Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

ALFTP 5.2

Autor: ESTsoft Corp.
Stránka: www.altools.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.06 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1055
Dátum pridania: 2009-08-18
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

WinXP, WinVista, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x

Krátky popis k programu ALFTP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ALFTP vo verzií 5.2 od autora ESTsoft Corp.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ALFTP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ALFTP ..

Popis od autora programu - ESTsoft Corp. v anglickom jazyku:

User-friendly FTP client and server. The convenient ALFTP Client and Server Explorer lets you browse or drag and drop files just like in Windows Explorer. Transfer queues simplify file management.

Share files with friends and family in less than 10 seconds with the easiest FTP server. Just turn it on and set a couple preferences.

Resume broken transfers, Direct Edit files on servers, quickly connect through the Site Map, or send direct FTP commands.

ALFTP is designed for maximum ease while still offering a full feature set for more advanced users.

The default interface has a top server and bottom client (your PC) explorer complete with folder tree view for easy navigation. A simpler left and right arrangement with no folder trees is available for those who prefer.

Just drag and drop files between your PC (client) and the server to upload or download. Selecting large numbers of files from different locations is easy with a transfer queue much like an online shopping cart. Uploading and downloading ("checking out") is just a matter of clicking "Start queued transfers".

The transfer queue also lets you keep track of current transfers. More details in the status bar keep you informed about disk size, percent complete, bytes transferred, transfer speed, and estimated transfer time.

The basic FTP server is ideal for quickly sharing and transferring files like home videos, photo galleries, and backup archives that are too large for email. Again, simplicity makes it usable by even 1st time FTP server operators.

Direct Edit is ideal for web developers to directly open and edit files on FTP servers. Simply open a file as normal, make your edits, save as normal in your editing program (e.g. Photoshop, the GIMP, Dreamweaver, Visual Studio, UltraEdit, Notepad, etc.) and confirm saving it to the server.

More advanced users can directly issue RFC 959 or custom commands.

Download the ALFTP FTP client and FTP server today at www.altools.com.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Užívateľsky príjemný FTP klient a server. Pohodlné ALFTP Client a Server Explorer umožňuje prehliadať alebo preťahovať súbory, rovnako ako v Prieskumníkovi Windows. Transfer fronty zjednodušiť správu súborov. Zdieľať súbory s priateľmi a rodinou v menej než 10 sekúnd s najjednoduchšou FTP server. Stačí zapnúť a nastaviť pár predvolieb. Pokračovať zlomené prevody, priame Úpravy súborov na serveroch, rýchle pripojenie prostredníctvom Mapa, alebo zaslať priamo FTP príkazy. ALFTP je navrhnutý pre maximálnu jednoduchosť a zároveň ponúka kompletnú sadu funkcií pre pokročilejších užívateľov. Predvolená rozhranie má horné a spodné server klient (PC), prieskumník kompletný s cieľom stromu zložiek pre ľahkú navigáciu. Jednoduchšie ľavé a pravé usporiadanie bez zložka stromy je k dispozícii pre tých, ktorí preferujú. Stačí preťahovať súbory medzi počítačmi (klient) a server nahrať alebo stiahnuť. Výber veľké množstvo súborov z rôznych miest, je ľahké s prevodom fronty podobne ako on-line nákupného košíka. Nahrávanie a sťahovanie ("mimo kontroly") je len otázkou kliknutí na "Štart vo fronte transfery". Prevod fronty taktiež umožňuje sledovať bežných prevodov. Viac informácií v stavovom riadku budete informovaní o veľkosť disku, percento dokončenia, počet prenesených bajtov, prenosová rýchlosť, a odhadovaný čas prenosu. Základná FTP server je ideálny pre rýchle zdieľanie a prenos súborov, ako je domáce video, fotogaléria a záložných archívov, ktoré sú príliš veľké na e-mail. Opäť platí, že jednoduchosť je to použiteľné aj prvý prevádzkovateľom FTP server. Priame Edit je ideálny pre webových vývojárov priamo otvoriť a editovať súbory na FTP servery. Stačí otvoriť súbor ako normálne, aby vaše úpravy, uložiť ako normálne vo svojom programe na úpravu (napr. Photoshop, GIMP, Dreamweaver, Visual Studio, UltraEdit, Poznámkový blok, atď) a potvrďte uloženie na server. Náročnejší užívatelia môžu priamo vydať RFC 959, alebo vlastné príkazy. Stiahnite si ALFTP FTP klient a FTP server, dnes v www.altools.com.

Sťahujte tu: ALFTP 5.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Bluetooth File Transfer 1.2.1.1Novinka

A file manager for devices with Bluetooth and OBEX File Transfer Profile (FTP)

Orientačný preklad: Súborový manažér pre zariadenia s Bluetooth a OBEX File Transfer Profile (FTP)

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.84 MB

ProSoft FTP Scheduler Standard Edition 1.2.17Novinka

Automated file transfer for Windows with log file and date/time wildcards

Orientačný preklad: Prenos automatizovaných súborov pre Windows s log súboru a dátum a čas zástupné znaky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.47 MB

CoffeeCup Direct FTP 6.7Novinka

This drag-and-drop FTP program is the easiest way to maintain your Website.

Orientačný preklad: Tento drag-and-drop FTP program je najľahší spôsob, ako udržať svoje webové stránky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.01 MB

File Downloader 1.12Novinka

Downloads files from a HTTP or a FTP server

Orientačný preklad: Stiahnutie súborov z HTTP alebo FTP server

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.1821 MB

Porta+ FTP Client 4.1Novinka

A Powerful FTP Client for Windows, Pocket PC and Windows Mobile.

Orientačný preklad: Výkonný FTP klient pre Windows, Pocket PC a Windows Mobile.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.53 MB

Simple FTP Client 1.0.22Novinka

Simple FTP Client is a free ftp client.

Orientačný preklad: Jednoduché FTP klient je zadarmo ftp klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.1 MB

FTP Now 2.6.93Novinka

Try this easy-to-use FTP Client for transferring files over the Internet!

Orientačný preklad: FTP klient, na prenos súborov po sieťach a internete.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

ExtraFTP 6.71Novinka

ExtraFTP - a fast and reliable FTP software

Orientačný preklad: ExtraFTP - rýchly a spoľahlivý FTP softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.78 MB

Beyond FTP Client 3.0.0Novinka

An easy to use explorer-like FTP program with state of the art drag and drop.

Orientačný preklad: Jednoduché použitie prieskumníkovi-ako FTP program s najmodernejšou drag and drop.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.61 MB

Najsťahovanejšie programy