Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Advanced FTP & Download 2.2.0.6

Autor: Softwaredepo.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.96 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 882
Dátum pridania: 2008-03-19
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Advanced FTP & Download:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Advanced FTP & Download vo verzií 2.2.0.6 od autora Softwaredepo.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Advanced FTP & Download je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Advanced FTP & Download ..

Popis od autora programu - Softwaredepo.com v anglickom jazyku:

Transfer files easily using this intuitive and powerful FTP client for both advanced Web developers and novice users alike. FtpRight is a FTP client for Windows that lets you update a Web site with a single mouse click and resume interrupted downloads or uploads. It features an Explorer-like interface that is fully customizable and supports drag-and-drop functions. FtpRight is easy for beginners to use and has enough features to be useful to power users as well. Features include support for new firewall/proxy and host types, SOCKS 4.0 and 5.0, Crash recovery--no more lost transfers due to power outages or system crashes, corrections to FTP servers for year 2000 compliance, Input Command, which allows you to directly input any command an FTP server supports, the ability to resume broken downloads; the ability to perform recursive downloads, uploads, and deletes., progress rate display, default transfer mode option in session parameters, prompts for file overwrites and preserving file date and time, a favorites list similar to that of Internet Explorer, background transfers, time-outs, the ability to delete to the Recycle Bin, port numbers, passive mode file transfers and file transfer Queue as well as the ability to synchronize local and remote directories.

FtpRight also includes Smart Reconnect--remembers your last connection info, transfer panes and advanced file-filtering parameters, a transfer Queue, and local/remote file/folder sysnchronization. FtpRight's Connection Manager comes preloaded with lots of popular FTP sites and adding your own FTP sites is easy.

Note: This software works similar to CuteFtp, WSFTP Pro and FTP Voyager.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Prenášať súbory jednoducho pomocou tohto intuitívne a výkonný FTP klient pre pokročilých webových vývojárov a začínajúcich užívateľov. FtpRight je FTP klient pre Windows, ktorá vám umožní aktualizáciu webových stránok s jediným kliknutím myši, a pokračovať v prerušenom sťahovaní alebo obrázky. Je vybavený Explorer-ako rozhranie, ktoré je plne prispôsobiteľné a podporuje drag-and-drop funkcie. FtpRight je ľahké i pre začiatočníkov na použitie a má dosť funkcií, ktoré budú užitočné pre pokročilých užívateľov rovnako. Funkcie zahŕňajú podporu pre nové firewallu / proxy a hostiteľskej druhy, SOCKS 4.0 a 5.0, zotavenie po havárii - nič viac prehral prevodov vzhľadom výpadkom elektrického prúdu alebo zrútenie systému, opravy na FTP servery pre rok 2000 compliance, vstupné príkaz, ktorý umožňuje priamo zadávať príkaz FTP server podporuje, schopnosť nadviazať prerušené sťahovanie,. schopnosť vykonávať rekurzívne sťahovanie, obrázky, a odstráni, rýchlosť pokroku displej, predvolený režim prenosu možnosť v session premennej, vyzve pre tento súbor prepíše a konzervovanie dátum a čas súborov , zoznam obľúbených podobne ako Internet Explorer, pozadia transfery, time-out, možnosť odstrániť do koša, čísla portov, pasívne prenosy súborov režimu a prenos súborov frontu, rovnako ako schopnosť synchronizovať lokálne a vzdialené adresáre. FtpRight aj Smart Znovu - pamätá si posledné informácií o pripojenie, prenos tabule a pokročilé filtrovanie súborov-parametre, transfer fronty, a lokálny / vzdialený súbor / zložku sysnchronization. FtpRight je Connection Manager prichádza s predinštalovaným spústu populárnych webov FTP a pridať svoj vlastný FTP je jednoduché. Poznámka: Tento softvér funguje podobne ako CuteFTP, WSFTP Pre a FTP Voyager.

Sťahujte tu: Advanced FTP & Download 2.2.0.6

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Coding FTP 2008Novinka

Using script to automate FTP operation

Orientačný preklad: Pomocou skriptu pre automatizáciu FTP prevádzku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.24 MB

Trellian FTP 3Novinka

Trellian FTP is a file transfer client

Orientačný preklad: Trellian FTP je prenos súborov klienta

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.65 MB

AbleFTP 9.05Novinka

AbleFtp - FTP client designed to automate and run 1000+ FTP tasks a day.

Orientačný preklad: AbleFtp - navrhnuté na automatizáciu a spustiť 1000 + FTP FTP klient úlohy denne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 38.62 MB

SmartFTPPlayer 2.24Novinka

Watch films, listen to music, unpack archives directly on FTP!

Orientačný preklad: Sledovať filmy, počúvať hudbu, rozbaliť archív priamo na FTP!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.19 MB

Uploader! 3.5Novinka

Easy FTP upload tool, about as simple as it gets.

Orientačný preklad: Jednoduché FTP nástroj na odovzdávanie, asi tak jednoduché, ako to dostane.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

File Uploader 1.12Novinka

Uploads files to a HTTP and FTP servers

Orientačný preklad: Odovzdá súbory do HTTP a FTP servery

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.1793 MB

FTP client for windows by Labtam ProFTP 3.0Novinka

FTP client for Windows 2000/XP/2003/VISTA. Download and try for free.

Orientačný preklad: FTP klient pre Windows 2000/XP/2003/Vista. Stiahnuť a vyskúšať zadarmo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.23 MB

FTP Synchronization Software 7.0Novinka

Synchronize a local folder with a FTP server so that the server is up to date.

Orientačný preklad: Synchronizovať lokálny priečinok s FTP server tak, že server je až do dnešného dňa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.74 MB

Antechinus Quick FTP 1.0Novinka

Transfer files to and from the Internet quickly and easily using drag-and-drop.

Orientačný preklad: Prenos súborov do az internetu rýchlo a jednoducho pomocou drag-and-drop.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.53 MB

Najsťahovanejšie programy