Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

AbleFTP 9.05

Autor: Hitek Software LLC
Licencia: Shareware
Veľkosť: 38.62 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1478
Dátum pridania: 2011-06-15
Aktualizácia: 2011-12-12

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, WinServer, Win98

Krátky popis k programu AbleFTP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AbleFTP vo verzií 9.05 od autora Hitek Software LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AbleFTP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AbleFTP ..

Popis od autora programu - Hitek Software LLC v anglickom jazyku:

AbleFtp - FTP client designed for automation. Run 1000+ FTP tasks a day. You can create advanced FTP tasks that can be scheduled automatically or run instantly. Supports a very flexible wildcard system to transfer multiple files at once. Supports subdirectory transfers. Can automatically save files based on date/time or customized names. Comes with a powerful and flexible task scheduler. Email Notification of task failure based on task exit code. Remote Ftp and local directory monitor can detect directory change and trigger FTP , zip, copy, delete tasks. Can also detect file size, total files, file modification dates and trigger other tasks if required. Multiple Connections; Unlimited simultaneous threads. Unlimited FTP browsers can be opened. Proxy / Firewall support SOCKS5, SOCKS4, SOCKS4A, HTTP Proxy. Backup Features: Copy, Zip, Unzip tasks; Automatically Caches Remote Directories during automated tasks. Easy to use. No programming required.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

AbleFtp - FTP klient navrhnuté pre automatizáciu. Spustiť 1000 + FTP úlohy denne. Môžete vytvoriť rozšírené FTP úlohy, ktoré môžu byť naplánované automaticky alebo spustiť okamžite. Podporuje systém veľmi flexibilné zástupné preniesť viacero súborov naraz. Podporuje podadresár prevody. Automaticky ukladať súbory založené na dátum a čas alebo prispôsobené názvy. Prichádza s výkonnej a flexibilnej plánovač. Email Notification zlyhania úlohy založené na úlohu výstupný kód. Vzdialený Ftp a lokálne adresár monitor môže zistiť zmeny adresára a spúšť FTP, zip, kopírovať, odstrániť úlohy. Môžete tiež zistiť veľkosť súboru, celkový počet súborov, súboru modifikácia dátumy a spúšť iných úloh, ak je to potrebné. Viacnásobné pripojenia; Neobmedzené simultánne vlákna. Neobmedzene FTP prehliadače je možné otvoriť. Proxy / Firewall podporu SOCKS5, SOCKS4, SOCKS4A, HTTP Proxy. Funkcie zálohovania: Kopírovanie, Zip, rozbaľte úlohy; Automaticky cache vzdialenej adresáre počas automatizované úlohy. Ľahko ovládateľný. Žiadne programovanie požadované.

Sťahujte tu: AbleFTP 9.05

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ALFTP 5.2Novinka

User-friendly FTP client and server can browse FTP servers like Windows Explorer

Orientačný preklad: Užívateľsky príjemný FTP klient a server môžu prechádzať FTP servery, ako je Windows Explorer

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.06 MB

IceFTP 1.0Novinka

IceFTP is a powerful and easy to use FTP client with a napster type interface.

Orientačný preklad: IceFTP je výkonný a ľahko použiteľný FTP klient s Napsteru rozhrania typu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.73 MB

Antechinus Quick FTP 1.0Novinka

Transfer files to and from the Internet quickly and easily using drag-and-drop.

Orientačný preklad: Prenos súborov do az internetu rýchlo a jednoducho pomocou drag-and-drop.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.53 MB

FtpSync 4.3.3.2Novinka

FtpSync is a very effective synchronization, publishing and automation tool.

Orientačný preklad: FtpSync je veľmi účinný nástroj synchronizácie, publikovanie a automatizácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.56 MB

FireBallFtp 2.0.0.1Novinka

Ftp Client to Easily Transfer Files Quickly and Reliably

Orientačný preklad: FTP klient pre jednoduchý prenos súborov rýchlo a spoľahlivo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.91 MB

zaSFTP 1.6.0Novinka

graphical SFTP client for mobile device

Orientačný preklad: grafické SFTP klient pre mobilné zariadenia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.29 MB

SmartFTPPlayer 2.24Novinka

Watch films, listen to music, unpack archives directly on FTP!

Orientačný preklad: Sledovať filmy, počúvať hudbu, rozbaliť archív priamo na FTP!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.19 MB

ProSoft FTP Scheduler Standard Edition 1.2.17Novinka

Automated file transfer for Windows with log file and date/time wildcards

Orientačný preklad: Prenos automatizovaných súborov pre Windows s log súboru a dátum a čas zástupné znaky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.47 MB

AbleFTP 9.05Novinka

AbleFtp - FTP client designed to automate and run 1000+ FTP tasks a day.

Orientačný preklad: AbleFtp - navrhnuté na automatizáciu a spustiť 1000 + FTP FTP klient úlohy denne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 38.62 MB

Najsťahovanejšie programy