Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

isptimer 3.70

Autor: Creative Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.07 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1238
Dátum pridania: 2005-06-21
Aktualizácia: 2011-09-23

Kategória programu:

Internet a siete > Synchronizácia času a časovače

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu isptimer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér isptimer vo verzií 3.70 od autora Creative Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu isptimer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér isptimer ..

Popis od autora programu - Creative Software v anglickom jazyku:

A simple but effective utility to monitor your monthly dial up on line time with a very small foot print. For those users who have set monthly accounts where exceeding the time limit incurs additional charges or if you are just curious about your monthly on line time. The program counts down displaying the time left during the current month automatically resetting at each new month beginning. The title bar flashs when there is 1 hour remaining and beeps when down to the last 5 minutes. The sound turns off when time used however the title bar continues to flash showing the time exceeded. The allowance time can be entered by pressing the 'I' button or right clicking on the form. The time used can be reset or an estimate of time entered where starting the program part way through the month.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Jednoduchý, ale účinný nástroj na sledovanie váš mesačný dial hore na riadok času s veľmi malé nohy tlačiť. Pre tých užívateľov, ktorí nastaviť mesačné účty, kde prekročenie lehoty vzniknú dodatočné poplatky alebo ak ste len zvedavý o váš mesačný včas riadok. Program spočíta nadol zobrazovania času počas bežného mesiaca automaticky obnovujú na začiatku každého nového mesiaca. Panel flashs názov ak existuje zostávajúce 1 hodinu a pípnutia pri nadol na posledných 5 minút. Zvuk sa vypne keď čas používané, avšak záhlaví naďalej flash, zobrazujúci prekročenie času. Príspevok na čas je možné zadať stlačením "I" tlačidlo alebo kliknutia pravým tlačidlom na formulár. Čase použiť možno obnoviť alebo odhad časový interval zadaný ak spustenie programu sčasti prostredníctvom mesiaca.

Sťahujte tu: isptimer 3.70

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

AtomTime Pro 3.1dNovinka

AtomTime Pro will set your PC clock to the correct time.

Orientačný preklad: AtomTime Pro sa nastaví hodiny PC správny čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Atomic Clock Sync 3.0.0.0Novinka

atomic clock synchronize freeware utility

Orientačný preklad: atómové hodiny synchronizovať freeware utility

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

Sibutramina 2.0Novinka

Sibutramina exercice timer for weight loss

Orientačný preklad: Sibutramínu cvičebí časovač pre chudnutie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.19 MB

Handy Schedule Manager 2.00Novinka

It can help you set the plan easy on the computer.

Orientačný preklad: To môže pomôcť nastaviť jednoduché plánu na počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.32 MB

Stopwatch 2009Novinka

Stopwatch is a high performance, multi thread, multi group, multi task, programa

Orientačný preklad: Stopky je vysoký výkon, multi vlákno, multi skupiny, multi úlohy, programa

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.60 MB

Cyber Internet Cafe Software 5.6Novinka

Internet Caffe - Easy and Powerful Cyber Internet Cafe Software

Orientačný preklad: Internet kaviareň - jednoduchý a výkonný Cyber Internet Cafe softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.94 MB

NTP Time Server Monitor 0.9lNovinka

Controls and configures an installed NTP service with a userfriendly GUI

Orientačný preklad: Kontroly a nakonfiguruje inštalované NTP služby s userfriendly GUI

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.42 MB

SP TimeSync CE 2.3Novinka

Multilingual small and fast high precision atomic clock time synchronizer.

Orientačný preklad: Viacjazyčné malé a rýchle vysokou presnosťou atómové hodiny času synchronizer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

TWJavaWeltZeit 1.0Novinka

Java applet for world time

Orientačný preklad: Java applet pre svetový čas

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Najsťahovanejšie programy