Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AbleFTP 9.05

Autor: Hitek Software LLC
Licencia: Shareware
Veľkosť: 38.62 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1388
Dátum pridania: 2011-06-15
Aktualizácia: 2011-12-12

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, WinServer, Win98

Krátky popis k programu AbleFTP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AbleFTP vo verzií 9.05 od autora Hitek Software LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AbleFTP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AbleFTP ..

Popis od autora programu - Hitek Software LLC v anglickom jazyku:

AbleFtp - FTP client designed for automation. Run 1000+ FTP tasks a day. You can create advanced FTP tasks that can be scheduled automatically or run instantly. Supports a very flexible wildcard system to transfer multiple files at once. Supports subdirectory transfers. Can automatically save files based on date/time or customized names. Comes with a powerful and flexible task scheduler. Email Notification of task failure based on task exit code. Remote Ftp and local directory monitor can detect directory change and trigger FTP , zip, copy, delete tasks. Can also detect file size, total files, file modification dates and trigger other tasks if required. Multiple Connections; Unlimited simultaneous threads. Unlimited FTP browsers can be opened. Proxy / Firewall support SOCKS5, SOCKS4, SOCKS4A, HTTP Proxy. Backup Features: Copy, Zip, Unzip tasks; Automatically Caches Remote Directories during automated tasks. Easy to use. No programming required.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

AbleFtp - FTP klient navrhnuté pre automatizáciu. Spustiť 1000 + FTP úlohy denne. Môžete vytvoriť rozšírené FTP úlohy, ktoré môžu byť naplánované automaticky alebo spustiť okamžite. Podporuje systém veľmi flexibilné zástupné preniesť viacero súborov naraz. Podporuje podadresár prevody. Automaticky ukladať súbory založené na dátum a čas alebo prispôsobené názvy. Prichádza s výkonnej a flexibilnej plánovač. Email Notification zlyhania úlohy založené na úlohu výstupný kód. Vzdialený Ftp a lokálne adresár monitor môže zistiť zmeny adresára a spúšť FTP, zip, kopírovať, odstrániť úlohy. Môžete tiež zistiť veľkosť súboru, celkový počet súborov, súboru modifikácia dátumy a spúšť iných úloh, ak je to potrebné. Viacnásobné pripojenia; Neobmedzené simultánne vlákna. Neobmedzene FTP prehliadače je možné otvoriť. Proxy / Firewall podporu SOCKS5, SOCKS4, SOCKS4A, HTTP Proxy. Funkcie zálohovania: Kopírovanie, Zip, rozbaľte úlohy; Automaticky cache vzdialenej adresáre počas automatizované úlohy. Ľahko ovládateľný. Žiadne programovanie požadované.

Sťahujte tu: AbleFTP 9.05

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Unzip FTP ZipDeploy 2.1.1Novinka

FTP Zip and Unzip on server.FTP replication. 2 to 10 times faster than FTP

Orientačný preklad: FTP Zip a rozbaľte na replikáciu server.FTP. 2 - 10 krát rýchlejšie ako FTP

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.99 MB

Catfood FTP Wizard 3.02.0005Novinka

Catfood FTP Wizard - easy to use, powerful transfer of files and folders.

Orientačný preklad: Catfood FTP Wizard - ľahko ovládateľný, výkonný prenos súborov a priečinkov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.92 MB

zaSFTP 1.6.0Novinka

graphical SFTP client for mobile device

Orientačný preklad: grafické SFTP klient pre mobilné zariadenia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.29 MB

FTP Synchronization Software 7.0Novinka

Synchronize a local folder with a FTP server so that the server is up to date.

Orientačný preklad: Synchronizovať lokálny priečinok s FTP server tak, že server je až do dnešného dňa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.74 MB

Trellian FTP 3Novinka

Trellian FTP is a file transfer client

Orientačný preklad: Trellian FTP je prenos súborov klienta

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.65 MB

IceFTP 1.0Novinka

IceFTP is a powerful and easy to use FTP client with a napster type interface.

Orientačný preklad: IceFTP je výkonný a ľahko použiteľný FTP klient s Napsteru rozhrania typu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.73 MB

File Downloader 1.12Novinka

Downloads files from a HTTP or a FTP server

Orientačný preklad: Stiahnutie súborov z HTTP alebo FTP server

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.1821 MB

WorldWide FTP 2.432Novinka

Free ftp software used to ftp files to and from a server.

Orientačný preklad: Softvér zadarmo ftp ftp súborov na a zo servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3 MB

Free Ftp and download manger 3.0.0.4Novinka

Ftp and download manger to Easily Transfer Files Quickly and Reliably

Orientačný preklad: FTP a stiahnuť jasliach s ľahko prenášať súbory rýchlo a spoľahlivo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.14 MB

Najsťahovanejšie programy