Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

FastTrack FTP 3.01

Autor: FastTrackSoft
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.71 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 904
Dátum pridania: 2010-04-16
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu FastTrack FTP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér FastTrack FTP vo verzií 3.01 od autora FastTrackSoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu FastTrack FTP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér FastTrack FTP ..

Popis od autora programu - FastTrackSoft v anglickom jazyku:

This FTP client can handle file groups and allows you to change attributes of files stored on an FTP-server. The special editor allows you to edit files directly on the server. You can set up additional custom commands and add them to the main menu. Custom commands can be grouped by various criteria. It is also possible to connect an external HTML editor to edit web pages and other files.

Fast-Track FTP supports Shell Access, FTPS (File Transfer Protocol using SSL), SFTP (Secure File Transfer Protocol) and many others. The good news is that you do not need to install and connect any additional external libraries in order to use these protocols. Thus, all traffic will be encrypted and it will be impossible to intercept your login and password.

Among other useful features, we would like to draw your attention to the following: download resume, log files, directories compare and synchronization with a few clicks (considering local time zones), clipboard monitoring, transferal of large (over 2 GB) files, proxy servers and firewalls support, SOCKS 4, 4.5 and 5, download speed display, and assigning the starting directory (on a local hard drive as well as on a server) for each server. There is also a 'keep alive' feature which keeps the connection to a server alive by sending special commands.

The built-in scheduler can do all the night work while you are sleeping.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tento FTP klient zvládne skupín súborov a umožňuje meniť atribúty súborov uložených na FTP-server. Špeciálny editor umožňuje editovať súbory priamo na serveri. Môžete nastaviť ďalšie vlastné príkazy a pridať ich do hlavného menu. Vlastné príkazy možno rozdeliť podľa rôznych kritérií. Je tiež možné pripojiť externý HTML editor pre úpravu webových stránok a ďalších súborov. Fast-Track FTP podporuje Shell Access, FTPS (File Transfer Protocol pomocou SSL), SFTP (Secure File Transfer Protocol) a mnoho ďalších. Dobrou správou je, že nemusíte inštalovať a pripojiť ďalšie externé knižnice za účelom využitia týchto protokolov. Tak, bude všetok prevádzku bude šifrovaný a bude možné zachytiť vaše prihlasovacie meno a heslo. Medzi ďalšie užitočné funkcie, chceli by sme upozorniť na nasledujúce: sťahovanie pokračovať, log súbory, adresáre porovnanie a synchronizácia s niekoľkých kliknutí (s ohľadom na miestne časové zóny), sledovanie schránky, transferal veľké (nad 2 GB) súbory, proxy serverov a firewallov podporu SOCKS 4, 4,5 a 5, rýchlosť sťahovania zobrazenie a priradenie predvolený adresár (na lokálnom disku, rovnako ako na serveri) pre každý server. Tam je tiež 'udržať nažive' rys, ktorý udržuje spojenie so serverom živý odoslaním špeciálne príkazy. Vstavaný plánovač môže robiť všetko práca v noci, kým spíte.

Sťahujte tu: FastTrack FTP 3.01

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ALFTP 5.2Novinka

User-friendly FTP client and server can browse FTP servers like Windows Explorer

Orientačný preklad: Užívateľsky príjemný FTP klient a server môžu prechádzať FTP servery, ako je Windows Explorer

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.06 MB

Site Publisher 2.6.125Novinka

Intelligent FTP client for synchronization local/remote files with ease

Orientačný preklad: Inteligentné FTP klient pre synchronizáciu lokálne / vzdialené súbory s ľahkosťou

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.68 MB

SmartFTPPlayer 2.24Novinka

Watch films, listen to music, unpack archives directly on FTP!

Orientačný preklad: Sledovať filmy, počúvať hudbu, rozbaliť archív priamo na FTP!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.19 MB

FTP Synchronizer 4.0.73Novinka

High performance FTP synchronization product

Orientačný preklad: Vysoký výkon FTP synchronizácia produktu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.03 MB

zaSFTP 1.6.0Novinka

graphical SFTP client for mobile device

Orientačný preklad: grafické SFTP klient pre mobilné zariadenia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.29 MB

UpRight 1.2.1Novinka

Upload your web site to a FTP server or Amazon S3 with a single click.

Orientačný preklad: Nahrajte vaše webové stránky na server FTP alebo Amazon S3 pomocou jediného kliknutia.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.59 MB

Advanced FTP & Download 2.2.0.6Novinka

Transfer files easily using this intuitive and powerful FTP client.

Orientačný preklad: Prenášať súbory jednoducho pomocou tohto intuitívne a výkonný FTP klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.96 MB

ProSoft FTP Scheduler Standard Edition 1.2.17Novinka

Automated file transfer for Windows with log file and date/time wildcards

Orientačný preklad: Prenos automatizovaných súborov pre Windows s log súboru a dátum a čas zástupné znaky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.47 MB

Trellian FTP 3Novinka

Trellian FTP is a file transfer client

Orientačný preklad: Trellian FTP je prenos súborov klienta

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.65 MB

Najsťahovanejšie programy