Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Advanced FTP & Download 2.2.0.6

Autor: Softwaredepo.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.96 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 864
Dátum pridania: 2008-03-19
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Advanced FTP & Download:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Advanced FTP & Download vo verzií 2.2.0.6 od autora Softwaredepo.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Advanced FTP & Download je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Advanced FTP & Download ..

Popis od autora programu - Softwaredepo.com v anglickom jazyku:

Transfer files easily using this intuitive and powerful FTP client for both advanced Web developers and novice users alike. FtpRight is a FTP client for Windows that lets you update a Web site with a single mouse click and resume interrupted downloads or uploads. It features an Explorer-like interface that is fully customizable and supports drag-and-drop functions. FtpRight is easy for beginners to use and has enough features to be useful to power users as well. Features include support for new firewall/proxy and host types, SOCKS 4.0 and 5.0, Crash recovery--no more lost transfers due to power outages or system crashes, corrections to FTP servers for year 2000 compliance, Input Command, which allows you to directly input any command an FTP server supports, the ability to resume broken downloads; the ability to perform recursive downloads, uploads, and deletes., progress rate display, default transfer mode option in session parameters, prompts for file overwrites and preserving file date and time, a favorites list similar to that of Internet Explorer, background transfers, time-outs, the ability to delete to the Recycle Bin, port numbers, passive mode file transfers and file transfer Queue as well as the ability to synchronize local and remote directories.

FtpRight also includes Smart Reconnect--remembers your last connection info, transfer panes and advanced file-filtering parameters, a transfer Queue, and local/remote file/folder sysnchronization. FtpRight's Connection Manager comes preloaded with lots of popular FTP sites and adding your own FTP sites is easy.

Note: This software works similar to CuteFtp, WSFTP Pro and FTP Voyager.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Prenášať súbory jednoducho pomocou tohto intuitívne a výkonný FTP klient pre pokročilých webových vývojárov a začínajúcich užívateľov. FtpRight je FTP klient pre Windows, ktorá vám umožní aktualizáciu webových stránok s jediným kliknutím myši, a pokračovať v prerušenom sťahovaní alebo obrázky. Je vybavený Explorer-ako rozhranie, ktoré je plne prispôsobiteľné a podporuje drag-and-drop funkcie. FtpRight je ľahké i pre začiatočníkov na použitie a má dosť funkcií, ktoré budú užitočné pre pokročilých užívateľov rovnako. Funkcie zahŕňajú podporu pre nové firewallu / proxy a hostiteľskej druhy, SOCKS 4.0 a 5.0, zotavenie po havárii - nič viac prehral prevodov vzhľadom výpadkom elektrického prúdu alebo zrútenie systému, opravy na FTP servery pre rok 2000 compliance, vstupné príkaz, ktorý umožňuje priamo zadávať príkaz FTP server podporuje, schopnosť nadviazať prerušené sťahovanie,. schopnosť vykonávať rekurzívne sťahovanie, obrázky, a odstráni, rýchlosť pokroku displej, predvolený režim prenosu možnosť v session premennej, vyzve pre tento súbor prepíše a konzervovanie dátum a čas súborov , zoznam obľúbených podobne ako Internet Explorer, pozadia transfery, time-out, možnosť odstrániť do koša, čísla portov, pasívne prenosy súborov režimu a prenos súborov frontu, rovnako ako schopnosť synchronizovať lokálne a vzdialené adresáre. FtpRight aj Smart Znovu - pamätá si posledné informácií o pripojenie, prenos tabule a pokročilé filtrovanie súborov-parametre, transfer fronty, a lokálny / vzdialený súbor / zložku sysnchronization. FtpRight je Connection Manager prichádza s predinštalovaným spústu populárnych webov FTP a pridať svoj vlastný FTP je jednoduché. Poznámka: Tento softvér funguje podobne ako CuteFTP, WSFTP Pre a FTP Voyager.

Sťahujte tu: Advanced FTP & Download 2.2.0.6

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

The Master Key System Audio Podcast 5.3.4.2Novinka

The Master Key System - Charles F Haanel is a personal self development course

Orientačný preklad: Master Key System - Charles F Haanel je osobný rozvoj vlastný kurz

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.56 MB

Catfood FTP Wizard 3.02.0005Novinka

Catfood FTP Wizard - easy to use, powerful transfer of files and folders.

Orientačný preklad: Catfood FTP Wizard - ľahko ovládateľný, výkonný prenos súborov a priečinkov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.92 MB

zaSFTP for Smartphone 1.6.0Novinka

graphical SFTP client for MS Smartphone

Orientačný preklad: grafické SFTP klient pre MS Smartphone

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.29 MB

AceFTP 3 Pro 3.80.3Novinka

AceFTP 3 Pro is about total control, security, efficiency, and simplicity.

Orientačný preklad: AceFTP 3 Pre je o úplnú kontrolu, bezpečnosť, efektívnosť a jednoduchosť.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.21 MB

FTPCaptain 1.01Novinka

Make your FTP work effortless. Handy FTP Client with a huge set of features.

Orientačný preklad: Urob si svoj FTP prácu bez námahy. Handy FTP klient s obrovskou sadou funkcií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.5 MB

FTP Explorer 8.7.17.1Novinka

FTP Explorer for Windows

Orientačný preklad: FTP Explorer pre systém Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.26 MB

UpRight 1.2.1Novinka

Upload your web site to a FTP server or Amazon S3 with a single click.

Orientačný preklad: Nahrajte vaše webové stránky na server FTP alebo Amazon S3 pomocou jediného kliknutia.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.59 MB

Free Ftp and download manger 3.0.0.4Novinka

Ftp and download manger to Easily Transfer Files Quickly and Reliably

Orientačný preklad: FTP a stiahnuť jasliach s ľahko prenášať súbory rýchlo a spoľahlivo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.14 MB

FTPDummy! 4.80Novinka

Easy FTP Client to Transfer Files and Upload Download with Ease

Orientačný preklad: Ľahko FTP klienta na prenos súborov a Upload na stiahnutie s ľahkosťou

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.80 MB

Najsťahovanejšie programy