Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SetClock 8.4

Autor: Canadian Mind Products
Stránka: mindprod.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.92 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1310
Dátum pridania: 2010-03-24
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > Synchronizácia času a časovače

Operačný systém:

Java, Linux, Mac OS X, Unix, Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu SetClock:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SetClock vo verzií 8.4 od autora Canadian Mind Products. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SetClock je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SetClock ..

Popis od autora programu - Canadian Mind Products v anglickom jazyku:

Set PC Clock from an accurate atomic clock on the web. You
can put in on your website so that others can use it to
correct their clocks without having to install software or
without you having to install software on your server.

Java Web Start signed.

Requires Java version 1.5 or later. Native code for Windows only.

Full Java source code included, and native C JNI code.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Set PC Hodiny z presné atómové hodiny na webe. Si môžete dať na svoje webové stránky v tak, že ostatní môžu využiť na opravu svojej hodiny, bez toho aby museli inštalovať softvér alebo bez toho aby ste museli inštalovať softvér na vašom serveri. Java Web Start podpísaná. Vyžaduje Javu verzie 1.5 alebo novšia. Natívny kód len pre Windows. Plný zdrojový kód Java, C a natívny kód JNI.

Sťahujte tu: SetClock 8.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Windows NTP Time Server Client 1.0.0Novinka

TimeTools Windows NTP time server client software is a simple SNTP client.

Orientačný preklad: TimeTools Windows NTP čas servera klientsky softvér je jednoduché SNTP klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

TWJavaWeltZeit 1.0Novinka

Java applet for world time

Orientačný preklad: Java applet pre svetový čas

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

AtomSync 2.10Novinka

AtomSync is a utility that works in the background and checks your system time.

Orientačný preklad: AtomSync je nástroj, ktorý pracuje na pozadí a skontroluje váš systémový čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.04 MB

Net Time Server & Client 3.0.1.2110Novinka

Synchronize your PC's system clock or all PC's system clock in your LAN.

Orientačný preklad: Synchronizovať PC systémových hodín alebo všetkých PC systémových hodín vo vašej LAN.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.84 MB

Atomic Clock Sync 3.0.0.0Novinka

atomic clock synchronize freeware utility

Orientačný preklad: atómové hodiny synchronizovať freeware utility

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

SP TimeSync CE 2.3Novinka

Multilingual small and fast high precision atomic clock time synchronizer.

Orientačný preklad: Viacjazyčné malé a rýchle vysokou presnosťou atómové hodiny času synchronizer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Stopwatch 2009Novinka

Stopwatch is a high performance, multi thread, multi group, multi task, programa

Orientačný preklad: Stopky je vysoký výkon, multi vlákno, multi skupiny, multi úlohy, programa

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.60 MB

PresenTense Time Server 4.1Novinka

Windows time server. NTP, SNTP and GPS devices. Easy to install, robust and accu

Orientačný preklad: Windows časového servera. NTP, SNTP a GPS zariadení. Jednoduchá inštalácia, robustné a akumulátor

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.1 MB

TWWeltzeit 1.7Novinka

Worldtimer and counter

Orientačný preklad: Worldtimer a počítadlo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

Najsťahovanejšie programy