Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

isptimer 3.70

Autor: Creative Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.07 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1199
Dátum pridania: 2005-06-21
Aktualizácia: 2011-09-23

Kategória programu:

Internet a siete > Synchronizácia času a časovače

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu isptimer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér isptimer vo verzií 3.70 od autora Creative Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu isptimer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér isptimer ..

Popis od autora programu - Creative Software v anglickom jazyku:

A simple but effective utility to monitor your monthly dial up on line time with a very small foot print. For those users who have set monthly accounts where exceeding the time limit incurs additional charges or if you are just curious about your monthly on line time. The program counts down displaying the time left during the current month automatically resetting at each new month beginning. The title bar flashs when there is 1 hour remaining and beeps when down to the last 5 minutes. The sound turns off when time used however the title bar continues to flash showing the time exceeded. The allowance time can be entered by pressing the 'I' button or right clicking on the form. The time used can be reset or an estimate of time entered where starting the program part way through the month.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Jednoduchý, ale účinný nástroj na sledovanie váš mesačný dial hore na riadok času s veľmi malé nohy tlačiť. Pre tých užívateľov, ktorí nastaviť mesačné účty, kde prekročenie lehoty vzniknú dodatočné poplatky alebo ak ste len zvedavý o váš mesačný včas riadok. Program spočíta nadol zobrazovania času počas bežného mesiaca automaticky obnovujú na začiatku každého nového mesiaca. Panel flashs názov ak existuje zostávajúce 1 hodinu a pípnutia pri nadol na posledných 5 minút. Zvuk sa vypne keď čas používané, avšak záhlaví naďalej flash, zobrazujúci prekročenie času. Príspevok na čas je možné zadať stlačením "I" tlačidlo alebo kliknutia pravým tlačidlom na formulár. Čase použiť možno obnoviť alebo odhad časový interval zadaný ak spustenie programu sčasti prostredníctvom mesiaca.

Sťahujte tu: isptimer 3.70

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

TWAtomTime 1.2Novinka

Time syncron with timserver ntp

Orientačný preklad: Čas syncron s timserver ntp

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.33 MB

FG Time Sync 1.0.0.4Novinka

FG Time Sync can automatically check the time to keep your PC's time accurate.

Orientačný preklad: FG Synchronizácia času môže automaticky kontrolovať čas, aby sa vaše PC čas s presnosťou.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

Sibutramina 2.0Novinka

Sibutramina exercice timer for weight loss

Orientačný preklad: Sibutramínu cvičebí časovač pre chudnutie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.19 MB

PresenTense Time Server 4.1Novinka

Windows time server. NTP, SNTP and GPS devices. Easy to install, robust and accu

Orientačný preklad: Windows časového servera. NTP, SNTP a GPS zariadení. Jednoduchá inštalácia, robustné a akumulátor

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.1 MB

1Click Time Synchronizer 1.1.2Novinka

Synchronize system time on your PC with highest precision atomic clock servers.

Orientačný preklad: Synchronizovať systémový čas v Počítači s najvyššia presnosť atómové hodiny serverov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.32 MB

Cyber Internet Cafe Software 5.6Novinka

Internet Caffe - Easy and Powerful Cyber Internet Cafe Software

Orientačný preklad: Internet kaviareň - jednoduchý a výkonný Cyber Internet Cafe softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.94 MB

Handy Schedule Manager 2.00Novinka

It can help you set the plan easy on the computer.

Orientačný preklad: To môže pomôcť nastaviť jednoduché plánu na počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.32 MB

TWQuickAtomTime 1.0Novinka

Set system time on Windows with JAVA Util class

Orientačný preklad: Nastaviť systémový čas na Windows s JAVA triedy Util

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Windows NTP Time Server Client 1.0.0Novinka

TimeTools Windows NTP time server client software is a simple SNTP client.

Orientačný preklad: TimeTools Windows NTP čas servera klientsky softvér je jednoduché SNTP klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

Najsťahovanejšie programy