Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

The Master Key System Audio Podcast 5.3.4.2

Autor: Master Key System |BKS Mindset Marketing
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.56 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1557
Dátum pridania: 2010-02-21
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinMobile, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu The Master Key System Audio Podcast:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér The Master Key System Audio Podcast vo verzií 5.3.4.2 od autora Master Key System |BKS Mindset Marketing. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu The Master Key System Audio Podcast je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér The Master Key System Audio Podcast ..

Popis od autora programu - Master Key System |BKS Mindset Marketing v anglickom jazyku:

The Master Key System - Charles F Haanel is a personal self development course that was published in 1912, when he was 46 years old. Charles F Haanel has been heralded as the God Father of personal development with his self development course - The Master Key System. It is written in the form of a course in New Thought, mental development, financial success, and personal health. Among the key points of Haanel's system are what he refers to as the laws of concentration, attraction, and harmonious thinking and action. Unique to the Master Key System is a set of exercises that accompany each chapter, and which are systematically building upon each other - they are what makes the Master Key System a system. In addition to the Master Key System, Haanel wrote several other books including Mental Chemistry published in 1922, The New Psychology published in 1924, A Book about You published in 1927, and The Amazing Secrets of the Yogi published in 1937. In 1919, Napoleon Hill wrote Haanel a letter thanking him for The Master Key System. In the letter Hill stated, "My present success and the success which has followed my work as President of the Napoleon Hill Institute is due largely to the principles laid down in The Master-Key System." Haanel was quoted in the best-selling self-help book The Secret by Rhonda Byrne, published in 2007. The Haanel family was of Swedish extraction, but had lived in Silesia, Prussia, before emigrating to Canada and thence to the United States. In St. Louis: History of the Fourth City, the author Walter B. Stevens wrote that "Charles F. Haanel was born in Ann Arbor, Michigan, the son of Hugo and Emeline (Fox) Haanel." He was the fourth of six children. According to Stevens, "The family moved to St. Louis, Missouri when Charles was a child. His first job was as an office boy for the National Enameling & Stamping Company in St. Louis, and he worked for this firm in varying capacities for fifteen years before striking out on his own.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Master Key System - Charles F Haanel je osobný vlastný vývoj kurzu, ktorý bol uverejnený v roku 1912, keď mu bolo 46 rokov. Charles F Haanel bol ohlasovaný ako Boh Otec osobného rozvoja s jeho self Kurz rozvoja - Master Key systému. Je napísaný vo forme kurzu v novej myšlienky, mentálny vývoj, finančný úspech, a osobné zdravie. Medzi kľúčové body systému Haanel sú to, čo on sa odkazuje ako zákony koncentrácie, príťažlivosť, a harmonické myslenie a konanie. Unikátny na Master Key System je súbor cvičení, ktoré sprevádzajú každú kapitolu, a ktoré sú systematicky buduje na seba - sú to, čo robí Master Key System systému. Okrem Master Key systému, Haanel písal niekoľko iných kníh, vrátane Duševné chémia publikoval v 1922, New psychológie publikoval v 1924, Kniha o Vás publikoval v 1927, a Amazing Tajomstvo Yogi publikoval v roku 1937. V roku 1919 Napoleon Hill napísal Haanel list mu ďakuje za Master Key System. V liste Hill uviedol: "Moja doterajší úspech a úspech, ktorý nasledoval svojej práci vo funkcii predsedu Napoleon Hill inštitút je spôsobené do značnej miery na zásady stanovené v Master-Key System." Haanel bol spomenie v best-selling svojpomoc knihu Tajomstvo Rhonda Byrne, publikoval v roku 2007. Rodina Haanel bol švédskych ťažby, ale žil v Sliezsku, Prusku, predtým, než emigroval do Kanady a odtiaľ do Spojených štátov. V St Louis: Dejiny mesta štvrtej, autor Walter B. Stevens napísal, že "Charles F. Haanel sa narodil v Ann Arbor, Michigan, syn Hugo a Emeline (Fox) Haanel." Bol štvrtým zo šiestich detí. Podľa Stevensa, "sa rodina presťahovala do St Louis, Missouri, keď Charles bol dieťa. Jeho prvá práca bola ako poslíček pre Národný smaltovanie & Lisovanie spoločnosti v St Louis, a on pracoval pre túto firmu v rôznych kapacitách pre pätnásť rokov pred škrtnutím na jeho vlastné.

Sťahujte tu: The Master Key System Audio Podcast 5.3.4.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

FTPDummy! 4.80Novinka

Easy FTP Client to Transfer Files and Upload Download with Ease

Orientačný preklad: Ľahko FTP klienta na prenos súborov a Upload na stiahnutie s ľahkosťou

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.80 MB

ExtraFTP 6.71Novinka

ExtraFTP - a fast and reliable FTP software

Orientačný preklad: ExtraFTP - rýchly a spoľahlivý FTP softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.78 MB

ScriptFTP 3.2Novinka

The professional tool to automate FTP and secure FTP transfers

Orientačný preklad: Profesionálny nástroj na automatizáciu FTP a secure FTP transfery

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.79 MB

Porta+ FTP Client 4.1Novinka

A Powerful FTP Client for Windows, Pocket PC and Windows Mobile.

Orientačný preklad: Výkonný FTP klient pre Windows, Pocket PC a Windows Mobile.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.53 MB

IceFTP 1.0Novinka

IceFTP is a powerful and easy to use FTP client with a napster type interface.

Orientačný preklad: IceFTP je výkonný a ľahko použiteľný FTP klient s Napsteru rozhrania typu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.73 MB

File Downloader 1.12Novinka

Downloads files from a HTTP or a FTP server

Orientačný preklad: Stiahnutie súborov z HTTP alebo FTP server

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.1821 MB

FTP Synchronization Software 7.0Novinka

Synchronize a local folder with a FTP server so that the server is up to date.

Orientačný preklad: Synchronizovať lokálny priečinok s FTP server tak, že server je až do dnešného dňa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.74 MB

Unzip FTP ZipDeploy 2.1.1Novinka

FTP Zip and Unzip on server.FTP replication. 2 to 10 times faster than FTP

Orientačný preklad: FTP Zip a rozbaľte na replikáciu server.FTP. 2 - 10 krát rýchlejšie ako FTP

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.99 MB

UpRight 1.2.1Novinka

Upload your web site to a FTP server or Amazon S3 with a single click.

Orientačný preklad: Nahrajte vaše webové stránky na server FTP alebo Amazon S3 pomocou jediného kliknutia.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.59 MB

Najsťahovanejšie programy