Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AbleFTP 9.05

Autor: Hitek Software LLC
Licencia: Shareware
Veľkosť: 38.62 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1423
Dátum pridania: 2011-06-15
Aktualizácia: 2011-12-12

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, WinServer, Win98

Krátky popis k programu AbleFTP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AbleFTP vo verzií 9.05 od autora Hitek Software LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AbleFTP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AbleFTP ..

Popis od autora programu - Hitek Software LLC v anglickom jazyku:

AbleFtp - FTP client designed for automation. Run 1000+ FTP tasks a day. You can create advanced FTP tasks that can be scheduled automatically or run instantly. Supports a very flexible wildcard system to transfer multiple files at once. Supports subdirectory transfers. Can automatically save files based on date/time or customized names. Comes with a powerful and flexible task scheduler. Email Notification of task failure based on task exit code. Remote Ftp and local directory monitor can detect directory change and trigger FTP , zip, copy, delete tasks. Can also detect file size, total files, file modification dates and trigger other tasks if required. Multiple Connections; Unlimited simultaneous threads. Unlimited FTP browsers can be opened. Proxy / Firewall support SOCKS5, SOCKS4, SOCKS4A, HTTP Proxy. Backup Features: Copy, Zip, Unzip tasks; Automatically Caches Remote Directories during automated tasks. Easy to use. No programming required.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

AbleFtp - FTP klient navrhnuté pre automatizáciu. Spustiť 1000 + FTP úlohy denne. Môžete vytvoriť rozšírené FTP úlohy, ktoré môžu byť naplánované automaticky alebo spustiť okamžite. Podporuje systém veľmi flexibilné zástupné preniesť viacero súborov naraz. Podporuje podadresár prevody. Automaticky ukladať súbory založené na dátum a čas alebo prispôsobené názvy. Prichádza s výkonnej a flexibilnej plánovač. Email Notification zlyhania úlohy založené na úlohu výstupný kód. Vzdialený Ftp a lokálne adresár monitor môže zistiť zmeny adresára a spúšť FTP, zip, kopírovať, odstrániť úlohy. Môžete tiež zistiť veľkosť súboru, celkový počet súborov, súboru modifikácia dátumy a spúšť iných úloh, ak je to potrebné. Viacnásobné pripojenia; Neobmedzené simultánne vlákna. Neobmedzene FTP prehliadače je možné otvoriť. Proxy / Firewall podporu SOCKS5, SOCKS4, SOCKS4A, HTTP Proxy. Funkcie zálohovania: Kopírovanie, Zip, rozbaľte úlohy; Automaticky cache vzdialenej adresáre počas automatizované úlohy. Ľahko ovládateľný. Žiadne programovanie požadované.

Sťahujte tu: AbleFTP 9.05

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ProSoft FTP Scheduler Standard Edition 1.2.17Novinka

Automated file transfer for Windows with log file and date/time wildcards

Orientačný preklad: Prenos automatizovaných súborov pre Windows s log súboru a dátum a čas zástupné znaky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.47 MB

DropUpLoad 1.82Novinka

Strong Upload spooler for FTP management. No installation required

Orientačný preklad: Silné nahrať zaraďovača riadenia FTP. Žiadne zariadenie vyžaduje

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.27 MB

Staff-FTP 2.93Novinka

FTP-Client with unique features (ftp, fxp, tls, ssl, full glftpd support...)

Orientačný preklad: Klient FTP s unikátne funkcie (ftp, fxp, tls, ssl, plný glftpd podporu...)

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.59 MB

Porta+ FTP Client 4.1Novinka

A Powerful FTP Client for Windows, Pocket PC and Windows Mobile.

Orientačný preklad: Výkonný FTP klient pre Windows, Pocket PC a Windows Mobile.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.53 MB

CoffeeCup Direct FTP 6.7Novinka

This drag-and-drop FTP program is the easiest way to maintain your Website.

Orientačný preklad: Tento drag-and-drop FTP program je najľahší spôsob, ako udržať svoje webové stránky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.01 MB

Uploader! 3.5Novinka

Easy FTP upload tool, about as simple as it gets.

Orientačný preklad: Jednoduché FTP nástroj na odovzdávanie, asi tak jednoduché, ako to dostane.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

FTPBrushing 1.7Novinka

Make a mirrored copy of your directory to FTP host

Orientačný preklad: Vytvoriť zrkadlenú kópiu adresára na hostiteľa FTP

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.60 MB

HandyFTP 1.0.25Novinka

FTP upload tool which saves your time - just point to the file and click

Orientačný preklad: FTP upload nástroj, ktorý šetrí váš čas - len prejdite na súbor a kliknite na tlačidlo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.49 MB

FTP client for windows by Labtam ProFTP 3.0Novinka

FTP client for Windows 2000/XP/2003/VISTA. Download and try for free.

Orientačný preklad: FTP klient pre Windows 2000/XP/2003/Vista. Stiahnuť a vyskúšať zadarmo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.23 MB

Najsťahovanejšie programy