Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

HandyFTP 1.0.25

Autor: Asygo
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.49 MB
Cena: 15.00 $
Počet stiahnutí: 815
Dátum pridania: 2007-04-04
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu HandyFTP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér HandyFTP vo verzií 1.0.25 od autora Asygo. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu HandyFTP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér HandyFTP ..

Popis od autora programu - Asygo v anglickom jazyku:

The reason why this program was created is author's desire to save his time on routine tasks. Once upon a time it happens that author needed to frequently upload web pages and other files like images to his FTP server. So, each time he put away his work, opens up some ftp client and, after some clicking and typing, going through dialog boxes and watching progress indicators, he does upload. Why do I need all that, he thought. And then he thought at the moment what does he basically need to start upload? First, he needs something to upload. Second, he needs to know server name and his login to that server. That's all - and that is how HandyFTP tool was born. FTP upload tool for lazy people. Something to upload, server name and login - the only things that are required for HandyFTP to work. Setup server name and login once. Now just point to something you want to upload right in your explorer window, right-click and choose destination. Program just silently does the task without bothering you again. Quite handy. Supports secure authentication (OTP-MD5).

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Dôvodom, prečo bol vytvorený tento program je autorovho túžba zachrániť jeho čas na rutinné úlohy. Kedysi dávno sa stáva, že autor potreboval často nahrať webové stránky a ďalšie súbory, ako obrázky na jeho FTP server. Takže zakaždým, keď odložil svoju prácu, otvára nejaký ftp klient, a po niekoľkých kliknutí a písanie, ktoré idú cez dialógové okná a sledoval ukazovatele pokroku, on robí upload. Prečo potrebujem všetko, pomyslel si. A potom si v túto chvíľu to, čo robí on v podstate musieť začať nahrávať? Po prvé, on potrebuje niečo nahrať. Po druhé, potrebuje poznať meno servera a jeho prihlásenie k tomuto serveru. To je všetko - a to je to, ako sa narodil HandyFTP nástroj. FTP upload nástroj pre lenivých ľudí. Niečo nahrať, meno servera a prihlásenie - jediné veci, ktoré sú potrebné pre HandyFTP do práce. Nastavenie názvu servera a prihlasovacie raz. Teraz už len stačí bod na niečo, čo chcete nahrať priamo vo vašom Prieskumník, pravým tlačidlom myši a vyberte-cieľ. Program len ticho robí úlohu bez toho aby ste boli obťažovaní znova. Docela šikovná. Podporuje bezpečnú autentifikáciu (OTP-MD5).

Sťahujte tu: HandyFTP 1.0.25

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

The Master Key System Audio Podcast 5.3.4.2Novinka

The Master Key System - Charles F Haanel is a personal self development course

Orientačný preklad: Master Key System - Charles F Haanel je osobný rozvoj vlastný kurz

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.56 MB

Porta+ FTP Client 4.1Novinka

A Powerful FTP Client for Windows, Pocket PC and Windows Mobile.

Orientačný preklad: Výkonný FTP klient pre Windows, Pocket PC a Windows Mobile.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.53 MB

ExtraFTP 6.71Novinka

ExtraFTP - a fast and reliable FTP software

Orientačný preklad: ExtraFTP - rýchly a spoľahlivý FTP softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.78 MB

ScriptFTP 3.2Novinka

The professional tool to automate FTP and secure FTP transfers

Orientačný preklad: Profesionálny nástroj na automatizáciu FTP a secure FTP transfery

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.79 MB

Catfood FTP Wizard 3.02.0005Novinka

Catfood FTP Wizard - easy to use, powerful transfer of files and folders.

Orientačný preklad: Catfood FTP Wizard - ľahko ovládateľný, výkonný prenos súborov a priečinkov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.92 MB

FTPBrushing 1.7Novinka

Make a mirrored copy of your directory to FTP host

Orientačný preklad: Vytvoriť zrkadlenú kópiu adresára na hostiteľa FTP

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.60 MB

EmFTP Professional 2.02.2Novinka

EmFTP is an easy-to-use, high-quality FTP/SFTP client software.

Orientačný preklad: EmFTP je ľahký-k-použitie, high-kvalitné FTP / SFTP klient softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.66 MB

AbleFTP 9.05Novinka

AbleFtp - FTP client designed to automate and run 1000+ FTP tasks a day.

Orientačný preklad: AbleFtp - navrhnuté na automatizáciu a spustiť 1000 + FTP FTP klient úlohy denne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 38.62 MB

FTP Synchronization Software 7.0Novinka

Synchronize a local folder with a FTP server so that the server is up to date.

Orientačný preklad: Synchronizovať lokálny priečinok s FTP server tak, že server je až do dnešného dňa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.74 MB

Najsťahovanejšie programy