Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

CarbonFTP 1.4

Autor: NeoWise Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.54 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1352
Dátum pridania: 2008-11-06
Aktualizácia: 2011-05-20

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

Win98, WinME, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu CarbonFTP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér CarbonFTP vo verzií 1.4 od autora NeoWise Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu CarbonFTP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér CarbonFTP ..

Popis od autora programu - NeoWise Software v anglickom jazyku:

CarbonFTP is a free utility for anyone, who uses FTP servers. It performs fast and accurate synchronization of files in local PC folders and FTP server folder. The synchronization of files through FTP server is common in companies with remote working places, and it is known that the synchronization of data is quite an exhausting process, especially if it is performed manually. CarbonFTP is an extremely simple in use program, which makes this process very easy and fast. What’s more, it can save any newly created task for the next launch.

The synchronization of files using CarbonFTP is very simple: all the user has to do is to start the program and follow the instructions of the wizard. The full process takes just 5 steps. Firstly, the user has to choose if he wants to create a new project or open an existing one. Secondly, the user should fill in the connection parameters of the FTP server and other authentication data like username and password. Thirdly, the remote and local folders and synchronization mode should be specified. It is also possible to include subfolders or create an exact copy. Besides, the program lets the user set up file masks if some files should be included or excluded from the synchronization process. After that, the wizard offers to check the project settings and verify synchronization parameters. The user only has to click the “Go” button and the task is completed. Finally, the program asks if the user wants to save the task or not.

One of the main benefits of CarbonFTP is its total simplicity and ease of use. The program features a simplistic interface designed as a step-by-step wizard, which makes the process of synchronization fast and easy. The wizard guides the user through the synchronization with the help of simple and clear instructions, so it takes just a minute and a few clicks to synchronize files. CarbonFTP supports Windows 98/Me/NT/2000/2003/XP/Vista.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

CarbonFTP je bezplatný nástroj pre každého, kto používa FTP servery. Vykonáva rýchle a presné synchronizáciu súborov v lokálnom počítači zložky a FTP server zložku. Synchronizáciu súborov cez FTP server je bežné v spoločnostiach s diaľkovým pracovných miest, a je známe, že synchronizáciu dát je pomerne vyčerpávajúci proces, najmä ak je vykonaná ručne. CarbonFTP je veľmi jednoduchý v používaní programu, čo robí tento proces veľmi jednoduché a rýchle. A čo viac, to môže ušetriť každý novo vytvorenú úlohu pre budúci spustení. Synchronizáciu súborov pomocou CarbonFTP je veľmi jednoduché: stačí, keď užívateľ musí urobiť, je spustiť program a postupujte podľa pokynov sprievodcu. Celý proces trvá len 5 krokov. Po prvé, musí používateľ vybrať, či chce vytvoriť nový projekt alebo otvoriť už existujúci. Po druhé, používateľ by mal vyplniť parametre pripojenia na FTP server a ďalšie autentizačné údaje ako užívateľské meno a heslo. Po tretie by diaľkové a miestne zložky a režim synchronizácie byť špecifikovaná. Je tiež možné zahrnúť podpriečinky alebo vytvoriť presnú kópiu. Okrem toho program umožňuje užívateľovi nastaviť súboru masky, ak niektoré súbory by mali byť zahrnuté alebo vylúčené z procesu synchronizácie. Po tom, sprievodca ponúka skontrolovať nastavenia projektu a overenie parametrov synchronizácie. Užívateľ má len kliknúť na tlačidlo \"Go\" a úloha je splnená. Napokon, program sa spýta, či chce používateľ uložiť úlohu, alebo nie. Jedným z hlavných prínosov CarbonFTP je jej celková jednoduchosť a jednoduchosť použitia. Program ponúka zjednodušený interface navrhnutý ako krok-za-krokom sprievodcu, ktorý je proces synchronizácie rýchle a jednoduché. Sprievodca užívateľa vykoná synchronizáciu s pomocou jednoduchej a jasné inštrukcie, tak to trvá len minútu a niekoľkými kliknutiami na synchronizáciu súborov. CarbonFTP podporuje Windows 98/Me/NT/2000/2003/XP/Vista.

Sťahujte tu: CarbonFTP 1.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Staff-FTP 2.93Novinka

FTP-Client with unique features (ftp, fxp, tls, ssl, full glftpd support...)

Orientačný preklad: Klient FTP s unikátne funkcie (ftp, fxp, tls, ssl, plný glftpd podporu...)

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.59 MB

AbleFTP 9.05Novinka

AbleFtp - FTP client designed to automate and run 1000+ FTP tasks a day.

Orientačný preklad: AbleFtp - navrhnuté na automatizáciu a spustiť 1000 + FTP FTP klient úlohy denne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 38.62 MB

DropUpLoad 1.82Novinka

Strong Upload spooler for FTP management. No installation required

Orientačný preklad: Silné nahrať zaraďovača riadenia FTP. Žiadne zariadenie vyžaduje

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.27 MB

zaSFTP 1.6.0Novinka

graphical SFTP client for mobile device

Orientačný preklad: grafické SFTP klient pre mobilné zariadenia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.29 MB

CoffeeCup Direct FTP 6.7Novinka

This drag-and-drop FTP program is the easiest way to maintain your Website.

Orientačný preklad: Tento drag-and-drop FTP program je najľahší spôsob, ako udržať svoje webové stránky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.01 MB

FTP Explorer 8.7.17.1Novinka

FTP Explorer for Windows

Orientačný preklad: FTP Explorer pre systém Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.26 MB

FTPDummy! 4.80Novinka

Easy FTP Client to Transfer Files and Upload Download with Ease

Orientačný preklad: Ľahko FTP klienta na prenos súborov a Upload na stiahnutie s ľahkosťou

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.80 MB

SmartFTPPlayer 2.24Novinka

Watch films, listen to music, unpack archives directly on FTP!

Orientačný preklad: Sledovať filmy, počúvať hudbu, rozbaliť archív priamo na FTP!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.19 MB

Trellian FTP 3Novinka

Trellian FTP is a file transfer client

Orientačný preklad: Trellian FTP je prenos súborov klienta

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.65 MB

Najsťahovanejšie programy