Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AtomSync 2.10

Autor: EmTec Innovative Software
Stránka: www.emtec.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.04 MB
Cena: 14.99 $
Počet stiahnutí: 1509
Dátum pridania: 2008-11-17
Aktualizácia: 2011-06-19

Kategória programu:

Internet a siete > Synchronizácia času a časovače

Operačný systém:

Win2000, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu AtomSync:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AtomSync vo verzií 2.10 od autora EmTec Innovative Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AtomSync je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AtomSync ..

Popis od autora programu - EmTec Innovative Software v anglickom jazyku:

AtomSync is a utility that works in the background and periodically checks your system time against an internet NTP time server or against a computer in your LAN (local network) which runs an AtomSync LAN time server. It also displays a nice graphical clock with time and date on your desktop and can announce the time status through MS Agents.

Internet time servers usually deliver an extremely precise time which is often synchronized with a nation's or continent's atomic reference clock. AtomSync (btw. the AtomSync is German an means atomic clock) lets you synchronize you computer or lan with the nation's reference time over any internet connection and with a precision in the milliseconds range.

Your system time is used for time stamps in emails, files internet requests and differences in system clocks can cause problem, especially when working with shared files in LAN (local network) environments

The program comes in two versions: AtomSync/Pro is used for stand alone computers with internet connection. AtomSync/LAN extends AtomSync/Pro and brings time synchronisation to your local area network.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

AtomSync je nástroj, ktorý funguje v pozadí a pravidelne kontroly systému čas proti internetový časový server NTP alebo proti počítaču v LAN (lokálnej sieti), ktorý beží AtomSync LAN čas servera. Tiež pekné grafické hodiny s èas a dátum sa zobrazí na pracovnej ploche a môže oznámiť čas stavu prostredníctvom zástupcov členských štátov.

Internetový časový server zvyčajne poskytujú veľmi presný čas, ktorý je často synchronizujú s národa alebo kontinentu atómovej referenčné hodiny. AtomSync (btw. AtomSync je nemecký prostriedky atómové hodiny) vám umožňuje synchronizovať môžete počítač alebo lan s národa je referenčný čas cez akékoľvek pripojenie na internet a s presnosťou v rozmedzí milisekúnd.

Systémový čas sa používa pre časové pečiatky v e-maily, súbory internet žiadostí a rozdiely v systéme hodiny môže spôsobiť problém, najmä pri práci so zdieľanými súbormi v sieti LAN (lokálnej sieti) prostrediach program prichádza v dvoch verziách: AtomSync/Pro sa používa pre samostatný počítače s pripojením na internet. AtomSync/LAN rozširuje AtomSync/Pro a prináša synchronizáciu času na lokálnej sieti.

Sťahujte tu: AtomSync 2.10

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

1st Atomic Time 3.0Novinka

Keeps your system time accurate by synchronizing it with atomic time servers

Orientačný preklad: Udržuje váš systémový čas presný pomocou synchronizácie s atómovými časových serverov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

PresenTense Time Server 4.1Novinka

Windows time server. NTP, SNTP and GPS devices. Easy to install, robust and accu

Orientačný preklad: Windows časového servera. NTP, SNTP a GPS zariadení. Jednoduchá inštalácia, robustné a akumulátor

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.1 MB

SP TimeSync CE 2.3Novinka

Multilingual small and fast high precision atomic clock time synchronizer.

Orientačný preklad: Viacjazyčné malé a rýchle vysokou presnosťou atómové hodiny času synchronizer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

AtomSync 2.10Novinka

AtomSync is a utility that works in the background and checks your system time.

Orientačný preklad: AtomSync je nástroj, ktorý pracuje na pozadí a skontroluje váš systémový čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.04 MB

Network Time System 1.8.1Novinka

Corporate network server time synchronization server-client software.

Orientačný preklad: Podnikovej sieti server pre synchronizáciu času server-client software.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.95 MB

Net Time Server & Client 3.0.1.2110Novinka

Synchronize your PC's system clock or all PC's system clock in your LAN.

Orientačný preklad: Synchronizovať PC systémových hodín alebo všetkých PC systémových hodín vo vašej LAN.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.84 MB

FG Time Sync 1.0.0.4Novinka

FG Time Sync can automatically check the time to keep your PC's time accurate.

Orientačný preklad: FG Synchronizácia času môže automaticky kontrolovať čas, aby sa vaše PC čas s presnosťou.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

Handy Schedule Manager 2.00Novinka

It can help you set the plan easy on the computer.

Orientačný preklad: To môže pomôcť nastaviť jednoduché plánu na počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.32 MB

XJ Timer 2.15Novinka

XJ Timer mostly use for important meeting.

Orientačný preklad: Je časovač na sledovanie vašich dôležitých udalostí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.18 MB

Najsťahovanejšie programy