Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AtomSync 2.10

Autor: EmTec Innovative Software
Stránka: www.emtec.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.04 MB
Cena: 14.99 $
Počet stiahnutí: 1472
Dátum pridania: 2008-11-17
Aktualizácia: 2011-06-19

Kategória programu:

Internet a siete > Synchronizácia času a časovače

Operačný systém:

Win2000, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu AtomSync:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AtomSync vo verzií 2.10 od autora EmTec Innovative Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AtomSync je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AtomSync ..

Popis od autora programu - EmTec Innovative Software v anglickom jazyku:

AtomSync is a utility that works in the background and periodically checks your system time against an internet NTP time server or against a computer in your LAN (local network) which runs an AtomSync LAN time server. It also displays a nice graphical clock with time and date on your desktop and can announce the time status through MS Agents.

Internet time servers usually deliver an extremely precise time which is often synchronized with a nation's or continent's atomic reference clock. AtomSync (btw. the AtomSync is German an means atomic clock) lets you synchronize you computer or lan with the nation's reference time over any internet connection and with a precision in the milliseconds range.

Your system time is used for time stamps in emails, files internet requests and differences in system clocks can cause problem, especially when working with shared files in LAN (local network) environments

The program comes in two versions: AtomSync/Pro is used for stand alone computers with internet connection. AtomSync/LAN extends AtomSync/Pro and brings time synchronisation to your local area network.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

AtomSync je nástroj, ktorý funguje v pozadí a pravidelne kontroly systému čas proti internetový časový server NTP alebo proti počítaču v LAN (lokálnej sieti), ktorý beží AtomSync LAN čas servera. Tiež pekné grafické hodiny s èas a dátum sa zobrazí na pracovnej ploche a môže oznámiť čas stavu prostredníctvom zástupcov členských štátov.

Internetový časový server zvyčajne poskytujú veľmi presný čas, ktorý je často synchronizujú s národa alebo kontinentu atómovej referenčné hodiny. AtomSync (btw. AtomSync je nemecký prostriedky atómové hodiny) vám umožňuje synchronizovať môžete počítač alebo lan s národa je referenčný čas cez akékoľvek pripojenie na internet a s presnosťou v rozmedzí milisekúnd.

Systémový čas sa používa pre časové pečiatky v e-maily, súbory internet žiadostí a rozdiely v systéme hodiny môže spôsobiť problém, najmä pri práci so zdieľanými súbormi v sieti LAN (lokálnej sieti) prostrediach program prichádza v dvoch verziách: AtomSync/Pro sa používa pre samostatný počítače s pripojením na internet. AtomSync/LAN rozširuje AtomSync/Pro a prináša synchronizáciu času na lokálnej sieti.

Sťahujte tu: AtomSync 2.10

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

FG Time Sync 1.0.0.4Novinka

FG Time Sync can automatically check the time to keep your PC's time accurate.

Orientačný preklad: FG Synchronizácia času môže automaticky kontrolovať čas, aby sa vaše PC čas s presnosťou.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

AtomTime Pro 3.1dNovinka

AtomTime Pro will set your PC clock to the correct time.

Orientačný preklad: AtomTime Pro sa nastaví hodiny PC správny čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

XJ Timer 2.15Novinka

XJ Timer mostly use for important meeting.

Orientačný preklad: Je časovač na sledovanie vašich dôležitých udalostí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.18 MB

#1 Atomic Clock 1.1Novinka

Skinned atomic clock synchronizing application

Orientačný preklad: Sťahované z kože atómové hodiny synchronizácia aplikácií

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.48 MB

NTP Time Server Monitor 0.9lNovinka

Controls and configures an installed NTP service with a userfriendly GUI

Orientačný preklad: Kontroly a nakonfiguruje inštalované NTP služby s userfriendly GUI

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.42 MB

TWQuickAtomTime 1.0Novinka

Set system time on Windows with JAVA Util class

Orientačný preklad: Nastaviť systémový čas na Windows s JAVA triedy Util

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

TWJavaWeltZeit 1.0Novinka

Java applet for world time

Orientačný preklad: Java applet pre svetový čas

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

SP TimeSync CE 2.3Novinka

Multilingual small and fast high precision atomic clock time synchronizer.

Orientačný preklad: Viacjazyčné malé a rýchle vysokou presnosťou atómové hodiny času synchronizer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Cyber Internet Cafe Software 5.6Novinka

Internet Caffe - Easy and Powerful Cyber Internet Cafe Software

Orientačný preklad: Internet kaviareň - jednoduchý a výkonný Cyber Internet Cafe softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.94 MB

Najsťahovanejšie programy