Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Unzip FTP ZipDeploy 2.1.1

Autor: IET2004
Stránka: ftp-unzip.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.99 MB
Cena: 10 $
Počet stiahnutí: 711
Dátum pridania: 2006-11-24
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Linux

Krátky popis k programu Unzip FTP ZipDeploy:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Unzip FTP ZipDeploy vo verzií 2.1.1 od autora IET2004. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Unzip FTP ZipDeploy je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Unzip FTP ZipDeploy ..

Popis od autora programu - IET2004 v anglickom jazyku:

FTP Zip and Unzip on server.FTP replication.ZipDeploy is an FTP upload accelerator. It enables you to unzip big packages on your remote host. Depending on package size, 2 to 10 times faster deploy times than regular FTP transfers can be achieved.The Problem : multiple files ... The Solution: ZipDeploy ! Uploading multiple files to a web site hosted remotely, somewhere on the Internet, can be a disgusting job. Transfer speed is not the issue: the actual number of files to be transferred is. The same problem with emails: do you spend time to attach multiple (say, 100) files to send them to a friend? I guess not. You probably Zip them. So, why shouldn't one do the same with FTP transfers? Upload, and FTP unzip them. Unzip server side : Unzip on server. ZipDeploy is different from the normal FTP transfer program. For a start, it's as simple as possible. It's a wizard. It lets you unzip through FTP - simply said- upload and unzip, or unzip via FTP.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

FTP Zip a rozbaľte na server.FTP replication.ZipDeploy je FTP upload urýchľovač. To vám umožní rozbaliť veľké balíky na vzdialenom počítači. V závislosti na veľkosti balenia, 2 - 10 krát rýchlejší ako bežné nasadenie krát prenosy FTP možno dosiahnuť len Problém: viac súborov ... Riešenie: ZipDeploy! Nahrávanie viac súborov na webové stránky hostované na diaľku, niekde na internete, môže byť nechutný prácu. Rýchlosť prenosu nie je problém: skutočný počet súborov, ktoré majú byť prevedené. Rovnaký problém s e-mailami: trávite čas pripojenia viac (povedzme 100) súbory poslať ich priateľovi? Myslím, že nie. Pravdepodobne ste Zips je. Takže, prečo by nie jeden to isté v súvislosti s prevodom FTP? Upload a FTP rozbaliť. Rozbaľte na strane servera: Rozbaľte na serveri. ZipDeploy je odlišný od bežného programu prenos FTP. Pre začiatok, je to tak jednoduché, ako je to možné. Je to sprievodca. To vám umožní rozbaliť cez FTP - zjednodušene povedané-upload a rozbaliť, alebo rozbalenie súborov cez FTP.

Sťahujte tu: Unzip FTP ZipDeploy 2.1.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Uploader! 3.5Novinka

Easy FTP upload tool, about as simple as it gets.

Orientačný preklad: Jednoduché FTP nástroj na odovzdávanie, asi tak jednoduché, ako to dostane.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

Staff-FTP 2.93Novinka

FTP-Client with unique features (ftp, fxp, tls, ssl, full glftpd support...)

Orientačný preklad: Klient FTP s unikátne funkcie (ftp, fxp, tls, ssl, plný glftpd podporu...)

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.59 MB

SmartFTPPlayer 2.24Novinka

Watch films, listen to music, unpack archives directly on FTP!

Orientačný preklad: Sledovať filmy, počúvať hudbu, rozbaliť archív priamo na FTP!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.19 MB

zaSFTP for Smartphone 1.6.0Novinka

graphical SFTP client for MS Smartphone

Orientačný preklad: grafické SFTP klient pre MS Smartphone

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.29 MB

Thin FTP Applet 1.00Novinka

Thin FTP client that runs in your web browser.

Orientačný preklad: Tenké FTP klient, ktorý sa spúšťa vo webovom prehľadávači.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.14 MB

CarbonFTP 1.4Novinka

CarbonFTP synchronizes data in the local folder and FTP server folder

Orientačný preklad: Mocný nástroj na synchronizovanie dát medzi počítačom a FTP serverom.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.54 MB

EngInSite DataFreeway 1.0.5.154Novinka

DataFreeway - free SSH (SSH1,SSH2,SFTP), WebDAV, FTP, FTPS Client for Windows

Orientačný preklad: DataFreeway - voľný SSH (SSH1, SSH2, SFTP), WebDAV, FTP, FTPS klient pre Windows

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.58 MB

FTP Now 2.6.93Novinka

Try this easy-to-use FTP Client for transferring files over the Internet!

Orientačný preklad: FTP klient, na prenos súborov po sieťach a internete.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

The Master Key System Audio Podcast 5.3.4.2Novinka

The Master Key System - Charles F Haanel is a personal self development course

Orientačný preklad: Master Key System - Charles F Haanel je osobný rozvoj vlastný kurz

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.56 MB

Najsťahovanejšie programy