Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Unzip FTP ZipDeploy 2.1.1

Autor: IET2004
Stránka: ftp-unzip.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.99 MB
Cena: 10 $
Počet stiahnutí: 767
Dátum pridania: 2006-11-24
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Linux

Krátky popis k programu Unzip FTP ZipDeploy:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Unzip FTP ZipDeploy vo verzií 2.1.1 od autora IET2004. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Unzip FTP ZipDeploy je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Unzip FTP ZipDeploy ..

Popis od autora programu - IET2004 v anglickom jazyku:

FTP Zip and Unzip on server.FTP replication.ZipDeploy is an FTP upload accelerator. It enables you to unzip big packages on your remote host. Depending on package size, 2 to 10 times faster deploy times than regular FTP transfers can be achieved.The Problem : multiple files ... The Solution: ZipDeploy ! Uploading multiple files to a web site hosted remotely, somewhere on the Internet, can be a disgusting job. Transfer speed is not the issue: the actual number of files to be transferred is. The same problem with emails: do you spend time to attach multiple (say, 100) files to send them to a friend? I guess not. You probably Zip them. So, why shouldn't one do the same with FTP transfers? Upload, and FTP unzip them. Unzip server side : Unzip on server. ZipDeploy is different from the normal FTP transfer program. For a start, it's as simple as possible. It's a wizard. It lets you unzip through FTP - simply said- upload and unzip, or unzip via FTP.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

FTP Zip a rozbaľte na server.FTP replication.ZipDeploy je FTP upload urýchľovač. To vám umožní rozbaliť veľké balíky na vzdialenom počítači. V závislosti na veľkosti balenia, 2 - 10 krát rýchlejší ako bežné nasadenie krát prenosy FTP možno dosiahnuť len Problém: viac súborov ... Riešenie: ZipDeploy! Nahrávanie viac súborov na webové stránky hostované na diaľku, niekde na internete, môže byť nechutný prácu. Rýchlosť prenosu nie je problém: skutočný počet súborov, ktoré majú byť prevedené. Rovnaký problém s e-mailami: trávite čas pripojenia viac (povedzme 100) súbory poslať ich priateľovi? Myslím, že nie. Pravdepodobne ste Zips je. Takže, prečo by nie jeden to isté v súvislosti s prevodom FTP? Upload a FTP rozbaliť. Rozbaľte na strane servera: Rozbaľte na serveri. ZipDeploy je odlišný od bežného programu prenos FTP. Pre začiatok, je to tak jednoduché, ako je to možné. Je to sprievodca. To vám umožní rozbaliť cez FTP - zjednodušene povedané-upload a rozbaliť, alebo rozbalenie súborov cez FTP.

Sťahujte tu: Unzip FTP ZipDeploy 2.1.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

FireFTP 1.0Novinka

FireFTP is a powerful and easy to use FTP client with a napster type interface.

Orientačný preklad: FireFTP je výkonný a ľahko použiteľný FTP klient s Napsteru rozhrania typu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.73 MB

AbleFTP 9.05Novinka

AbleFtp - FTP client designed to automate and run 1000+ FTP tasks a day.

Orientačný preklad: AbleFtp - navrhnuté na automatizáciu a spustiť 1000 + FTP FTP klient úlohy denne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 38.62 MB

Trellian FTP 3Novinka

Trellian FTP is a file transfer client

Orientačný preklad: Trellian FTP je prenos súborov klienta

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.65 MB

ALFTP 5.2Novinka

User-friendly FTP client and server can browse FTP servers like Windows Explorer

Orientačný preklad: Užívateľsky príjemný FTP klient a server môžu prechádzať FTP servery, ako je Windows Explorer

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.06 MB

CarbonFTP 1.4Novinka

CarbonFTP synchronizes data in the local folder and FTP server folder

Orientačný preklad: Mocný nástroj na synchronizovanie dát medzi počítačom a FTP serverom.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.54 MB

ScriptFTP 3.2Novinka

The professional tool to automate FTP and secure FTP transfers

Orientačný preklad: Profesionálny nástroj na automatizáciu FTP a secure FTP transfery

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.79 MB

FTP Now 2.6.93Novinka

Try this easy-to-use FTP Client for transferring files over the Internet!

Orientačný preklad: FTP klient, na prenos súborov po sieťach a internete.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

ExtraFTP 6.71Novinka

ExtraFTP - a fast and reliable FTP software

Orientačný preklad: ExtraFTP - rýchly a spoľahlivý FTP softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.78 MB

Advanced FTP & Download 2.2.0.6Novinka

Transfer files easily using this intuitive and powerful FTP client.

Orientačný preklad: Prenášať súbory jednoducho pomocou tohto intuitívne a výkonný FTP klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.96 MB

Najsťahovanejšie programy