Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AbleFTP 9.05

Autor: Hitek Software LLC
Licencia: Shareware
Veľkosť: 38.62 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1454
Dátum pridania: 2011-06-15
Aktualizácia: 2011-12-12

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, WinServer, Win98

Krátky popis k programu AbleFTP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AbleFTP vo verzií 9.05 od autora Hitek Software LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AbleFTP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AbleFTP ..

Popis od autora programu - Hitek Software LLC v anglickom jazyku:

AbleFtp - FTP client designed for automation. Run 1000+ FTP tasks a day. You can create advanced FTP tasks that can be scheduled automatically or run instantly. Supports a very flexible wildcard system to transfer multiple files at once. Supports subdirectory transfers. Can automatically save files based on date/time or customized names. Comes with a powerful and flexible task scheduler. Email Notification of task failure based on task exit code. Remote Ftp and local directory monitor can detect directory change and trigger FTP , zip, copy, delete tasks. Can also detect file size, total files, file modification dates and trigger other tasks if required. Multiple Connections; Unlimited simultaneous threads. Unlimited FTP browsers can be opened. Proxy / Firewall support SOCKS5, SOCKS4, SOCKS4A, HTTP Proxy. Backup Features: Copy, Zip, Unzip tasks; Automatically Caches Remote Directories during automated tasks. Easy to use. No programming required.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

AbleFtp - FTP klient navrhnuté pre automatizáciu. Spustiť 1000 + FTP úlohy denne. Môžete vytvoriť rozšírené FTP úlohy, ktoré môžu byť naplánované automaticky alebo spustiť okamžite. Podporuje systém veľmi flexibilné zástupné preniesť viacero súborov naraz. Podporuje podadresár prevody. Automaticky ukladať súbory založené na dátum a čas alebo prispôsobené názvy. Prichádza s výkonnej a flexibilnej plánovač. Email Notification zlyhania úlohy založené na úlohu výstupný kód. Vzdialený Ftp a lokálne adresár monitor môže zistiť zmeny adresára a spúšť FTP, zip, kopírovať, odstrániť úlohy. Môžete tiež zistiť veľkosť súboru, celkový počet súborov, súboru modifikácia dátumy a spúšť iných úloh, ak je to potrebné. Viacnásobné pripojenia; Neobmedzené simultánne vlákna. Neobmedzene FTP prehliadače je možné otvoriť. Proxy / Firewall podporu SOCKS5, SOCKS4, SOCKS4A, HTTP Proxy. Funkcie zálohovania: Kopírovanie, Zip, rozbaľte úlohy; Automaticky cache vzdialenej adresáre počas automatizované úlohy. Ľahko ovládateľný. Žiadne programovanie požadované.

Sťahujte tu: AbleFTP 9.05

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Sherrod FTP Client 1.1Novinka

Free FTP Client for home and business with multiple connections, scheduled jobs

Orientačný preklad: Voľný FTP klient pre domáce podnikania s viacerými pripojeniami, naplánované úlohy

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.29 MB

ExtraFTP 6.71Novinka

ExtraFTP - a fast and reliable FTP software

Orientačný preklad: ExtraFTP - rýchly a spoľahlivý FTP softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.78 MB

Thin FTP Applet 1.00Novinka

Thin FTP client that runs in your web browser.

Orientačný preklad: Tenké FTP klient, ktorý sa spúšťa vo webovom prehľadávači.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.14 MB

FtpSync 4.3.3.2Novinka

FtpSync is a very effective synchronization, publishing and automation tool.

Orientačný preklad: FtpSync je veľmi účinný nástroj synchronizácie, publikovanie a automatizácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.56 MB

Trellian FTP 3Novinka

Trellian FTP is a file transfer client

Orientačný preklad: Trellian FTP je prenos súborov klienta

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.65 MB

FTPBrushing 1.7Novinka

Make a mirrored copy of your directory to FTP host

Orientačný preklad: Vytvoriť zrkadlenú kópiu adresára na hostiteľa FTP

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.60 MB

WorldWide FTP 2.432Novinka

Free ftp software used to ftp files to and from a server.

Orientačný preklad: Softvér zadarmo ftp ftp súborov na a zo servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3 MB

CoffeeCup Free FTP 4.3Novinka

This drag-and-drop FTP client is the easiest way to maintain your Website.

Orientačný preklad: Tento drag-and-drop FTP klient je najľahší spôsob, ako udržať svoje webové stránky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.52 MB

The Master Key System Audio Podcast 5.3.4.2Novinka

The Master Key System - Charles F Haanel is a personal self development course

Orientačný preklad: Master Key System - Charles F Haanel je osobný rozvoj vlastný kurz

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.56 MB

Najsťahovanejšie programy