Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

isptimer 3.70

Autor: Creative Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.07 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1318
Dátum pridania: 2005-06-21
Aktualizácia: 2011-09-23

Kategória programu:

Internet a siete > Synchronizácia času a časovače

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu isptimer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér isptimer vo verzií 3.70 od autora Creative Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu isptimer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér isptimer ..

Popis od autora programu - Creative Software v anglickom jazyku:

A simple but effective utility to monitor your monthly dial up on line time with a very small foot print. For those users who have set monthly accounts where exceeding the time limit incurs additional charges or if you are just curious about your monthly on line time. The program counts down displaying the time left during the current month automatically resetting at each new month beginning. The title bar flashs when there is 1 hour remaining and beeps when down to the last 5 minutes. The sound turns off when time used however the title bar continues to flash showing the time exceeded. The allowance time can be entered by pressing the 'I' button or right clicking on the form. The time used can be reset or an estimate of time entered where starting the program part way through the month.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Jednoduchý, ale účinný nástroj na sledovanie váš mesačný dial hore na riadok času s veľmi malé nohy tlačiť. Pre tých užívateľov, ktorí nastaviť mesačné účty, kde prekročenie lehoty vzniknú dodatočné poplatky alebo ak ste len zvedavý o váš mesačný včas riadok. Program spočíta nadol zobrazovania času počas bežného mesiaca automaticky obnovujú na začiatku každého nového mesiaca. Panel flashs názov ak existuje zostávajúce 1 hodinu a pípnutia pri nadol na posledných 5 minút. Zvuk sa vypne keď čas používané, avšak záhlaví naďalej flash, zobrazujúci prekročenie času. Príspevok na čas je možné zadať stlačením "I" tlačidlo alebo kliknutia pravým tlačidlom na formulár. Čase použiť možno obnoviť alebo odhad časový interval zadaný ak spustenie programu sčasti prostredníctvom mesiaca.

Sťahujte tu: isptimer 3.70

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

1st Atomic Time 3.0Novinka

Keeps your system time accurate by synchronizing it with atomic time servers

Orientačný preklad: Udržuje váš systémový čas presný pomocou synchronizácie s atómovými časových serverov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

PresenTense Time Server 4.1Novinka

Windows time server. NTP, SNTP and GPS devices. Easy to install, robust and accu

Orientačný preklad: Windows časového servera. NTP, SNTP a GPS zariadení. Jednoduchá inštalácia, robustné a akumulátor

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.1 MB

TWJavaWeltZeit 1.0Novinka

Java applet for world time

Orientačný preklad: Java applet pre svetový čas

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

AtomSync 2.10Novinka

AtomSync is a utility that works in the background and checks your system time.

Orientačný preklad: AtomSync je nástroj, ktorý pracuje na pozadí a skontroluje váš systémový čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.04 MB

Windows NTP Time Server Client 1.0.0Novinka

TimeTools Windows NTP time server client software is a simple SNTP client.

Orientačný preklad: TimeTools Windows NTP čas servera klientsky softvér je jednoduché SNTP klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

NTP Time Server Monitor 0.9lNovinka

Controls and configures an installed NTP service with a userfriendly GUI

Orientačný preklad: Kontroly a nakonfiguruje inštalované NTP služby s userfriendly GUI

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.42 MB

SetClock 8.4Novinka

Set your PC Clock from an accurate atomic clock on the web.

Orientačný preklad: Nastavte si svoje PC hodiny z presné atómové hodiny na webe.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.92 MB

AtomTime Pro 3.1dNovinka

AtomTime Pro will set your PC clock to the correct time.

Orientačný preklad: AtomTime Pro sa nastaví hodiny PC správny čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

FG Time Sync 1.0.0.4Novinka

FG Time Sync can automatically check the time to keep your PC's time accurate.

Orientačný preklad: FG Synchronizácia času môže automaticky kontrolovať čas, aby sa vaše PC čas s presnosťou.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

Najsťahovanejšie programy