Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

FastTrack FTP 3.01

Autor: FastTrackSoft
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.71 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 880
Dátum pridania: 2010-04-16
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu FastTrack FTP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér FastTrack FTP vo verzií 3.01 od autora FastTrackSoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu FastTrack FTP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér FastTrack FTP ..

Popis od autora programu - FastTrackSoft v anglickom jazyku:

This FTP client can handle file groups and allows you to change attributes of files stored on an FTP-server. The special editor allows you to edit files directly on the server. You can set up additional custom commands and add them to the main menu. Custom commands can be grouped by various criteria. It is also possible to connect an external HTML editor to edit web pages and other files.

Fast-Track FTP supports Shell Access, FTPS (File Transfer Protocol using SSL), SFTP (Secure File Transfer Protocol) and many others. The good news is that you do not need to install and connect any additional external libraries in order to use these protocols. Thus, all traffic will be encrypted and it will be impossible to intercept your login and password.

Among other useful features, we would like to draw your attention to the following: download resume, log files, directories compare and synchronization with a few clicks (considering local time zones), clipboard monitoring, transferal of large (over 2 GB) files, proxy servers and firewalls support, SOCKS 4, 4.5 and 5, download speed display, and assigning the starting directory (on a local hard drive as well as on a server) for each server. There is also a 'keep alive' feature which keeps the connection to a server alive by sending special commands.

The built-in scheduler can do all the night work while you are sleeping.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tento FTP klient zvládne skupín súborov a umožňuje meniť atribúty súborov uložených na FTP-server. Špeciálny editor umožňuje editovať súbory priamo na serveri. Môžete nastaviť ďalšie vlastné príkazy a pridať ich do hlavného menu. Vlastné príkazy možno rozdeliť podľa rôznych kritérií. Je tiež možné pripojiť externý HTML editor pre úpravu webových stránok a ďalších súborov. Fast-Track FTP podporuje Shell Access, FTPS (File Transfer Protocol pomocou SSL), SFTP (Secure File Transfer Protocol) a mnoho ďalších. Dobrou správou je, že nemusíte inštalovať a pripojiť ďalšie externé knižnice za účelom využitia týchto protokolov. Tak, bude všetok prevádzku bude šifrovaný a bude možné zachytiť vaše prihlasovacie meno a heslo. Medzi ďalšie užitočné funkcie, chceli by sme upozorniť na nasledujúce: sťahovanie pokračovať, log súbory, adresáre porovnanie a synchronizácia s niekoľkých kliknutí (s ohľadom na miestne časové zóny), sledovanie schránky, transferal veľké (nad 2 GB) súbory, proxy serverov a firewallov podporu SOCKS 4, 4,5 a 5, rýchlosť sťahovania zobrazenie a priradenie predvolený adresár (na lokálnom disku, rovnako ako na serveri) pre každý server. Tam je tiež 'udržať nažive' rys, ktorý udržuje spojenie so serverom živý odoslaním špeciálne príkazy. Vstavaný plánovač môže robiť všetko práca v noci, kým spíte.

Sťahujte tu: FastTrack FTP 3.01

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

EngInSite DataFreeway 1.0.5.154Novinka

DataFreeway - free SSH (SSH1,SSH2,SFTP), WebDAV, FTP, FTPS Client for Windows

Orientačný preklad: DataFreeway - voľný SSH (SSH1, SSH2, SFTP), WebDAV, FTP, FTPS klient pre Windows

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.58 MB

Coding FTP 2008Novinka

Using script to automate FTP operation

Orientačný preklad: Pomocou skriptu pre automatizáciu FTP prevádzku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.24 MB

Free Ftp and download manger 3.0.0.4Novinka

Ftp and download manger to Easily Transfer Files Quickly and Reliably

Orientačný preklad: FTP a stiahnuť jasliach s ľahko prenášať súbory rýchlo a spoľahlivo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.14 MB

UpRight 1.2.1Novinka

Upload your web site to a FTP server or Amazon S3 with a single click.

Orientačný preklad: Nahrajte vaše webové stránky na server FTP alebo Amazon S3 pomocou jediného kliknutia.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.59 MB

AceFTP 3 Pro 3.80.3Novinka

AceFTP 3 Pro is about total control, security, efficiency, and simplicity.

Orientačný preklad: AceFTP 3 Pre je o úplnú kontrolu, bezpečnosť, efektívnosť a jednoduchosť.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.21 MB

FTP Explorer 8.7.17.1Novinka

FTP Explorer for Windows

Orientačný preklad: FTP Explorer pre systém Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.26 MB

Uploader! 3.5Novinka

Easy FTP upload tool, about as simple as it gets.

Orientačný preklad: Jednoduché FTP nástroj na odovzdávanie, asi tak jednoduché, ako to dostane.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

File Downloader 1.12Novinka

Downloads files from a HTTP or a FTP server

Orientačný preklad: Stiahnutie súborov z HTTP alebo FTP server

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.1821 MB

Simple FTP Client 1.0.22Novinka

Simple FTP Client is a free ftp client.

Orientačný preklad: Jednoduché FTP klient je zadarmo ftp klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.1 MB

Najsťahovanejšie programy