Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

UpRight 1.2.1

Autor: Otaku Software
Licencia: Commercial
Veľkosť: 1.59 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 867
Dátum pridania: 2008-06-06
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu UpRight:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér UpRight vo verzií 1.2.1 od autora Otaku Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu UpRight je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér UpRight ..

Popis od autora programu - Otaku Software v anglickom jazyku:

Upload Your Web Site With a Single ClickUpRight drastically simplifies uploading files to your web site via FTP, giving you the ability to right-click on files and directories and then select the FTP server you want to upload them to. With UpRight you can upload your entire web site to an FTP server with a single click.Effortlessly Transfer Files via FTPWhether you're using Windows built-in FTP support or a stand alone files, uploading multiple files to an FTP server can be a time consuming and error prone process. With UpRight you can store the connection details of an FTP server, then quickly and correctly transfer files and directories to that server with a single click.Quickly and Conveniently Publish Files on Amazon S3Amazon S3 gives you access to the same highly scalable, reliable, fast, inexpensive data storage infrastructure that Amazon uses to run its own global network of web sites. However, Amazon only provides access to S3 via a web services interface, putting it out of the reach of many of the bloggers and web site publishers who could benefit immensely from this service. UpRight lets you publish files and directories on Amazon S3 simply by right-clicking on them.Easily Organize Your FilesIf you have more than a few Gigabytes of data on your hard drive you'll know how hard it can be to keep you files organized. Keeping all your music, movies, pictures, documents, and downloads in the right place is time consuming and repetitive work. UpRight makes organizing your files easy by giving you the ability to move or copy files that match a wildcard or regular expression with a single click.Features and BenefitsUpRight significantly simplifies file transfer, allowing you to:* Upload to files and directories to FTP servers, Amazon S3, and local and network directories.

* Select which files and directories to transfer using wildcards and regular expressions.

* Move or copy files and directories during transfer.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Nahrať vaše webové stránky s jedným kliknutím Upright drasticky zjednodušuje nahrávanie súborov na vašich webových stránkach cez FTP, ktorá vám schopnosť právo-kliknite na súbory a adresáre a potom vyberte FTP server, ktorý chcete nahrať, aby. S Upright môžete nahrať kompletný web stránky na FTP server pomocou jediného kliknutia. Námahy prenosu súborov cez FTP Či už používate Windows vstavaný podporu FTP alebo samostatné súbory, nahrávanie viacerých súborov na FTP server môže byť časovo náročné a náchylné k chybám procesu. S Upright môžete ukladať údaje o spojenie na server FTP, potom rýchlo a správne prenášať súbory a adresáre k tomuto serveru pomocou jediného kliknutia. Rýchlo a pohodlne publikovať súbory na Amazon S3 Amazon S3 umožňuje prístup k rovnakým vysoko škálovateľné, spoľahlivé, rýchle a lacné dátové infraštruktúry pre ukladanie dát, ktoré Amazon používa na spustenie vlastnej globálnej siete webových stránok. Avšak, Amazon poskytuje iba prístup k S3 cez rozhranie webových služieb, čím sa mimo dosahu mnohých bloggerov a vydavateľov internetových stránkach, ktoré by mohli mať prospech z nesmierne tejto služby. Upright umožňuje publikovať súbory a adresáre na Amazon S3 jednoducho kliknutím pravým-kliknutím na ne. Ľahko organizovať súbory Ak máte viac ako niekoľko gigabajtov dát na pevnom disku, budete vedieť, ako ťažké to môže byť pre vás súbory organizované. Udržať všetky vaše hudba, filmy, obrázky, dokumenty a súbory na stiahnutie na správnom mieste, je časovo náročné a monotónna práca. Upright uľahčuje usporiadanie svojich súborov ľahko tým, že vám možnosť presunúť alebo skopírovať súbory, ktoré zodpovedajú zástupný alebo regulárny výraz pomocou jediného kliknutia. Vlastnosti a výhody Upright významne zjednodušuje prenos súborov, čo vám umožní: * Upload súborov a adresárov na FTP servery, Amazon S3, a miestne a sieťové adresáre. * Vyberte, ktoré súbory a adresáre pre prenos pomocou zástupných znakov a regulárnych výrazov. * Presun alebo kopírovanie súborov a adresárov počas prenosu.

Sťahujte tu: UpRight 1.2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

AceFTP 3 Pro 3.80.3Novinka

AceFTP 3 Pro is about total control, security, efficiency, and simplicity.

Orientačný preklad: AceFTP 3 Pre je o úplnú kontrolu, bezpečnosť, efektívnosť a jednoduchosť.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.21 MB

HandyFTP 1.0.25Novinka

FTP upload tool which saves your time - just point to the file and click

Orientačný preklad: FTP upload nástroj, ktorý šetrí váš čas - len prejdite na súbor a kliknite na tlačidlo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.49 MB

Free Ftp and download manger 3.0.0.4Novinka

Ftp and download manger to Easily Transfer Files Quickly and Reliably

Orientačný preklad: FTP a stiahnuť jasliach s ľahko prenášať súbory rýchlo a spoľahlivo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.14 MB

FTP Now 2.6.93Novinka

Try this easy-to-use FTP Client for transferring files over the Internet!

Orientačný preklad: FTP klient, na prenos súborov po sieťach a internete.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

IceFTP 1.0Novinka

IceFTP is a powerful and easy to use FTP client with a napster type interface.

Orientačný preklad: IceFTP je výkonný a ľahko použiteľný FTP klient s Napsteru rozhrania typu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.73 MB

WorldWide FTP 2.432Novinka

Free ftp software used to ftp files to and from a server.

Orientačný preklad: Softvér zadarmo ftp ftp súborov na a zo servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3 MB

EmFTP Professional 2.02.2Novinka

EmFTP is an easy-to-use, high-quality FTP/SFTP client software.

Orientačný preklad: EmFTP je ľahký-k-použitie, high-kvalitné FTP / SFTP klient softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.66 MB

CoffeeCup Direct FTP 6.7Novinka

This drag-and-drop FTP program is the easiest way to maintain your Website.

Orientačný preklad: Tento drag-and-drop FTP program je najľahší spôsob, ako udržať svoje webové stránky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.01 MB

File Uploader 1.12Novinka

Uploads files to a HTTP and FTP servers

Orientačný preklad: Odovzdá súbory do HTTP a FTP servery

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.1793 MB

Najsťahovanejšie programy