Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

PresenTense Time Server 4.1

Autor: Bytefusion Ltd.
Licencia: Commercial
Veľkosť: 5.1 MB
Cena: 195.95 $
Počet stiahnutí: 826
Dátum pridania: 2007-03-27
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > Synchronizácia času a časovače

Operačný systém:

WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu PresenTense Time Server:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PresenTense Time Server vo verzií 4.1 od autora Bytefusion Ltd.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PresenTense Time Server je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PresenTense Time Server ..

Popis od autora programu - Bytefusion Ltd. v anglickom jazyku:

PresenTense Time Server is a high performance Windows time server supporting NTP and SNTP protocols. PresenTense Time Server will synchronize your PC to a primary time source such as an atomic clock on the internet or an inhouse GPS reciever and offer time services to clients on your LAN or WAN. Most leading GPS and Radio hardware clocks are supported via the serial port. Supports Free Run so that you maintain accurate time even if your internet connection goes down or your reference clock fails. Algorithmic filters achieve extreme accuracy. Installation automatically configures default time servers so in most cases, you have an operational time time server after the install is complete. SMTP AUTH and SysLog notification if an error condition should arise. Fallback to an internet based time server if local GPS hardware fails. Robust COM port error handling, including USB disconnect recovery which occurs on many virtual COM ports shipped with GPS's. Configurable update of CMOS / BIOS clock to avoid time drifts which can occur when you reboot modern motherboards.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

PresenTense Čas Server je vysoko výkonný server s podporou Windows času NTP a SNTP protokoly. PresenTense Čas serveru bude synchronizovať vaše PC k primárnym zdrojom času, ako sú atómové hodiny na internete alebo interný GPS prijímač a služby ponúkajú čas klientom v sieti LAN alebo WAN. Väčšina popredných GPS a rádiových hardware hodiny sú podporované prostredníctvom sériového portu. Podporuje Free Run, takže budete udržiavať presný čas iv prípade pripojenia k internetu ide dole, alebo váš odkaz hodiny zlyhá. Konečnosť filtre dosiahnuť extrémnou presnosťou. Inštalácia automaticky konfiguruje servery predvolený čas, takže vo väčšine prípadov, máte prevádzkovej doby čas servera po dokončení inštalácie. SMTP AUTH a syslog oznámenia, ak chybový stav by mal nastať. Záložný na internetový server, ak doba miestneho GPS hardware zlyhá. Robustný COM port chýb, vrátane USB odpojiť využitia, ktoré sa vyskytuje na mnohých virtuálnych COM portov dodávané s GPS je. Konfigurovateľné aktualizácie CMOS / BIOS hodiny času, aby sa zabránilo záveje, ktoré môžu nastať po reštarte moderných základných dosiek.

Sťahujte tu: PresenTense Time Server 4.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ActualTime 1.0Novinka

SNTP, TIME, DAYTIME client

Orientačný preklad: SNTP, ČAS, denné klienta

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.09 MB

Stopwatch 2009Novinka

Stopwatch is a high performance, multi thread, multi group, multi task, programa

Orientačný preklad: Stopky je vysoký výkon, multi vlákno, multi skupiny, multi úlohy, programa

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.60 MB

AtomSync 2.10Novinka

AtomSync is a utility that works in the background and checks your system time.

Orientačný preklad: AtomSync je nástroj, ktorý pracuje na pozadí a skontroluje váš systémový čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.04 MB

#1 Atomic Clock 1.1Novinka

Skinned atomic clock synchronizing application

Orientačný preklad: Sťahované z kože atómové hodiny synchronizácia aplikácií

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.48 MB

TWWeltzeit 1.7Novinka

Worldtimer and counter

Orientačný preklad: Worldtimer a počítadlo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

NTP Time Server Monitor 0.9lNovinka

Controls and configures an installed NTP service with a userfriendly GUI

Orientačný preklad: Kontroly a nakonfiguruje inštalované NTP služby s userfriendly GUI

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.42 MB

SP TimeSync CE 2.3Novinka

Multilingual small and fast high precision atomic clock time synchronizer.

Orientačný preklad: Viacjazyčné malé a rýchle vysokou presnosťou atómové hodiny času synchronizer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Always On Time 1.14Novinka

Synchronizes PC's clock to atomic time server

Orientačný preklad: Synchronizuje hodiny počítača na server Atómový čas

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.56 MB

1st Atomic Time 3.0Novinka

Keeps your system time accurate by synchronizing it with atomic time servers

Orientačný preklad: Udržuje váš systémový čas presný pomocou synchronizácie s atómovými časových serverov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Najsťahovanejšie programy