Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

EmFTP Professional 2.02.2

Autor: Emurasoft, Inc.
Stránka: www.emftp.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.66 MB
Cena: 39.99 $
Počet stiahnutí: 846
Dátum pridania: 2007-04-27
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu EmFTP Professional:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér EmFTP Professional vo verzií 2.02.2 od autora Emurasoft, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu EmFTP Professional je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér EmFTP Professional ..

Popis od autora programu - Emurasoft, Inc. v anglickom jazyku:

EmFTP Professional is an easy-to-use, high quality FTP/SFTP client. It features SFTP using SSH, Quick Connect Bar, Filter Feature, FTP Fast Transfer using mulitple threads, permission change, and automatic permission settings. It also features Explorer-like look and feel, and robust and responsive operation. EmFTP can work well with EmEditor, the text editor for Windows. If EmEditor is installed, you can edit a server-side file as if it were a local file. You can easily import settings from other FTP client software including FFFTP, Internet Explorer and WS_FTP. The Synchronize Upload feature can copy exactly the same structure of the local folders to the server. The Synchronize Upload feature can copy exactly the same structure of the local folders to the server. Certified for Windows Vista.

You can specify files or folders not to transfer, and files or folders not to delete.

You can create folders, delete files or folders on the server.

You can customize the port number.

You can set passive mode and set "keep alive" with a command like NOOP.

You can specify a time zone for each configuration, and display the date modified at local time.

You can set ASCII mode or binary mode by file types.

You can specify local and server initial folders.

You can set to use last used folders, or EmFTP can move folders synchronously.

Progress dialog box displays each thread status and errors.

You can define external tools and open selected local or server files with a defined external tool.

You can customize an external tool so that if you open a server file with the external tool, EmFTP will download the file to a local temporary directory, and it can automatically upload the modified file when you modify the file.

You can customize toolbars with different buttons, sizes or colors.

The EmFTP user interface is similar to EmEditor. EmFTP has the same look and feel as Windows XP.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

EmFTP Professional je ľahký-k-použitie, vysoko kvalitný FTP / SFTP klient. Je vybavený SFTP cez SSH, Quick Connect Bar, funkciu filtra, FTP rýchly prenos pomocou mulitple témy, povolenie zmeniť, a automatické nastavenie oprávnenia. Je tiež vybavený Explorer-ako vzhľad a robustné a citlivé ovládanie. EmFTP môže pracovať dobre s EmEditor, textový editor pre Windows. Ak EmEditor je nainštalovaný, môžete upraviť server-side súbor ako by to bol miestny súbor. Môžete ľahko importovať nastavenia z iných softvér FTP klienta vrátane FFFTP, Internet Explorer a WS_FTP. Synchronizovať Upload funkciu možno kopírovať presne rovnakej štruktúre lokálnej zložky na serveri. Synchronizovať Upload funkciu možno kopírovať presne rovnakej štruktúre lokálnej zložky na serveri. "Certified for Windows Vista. Môžete určiť súbory alebo zložky nemožno previesť, a súbory alebo zložky nemožno odstrániť. Môžete vytvárať priečinky, mazať súbory a priečinky na serveri. Môžete upraviť číslo portu. Môžete nastaviť pasívny režim a nastaviť "keep alive" s príkazom, ako NOOP. Môžete zadať časové pásmo pre každú konfiguráciu, a zobrazovať dátum zmeny na miestny čas. Môžete nastaviť režim ASCII alebo binárny režim typy súborov. Môžete určiť miestne a server počiatočné zložky. Môžete nastaviť používať posledný použité zložky, alebo EmFTP môže pohybovať synchrónne zložky. Pokrok dialógové okno zobrazuje stav každé vlákno a chyby. Môžete definovať externé nástroje a otvorené vybraných miestnych alebo server súbory s definovaným externý nástroj. Môžete prispôsobiť externý nástroj tak, že ak otvoríte súbor server s externou nástroj, bude EmFTP stiahnuť súbor do lokálneho dočasného adresára, a to môže automaticky nahrať upravený súbor pri každej zmene súboru. Si môžete prispôsobiť panely nástrojov s tlačidlami rôznych veľkostí, alebo farbami. Užívateľského rozhrania EmFTP je podobné EmEditor. EmFTP má rovnaký vzhľad ako Windows XP.

Sťahujte tu: EmFTP Professional 2.02.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ScriptFTP 3.2Novinka

The professional tool to automate FTP and secure FTP transfers

Orientačný preklad: Profesionálny nástroj na automatizáciu FTP a secure FTP transfery

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.79 MB

FTP Now 2.6.93Novinka

Try this easy-to-use FTP Client for transferring files over the Internet!

Orientačný preklad: FTP klient, na prenos súborov po sieťach a internete.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

Simple FTP Client 1.0.22Novinka

Simple FTP Client is a free ftp client.

Orientačný preklad: Jednoduché FTP klient je zadarmo ftp klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.1 MB

WorldWide FTP 2.432Novinka

Free ftp software used to ftp files to and from a server.

Orientačný preklad: Softvér zadarmo ftp ftp súborov na a zo servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3 MB

FTPCaptain 1.01Novinka

Make your FTP work effortless. Handy FTP Client with a huge set of features.

Orientačný preklad: Urob si svoj FTP prácu bez námahy. Handy FTP klient s obrovskou sadou funkcií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.5 MB

CarbonFTP 1.4Novinka

CarbonFTP synchronizes data in the local folder and FTP server folder

Orientačný preklad: Mocný nástroj na synchronizovanie dát medzi počítačom a FTP serverom.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.54 MB

CoffeeCup Direct FTP 6.7Novinka

This drag-and-drop FTP program is the easiest way to maintain your Website.

Orientačný preklad: Tento drag-and-drop FTP program je najľahší spôsob, ako udržať svoje webové stránky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.01 MB

FastTrack FTP 3.01Novinka

Upload and download - securely, fast and easily.

Orientačný preklad: Upload a download - bezpečne, rýchlo a ľahko.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.71 MB

File Downloader 1.12Novinka

Downloads files from a HTTP or a FTP server

Orientačný preklad: Stiahnutie súborov z HTTP alebo FTP server

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.1821 MB

Najsťahovanejšie programy