard Edition 1.2.17Novinka

Automated file transfer for Windows with log file and date/time wildcards

Orientačný preklad: Prenos automatizovaných súborov pre Windows s log súboru a dátum a čas zástupné znaky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.47 MB

ScriptFTP 3.2Novinka

The professional tool to automate FTP and secure FTP transfers

Orientačný preklad: Profesionálny nástroj na automatizáciu FTP a secure FTP transfery

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.79 MB

Site Publisher 2.6.125Novinka

Intelligent FTP client for synchronization local/remote files with ease

Orientačný preklad: Inteligentné FTP klient pre synchronizáciu lokálne / vzdialené súbory s ľahkosťou

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.68 MB

CoffeeCup Free FTP 4.3Novinka

This drag-and-drop FTP client is the easiest way to maintain your Website.

Orientačný preklad: Tento drag-and-drop FTP klient je najľahší spôsob, ako udržať svoje webové stránky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.52 MB

UpRight 1.2.1Novinka

Upload your web site to a FTP server or Amazon S3 with a single click.

Orientačný preklad: Nahrajte vaše webové stránky na server FTP alebo Amazon S3 pomocou jediného kliknutia.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.59 MB

Najsťahovanejšie programy