Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

FastTrack FTP 3.01

Autor: FastTrackSoft
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.71 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 928
Dátum pridania: 2010-04-16
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu FastTrack FTP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér FastTrack FTP vo verzií 3.01 od autora FastTrackSoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu FastTrack FTP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér FastTrack FTP ..

Popis od autora programu - FastTrackSoft v anglickom jazyku:

This FTP client can handle file groups and allows you to change attributes of files stored on an FTP-server. The special editor allows you to edit files directly on the server. You can set up additional custom commands and add them to the main menu. Custom commands can be grouped by various criteria. It is also possible to connect an external HTML editor to edit web pages and other files.

Fast-Track FTP supports Shell Access, FTPS (File Transfer Protocol using SSL), SFTP (Secure File Transfer Protocol) and many others. The good news is that you do not need to install and connect any additional external libraries in order to use these protocols. Thus, all traffic will be encrypted and it will be impossible to intercept your login and password.

Among other useful features, we would like to draw your attention to the following: download resume, log files, directories compare and synchronization with a few clicks (considering local time zones), clipboard monitoring, transferal of large (over 2 GB) files, proxy servers and firewalls support, SOCKS 4, 4.5 and 5, download speed display, and assigning the starting directory (on a local hard drive as well as on a server) for each server. There is also a 'keep alive' feature which keeps the connection to a server alive by sending special commands.

The built-in scheduler can do all the night work while you are sleeping.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tento FTP klient zvládne skupín súborov a umožňuje meniť atribúty súborov uložených na FTP-server. Špeciálny editor umožňuje editovať súbory priamo na serveri. Môžete nastaviť ďalšie vlastné príkazy a pridať ich do hlavného menu. Vlastné príkazy možno rozdeliť podľa rôznych kritérií. Je tiež možné pripojiť externý HTML editor pre úpravu webových stránok a ďalších súborov. Fast-Track FTP podporuje Shell Access, FTPS (File Transfer Protocol pomocou SSL), SFTP (Secure File Transfer Protocol) a mnoho ďalších. Dobrou správou je, že nemusíte inštalovať a pripojiť ďalšie externé knižnice za účelom využitia týchto protokolov. Tak, bude všetok prevádzku bude šifrovaný a bude možné zachytiť vaše prihlasovacie meno a heslo. Medzi ďalšie užitočné funkcie, chceli by sme upozorniť na nasledujúce: sťahovanie pokračovať, log súbory, adresáre porovnanie a synchronizácia s niekoľkých kliknutí (s ohľadom na miestne časové zóny), sledovanie schránky, transferal veľké (nad 2 GB) súbory, proxy serverov a firewallov podporu SOCKS 4, 4,5 a 5, rýchlosť sťahovania zobrazenie a priradenie predvolený adresár (na lokálnom disku, rovnako ako na serveri) pre každý server. Tam je tiež 'udržať nažive' rys, ktorý udržuje spojenie so serverom živý odoslaním špeciálne príkazy. Vstavaný plánovač môže robiť všetko práca v noci, kým spíte.

Sťahujte tu: FastTrack FTP 3.01

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

WISE-FTP 7.0.0Novinka

Powerful and easy-to-use FTP client with an intuitive user interface.

Orientačný preklad: Výkonný a ľahko-to-použitie FTP klient s intuitívnym užívateľským rozhraním.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.49 MB

Catfood FTP Wizard 3.02.0005Novinka

Catfood FTP Wizard - easy to use, powerful transfer of files and folders.

Orientačný preklad: Catfood FTP Wizard - ľahko ovládateľný, výkonný prenos súborov a priečinkov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.92 MB

The Master Key System Audio Podcast 5.3.4.2Novinka

The Master Key System - Charles F Haanel is a personal self development course

Orientačný preklad: Master Key System - Charles F Haanel je osobný rozvoj vlastný kurz

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.56 MB

Trellian FTP 3Novinka

Trellian FTP is a file transfer client

Orientačný preklad: Trellian FTP je prenos súborov klienta

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.65 MB

AbleFTP 9.05Novinka

AbleFtp - FTP client designed to automate and run 1000+ FTP tasks a day.

Orientačný preklad: AbleFtp - navrhnuté na automatizáciu a spustiť 1000 + FTP FTP klient úlohy denne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 38.62 MB

Thin FTP Applet 1.00Novinka

Thin FTP client that runs in your web browser.

Orientačný preklad: Tenké FTP klient, ktorý sa spúšťa vo webovom prehľadávači.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.14 MB

HandyFTP 1.0.25Novinka

FTP upload tool which saves your time - just point to the file and click

Orientačný preklad: FTP upload nástroj, ktorý šetrí váš čas - len prejdite na súbor a kliknite na tlačidlo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.49 MB

SmartFTPPlayer 2.24Novinka

Watch films, listen to music, unpack archives directly on FTP!

Orientačný preklad: Sledovať filmy, počúvať hudbu, rozbaliť archív priamo na FTP!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.19 MB

FTP Explorer 8.7.17.1Novinka

FTP Explorer for Windows

Orientačný preklad: FTP Explorer pre systém Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.26 MB

Najsťahovanejšie programy